9 min
upadlosc-konsumencka-a-emerytura-–-czy-emeryt-moze-oglosic-upadlosc

Upadłość konsumencka to formalne postępowanie, które występuje, kiedy osoba fizyczna nie jest w stanie spłacić swoich długów. W ten sposób niektóre zobowiązania mogą zostać umorzone oraz będzie ustalony dogodny plan, według którego należy opłacać wierzytelności. Występuje zależność upadłość konsumencka a emerytura – może to mieć pewien wpływ na sytuację finansową emeryta. Co warto o tym wiedzieć? Sprawdź dalszą część artykułu.

Upadłość konsumencka a emerytura – czy należy obawiać się procesu upadłościowego?

O złożeniu wniosku, by rozpocząć proces upadłościowy, decyduje dłużnik. Zawsze sytuacja jest indywidualna oraz zależna przede wszystkim od finansów. Upadłość konsumencka a emerytura – nie należy bać się takiego połączenia. Oczywiście świadczenia emerytalne będą brane pod uwagę przy ustalaniu zdolności spłaty długów, jednak cały proces ma na celu pokrycie wszystkich zobowiązań i uzyskanie „nowego startu”.

Emeryt powinien znać zagrożenia oraz zalety ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Przy nieodpowiedniej wiedzy warto skontaktować się z radcą prawnym lub adwokatem. Specjalista przeprowadzi klienta przez wszystkie korki procesu upadłościowego.

Czy emeryt może ogłosić upadłość konsumencką?

Emeryt może ogłosić upadłość konsumencką, jednak musi spełniać takie same warunki jak każda inna osoba. Proces upadłościowy rozpoczyna się, kiedy mamy trudności finansowe oraz brak możliwości samodzielnej spłaty zaciągniętych zobowiązań. Jakie warunki muszą zostać spełnione?

 • Posiadanie zadłużenia, które nie może być spłacone w obecnej sytuacji finansowej;
 • Udowodnienie braku płynności finansowej i możliwości samodzielnej spłaty długów;
 • Brak możliwości zawarcia układu z wierzycielami w celu restrukturyzacji długów.

Jeżeli zastanawiasz się, czy emeryt może ogłosić upadłość konsumencką, odpowiedź brzmi: tak. Wystarczy, tylko by powyższe warunki zostały spełnione.

Trudne kredyty to nasza specjalność. Z pomocą doradcy Habza uzyskasz potrzebne finansowanie niezależnie od skomplikowania sytuacji.

Syndyk a emerytura – jaka część świadczenia może zostać odebrana dłużnikowi?

Podczas postępowania upadłościowego, syndyk ma na celu podjęcie działań, które umożliwią odzyskanie środków przez wierzycieli. W przypadku emeryta istnieją pewne zasady, przez które może zostać zajęta tylko określona część emerytury. Zgodnie z przepisami ten limit wynosi dokładnie 50% kwoty minimalnej emerytury obowiązującej przez dany rok kalendarzowy. To maksymalna wartość, jaka może zostać pobrana.

Zależność syndyk a emerytura polega tylko na tym ograniczeniu. Oczywiście przepisy dotyczą kwoty minimalnej emerytury, która obowiązuje w danym roku – wartość może więc się zmieniać. Należy pamiętać, że każda sytuacja, kiedy zostaje ogłoszona upadłość konsumencka, jest indywidualna. W razie jakichkolwiek nieścisłości warto skontaktować się z radcą prawnym.

Jak wygląda zajęcie emerytury przez syndyka? Procedura krok po kroku

Ta procedura w ramach postępowania upadłościowego może różnić się zależnie od konkretnego przypadku. Zajęcie emerytury przez syndyka najczęściej jest przeprowadzane według poniższych kroków:

 1. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, który składa dłużnik;
 2. Wydanie postanowienia o otwarciu postępowania upadłościowego przez sąd;
 3. Sąd powiadamia ZUS o otwarciu postępowania;
 4. Sąd ustala, ile środków zostanie potrąconych z emerytury dłużnika;
 5. Syndyk powiadamia ZUS o wysokości potrąceń;
 6. Środki odebrane dłużnikowi trafiają do wierzycieli.

Należy pamiętać, że wiele zależy tutaj od decyzji sądu. Wyżej wymieniony limit dotyczący emerytury obowiązuje. To, ile zostanie konkretnie zajęte, może różnić się zależnie od konkretnego przypadku.

Ile syndyk może zabrać z renty podczas postępowania upadłościowego?

Syndyk w ramach postępowania upadłościowego zajmuje również rentę emeryta na rzecz wierzycieli. Istnieją jednak pewne ograniczenia. Zgodnie z przepisami może zostać zajęte maksymalnie 50% minimalnej renty obowiązującej w danym roku kalendarzowym. Zasady są tutaj takie same jak w przypadku emerytury.

Potrącenia z renty mogą ulec zmianie zależnie od indywidualnej sytuacji. Upadłość konsumencka a emerytura – tutaj istnieje tylko jedno wyżej wymienione ograniczenie. Mimo wszystko syndyk będzie również korzystał z innych aktywów emeryta. Emerytura jest jedynie pewną podstawą do określenia dogodnego planu spłaty. Aktywa na spłatę zobowiązań są w pierwszej kolejności pobierane z oszczędności dłużnika, sprzedaży rzeczy, samochodu, nieruchomości itd.

Z pomocą doradcy Habza możesz wnioskować o kredyt dla osób prywatnych oraz dla firm.

Udzielimy wsparcia w procesie kredytowania niezależnie od skomplikowania Twojej sytuacji czy kłopotów, w jakie wpadła Twoja firma.

Nowa upadłość a emeryt bez majątku – co dłużnik traci w takiej sytuacji?

W przypadku kiedy dłużnik-emeryt nie posiada majątku i jest niewypłacalny, może ponieść konsekwencje. Mimo wszystko niektóre zobowiązania mogą zostać umorzone, jeżeli będą spełnione określone warunki. Emeryt musi jednak ubiegać się o odpowiednie orzeczenie.

Nowa upadłość bez majątku a emeryt – jakie warunki powinny być spełnione, by umorzyć zobowiązania?

 • Brak majątku do egzekucji;
 • Brak działalności gospodarczej;
 • Brak możliwości zmiany sytuacji finansowej w najbliższym czasie.

Emeryt musi wystąpić do sądu z wnioskiem o umorzenie zobowiązań. Wtedy niektóre długi mogą zostać po prostu anulowane. Wiele zależy tutaj od decyzji sądu. Dopiero po formalnym potwierdzeniu wybrane zobowiązania zostają anulowane.

Jeżeli jednak dłużnik będzie musiał pokryć wierzytelności, zostanie określony odpowiedni plan spłaty. Według niego wierzyciele otrzymają należne środki. Syndyk może zdjąć dodatkowo pewną część renty lub emerytury na rzecz pokrycia zobowiązań.

Czy jest możliwe wyłączenie emerytury z masy upadłościowej?

Upadłość konsumencka a emerytura – warto wiedzieć, że świadczenie może zostać wyłączone z masy upadłościowej. Wystarczy, by zostało ono uznane za niepodlegające egzekucji w celu spłaty długów dłużnika. Muszą zostać spełnione określone warunki. Przede wszystkim emerytura powinna być jedynym źródłem dochodu dłużnika. Jeżeli jest niezbędna do utrzymania podstawowych potrzeb życiowych i utrzymania siebie oraz rodziny, nie może zostać poddana egzekucji.

Gdy emerytura zostanie wyłączona z masy upadłościowej, pozostaje ona w całości do dyspozycji dla dłużnika. O wszystkim decyduje tutaj sąd na podstawie indywidualnych okoliczności oraz podanych dowodów. Warto wiedzieć, że ustalony ostatecznie plan spłaty (jeżeli będzie konieczny) może wymagać pokrywania zobowiązań z emerytury.

Czym jest kwota wolna od potrąceń i ile wynosi w przypadku emeryta podczas upadłości?

Kwota wolna od potrąceń jest określoną sumą, która nie może zostać pobrana przez syndyka w ramach postępowania upadłościowego. Stanowi to pewne minimum środków, które dłużnik może zachować dla swoich podstawowych potrzeb życiowych.

Kwota wolna od potrąceń jest określana na podstawie minimalnej emerytury obowiązującej w danym roku kalendarzowym. Zgodnie z przepisami obecnie suma, którą syndyk może pobrać, wynosi maksymalnie 625 zł brutto. Kwota cały czas ulega zmianie zależnie od tego, jak wysoka jest minimalna emerytura w danym roku kalendarzowym.

Syndyk a 13 emerytura – czy ona też może zostać przejęta w ramach postępowania upadłościowego?

W ramach postępowania upadłościowego może zostać zajęta tylko część 13. emerytury dłużnika na rzecz wierzycieli, podobnie jak przy innych świadczeniach emerytalnych. Przepisy obejmują potrącenia z dochodów różnego rodzaju. Zawarto w nich również 13. emeryturę. Syndyk może potrącić do 50% minimalnej emerytury dla danego roku kalendarzowego. „Trzynastka” również nie będzie zabrana w całości, a tylko pewnej części.

Jeżeli jednak emerytura jest jedynym źródłem dochodu dłużnika i będzie niezbędna do utrzymania się, syndyk jej nie zajmie. Wtedy zobowiązania zostaną pokryte w inny sposób lub nawet umorzone – decyduje o tym sąd. Ilość środków, która zostaje potrącona z 13. emerytury, zależy od dochodów dłużnika, liczby wierzycieli oraz wielkości zadłużenia.

Zmagasz się z nadmierną ilością kredytów czy pożyczek i nie widzisz możliwości na samodzielne wyjście z zadłużenia?
Skorzystaj z doświadczenia i wiedzy doradców Habza.

Przeanalizujemy Twoją sytuację i znajdziemy najlepsze rozwiązanie oddłużające, które pozwoli Ci stanąć na nogi i odzyskać kontrolę nad swoimi finansami.

Upadłość konsumencka a emerytura – na jakie korzyści może liczyć zadłużony emeryt?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez niewypłacalnego emeryta może przynieść dla niego tak naprawdę wiele korzyści. Przede wszystkim pomoże to w spłacie nagromadzonych zobowiązań. Co emeryt może zyskać, ogłaszając upadłość?

 • W niektórych przypadkach długi zostają umorzone. Dodatkowo sąd akceptuje dogodny dla emeryta plan spłaty, dzięki któremu pokryje obowiązkowe zobowiązania.
 • Majątek dłużnika jest chroniony przez syndyka oraz sąd. Wierzyciele nie mogą dodatkowo dochodzić swoich roszczeń.
 • Upadłość konsumencka a emerytura – w niektórych przypadkach świadczenia dłużnika zostają wyłączone z procesu. Wtedy środki są dostępne dla emeryta bez potrąceń. Emerytura musi być jednak jedynym lub głównym źródłem dochodu dłużnika.
 • Upadłość daje emerytowi możliwość rozpoczęcia od nowa. Wszystkie zobowiązania zostaną pokryte do zakończenia procesu.

Decyzja związana z ogłoszeniem upadłości powinna być jednak odpowiednio przeanalizowana. W niektórych przypadkach proces wymaga wielu wyrzeczeń i trwa nawet wiele lat.

Czy emeryt może ogłosić upadłość konsumencką? Podsumowanie

Emeryt może ogłosić upadłość konsumencką, jednak musi pamiętać o pewnych obowiązujących przepisach. Świadczenia emerytalne mogą w pewnej części zostać przejęte przez syndyka na rzecz spłaty zobowiązań. W niektórych przypadkach upadłość konsumencka sprawia, że wybrane należności zostają umorzone.

Jeżeli emeryt ma problemy ze spłatą zobowiązań, może rozpocząć proces upadłościowy. w wielu przypadkach będzie to naprawdę korzystne. Upadłość konsumencka a emerytura – zależność obejmuje tylko częściowe przejęcie świadczenia. Gdy rozpoczęcie procesu to jedyne dobre rozwiązanie, warto je rozważyć i skonsultować z prawnikiem.

Oceń ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń teraz

Wypełnij wniosek online
To tylko 2 minuty

Wypełnij wniosek