10 min
upadlosc-firmy-a-wyplaty-dla-pracownikow-zaleznosc

Ogłoszenie upadłości to nie tylko trudna sytuacja dla samego przedsiębiorcy, bo powoduje również obawy u osób zatrudnionych w firmie. Nie chodzi jedynie o to, że muszą szybko szukać nowej pracy – to jedynie część problemu. Sen z powiek spędza im kwestia wynagrodzenia i to, czy szef zapłaci za już wykonaną pracę w sytuacji, gdy biznes zbankrutował. Upadłość firmy a wypłaty dla pracowników – ta kwestia często jest problematyczna. Jeśli jesteś zatrudniony w firmie, która w ten przygnębiający sposób kończy działalność, to nie jesteś jedyny. Wiele osób znajduje się w podobnej sytuacji i martwi się, że nie otrzyma należnych im pieniędzy. Dlatego dzisiaj pochylamy się nad tym problemem. Upadłość firmy – co z pracownikami? Sprawdźmy, jak w praktyce wygląda zagadnienie wynagrodzeń dla zatrudnionych w firmie, która „splajtowała”. Przyjrzyjmy się, jak ma się upadłość pracodawcy do praw pracownika.

Upadłość firmy a wypłaty dla pracowników – czy jest się czego bać?

Często słyszy się, że jakaś firma ogłosiła upadłość. Co z pracownikami w przypadku upadłego pracodawcy – czy zostają wtedy zostawieni na przysłowiowym lodzie? Rzadko zastanawiamy się nad odpowiedzią, gdy docierają do nas plotki o bankructwie kolejnej spółki. Prawda jest jednak niestety taka, że likwidacja firmy spowodowana upadłością daje pracodawcy prawo do rozwiązania umów z wszystkimi zatrudnionymi. Dotyczy to również pracowników w okresie ochronnym – osoby w wieku przedemerytalnym, ale również będące w ciąży lub przebywające na urlopie macierzyńskim, lub wychowawczym. Co ciekawe, okres wypowiedzenia skraca się wtedy z trzech miesięcy do jednego. Za pozostałe dwa miesiące należy się pracownikowi odszkodowanie. Co jeszcze warto wiedzieć o ochronie roszczeń pracowniczych?

Upadłość firmy a wypłata wynagrodzeń – jakie są zatem wytyczne dla pracodawców? Co do zasady, wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze są chronione prawem. Ich wypłata nie powinna być zatem zagrożona. Jeśli przedsiębiorca nie ma na to środków, roszczenia zaspokaja się z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W teorii więc nie ma się czego bać. Jak wygląda jednak praktyka w przypadku niewypłacalności pracodawcy, w momencie, gdy wynagrodzenia nie zostały jeszcze wypłacone?

Upadłość konsumencka pracownika a obowiązki pracodawcy

Co w sytuacji, gdy niewypłacalny jest nie przedsiębiorca, ale jego podwładny? Jedną z opcji, na którą coraz chętniej decydują się osoby zadłużone, jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. To rozwiązanie dostępne jest jedynie dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Niewypłacalny konsument może ogłosić bankructwo, jeśli jego majątek nie pozwala na jednoczesne utrzymanie i spłacanie posiadanych zobowiązań. Ta metoda służy oddłużeniu osoby fizycznej, ale również zaspokojeniu roszczeń związanych z nią wierzycieli. Syndyk wypłaca im środki z tzw. masy upadłości, czyli całego mienia osoby zadłużonej. Ale jest tutaj pewien wyjątek, dochodzimy bowiem do kwestii upadłości konsumenckiej pracownika a obowiązków pracodawcy z nią zwianych. Upadły nie może przecież zostać bez środków do życia. Zatrudniający musi zatem oddawać do rąk syndyka do 60% wynagrodzenia netto, ale do dyspozycji pracownika musi pozostawić co najmniej kwotę minimalną, pozwalającą mu na utrzymanie (w roku 2022 była to równowartość 1164 zł, wynikająca z przepisów prawa upadłościowego).

Zmagasz się z nadmierną ilością kredytów czy pożyczek i nie widzisz możliwości na samodzielne wyjście z zadłużenia?
Skorzystaj z doświadczenia i wiedzy doradców Habza.

Przeanalizujemy Twoją sytuację i znajdziemy najlepsze rozwiązanie oddłużające, które pozwoli Ci stanąć na nogi i odzyskać kontrolę nad swoimi finansami.

Upadłość firmy a zaległe pensje – czy można liczyć na wypłatę?

Nastąpiła likwidacja firmy i przerwane zostało świadczenie usług, a zaległe wynagrodzenie nadal nie znalazło się na Twoim koncie? Dobra wiadomość jest taka, że w opisanej sytuacji pracownik automatycznie staje się wierzycielem firmy. Nie musi nigdzie zgłaszać swoich roszczeń, ale czasami warto to zrobić. Upomnij się o swoje szczególnie wtedy, gdy podejrzewasz, że pracodawca mógł mieć braki w dokumentacji. Zgłoszenie do syndyka lub sądu upadłościowego pozwoli upewnić się, że nie zostaniesz w żaden sposób pominięty, a zaległą pensję otrzymasz w odpowiedniej wysokości. Gdy dojdzie do upadłości firmy, a wypłaty dla pracowników są jedną z zaległych należności, zaspokajane są w pierwszej kolejności. Jeśli majątek przedsiębiorstwa nie jest do tego celu wystarczający, pomaga Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Upadłość a wynagrodzenia pracowników – czy przysługują im kolejne wypłaty?

Co z pracownikami po ogłoszeniu upadłości? Żaden z nich nie jest niestety objęty przepisami zapewniającymi ochronę przed zwolnieniem. Na uprzywilejowanej pozycji nie znajdą się nawet osoby w wieku przedemerytalnym ani kobiety w ciąży. Ta zasada, choć zatrudnionym może wydać się krzywdząca, jest w istocie jak najbardziej logiczna. Podstawowym celem postępowania upadłościowego jest bowiem zaspokojenie wierzycieli firmy, zanim jej majątek zostanie uszczuplony na tyle, że nie będzie to możliwe. Wiemy już, że gdy firma ogłasza bankructwo, pracownicy stają się jej wierzycielami. Wciąż mają duże prawa związane z faktem upadłości firmy, a zaległe pensje stoją na pierwszym miejscu listy roszczeń w przypadku stosunku pracy.

Co z kolejnymi wypłatami? Jak ma się upadłość firmy do praw pracownika? Tutaj kolejna zła wiadomość, bo okres wypowiedzenia może zostać skrócony – z trzech miesięcy do jednego miesiąca. A to w myśl zasady, że procedury upadłościowe mają być przeprowadzane szybko, sprawnie i na szczególnych zasadach rozwiązywania sporów. Czy zatem wypłata przysługująca za zwyczajowy okres wypowiedzenia przepada? Na szczęście nie! Oprócz pensji za miesięczny okres wypowiedzenia zatrudnionym w stosunku pracy przysługuje odszkodowanie – równowartość wynagrodzenia, które otrzymaliby za pozostałe dwa miesiące. Należy jednak pamiętać, że takie zadośćuczynienie należy się tylko tym, których umowa została rozwiązana jednostronnie (przez pracodawcę). W przypadku zwolnienia za porozumieniem stron pracownik traci prawo do takiego zadośćuczynienia, nawet mimo złożenia wykazu niezaspokojonych roszczeń.

Bank odmówił Ci kredytu? Twoja zdolność kredytowa nie jest na najwyższym poziomie?
Nie trać czasu na bezowocne wysyłanie kolejnych wniosków, które dodatkowo obniżają Twoją zdolność kredytową. 

Skorzystaj ze wsparcia doświadczonego doradcy Habza, który znajdzie dostępne w Twojej sytuacji rozwiązanie kredytowe i przeprowadzi Cię przez proces kredytowania bez dodatkowego stresu i nerwów.

Upadłość firmy a brak wynagrodzenia – jak odzyskać należną pensję?

Twój pracodawca ogłosił bankructwo, a Ty nie dostałeś pieniędzy, które Ci się należą? Zastanawiasz się, czy możesz w tej sytuacji coś zrobić? Warto wyklarować, komu tak naprawdę należą się pieniądze. Za pracownika uważa się bowiem każdą osobę, która z tytułu stosunku pracy i wykonywania czynności na rzecz przedsiębiorstwa podlegała obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Widać więc, że osób uprawnionych może być sporo, gdy duży przedsiębiorca ogłasza upadłość firmy, bo liczą się nie tylko umowy o pracę. A zaległe pensje – co można zrobić, aby je odzyskać w przypadku niewypłacalności pracodawcy? Należnościami wobec pracowników syndyk zajmuje się z urzędu. Osoby, które utraciły zatrudnienie, są zatem w tym aspekcie chronione przepisami prawa. Muszą jednak w dokumentach wskazać dokładną datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy.

Zaległe świadczenia wypłaca się z tzw. masy upadłościowej, czyli całego majątku przedsiębiorstwa. Czasami jest go jednak za mało. Wtedy korzysta się z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Pracodawca lub syndyk składa stosowną listę wierzytelności u właściwego marszałka województwa w ciągu miesiąca od daty ogłoszenia bankructwa. Następnie pracownicy mają dwa tygodnie, aby złożyć swój wniosek dotyczący danego pracodawcy. Nie jest to krok konieczny, ale czasami warto zadać sobie tę odrobinę trudu. Wtedy mamy pewność, że otrzymamy świadczenia w odpowiedniej wysokości. Z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zaspokajane m.in. są takie należności jak:

  • wynagrodzenie za pracę,
  • wynagrodzenie za czas urlopu,
  • wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy.

Gdy marszałek województwa zaakceptuje roszczenia, przekazuje pracodawcy lub syndykowi środki na spłatę wierzytelności. Następnie przekazuje się pieniądze pracownikom.

Co z pracownikami po ogłoszeniu upadłości? Jaka czeka ich przyszłość?

Deklaracja bankructwa to trudna decyzja dla upadłego pracodawcy, ale wiąże się ze stresem nie tylko dla niego. W kłopotliwym położeniu znajdują się osoby przez niego zatrudnione, zwłaszcza jeśli jest to ich główne źródło utrzymania. Zastanawia Cię rozwiązanie kwestii – upadłość firmy, co z pracownikami? Czego mogą się spodziewać? Zapewne dosyć szybko w ich rękach znajdzie się wypowiedzenie, które zakończy świadczenie usług w ramach stosunku pracy. Jak już wiemy, pracownicy nie zostaną bez pieniędzy – dbają o to odpowiednie przepisy prawa. Ale jakie będą ich dalsze koleje losu? Co z pracownikami po ogłoszeniu upadłości z przyczyn niedotyczących pracowników?

Dobra wiadomość jest taka, że nie zawsze czeka ich ustawianie się w kolejce do pośredniaka.  Czasami w ramach tzw. przygotowanej likwidacji firma zostaje nabyta przez innego przedsiębiorcę (to przyspiesza procedury upadłościowe). Nowy właściciel często chętnie proponuje posady pracownikom, którzy byli zatrudnieni w „starym” przedsiębiorstwie. To oszczędza mu czas i pieniądze, które musiałby przeznaczyć na rekrutację i przeszkolenie nowej kadry. Należy jednak pamiętać, że nowy właściciel nie przejmuje wierzytelności upadłego przedsiębiorcy. W spisie długów „starego” szefa pozostaje zatem również zaległe wynagrodzenie, a upadłość firmy nie zwalnia go z tego zobowiązania.

Czy pracownicy mogą ogłosić upadłość firmy?

Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa to nie tylko zmartwienie właścicieli. Zwłaszcza jeśli z powodu złego stanu finansów wynagrodzenia nie są wypłacane na czas. Co mogą zrobić osoby zatrudnione w takim zakładzie pracy? Czy pracownicy mogą ogłosić upadłość firmy? Przepisy prawa upadłościowego w art. 20. stanowią, że wniosek może złożyć każda osoba, która jest wierzycielem przedsiębiorstwa. Jeśli zatem pracownik posiada należności wymagane od pracodawcy, teoretycznie może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, wskazując w nim siedzibę pracodawcy oraz wszelkie dane potrzebne do wszczęcia postępowania.

Doradca Habza znajdzie dla Ciebie korzystne finansowanie, wynegocjuje możliwie najlepsze warunki i wyręczy Cię we wszelkich formalnościach.

Pozyskaj potrzebny kredyt lub pożyczkę na prostych zasadach z Habza.

Firma ogłasza upadłość, co z wypłatą? Konkluzja

Likwidacja firmy często wiąże się z dużym stresem dla jej pracowników. Ogłoszenie upadłości a wynagrodzenie – czy obawy zatrudnionych są słuszne? Okazuje się, że możecie być spokojni o swoje pieniądze! Obowiązujące przepisy czynią z pracowników uprzywilejowanych wierzycieli. To oznacza, że zaspokojenie ich potrzeb znajduje się na pierwszym miejscu listy procedur upadłościowych. Warto dopilnować, aby pensje zostały wypłacone w odpowiedniej wysokości. Pracownikom należy się też odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia. Nie powinni więc ponieść żadnych strat. Jeśli dochodzi do likwidacji firmy, a zaległe wynagrodzenia nie mogą zostać wypłacone z jej majątku, uruchomiony zostaje państwowy fundusz celowy. Odzyskać można w ten sposób nie tylko spóźnione pensje, ale także ekwiwalent za urlop wypoczynkowy i inne należne świadczenia.

4/5 - ilość głosów (4)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt

Masz pytania?

Zadzwoń teraz
Wypełnij krótki wniosek

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny
(09:00 - 19:00)