10 min
upadlosc-konsumencka-bez-majatku-—-czy-jest-mozliwa

Upadłość konsumencka oznacza, że dana osoba ma duże problemy z pokryciem należności dla wierzycieli. Zwykle podczas postępowania majątek dłużnika zostaje przejęty przez syndyka i przeznaczony na spłatę zobowiązań. Można również negocjować warunki z wierzycielami. Czy natomiast upadłość konsumencka bez majątku jest możliwa do ogłoszenia? Odpowiedź znajdziesz w dalszej części artykułu!

Na czym polega upadłość konsumencka bez majątku?

Upadłość konsumencka bez majątku dłużnika jest dość skomplikowaną sytuacją pod względem prawnym. Warto w takiej sytuacji skorzystać z pomocy prawnika. Jeżeli masa upadłościowa nie istnieje, postępowanie upadłościowe może zostać umorzone. Bez majątku dłużnika syndykowi brakuje środków do zaspokojenia roszczeń wierzycieli.

Upadły musi przedstawić swoją sytuację finansową w sądzie. Upadłość konsumencka bez majątku oznacza, że orzeczeniem może być uznanie dłużnika za niewypłacalnego. Wtedy będzie on zobowiązany do wykonania planu spłaty swoich długów w określonym czasie.

Bez majątku nie może on zostać zlicytowany na rzecz zaspokojenia roszczeń wierzycieli. Dlatego sąd i wierzyciele ustalają indywidualny plan spłaty w określonym czasie. Jego nierespektowanie przez upadłego prowadzi do konsekwencji prawnych. Sytuacja wygląda tak samo, gdy majątek dłużnika jest bardzo mały, zbyt niski, by pokryć znaczącą część zobowiązań wobec wierzycieli.

Plan spłaty jest ustalany na podstawie kwoty, jaką upadły może spłacić w danym okresie, uwzględniając jego dochody i wydatki. Wierzyciele nie mogą domagać się wyższych kwot, niż te, które określono przez orzeczenie sądu. Upadłość konsumencka bez majątku to zawsze indywidualny przypadek. Wiele zależy od konkretnej sytuacji, przy czym sąd zawsze bez masy upadłościowej bierze pod uwagę stałe oraz okresowe dochody dłużnika.

Upadłość konsumencka bez majątku – dla kogo taka możliwość jest dostępna?

Upadłość konsumencka bez majątku jest dobrym rozwiązaniem, kiedy upadły nie posiada majątku lub aktywów i nie ma ich wystarczająco, by mogły zostać przeznaczone na spłatę zobowiązań. Warto zauważyć, że zawsze należności dla wierzycieli muszą zostać w pełni pokryte przez dłużnika.

Ogłoszenie upadłości bez majątku jest dostępne dla osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą, a ich zadłużenie wynika właśnie z prowadzenia firmy. Gdy długi są skutkiem wydarzeń losowych jak utrata pracy, choroba, wypadek itd. również można wszcząć postępowanie upadłościowe.

Upadłość konsumencka bez majątku pozwoli dłużnikowi pozbyć się długów. Upadły składa wniosek, który jest rozpatrywany przez sąd. Jeżeli ten uzna, że dłużnik nie ma wystarczającego majątku do pokrycia długów, może umorzyć postępowanie. Wtedy zostaje orzeczona upadłość konsumencka bez likwidacji masy upadłościowej.

W niektórych przypadkach dłużnik jest całkowicie uwolniony od zobowiązań, jednak musi spełnić pewne warunki jak uczestnictwo w szkoleniach z zakresu finansów czy opłacanie należności wynikające z alimentów, czy grzywien.

Upadłość konsumencka bez majątku nie jest rozwiązaniem dla każdego. Bardzo trudno uniknąć zobowiązań i spłaty długów dla wierzycieli. Jeżeli sąd uzna, że dłużnik ma jakikolwiek majątek (nieruchomości, samochód itd.), zostanie on przeznaczony na pokrycie roszczeń.

Warto zauważyć, że upadłość konsumencka bez majątku jest dostępna tylko w indywidualnych przypadkach. Zawsze warto korzystać z pomocy doradcy prawnego, który poprowadzi dłużnika przez cały proces upadłościowy.

Zmagasz się z nadmierną ilością kredytów czy pożyczek i nie widzisz możliwości na samodzielne wyjście z zadłużenia?

Skorzystaj z doświadczenia i wiedzy doradców Habza.
Przeanalizujemy Twoją sytuację i znajdziemy najlepsze rozwiązanie oddłużające, które pozwoli Ci stanąć na nogi i odzyskać kontrolę nad swoimi finansami.

Jakie są warunki upadłości konsumenckiej bez majątku?

Warunki upadłości konsumenckiej bez majątku dłużnika są dość szczegółowo określone w ustawie o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Nie każdy wniosek zostaje natychmiast przyjęty. Upadłość konsumencka bez majątku – jakie warunki trzeba spełniać?

 • Brak majątku lub zbyt mały majątek – to najważniejszy warunek, jaki musi spełnić upadający przedsiębiorca. Dana osoba musi wykazać, że nie posiada majątku, który mógłby zostać zlicytowany na rzecz pokrycia należności dla wierzycieli. Oznacza to brak nieruchomości, samochodu, wartościowych przedmiotów oraz środków w gotówce i banku.
 • Brak możliwości spłaty długów – osoba ogłaszająca upadłość konsumencką bez majątku musi wykazać, że nie może spłacić swoich długów nawet po podjęciu pracy. Wszystko trzeba odpowiednio udokumentować.
 • Udowodnienie wiarygodności – przedsiębiorca ogłaszający upadłość musi wykazać, że działa w dobrej wierze i nie chce tylko uniknąć zobowiązań finansowych.

Wbrew pozorom spełnienie powyższych warunków i udowodnienie dla sądu, że upadłość konsumencka bez majątku ma podstawy, jest dość trudna. Warto skorzystać z porady prawnej, ponieważ przy każdej oddzielnej sprawie pojawią się inne zawiłości oraz komplikacje.

Upadłość konsumencka bez majątku – jak wygląda proces krok po kroku?

Proces upadłościowy bez majątku przebiega inaczej niż w przypadku standardowego przypadku, gdzie dłużnik ma aktywa, którymi syndyk może pokryć należności dla wierzycieli. Różnice nie są jednak duże.

Upadłość konsumencka bez majątku w kilku prostych krokach:

 1. Konsultacja z prawnikiem – powinien to być zawsze pierwszy krok w przypadku ogłaszania upadłości konsumenckiej, szczególnie bez majątku. Prawnik pomoże w wypełnieniu wniosku oraz wytłumaczy cały przebieg postępowania.
 2. Wypełnienie wniosku – należy wypełnić wniosek o upadłość konsumencką i skierować go do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania. Dokument powinien zawierać informacje o sytuacji finansowej, zadłużeniu, dochodach oraz wydatkach.
 3. Ocena sądu – sąd analizuje złożony wniosek i podejmuje decyzję, czy może zezwolić na upadłość konsumencką bez majątku. Jeżeli wynik będzie pozytywny, zostaje wyznaczony kurator nadzorujący postępowanie.
 4. Rozmowa z kuratorem – po złożeniu wniosku o upadłość konsumencką zostaje przyznany kurator, z którym musi spotkać się dłużnik. Sytuacja finansowa przedsiębiorcy zostaje przeanalizowana.
 5. Ustalenie planu spłaty – upadłość konsumencka bez majątku wymaga przedstawienia w sądzie planu spłaty należności. Powinien on zabierać precyzyjne informacje o kwotach, jakie dłużnik będzie mógł spłacać. Warto go przygotować ze wsparciem prawnika.
 6. Zatwierdzenie planu spłaty – sąd musi zaakceptować plan spłaty. Ten musi zostać przygotowany tak, by dłużnik rzeczywiście był w stanie go realizować. Zwykle plan obejmuje okres od 3 do 5 lat, zależnie od wysokości zadłużenia.
 7. Zakończenie postępowania upadłościowego – po wykonaniu wszystkich powyższych kroków następuje umorzenie. Dłużnik jest uwolniony od swoich zobowiązań. Informacja o zadłużeniu zostaje usunięta z baz danych takich jak BIK. Dłużnik musi wciąż realizować plan spłaty.

Upadłość konsumencka bez majątku powinna być swego rodzaju ostatecznością. Warto negocjować z wierzycielami, dopasować warunki pokrycia długów, a jedynie kiedy wszystkie opcje zawodzą rozpocząć postępowanie upadłościowe.

Połączenie wszystkich zobowiązań finansowych w jeden kredyt konsolidacyjny pozwoli Ci zmniejszyć miesięczne obciążenie wynikające z zadłużenia i uzyskać więcej miejsca w domowym budżecie na inne potrzebne wydatki, a nawet utworzenie poduszki finansowej.

Specjaliści Habza znajdą dla Ciebie kredyt konsolidacyjny na możliwie najlepszych warunkach, z ratą dopasowaną do Twoich możliwości.

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Zwykle czas trwania postępowania upadłościowego bez majątku jest krótszy niż w przypadku standardowej upadłości konsumenckiej. Nie ma potrzeby przeprowadzania procesu likwidacyjnego. Masa upadłościowa standardowo musi być licytowana i dzielona między wierzycieli – tutaj będzie to niepotrzebny krok.

Złożenie wniosku o upadłość konsumencką bez majątku musi zostać rozpatrzone przez sąd w ciągu miesiąca. Po zatwierdzeniu wybierany jest termin pierwszego posiedzenia. Zwykle czas oczekiwania na ten krok wynosi nawet kilka miesięcy. Na pierwszym posiedzeniu powinien stawić się dłużnik, wierzyciele oraz wyznaczony syndyk. Sąd decyduje, czy zostanie otwarte postępowanie upadłościowe bez wyznaczenia likwidacji majątku. Po zatwierdzeniu wyznaczany jest termin rozprawy, gdzie konsument będzie musiał przedstawić wykaz wierzycieli oraz uzasadnienie tego, że nie posiada żadnych aktywów. Dopiero później następuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej bez majątku.

Ile kosztuje upadłość konsumencka bez majątku i kto ponosi te koszty?

Upadłość konsumencka bez majątku również wiąże się z pewnymi kosztami. Oczywiście są one niższe niż w przypadku standardowego procesu upadłościowego. Należy wziąć pod uwagę kilka poszczególnych opłat:

 • Opłaty sądowe, w tym koszt złożenia wniosku o upadłość konsumencką;
 • Opłata za zgłoszenie upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
 • Koszty związane z doręczeniem pism i dokumentów.

Najczęściej cały proces będzie kosztował od 500 do około 1000 zł. Oczywiście wiele zależy od indywidualnej sytuacji. Upadłość konsumencka bez majątku oznacza, że koszty ponosi sam dłużnik. W niektórych przypadkach można jednak ubiegać się o zwolnienie z opłat sądowych lub otrzymanie pomocy prawnej. Te rozwiązania pomogą, kiedy przedsiębiorca ma naprawdę trudną sytuację finansową.

Upadłość konsumencka bez utraty majątku – co się dzieje, kiedy dłużnik ma aktywa lub nieruchomości?

Upadłość konsumencka bez utraty majątku jest możliwa, jednak kiedy dłużnik posiada jakiekolwiek aktywa lub nieruchomości, zostaną one wylicytowane, a środki będą przeznaczone na spłatę zobowiązań. Wszystko, co przejmie syndyk, zalicza się do masy upadłościowej. Dłużnik jest zobowiązany, by szczegółowo opisać swoją sytuację finansową oraz posiadany majątek.

Bardzo rzadko zdarza się upadłość konsumencka bez majątku. Zwykle dłużnik ma jakiekolwiek aktywa w postaci drogocennych przedmiotów, samochodu, domu itd. Posiadanie majątku i niezgłoszenie go podczas procesu upadłościowego jest niezgodne z prawem. Zatajenie ważnych dla sądu, syndyka oraz wierzycieli informacji może skutkować poważnymi konsekwencjami.

Aktywa lub nieruchomości dłużnika są zwykle sprzedawane na licytacji przez syndyka. Środki następnie przeznacza się do spłaty jak największej części zobowiązań przedsiębiorcy.

Bank odmówił Ci kredytu? Twoja zdolność kredytowa nie jest na najwyższym poziomie?
Nie trać czasu na bezowocne wysyłanie kolejnych wniosków, które dodatkowo obniżają Twoją zdolność kredytową.

Skorzystaj ze wsparcia doświadczonego doradcy Habza, który znajdzie dostępne w Twojej sytuacji rozwiązanie kredytowe i przeprowadzi Cię przez proces kredytowania bez dodatkowego stresu i nerwów.

Upadłość konsumencka osoby bez majątku – jakie są wady i zalety?

Upadłość konsumencka bez majątku to pewna ostateczność, o czym wspominaliśmy powyżej. Takie rozwiązanie może być korzystne dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej i nie są w stanie spłacić swoich zobowiązań.

Jakie są zalety ogłoszenia upadłości konsumenckiej bez majątku?

 • Złożenie wniosku o upadłość bez majątku zabezpiecza przed wierzycielami. Część długu może zostać umorzona lub rozłożona na raty.
 • Możliwość rozpoczęcia działalności „od początku”. Dłużnik uwalnia się od wszystkich zobowiązań po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Wady ogłoszenia upadłości konsumenckiej bez majątku:

 • Możliwość utraty reszty majątku. Jeżeli dłużnik ma niewielkie aktywa, wciąż mogą zostać zajęte na rzecz wierzycieli.
 • Trudności w uzyskaniu kredytu mogą się pojawić, ponieważ upadłość konsumencka bez majątku znacząco wpływa na zdolność kredytową.
 • Upadłość ma także wpływ na wiarygodność przedsiębiorcy przy przyszłych biznesach.
 • Upadły przedsiębiorca musi spłacić należności, opierając się na planie zatwierdzonym przez sąd. Upadłość może oznaczać nawet wiele lat opłacania długów.

Upadłość konsumencka osoby bez majątku może w niektórych przypadkach pomóc. Mimo wszystko warto skorzystać z tego rozwiązania tylko, gdy sytuacja finansowa jest naprawdę trudna.

2.3/5 - ilość głosów (3)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt

Masz pytania?

Zadzwoń teraz
Wypełnij krótki wniosek

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny
(09:00 - 19:00)