7 min
czym jest kredyt indeksowany

Kredyt indeksowany do waluty jest zobowiązaniem, które wypłacane jest przez bank w złotówkach, ale jego wysokość zmienia się w trakcie okresu kredytowania zależnie od wybranego indeksu. W przypadku takiego produktu finansowego stale zmienia się saldo zadłużenia czy też wysokość raty. Z naszego artykułu dowiesz się, co to jest kredyt indeksowany oraz na czym dokładnie polega ta usługa.

Co to jest kredyt indeksowany? Podstawowe informacje

Kredyt indeksowany to produkt finansowy, którego wartość jest powiązana z wybranym indeksem lub obcą walutą. Należy pamiętać, że comiesięczna rata będzie tutaj ciągle ulegać zmianom. Jej wysokość zależy od kursu wskazanego indeksu lub waluty obcej. Kwota kredytu zostaje jednak wypłacona dla kredytobiorcy w złotówkach.

Bardzo łatwo zobaczyć to na pewnym przykładzie. Co oznacza kredyt indeksowany? Odnosi się, tak jak wskazuje nazwa, do indeksu, którym może być waluta lub cena konkretnego aktywa (np. złoto, ropa naftowa itd.). Raty będą stale ulegać zmianom. Wpływa na nie cena konkretnego aktywa – im droższa, tym więcej zapłacimy.

Kredyt indeksowany był dość popularny do 2008 roku. Wtedy wielu kredytobiorców skorzystało z bardzo atrakcyjnych ofert związanych z frankami szwajcarskimi. Niestety ostatecznie okazało się to bardzo niekorzystne. Kredyt indeksowany zawsze będzie wiązał się z pewnym ryzykiem. Otrzymujemy gotówkę jednorazowo, później kurs może cały czas ulegać zmianom, a sam produkt finansowy tanieje lub drożeje.

W dniu uruchomienia finansowania przez kredyt indeksowany kredytobiorca otrzymuje złotówki, przeliczając obcą walutę lub cenę indeksu po aktualnym kursie. Wysokość kwoty jest więc znana natychmiast. Poszczególne raty również są wyrażane w obcej walucie lub cenie indeksu – jeżeli ta się zmieni, płacimy inną kwotę, ponieważ przeliczamy złotówki.

Jak działa indeksowany kredyt?

Taki rodzaj kredytu działa na podstawie powiązania wartości z określonym indeksem lub kursem walutowym. Warto wiedzieć, że zmienna pozostaje comiesięczna rata – to najważniejsza kwestia. Jej wysokość zależy od kursu wybranego indeksu lub waluty. Należy pamiętać, że to bardzo ryzykowna forma finansowania. W przypadku standardowego kredytu od razu wiemy, jakie będą koszty. Tutaj pozostają one nieznane aż do momentu spłaty całości.

Kredyt indeksowany jest przeznaczony przede wszystkim dla firm oraz ewentualnie umów na mniejsze kwoty. Nie zawsze warto zaryzykować tak dużym kapitałem. W przypadku kredytu waloryzowanego kursem CHF (franka szwajcarskiego) wzrost był ogromny. Kredytobiorcy muszą płacić kilkukrotnie wyższe comiesięczne raty.

Jeżeli nie masz pewności co do działania indeksowanego kredytu, warto skorzystać z pomocy prawnika lub doradcy finansowego. Ten produkt finansowy oznacza pewne ryzyko. Kontakt z profesjonalistą jest więc wręcz wskazany.

Przy udzielaniu kredytów indeksowanych wykorzystuje się kursy z WIBOR3M. Warto regularnie je sprawdzać, jeżeli zamierzamy zaciągnąć zobowiązanie. Wykorzystanie takiego produktu finansowego w odpowiednim momencie może przynieść spore korzyści dla kredytobiorcy pod postacią o wiele niższych kosztów kredytu.

Jak zaciągnąć kredyt indeksowany? Poradnik krok po kroku:

 1. Wybierz odpowiedni bank z najkorzystniejszą ofertą. Można również skorzystać z pomocy kalkulatora online czy też doradcy finansowego.
 2. Ustal oprocentowanie, okres kredytowania, opłaty, prowizje i indeks, od którego zależeć będzie comiesięczne rata. Bank najprawdopodobniej zażąda informacji dotyczących zdolności oraz historii kredytowej. Wymagane będzie również potwierdzenie swojej sytuacji finansowej.
 3. Wypełnij wniosek kredytowy i złóż do wybranego banku.
 4. Podpisz umowę kredytową.
 5. Monitoruj wartość indeksu lub kurs obcej waluty i spłacaj comiesięczne raty.

Warto pamiętać, by dokładnie przeanalizować umowę kredytową przed podpisaniem. Są w niej zawarte wszystkie informacje dotyczące zobowiązania. Kredyt indeksowany to duże ryzyko – warto więc dokładnie je ocenić przed rozpoczęciem finansowania.

Kiedy zostaje podpisana umowa kredytu indeksowanego i co powinna zawierać?

Kredytobiorca, który chce zaciągnąć dowolny rodzaj kredytu, zwykle składa wniosek do wybranej instytucji finansowej. Ten dokument musi zostać zaakceptowany przez bank. Wtedy zostaje przygotowana umowa kredytowa. Kredyt indeksowany zostaje potwierdzony, kiedy następuje podpis kredytodawcy oraz kredytobiorcy. Dzieje się to po zaakceptowaniu wniosku i zatwierdzeniu umowy przez obie strony.

Należy zwracać uwagę na podpisywany dokument. Co powinna zawierać umowa kredytu indeksowanego?

 • Dane obu stron – umowa kredytu indeksowanego powinna zawierać informacje dotyczące tożsamości obu stron oraz dane kontaktowe.
 • Szczegóły kredytu – dokument powinien informować o kwocie kredytu, okresie kredytowania czy też rodzaju finansowania.
 • Oprocentowanie – umowa kredytowa musi określać warunki odsetkowe, czyli wysokość oprocentowania, sposób jego naliczania oraz potencjalne dodatkowe opłaty.
 • Zabezpieczenie kredytu – kredyt indeksowany sporadycznie może wymagać zabezpieczenia. Umowa powinna dokładnie je opisywać. Może nim być nieruchomość, gwarancja czy hipoteka.
 • Harmonogram spłat – w umowie powinny być zawarte informacje dotyczące spłaty rat wraz z datami oraz wysokością każdej opłaty. Kredyt indeksowany będzie pod tym względem różnił się od standardowego finansowania. Kredytodawca opisze spłaty według obcej waluty czy wybranego indeksu.
 • Warunki zmiany wartości indeksu lub kursu – umowa będzie informować o wybranym indeksie czy obcej walucie oraz zasadach zmian dotyczących przede wszystkim comiesięcznych rat.
 • Opłaty i koszty – umowa kredytu indeksowanego powinna zawierać informacje o wszystkich kosztach finansowania.
 • Klauzule dodatkowe – niektóre umowy mogą zawierać także dodatkowe klauzule dotyczące szczególnych warunków czy zobowiązań.
 • Oświadczenia i zgodność z prawem – umowa musi być oczywiście zgodna z prawem, dlatego wszystkie regulacje powinny zostać spełnione. Warto to sprawdzić przed podpisaniem.

Dokładne sprawdzenie umowy jest bardzo istotnym elementem. Kredyt indeksowany często będzie dość skomplikowaną formą finansowania. Popularnym rozwiązaniem jest korzystanie z usług doradcy.

Jak przebiega spłata kredytu indeksowanego?

Spłata kredytu indeksowanego jest zależna od podpisanej umowy i konkretnej oferty banku. Warto zwrócić uwagę na to, jak dokładnie obliczane są comiesięczne raty. W przypadku kredytu indeksowanego od tego zależą całkowite koszty finansowania. Jak może przebiegać obliczanie rat?

 • Roczne obliczenia – brane pod uwagę są zmiany kursu obcej waluty lub indeksu na cały rok.
 • Cykliczne obliczenia – banki dostosowują okres obliczania i modyfikacji rat, najczęściej jest to kwartał lub pół roku.

Oprócz rat należy opłacić odsetki i prowizję banku. Wszystkie wartości powinny być podane w umowie kredytu indeksowanego. Kredytobiorca powinien stale monitorować kurs, by mieć pogląd na wysokość comiesięcznej raty. Należy pamiętać o spłatach według harmonogramu. Jakiekolwiek opóźnienia mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami.

Kredyt indeksowany – nieważność

Unieważnienie kredytu indeksowanego następuje, kiedy zostanie spełnione kilka istotnych warunków prawnych oraz tych zawartych w umowie, o ile istnieją. Częstą podstawą dla anulowania finansowania jest prawo. Jeżeli warunki umowy są sprzeczne z przepisami, dokument może być unieważniony.

Jakiekolwiek zaniechania w umowie czy niedotrzymanie wymogów informacyjnych ze strony banku również będą podstawą dla nieważności. Oczywiście nieuczciwe praktyki kredytodawcy także sprawią, że najprawdopodobniej finansowanie zostanie cofnięte.Bank ma obowiązek, by chronić konsumenta przed zbyt dużymi zobowiązaniami finansowymi. Jeżeli umożliwi on podpisanie niekorzystnej umowy kredytu indeksowanego, można starać się o nieważność. Ochrona konsumenta to bardzo ważny element, który niektóre instytucje finansowe ignorują.

Oceń ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń teraz

Wypełnij wniosek online
To tylko 2 minuty

Wypełnij wniosek