4 min
jak-wyglada-wzor-wniosku-o-umorzenie-kredytu-bankowego

Wzór wniosku o umorzenie kredytu bankowego – jak wygląda?

Jeśli starasz się o zwolnienie z długu, a Twoje zobowiązanie ma postać kredytu bankowego, będziesz musiał dokonać pewnych formalności. Całkowite lub częściowe umorzenie kredytu bankowego jest możliwe – na przykład wtedy, gdy klient znajdzie się w trudnej sytuacji finansowej, zachoruje, utraci zdolność do pracy. Bywa też tak, że bank godzi się zwolnić dłużnika ze zobowiązania, gdy koszty egzekucji sądowej są zbyt wysokie. W każdej z tych sytuacji przyda się wzór pisma do banku o umorzenie kredytu. Zastanawiasz się, jak napisać taki dokument, aby był kompletny i zwiększył szansę na uzyskanie pozytywnej decyzji?

Wzór wniosku o umorzenie kredytu – co zawiera?

Banki rzadko zgadzają się na zwolnienie z długu i nie ma się czemu dziwić – tracą wtedy nie tylko możliwość odzyskania swoich pieniędzy, ale również uzyskania przychodów odsetkowych. Nie jest to jednak niemożliwe. Zanim podpowiemy, jak napisać wniosek o umorzenie kredytu bankowego i podamy wzór, zastanówmy się, kiedy w ogóle jest sens pisać taką prośbę. Najlepiej będzie, jeśli skontaktujesz się ze swoim kredytodawcą i dowiesz się, jakie czynniki są w jego oczach przesłankami do zwolnienia z długu. Każdy bank ma bowiem własne zasady.

O umorzenie kredytu można starać się w różnych sytuacjach. Jednym z takich przypadków jest choroba lub wypadek kredytobiorcy powodujące niezdolność do pracy. Dłużnik traci wtedy źródło dochodów i nie może dalej spłacać kredytu. Tak samo dzieje się, gdy wspomniana choroba wiąże się z wysokimi kosztami leczenia. Bank może zgodzić się umorzyć kredyt, gdy sytuacja finansowa dłużnika uległa znacznemu pogorszeniu i nic nie wskazuje na to, że może się poprawić. Jeśli kredytobiorca nie posiada majątku, który bank mógłby zająć, może dojść do zwolnienia z długu. Kolejną przesłanką może być śmierć małżonka, którego dochody miały znaczenie podczas badania zdolności kredytowej. Z oczywistych powodów spłata takiego kredytu może tę drugą osobę przerosnąć. O umorzenie długu mogą starać się też osoby, które ogłosiły upadłość konsumencką.

Wniosek o umorzenie kredytu – wzór nie należy do skomplikowanych, zatem jego wypełnienie nie powinno sprawić Ci problemów. W prośbie o umorzenie kredytu nie powinno zabraknąć:

  •  danych osobowych kredytobiorcy (imię, nazwisko, adres);
  • numeru umowy kredytu;
  • wyjaśnienia okoliczności, na podstawie których wnioskujesz o zwolnienie z długu;
  • cel składania wniosku – umorzenie całości lub części zobowiązania.

Wzór wniosku o umorzenie kredytu, a także podanie o umorzenie odsetek kredytu (wzór), najlepiej znaleźć na stronie internetowej swojego banku. Wtedy będziesz mieć pewność, że dokument spełnia standardy konkretnej instytucji.

Wniosek o umorzenie kredytu po śmierci kredytobiorcy

Zadajesz sobie pytanie, kto spłaca kredyt w przypadku śmierci kredytobiorcy? Jeśli razem ze spadkiem przejąłeś zobowiązania swoich bliskich albo samodzielnie zmagasz się ze spłatą zadłużenia zaciągniętego razem ze zmarłym małżonkiem, rozważ możliwość zwolnienia z długu. Będzie Ci potrzebny wzór wniosku o umorzenie kredytu po śmierci kredytobiorcy. Musisz w nim szczegółowo przedstawić sytuację i udokumentować swoją niezdolność do spłacenia zobowiązania. Prośbę można umotywować trudną sytuacją finansową lub złym stanem zdrowia (ograniczającym możliwości zarobkowe).

Bank odmówił Ci kredytu? Twoja zdolność kredytowa nie jest na najwyższym poziomie?

Nie trać czasu na bezowocne wysyłanie kolejnych wniosków, które dodatkowo obniżają Twoją zdolność kredytową. 
Skorzystaj ze wsparcia doświadczonego doradcy Habza, który znajdzie dostępne w Twojej sytuacji rozwiązanie kredytowe i przeprowadzi Cię przez proces kredytowania bez dodatkowego stresu i nerwów.

Wniosek o umorzenie kredytu studenckiego – wzór

Szukasz wzoru wniosku o umorzenie kredytu studenckiego? Całkowite zwolnienie ze spłaty zobowiązania przysługuje tym kredytobiorcom, którzy utracili zdolność do regulowania należności (np. z powodu niezdolności do podjęcia pracy). Tak głosi ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Uchylenie długu może wystąpić też wskutek śmierci kredytobiorcy. Jak napisać podanie o umorzenie kredytu studenckiego? Wzór jest bardzo prosty i znajdziesz go na rządowych portalach internetowych. Pismo składa się z czterech części:

  1. dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, adres, kierunek studiów, instytucja kredytująca i numer umowy kredytu, powód składania wniosku);
  2.  informacje o członkach rodziny utrzymujących kredytobiorcę;
  3. załączniki do pisma o umorzenie kredytu (np. kopia umowy kredytu, kopia dyplomu, orzeczenie o niezdolności do pracy);
  4. umotywowanie prośby o zwolnienie z długu.

Jeżeli chcesz złożyć wniosek o umorzenie kredytu studenckiego, wystarczy, że skorzystasz z tego prostego wzoru. Podanie możesz złożyć już w trakcie regulowania zobowiązania lub nawet 60 dni przed datą wyznaczoną harmonogramem spłaty. Takie pismo składamy do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

2/5 - ilość głosów (2)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń teraz

Wypełnij wniosek online
To tylko 2 minuty

Wypełnij wniosek