Masz długi, których nie jesteś w stanie spłacić? Upadłość konsumencka pozwoli Ci uwolnić się od zadłużenia i rozwiąże Twoje problemy finansowe.

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to jedna z możliwości, jakie ma osoba fizyczna borykająca się z nadmiernym zadłużeniem, którego nie jest w stanie spłacić w obecnej formie. Niewypłacalność nie jest niczym przyjemnym, jednakże i z tej sytuacji można znaleźć rozwiązanie. Jest nim upadłość konsumencka, która może przybrać dwie formy. Może być to umowa pomiędzy dłużnikiem, a wierzycielem lub sądowy harmonogram spłaty zadłużenia.

Sąd może podjąć decyzję o całkowitym umorzeniu zadłużenia, jednakże ma to miejsce tylko w ściśle określonych przypadkach i nie zdarza się często. Upadłość konsumencka nie ma bowiem na celu „odpuszczenia” dłużnikowi jego długów, a ułatwienie lub raczej umożliwienie ich spłaty.

Jak może ułatwić życie upadłość konsumencka?

Aby doszło do ogłoszenia upadłości konsumenckiej, dłużnik musi spełnić określone przepisami prawa przesłanki. Jednakże dzięki temu taka osoba może ponownie wrócić do normalnego życia, bez długów, które na każdym kroku nie dają o sobie zapomnieć. Ponownie może zacząć budować także swoją pozytywną zdolność kredytową, zacząć oszczędzać, a przede wszystkim prowadzić normalne życie, bez konieczności odkładania każdej złotówki na spłatę długów. Koniec z monitami, wezwaniami do zapłaty i wizytami wierzycieli, które nie rzadko kończą się pozwami sądowymi.

Upadłość konsumencka pozwoli Ci ponownie wyjść na prostą i zacząć życie bez długów.

Nie wiesz jak poradzić sobie z nadmiernym zadłużeniem? Chcesz spłacić swoje długi, ale nie jesteś w stanie zrobić tego w ich obecnej formie? Skontaktuj się z nami, a nasi doradcy znajdą dla Ciebie najlepszy sposób na wyjście z problemów finansowych.

Najnowsze wytyczne odnośnie upadłości konsumenckiej, które powinny znać wszystkie niewypłacalne osoby

Jeszcze do niedawna upadłość konsumencka mogła zostać ogłoszona jedynie w stosunku do osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej, które popadły w nadmierne zadłużenie nie z własnej winy. Nowe przepisy odnośnie upadłości konsumenckiej obowiązują od marca 2020 roku. Wraz z ich nowelizacją rozszerzone zostały możliwości osób zadłużonych, które sięgają po tę formę walki z długami.

Obecnie, po spełnieniu wszelkich przesłanek, z możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej mogą skorzystać osoby fizyczne oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Wraz z nowymi przepisami, wierzycielom została odebrana możliwość składania wniosku o upadłość konsumencką. Obecnie takie prawo leży tylko i wyłącznie po stronie osoby zadłużonej. Wniosek o upadłość konsumencką mogą złożyć dłużnicy, którzy doprowadzili do zadłużenia nieświadomie. O upadłość mogą ubiegać się również te osoby, które doprowadziły do nadmiernego zadłużenia ze swojej winy lub wpadły w nie w wyniku skrajnego niedbalstwa (jednak nie celowo).

Jednakże należy zauważyć, że ten fakt nie pozostanie całkowicie pominięty i będzie miał wpływ na przebieg sprawy. Jednakże nie będzie on badany na etapie składania wniosku o upadłość, a dopiero po ogłoszeniu upadłości, na etapie ustalania planu spłaty. Oznacza to, że niezależnie od przyczyny powstania długów możemy wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, ustalony zostanie plan spłaty i można będzie ułatwić sobie spłatę zadłużenia. Warunki upadłości konsumenckiej dla osób, które przyczyniły się do nadmiernego zadłużenia nie będą jednak tak korzystne, jak w przypadku osób, które nie ponoszą winy za swoje długi.

Zatem grono osób zadłużonych, które mogą ubiegać się o upadłość konsumencką jest szerokie, jednakże w zależności od sytuacji, która doprowadziła do zadłużenia, różnica maluje się w czasie spłaty, do którego zobowiązany będzie dłużnik. W przypadku osób, które doprowadziły do spirali długów nieświadomie, swoje zadłużenie będą spłacać maksymalnie 36 miesięcy. Z kolei osoby, które ze swojej winy wpadły w zadłużenie, spłacać je będą nawet 7 lat.

Upadłość konsumencka – formy

To od czego zawsze powinna zacząć osoba zadłużona, która nie radzi sobie ze swoimi długami w aktualnej formie, są negocjacje z wierzycielem. Forma układu dłużnika z wierzycielami to często najlepsze rozwiązanie, które pozwala regulować długi na dogodnych warunkach, które akceptują obie strony. Oczywiście również w tej formie, wszystko musi zostać zaakceptowane przez sąd. Kiedy obie strony przystaną na układ, nie trzeba ogłaszać upadłości i dłużnik może spłacać swoje długi na podstawie rzeczonego układu. To najlepszy sposób wyjścia z trudnej sytuacji dla dłużnika, który w ten sposób uniknie najpoważniejszych konsekwencji ogłoszenia upadłości konsumenckiej, czyli konieczności zlicytowania wartościowych przedmiotów na rzecz spłaty długów.

Jeśli z jakiś przyczyn układ pomiędzy dłużnikiem, a wierzycielami nie jest możliwy do realizacji, dłużnik może złożyć wniosek do sądu o upadłość konsumencką. O czym już wspominaliśmy, wraz z wejściem w życie nowych przepisów, od marca 2020 taki wniosek może złożyć jedynie dłużnik (nie ma już możliwości wystąpienia z wnioskiem o upadłość konsumencką przez wierzyciela, co daje dużo większą swobodę i bezpieczeństwo dłużnikom). Koszt wniesienia wniosku o upadłość wynosi 30 zł co nie powinno stanowić przeszkody dla żadnej osoby, nawet poważnie zadłużonej.

Po złożeniu wniosku sąd rozpatruje wniosek pod względem formalnym, bada czy spełnione zostały przesłanki ogłoszenia upadłości oraz wydaje ogłoszenie o upadłości (bądź odpowiednio oddala wniosek). Dopiero na podstawie wydanego orzeczenia sądowego o upadłości przeprowadzona zostanie egzekucja należności.

Właściwie wyliczenia i ustalenie planu spłaty rozpoczyna się od wyznaczenia syndyka. Ustala się listę wierzytelności oraz wierzycieli, skład i wartość masy upadłościowej, likwiduje majątek dłużnika (oczywiście nie wszystkie składniki majątku mogą zostać zlicytowane na rzecz spłaty należności wobec wierzycieli. Lista ta wcale nie jest krótka, a z całą pewnością może uchronić przed zlicytowaniem wielu dóbr, które pozostaną w posiadaniu dłużnika) oraz ustala plan spłaty. W przypadku gdy dłużnik nie zawinił, plan spłaty może wynosić maksymalnie 36 miesięcy. Jeśli ustalono, że zadłużenie jest zawinione przez dłużnika, spłata może zostać rozłożona nawet na 7 lat.

Sąd może odstąpić od ustalania planu spłaty w przypadku gdy dłużnik nie posiada majątku  oraz jest trwale niezdolny do spłaty zobowiązań. Wtedy, z uwagi na niemożność egzekucji zadłużenia, dochodzi do umorzenia należności.

Kiedy sąd może zdecydować o oddaleniu wniosku o upadłość

Upadłość konsumencka ma na celu rozliczenie się dłużnika z wieloma wierzycielami. Z tego powodu sąd może odrzucić wniosek o upadłość konsumencką jeśli jest tylko jeden wierzyciel.

Kolejną ważną kwestią jest niewypłacalność. Jest to jedna z przesłanek ogłoszenia upadłości. Jeśli więc sąd stwierdzi, że dłużnik który wystąpił z wnioskiem faktycznie nie jest niewypłacalny, oddali jego wniosek.

Konsekwencje ogłoszenia upadłościowe

Upadłość konsumencka ma na celu spłatę długów i ustabilizowanie sytuacji finansowej dłużnika. To zarazem cel, jak i główna konsekwencja ogłoszenia upadłości. Jednakże w zamian za możliwość wyjścia z zadłużenia oraz uregulowania swojej sytuacji finansowej, dłużnik zrzeka się prawa do zarządzania swoim majątkiem, który ma służyć na pokrycie jego długów. W jego zarządzie pozostaną jedynie tzw. drobne umowy życia codziennego. Oczywiście ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest równoznaczne z tym, że pozbawia się dłużnika wszelkich środków do życia.

Określona zostaje kwota, która uwzględnia sytuację życiową i rodzinną oraz warunki mieszkaniowe. Jeśli w ramach upadłości konsumenckiej dojdzie do licytacji mienia dłużnika, może ono objąć także nieruchomość, którą ten zamieszkuje. Jednakże nie można doprowadzić do tego, że dłużnik nie będzie miał ani swojego lokum, ani żadnych środków. Z tego względu, ze zlicytowanego domu lub mieszkania, dłużnik ma prawo otrzymać równowartość rocznego (lub dwuletniego) średniego czynszu, aby zapewnić sobie godne warunki mieszkalne po sprzedaży nieruchomości. Pozostała pozyskana w ten sposób kwota zostanie przeznaczona na pokrycie zadłużenia.

Nie czekaj, aż Twoje długi Cię przerosną i zacznij działać już dziś.

Oferujemy pomoc w złożeniu skutecznego wniosku o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej . Z naszą pomocą pozbędziesz się długów, a Twoje życie wróci na właściwe tory.

Kiedy warto złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Złożenie wniosku o upadłość konsumencką związane jest nierozerwalnie z niewypłacalnością dłużnika. Oznacza to tym samym, że jest swojego rodzaju ostatecznością. Jednakże jeśli znaleźliśmy się w tak dramatycznej sytuacji, nie powinniśmy jeszcze dodatkowo dokładać sobie problemów i powiększać swoje zadłużenie. Warto jest więc podjąć mediacje z wierzycielami w celu zawarcia układu lub odpowiednio wystąpić do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości i harmonogramu spłaty, najszybciej jak to możliwe.

W przypadku gdy świadomi swojego zadłużenia, w dalszym ciągu będziemy świadomie je powiększać, nie dbając o konsekwencje i posiadając wiedzę, że nie jesteśmy w stanie go zwrócić, kiedy już zdecydujemy się wystąpić z wnioskiem do sądu, ten może uznać, że długi są wynikiem naszych świadomych działań i sami przyczyniliśmy się do swojej niewypłacalności. Jeśli przyczyną niewypłacalności jest choroba, utrata pracy czy inne problemy zawodowe warto dać sobie szansę na nowy start i złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Oczywiście nikt świadomie nie chce zaczynać od zera. Jednakże z całą pewnością jest to rozwiązanie znacznie korzystniejsze niż życie z długami, których nie jesteśmy w stanie spłacać, stresie i wiecznych nerwach.

Tak jak wspominaliśmy, ogłoszenie upadłości jest ostatecznością. Kiedy sytuacja jest na tyle skomplikowana, że już nic innego nie da się zrobić. Jednakże to nie wszystkie możliwości osoby borykającej się z nadmiernym zadłużeniem.

Zdajemy sobie sprawę z faktu, że nie rzadko długi są tak poważne, że nie mamy już szans na wyjście z nich w pojedynkę. Aktualnie posiadane zobowiązania uniemożliwiają zawarcie nowych. Mimo, że masz pomysł jak wyjść z długów, nikt nie chce udzielić Ci wsparcia finansowego. Chcesz zainwestować środku ale nikt nie chce podjąć z Tobą współpracy. Jako eksperci kredytowi doskonale zdajemy sobie sprawę ze specyfiki rynku finansów i wiemy jak temu zaradzić. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu kredytów i pożyczek w najtrudniejszych sytuacjach. Pomagamy tam, gdzie inni doradcy rozkładali ręce i nie wiedzieli wyjścia z sytuacji. Jesteśmy zespołem doświadczonych ekspertów, którzy nie boją się wyzwań. Jeśli widmo upadłości towarzyszy Ci coraz częściej, nie zwlekaj i zacznij działać zanim sprawy skomplikują się jeszcze bardziej. Jeśli potrzebujesz dodatkowej gotówki aby wyjść z długów, służymy pomocą. Znajdziemy dla Ciebie najkorzystniejsze wyjście z sytuacji i pomożemy pozyskać potrzebne środki. Dla nas nie ma sytuacji bez wyjścia – zgłoś się do nas i przekonaj się o tym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Sprawdź jakie są koszty kredytu Kalkulator kredytowy

 • Miesięczna rata:
 • Całkowita kwota do zapłaty:
 • Całkowity koszt kredytu:

Kalkulator kredytowy to bardzo łatwe w obsłudze narzędzie, które pomoże ci uniknąć niewłaściwego wyboru oferty kredytowej. Dzięki niemu poznasz wysokość wszystkich kosztów i wybierzesz dokładnie taką ofertę, jaka cię satysfakcjonuje.

Upadłość konsumencka z Habza Finanse to:

 • Do 350 000 zł

  bez zabezpieczenia

 • Dogodny okres spłaty

  — 120/144 miesiące
  bez zabezpieczenia

 • 6,99 %

  Oprocentowanie w skali roku od 6,99%, prowizja od 0%

Poznaj opinie Naszych klientów

Bardzo dziękuję firmie Habza, a szczególnie pani Ilonie Głodała za szybką i profesjonalną pomoc. Od samego początku cały proces przebiegał bardzo sprawnie.…

Pełen profesjonalizm i skuteczność. Dziękuję Panu Łukaszowi Brzostkowi który prowadził moja sprawę. Szacunek również za szczerość. Pan Łukasz doprowadził moją sprawę do…

Pan Mateusz Strzeżek polecam z całego serca super kontakt indywidualne podejście do klienta w rezultacie udało się uzyskać kredyt

Witam hcial bym podziękować P Krystianowi Krasuski pomugl mi jak najbardziej uzyskałem kredyt i jak najbardziej polecam usługi firmy habza Finanse profesjonaliści

Wypełnij wniosek online
To tylko 2 minuty

Wypełnij wniosek

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń teraz

Wypełnij pełny wniosek – umożliwi to doradcy znalezienie najlepszego rozwiązania dla Ciebie

Wniosek skrócony

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe były przetwarzane

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Habza Group Sp. z o.o.