11 min
wniosek-o-upadlosc-konsumencka-–-co-powinien-zawierac

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest poważną decyzją. Proces upadłościowy ma pomóc osobom fizycznym w trudnej sytuacji finansowej, które nie mogą samodzielnie pokryć swoich zobowiązań. Wniosek o upadłość konsumencką to podstawowy dokument, który jest potrzebny podczas postępowania. Co powinien zawierać, gdzie go złożyć i jak go przygotować? Na te i inne pytania odpowiadamy w dalszej części artykułu.

Czym jest wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość konsumencką to formalny dokument, który osoba fizyczna może złożyć do sądu w przypadku niewypłacalności. To kluczowy początkowy etap procesu upadłościowego. Wniosek powinien zawierać podstawowe informacje dotyczące sytuacji finansowej wnioskodawcy, zadłużenia, dochodów, kosztów utrzymania, posiadanego majątku itd.

Wszystko, co może okazać się przydatne podczas procesu upadłościowego, należy dołączyć do dokumentu. Wniosek o upadłość konsumencką musi również zawierać powody, dla których dana osoba wnosi taki dokument. Niewłaściwie wypełniony najczęściej oznacza negatywną odpowiedź sądu.

Osoba składająca wniosek musi udowodnić swoją trudną sytuację finansową oraz brak możliwości samodzielnego pokrycia należności. To konieczny warunek, by postępowanie upadłościowe mogło zostać rozpoczęte.

Kiedy warto złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej warto złożyć, kiedy pojawiają się duże problemy ze spłatą zobowiązań. Trudna sytuacja finansowa to najważniejszy znak, który może „popchnąć” dłużnika do rozpoczęcia procesu upadłościowego. Poniżej przedstawiamy kilka innych sytuacji, kiedy warto to rozważyć:

 • Brak perspektyw na poprawę sytuacji finansowej – kiedy problemy ze spłatą zobowiązań są długotrwałe i nie ma prognoz na poprawę, warto rozważyć upadłość konsumencką.
 • Zagrożenie egzekucją komorniczą – wniosek o upadłość konsumencką może pomóc w zabezpieczeniu majątku dłużnika, ponieważ postępowanie komornicze zostanie przerwane.
 • Rosnące zadłużenie – gdy zadłużenie cały czas narasta, warto rozważyć upadłość konsumencką, ponieważ pomoże ona rozwiązać problemy finansowe.
 • Utrata źródła dochodu – w takiej sytuacji dalsze spłacanie zobowiązań może okazać się niemożliwe.

Osoba składająca wniosek o upadłość konsumencką powinna przeanalizować konsekwencje, ponieważ to krok mający długotrwałe skutki. Postępowanie niekiedy trwa nawet kilka lat.

Zmagasz się z nadmierną ilością kredytów czy pożyczek i nie widzisz możliwości na samodzielne wyjście z zadłużenia?
Skorzystaj z doświadczenia i wiedzy doradców Habza.

Przeanalizujemy Twoją sytuację i znajdziemy najlepsze rozwiązanie oddłużające, które pozwoli Ci stanąć na nogi i odzyskać kontrolę nad swoimi finansami.

Wniosek o upadłość konsumencką 2023 – wzór

Warto wiedzieć, że taki dokument musi być idealnie przygotowany, ponieważ inaczej sąd najprawdopodobniej go odrzuci. Wniosek o upadłość konsumencką 2023 – wzór można znaleźć między innymi na rządowej stronie internetowej, czyli www.gov.pl. W przypadku niewystarczającej wiedzy warto skorzystać z pomocy prawnika, który wesprze także podczas kompletowania dokumentacji.

Co powinien zawierać wniosek o upadłość konsumencką w 2023 roku?

 • Dane osobowe wnioskodawcy – w tym także numer PESEL;
 • Opis sytuacji finansowej – zadłużenie, dochody, koszty utrzymania, majątek, istotne czynniki mające wpływ na finanse;
 • Uzasadnienie wniosku – dłużnik musi uzasadnić, dlaczego nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań;
 • Załączniki – ksero dowodu osobistego, potwierdzenia zadłużenia, potwierdzenia dochodów oraz wydatków, wszystko, co może być związane z postępowaniem upadłościowym.

Wniosek o rozpoczęcie upadłości konsumenckiej musi być przygotowany w formie pisemnej, czytelnej i precyzyjnej. Dokładność oraz aktualne dane to bardzo ważne elementy. Jeżeli zastanawiasz się, jak napisać wniosek o upadłość konsumencką, możesz również skorzystać z pomocy prawnika, o czym wspominaliśmy powyżej – daje to najlepsze efekty i skuteczność.

Gdzie złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość konsumencką należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Aby ustalić właściwą placówkę, można sprawdzić informacje na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości lub wybranego urzędu sądowego.

Taki dokument powinien być złożony osobiście w sekretariacie sądu rejonowego, gdzie wnioskodawca otrzymuje także dalsze instrukcje dotyczące postępowania upadłościowego. Wniosek o upadłość konsumencką może również zostać przekazany przez pełnomocnika.

Jak wygląda przykładowe uzasadnienie wniosku o upadłość konsumencką?

Ważne, by uzasadnienie wniosku o upadłość konsumencką było szczere, napisane klarownie i oparte na rzeczywistej sytuacji finansowej dłużnika. Należy dołączyć dokumenty potwierdzające przedstawione informacje. Każda sytuacja jest dość indywidualna, więc samo uzasadnienie może mocno się różnić.

Przykładowy powód ogłoszenia upadłości konsumenckiej to na przykład trudności finansowe uniemożliwiające spłatę zobowiązań wynikające z utraty źródła dochodu czy też rosnącego zadłużenia. Warto także opisać perspektywy związane ze zmianą sytuacji. Opis musi być precyzyjny i konkretny. Należy pisać oczywiście w pierwszej osobie oraz zawrzeć wszystko, co może wpłynąć na ocenę sądu, co do upadłości konsumenckiej.

Połączenie wszystkich zobowiązań finansowych w jeden kredyt konsolidacyjny pozwoli Ci zmniejszyć miesięczne obciążenie wynikające z zadłużenia i uzyskać więcej miejsca w domowym budżecie na inne potrzebne wydatki, a nawet utworzenie poduszki finansowej.

Specjaliści Habza znajdą dla Ciebie kredyt konsolidacyjny na możliwie najlepszych warunkach, z ratą dopasowaną do Twoich możliwości.

Wniosek o upadłość konsumencką – opłata sądowa i inne koszty

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z pewnymi kosztami. Należy je uiścić już w trakcie składania dokumentu do sądu. Jakie opłaty trzeba pokryć?

 • Opłata sądowa – jej wysokość jest określana na podstawie obowiązujących przepisów i może różnić się zależnie od sytuacji oraz wartości przedmiotu sporu.
 • Opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – wynosi ona obecnie 500 zł, jest konieczna przy ogłaszaniu upadłości konsumenckiej.

Opłatę sądową można poznać po skontaktowaniu się z sądem rejonowym, który ma prowadzić postępowanie upadłościowe. Zwykle należy przygotować około kilkuset złotych, by złożyć wniosek o upadłość konsumencką. Oczywiście to tylko początek kosztów, z jakimi wiąże się postępowanie.

Czy można złożyć wniosek o upadłość konsumencką elektronicznie?

Obecnie istnieje możliwość złożenia wniosku o upadłość elektronicznie. Sam proces może jednak różnić się zależnie od sądu rejonowego. Należy w pierwszej kolejności uzyskać informacje dotyczące składania wniosku online. Najczęściej odbywa się to przez stronę internetową, która umożliwia wypełnianie dokumentu oraz załączanie potrzebnej dokumentacji. Konieczne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką online? Warto zapytać danego sądu rejonowego, który ma obowiązek udzielić odpowiednich informacji. Taka forma przekazywania dokumentacji jest znacznie wygodniejsza i mniej czasochłonna niż samodzielne dostarczanie wniosku. Procedura może zmieniać się oraz zależeć od polityki danego sądu rejonowego. Kontakt z tym organem pozwoli uniknąć pomyłek, a więc również odrzucenia niepoprawnie złożonego wniosku.

Jakie załączniki do wniosku o upadłość konsumencką są najważniejsze?

Wniosek o upadłość konsumencką powinien być złożony wraz z pakietem załączników. Należy udokumentować sytuację finansową i spełnić wymogi formalne. Jakie załączniki mogą być wymagane?

 • Wykaz majątku – informacje dotyczące posiadanych pojazdów, nieruchomości, kont bankowych, papierów wartościowych czy innych aktywów.
 • Wykaz zobowiązań – należy dostarczyć spis wszystkich długów wraz z informacją o wierzycielach.
 • Oświadczenie o sytuacji finansowej – zaświadczenia o zatrudnieniu, umowy o pracę, dokumenty podatkowe, wyciągi bankowe, faktury, umowy kredytowe itd.
 • Dowód osobisty – należy dostarczyć kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

To tylko przykładowy zestaw dokumentów, ponieważ ten zależy od indywidualnej sytuacji. Wniosek o upadłość konsumencką powinien mieć załączone wszystko, co może okazać się przydatne podczas procesu upadłościowego. Sąd musi potwierdzić informacje od dłużnika – należy dlatego zawrzeć odpowiednią dokumentację.

W ilu egzemplarzach wniosek o upadłość konsumencką powinien zostać przygotowany?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musi być przygotowany w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, by spełnić procedury. Zwykle wymagane są trzy dokumenty. Jeden z nich musi zostać złożony do sądu rejonowego. Kolejny zostaje u wnioskodawcy, stanowi swego rodzaju potwierdzenie złożenia wniosku oraz można go wykorzystać jako źródło informacji dotyczących postępowania upadłościowego.

Trzeci egzemplarz jest przeznaczony dla wierzycieli, którzy zostaną powiadomieni o rozpoczęciu procesu. Każdy dokument musi zawierać wszystkie załączniki oraz informacje. Warto dodatkowo skontaktować się z sądem rejonowym, by poznać dokładne wytyczne dotyczące liczby egzemplarzy wniosku.

Bank odmówił Ci kredytu? Twoja zdolność kredytowa nie jest na najwyższym poziomie?
Nie trać czasu na bezowocne wysyłanie kolejnych wniosków, które dodatkowo obniżają Twoją zdolność kredytową.

Skorzystaj ze wsparcia doświadczonego doradcy Habza, który znajdzie dostępne w Twojej sytuacji rozwiązanie kredytowe i przeprowadzi Cię przez proces kredytowania bez dodatkowego stresu i nerwów.

Cofnięcie wniosku o upadłość konsumencką – jakie mogą być przyczyny?

Wniosek o upadłość konsumencką zostaje zatwierdzony lub odrzucony przez sąd rejonowy. Wiele zależy tutaj od konkretnych okoliczności oraz uzasadnienia dłużnika. Cofnięcie wniosku o upadłość konsumencką może wydarzyć się z różnych przyczyn:

 • Poprawa sytuacji finansowej dłużnika;
 • Znalezienie innej metody rozwiązania problemów finansowych;
 • Błędy lub nieprawidłowości w składanym wniosku;
 • Wymogi postępowania upadłościowego nie zostały spełnione.

Powody mogą być również inne, ponieważ w tym przypadku każda sytuacja jest oceniana indywidualnie przez sąd rejonowy. Warto skorzystać z usług prawnika, by zmaksymalizować szanse na zatwierdzenie wniosku.

Nastąpiło oddalenie wniosku o upadłość konsumencką – co dalej powinien zrobić dłużnik?

Odrzucenie wniosku przez sąd rejonowy oznacza, że dłużnik wciąż pozostaje w trudnej sytuacji finansowej. Jakie kroki warto podjąć? Przede wszystkim najlepiej skontaktować się z prawnikiem, który pomoże ocenić powody odrzucenia wniosku oraz przedstawi kolejne opcje.

Dłużnik może również wnieść odwołanie, jeżeli uważa, że decyzja sądu jest błędna lub łamie przepisy prawa. Istnieją także inne sposoby radzenia sobie z problemami finansowymi. Wierzyciele często umożliwiają negocjacje i ustalenie planu spłaty – to bardzo dobry krok. Można też wykorzystać poradę prawną w biurze doradztwa finansowego. Dłużnik musi kontynuować działania na rzecz poprawy swojej sytuacji i spłaty zobowiązań.

Czy można złożyć ponowny wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

W niektórych przypadkach wniosek o ogłoszenie upadłości zostaje odrzucony przez sąd. Wtedy dłużnik ma kilka możliwości. Można samodzielnie starać się poprawić sytuację finansową, negocjować z wierzycielami itd. Warto wiedzieć, że ponowny wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej także będzie dobrym wyborem.

Należy jednak wziąć pod uwagę powody odrzucenia poprzedniego dokumentu. Wtedy trzeba uzupełnić braki – dokumentację, dane we wniosku czy podstawy prawne lub uzasadnienie. Dobrym krokiem będzie również dostarczenie większej ilości informacji dla sądu. Ustalenie błędów może być znacznie prostsze z pomocą prawnika.

Wniosek o upadłość konsumencką – wady i zalety złożenia tego dokumentu

Złożenie wniosku o upadłość konsumencką rozpoczyna postępowanie upadłościowe, jeżeli sąd rejonowy zatwierdzi dokument. Takie rozwiązanie ma sporo zalet dla dłużnika:

 • Majątek i dochody są chronione przed wierzycielami, ponieważ działania windykacyjne zostają na pewien czas zatrzymane;
 • Istnieje możliwość restrukturyzacji długów i ich spłaty według dogodnego planu;
 • Dłużnik może zyskać „świeży start”, ponieważ upadłość prowadzi do spłacenia wszystkich zobowiązań.

Wniosek o upadłość konsumencką ma także pewne wady. Oczywiście postępowanie upadłościowe powinno być swego rodzaju ostatecznością z kilku powodów:

 • Ma ono bardzo zły wpływ na historię kredytową dłużnika;
 • Dłużnik traci swój majątek na rzecz spłaty zobowiązań;
 • Dokumentacja staje się publiczna i każdy ma do niej wgląd.

Decyzja o rozpoczęciu postępowania powinna być dobrze przemyślana. W razie braku odpowiedniej wiedzy z dziedziny prawa i finansów warto wykorzystać pomoc prawnika.

Doradca Habza znajdzie dla Ciebie korzystne finansowanie, wynegocjuje możliwie najlepsze warunki i wyręczy Cię we wszelkich formalnościach.

Pozyskaj potrzebny kredyt lub pożyczkę na prostych zasadach z Habza.

Wniosek o upadłość konsumencką – podsumowanie

Ten dokument służy do rozpoczęcia postępowania upadłościowego. Upadłość konsumencka pozwala dłużnikowi spłacić wszystkie długi na dogodnych zasadach. Mimo wszystko takie rozwiązanie prowadzi do utraty sporej części majątku oraz wymaga dużo wysiłku – często trwa nawet wiele lat. Powinna to być ostateczność, jednak najczęściej taki krok jest jedynym rozwiązaniem, które pozwoli dłużnikowi uzyskać „nowy start”.

Oceń ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń teraz

Wypełnij wniosek online
To tylko 2 minuty

Wypełnij wniosek