8 min
kredyt-technologiczny-na- czym-polega-i-jak- działa

Ostatnie kilkadziesiąt lat stało pod znakiem gwałtownego rozwoju technologii w niemal wszystkich branżach i kategoriach. W wielu przypadkach niedostosowanie się do zmieniających się standardów i wymagań klientów może mieć bardzo negatywny wpływ na wyniki prowadzonego biznesu. Z tego względu wielu przedsiębiorców kładzie duży nacisk na innowacyjność, nie tylko na przykład w zakresie sposobu zarządzania firmą, ale też stosowanych maszyn, pojazdów i innych rozwiązań technologicznych.

Problem jednak w tym, że zakup sprzętu czy licencji powiązanych z daną innowacją, a także późniejsze jej wdrożenie, może być bardzo kosztowne. Nie każda firma może sobie na to pozwolić, a w szczególności jest to wyzwaniem dla mikro i małych przedsiębiorstw. Z tego względu powstał taki produkt finansowy, jak kredyt technologiczny. Na czym on polega, jak działa i czy wciąż można z niego skorzystać? Wszystkie te kwestie zostaną dokładnie omówione poniżej.

Czym jest kredyt technologiczny i jak działa?

Kredyt technologiczny dla firm to specjalny rodzaj kredytu, udzielany przez kilkanaście polskich banków komercyjnych za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). W jego ramach mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mają możliwość otrzymania dotacji na spłatę kredytu zaciągniętego w celu wdrożenia innowacji w firmie.

O dotację mogą starać się nie tylko firmy działające na rynku od dłuższego czasu, ale także tzw. start upy. Kredyty technologiczne są dostępne dla przedsiębiorstw z wielu branż, jednak nie ze wszystkich – wykluczone są z niego między innymi firmy z sektora hutnictwa żelaza i stali czy z sektora węglowego.

Zobowiązania te różnią się od zwykłych kredytów, ponieważ są dotowane z Funduszy Europejskich. Dotacja, nazywana premią technologiczną, jest przeznaczana na częściową spłatę zaciągniętego zobowiązania, dzięki czemu ostatecznie przedsiębiorca może wdrożyć kosztowną innowację w swojej firmie, ponosząc przy tym jedynie część związanych z nią wydatków.

Przyznane przez bank środki można przeznaczyć na wiele różnorodnych wydatków związanych z planowaną innowacją. Można wśród nich wymienić między innymi zakup patentów, licencji lub know-how, a także wszelkiego rodzaju projektów technicznych i ekspertów. Kredyt technologiczny pozwala także na sfinansowanie bardziej namacalnych wydatków, takich jak maszyny, narzędzia, oprogramowanie czy budowa lub zakup nieruchomości.

1 Źródło: https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/inwestycje/kredyty-inwestycyjne/kredyt-na-innowacje-technologiczne/skorzystaj-z-programu-poddzialanie-322-kredyt-na-innowacje-technologiczne-poir/#c15104

Kredyt technologiczny w 2021 roku – czy jest możliwy?

5 stycznia 2021 roku zakończył się ostatni nabór wniosków na kredyty technologiczne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). Był on wyjątkowy, ponieważ w związku z trwającą pandemią COVID-19 znacznie zmodyfikowano wcześniejsze warunki udziału w projekcie.

Przede wszystkim zniesiono maksymalny limit premii technologicznej, który wcześniej wynosił 6 milionów złotych. Przy czym wciąż wysokość dofinansowania (która mogła wynieść maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji) nie była stała i zależała od takich czynników, jak choćby wielkość firmy.

Co również bardzo ważne, zniesiono konieczność wniesienia wkładu własnego i tym samym pozwolono, aby kredyt technologiczny był zaciągany na nawet 100% wartości inwestycji. Warunkiem uzyskania tak dużego kredytu było jednak posiadanie odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej.

Wśród innych zmian można wymienić także rozszerzenie katalogu wydatków kwalifikowanych (m.in. o roboty i materiały budowlane), a także możliwość wnioskowania o kredyt na projekty wprowadzające innowacje w skali danego przedsiębiorstwa, a niekoniecznie w skali kraju.

Bank Gospodarstwa Krajowego nie przewiduje prowadzenia kolejnych naborów w 2021 roku. Nie oznacza to jednak, że już nigdy polskie firmy nie będą miały możliwości zaciągnięcia kredytu technologicznego. Aktualnie trwają prace w zakresie przygotowywania podobnego rozwiązania powiązanego z perspektywą unijną na kolejne 6 lat, a więc na lata 2021-2027.

Kredyt technologiczny – kiedy następuje wypłata środków?

Co bardzo ważne, kredyt technologiczny nie wiąże się z natychmiastową wypłatą całości przyznanej kwoty dofinansowania. Pieniądze są wypłacane transzami w trakcie realizacji projektu, a ostatnia partia dofinansowania trafi do firmy już po ukończeniu projektu.

Na samym początku firma nie będzie miała dostępu do jakiejkolwiek części przyznanego dofinansowania. Wynika to z faktu, że pierwszy wniosek o płatność może zostać złożony dopiero wtedy, kiedy zostanie już zrealizowane co najmniej 25% wydatków kwalifikowanych całego projektu.

Wypłacone pieniądze mogą zostać przeznaczone jedynie na spłatę kapitału kredytu w banku komercyjnym. Należy pamiętać, że tego typu kredyt jest zobowiązaniem celowym, więc sposób, w jaki środki zostaną wykorzystane może być obiektem kontroli.

Nawet, jeśli firma dysponuje własnymi środkami, aby nadpłacać zaciągnięty kredyt lub dokonać jego wcześniejszej spłaty, nie jest to wskazane. Jeśli kredytobiorca sam spłaci zobowiązanie, zanim zostanie mu wypłacona na ten cel premia technologiczna, środki przepadną i nie będzie można z nich skorzystać.

Proces wnioskowania o kredyt technologiczny

Proces wnioskowania o kredyt technologiczny był stosunkowo zawiły. Przede wszystkim należy pamiętać, że sam kredyt udzielany był przez banki komercyjne, z ich funduszy, a Bank Gospodarstwa Krajowego jedynie spłaca część gotowego kredytu. W związku z tym pierwszym krokiem w całym procesie było złożenie odpowiedniego wniosku do wybranego banku komercyjnego i uzyskanie od niego promesy udzielenia kredytu.

Taka promesa stanowiła podstawę do wnioskowania o dotację do zobowiązania w BGK. Jeśli promesa została wystawiona prawidłowo (oraz była ważna w dniu złożenia wniosku) i spełniono wszystkie inne warunki udziału w projekcie, Bank Gospodarstwa Krajowego wystawiał promesę wypłacenia premii technologicznej (czyli w praktyce promesę spłacenia części kredytu).

Dopiero po uzyskaniu promesy od BGK można było podpisać ostateczną już umowę kredytową z faktycznym kredytodawcą, a następnie sfinalizować umowę o dofinansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Trzeba zaznaczyć, że z rozpoczęciem prac nad projektem trzeba poczekać do dnia następnego po złożeniu wniosku o dofinansowanie.

Wszelkie koszty poniesione przed tym dniem (na przykład zakupienie już jakiegoś pojazdu czy maszyny) uznawane są na wydatki niekwalifikowane i nie będą zaliczone w poczet projektu, w związku z czym nie będzie można ująć ich we wniosku o wypłatę środków.

2 Źródło: https://media.bgk.pl/98377-ruszyl-nabor-wnioskow-o-premie-technologiczna-na-nowych-zasadach

Dokumenty wymagane do otrzymania kredytu technologicznego

Pokrótce opisano już powyżej kroki, które trzeba było podjąć, aby otrzymać kredyt technologiczny. Warto wiedzieć również, jakie konkretnie dokumenty były w tym celu potrzebne – mowa tu nie tylko o wspomnianych już dwóch promesach (czyli promesie kredytu technologicznego, a później promesie dotacji), ale także wielu innych zaświadczeniach i nie tylko.

Przede wszystkim chodzi tutaj o dokumenty finansowe firmy. To, jakie konkretnie będą to dokumenty, zależy m.in. od formy opodatkowania przyjętej przez dane przedsiębiorstwo. Może to więc być na przykład księga przychodów i rozchodów.

Potrzebny może okazać się również na przykład dokładny biznesplan bądź dokumenty poświadczające, że projekt jest zgodny z bieżącą polityką ochrony środowiska.

Co więcej, jeśli firma prowadzi działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, może być konieczne przedstawienie stosownego zezwolenia w tej kwestii. Znaczenie ma także to, jakie czynności i wydatki zakłada projekt innowacji.

W przypadku, gdy w skład inwestycji wchodzi zakup nieruchomości lub jej rozbudowa, do dokumentów należało dołączyć szkic wskazujący koszty związane z zakupem danej nieruchomości bądź niezbędnymi robotami budowlanymi.

Kredyt technologiczny – podsumowanie

Kredyt technologiczny to ciekawy produkt finansowy, który mógł być potencjalnie bardzo korzystny dla mikro, małych i średnich firm, chcących się rozwijać, ale nie posiadających odpowiedniej ilości środków na inwestycje. Warto pamiętać o nim i sprawdzać na bieżąco, kiedy otwierane będą kolejne nabory wniosków, aby w razie potrzeby móc z niego skorzystać i otrzymać znaczące dofinansowanie do swojego projektu.

Warto wspomnieć, że istnieje pewna alternatywa do kredytu technologicznego, dostępna przez cały rok, a mianowicie kredyt inwestycyjny. Jest to zobowiązanie udzielane bezpośrednio przez banki, bez pośrednictwa Banku Gospodarstwa Krajowego, na realizację wskazanej przez kredytobiorcę inwestycji (na przykład budowę nowego obiektu lub zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń).

Oceń ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń teraz

Wypełnij wniosek online
To tylko 2 minuty

Wypełnij wniosek