8 min
przepisanie kredytu na inna osobe

Przepisanie kredytu na inną osobę to kwestia, która często budzi sporo wątpliwości. Kredytobiorcy zastanawiają się w niektórych przypadkach, czy istnieje możliwość przeniesienia zadłużenia – zwłaszcza kiedy występują problemy ze spłatą rat. W tym artykule rozważymy, czy procedura przepisania kredytu na inną osobę lub nieruchomość jest możliwa, jakie ma ograniczenia oraz co warto o niej wiedzieć.

Przepisanie kredytu na inną osobę – czy jest możliwe w przypadku kredytu gotówkowego?

Przepisanie kredytu na inną osobę sprawia, że całość zobowiązania przechodzi do innego klienta. Od momentu przeniesienia zadłużenia pierwotny kredytobiorca nie musi już pokrywać kolejnych rat. Przepisanie kredytu gotówkowego na inną osobę jest możliwe, jednak wymaga spełnienia kilku warunków:

 • Należy sporządzić wniosek o przepisanie;
 • Osoby zainteresowane muszą przedstawić odpowiednie dokumenty, w tym potwierdzenie tożsamości oraz sytuacji finansowej;
 • Kredytobiorca, kredytodawca oraz osoba przejmująca kredyt muszą wyrazić zgody na przeniesienie.

Oprócz tego niektóre banki wymagają od kredytobiorcy opłacenia pewnej części zobowiązania przed przepisaniem. Sporadycznie potrzebne będzie również zabezpieczenie – na przykład w postaci samochodu, nieruchomości itd. Docelowa osoba przejmuje obowiązek płacenia rat oraz pokrywa wszystkie koszty okołokredytowe. Przez pozostały okres kredytowania zobowiązanie nie ciąży już na pierwotnym kredytobiorcy.

Czy przepisanie kredytu hipotecznego na inną osobę jest możliwe?

Przepisanie kredytu hipotecznego na inną osobę to tzw. cesja. Przeniesienie zobowiązania może zostać przeprowadzone w niemal dowolnej sytuacji, o ile zostaną spełnione odpowiednie warunki. Od momentu podpisania cesji docelowy podmiot przejmuje całe zobowiązanie finansowe. Jest to swego rodzaju aneks do umowy kredytowej.

dom z garazem

Przepisanie kredytu hipotecznego na inną osobę wymaga jednak spełnienia kilku określonych warunków. Najważniejsza jest zgoda wszystkich stron – banku, pierwotnego kredytobiorcy oraz podmiotu docelowego. Warunki są bardzo podobne jak w przypadku kredytu gotówkowego. Mimo wszystko tutaj bank dokładnie bada zdolność i historię kredytową osoby, która przejmuje zobowiązanie. Cały proces wygląda bardzo podobnie jak podpisywanie nowej umowy.

Cesja jest najczęściej wykorzystywana w przypadku rozwodów i rozstań par, które razem zakupiły nieruchomość. Można skorzystać z tego rozwiązania także, gdy samodzielnie zaciągnęliśmy hipotekę. Przepisanie kredytu hipotecznego na inną osobę nie będzie możliwe, kiedy podmiotem docelowym jest klient wysokiego ryzyka. Bank ostatecznie decyduje, czy można przeprowadzić cesję.

Jakie warunki trzeba spełnić, by przepisanie kredytu na inną osobę było możliwe?

Przeniesienie zadłużenia na inną osobę wymaga spełnienia kilku warunków. Duże znaczenie ma tutaj historia i zdolność kredytowa podmiotu docelowego. Najważniejsza jest jednak zgoda banku – to kredytodawca podejmuje ostateczną decyzję o przeniesieniu.

Jakie warunki muszą zostać spełnione, by przepisanie kredytu na inną osobę było możliwe?

 • Podmiot docelowy, kredytobiorca i kredytodawca muszą wyrazić zgodę na przeniesienie;
 • Zdolność oraz historia kredytowa podmiotu docelowego musi być wystarczająca, o czym decyduje bank;
 • Dokumentacja dotycząca zdolności kredytowej, tożsamości i samego kredytu powinna być zebrana w momencie składania wniosku o przeniesienie;
 • W niektórych przypadkach pierwotny kredytobiorca musi spłacić część zobowiązania przed przepisaniem.

W przypadku kredytu hipotecznego konieczne będzie również dostarczenie dokumentów związanych z nieruchomością. Czy można przejąć kredyt hipoteczny, gdy wszystkie powyższe warunki zostaną spełnione? Oczywiście, że tak!

Zmagasz się z nadmierną ilością kredytów czy pożyczek i nie widzisz możliwości na samodzielne wyjście z zadłużenia? Skorzystaj z doświadczenia i wiedzy doradców Habza Finanse.

Przeanalizujemy Twoją sytuację i znajdziemy najlepsze rozwiązanie oddłużające, które pozwoli Ci stanąć na nogi i odzyskać kontrolę nad swoimi finansami.

Cesja umowy kredytu hipotocznego a niska zdolność kredytowa podmiotu docelowego

Zdolność i historia kredytowa podmiotu docelowego, który przejmuje zobowiązanie to niezwykle istotne kwestie. Bank na tej podstawie ocenia, czy przepisanie długu będzie możliwe. Osoba, która będzie opłacać zobowiązanie, musi potwierdzić swoją sytuację finansową odpowiednimi dokumentami. Oczywiście stałe zatrudnienie również będzie tutaj koniecznością.

Czy jeżeli podmiot docelowy ma niską zdolność kredytową, wciąż można przeprowadzić cesję kredytu hipotecznego? Ostateczna decyzja należy oczywiście do banku. Jeżeli kredytodawca uzna, że podmiot docelowy nie będzie w stanie poradzić sobie z tak dużym zobowiązaniem jak kredyt hipoteczny – wniosek o przepisanie zostanie po prostu odrzucony.

Sporadycznie bank sprawdza nawet ROR podmiotu docelowego, ponieważ zawarta tam historia również jest istotna. Niezależność finansowa, stały dochód oraz odpowiednia sytuacja finansowa to pewne podstawy, jeśli chodzi o przepisanie kredytu hipotecznego na inną osobę.

W jakich przypadkach cesja umowy kredytowej może nastąpić?

Najczęściej cesja umowy kredytu hipotecznego występuje, kiedy jest więcej niż jeden kredytobiorca. Na przykład, jeżeli ktoś decyduje się na zakup nieruchomości, będąc w związku, może liczyć na lepsze warunki. Wiele osób wybiera takie rozwiązanie – z małżonkiem czy partnerem. Jeżeli jednak związek się zakończy, zobowiązanie wciąż ciąży na obu osobach.

osoby korzystajace z laptopa i wypelniajace dokumenty

W takiej sytuacji cesja umowy kredytu hipotecznego może być koniecznością. Przeniesienie kredytu na jedną z osób powoduje, że druga zostaje uwolniona od zobowiązania. Warto jednak zadbać o własność nieruchomości, której dotyczy umowa. Ta również powinna pozostać “w rękach” osoby opłacającej zobowiązanie.

Cesja może jednak nastąpić także w wielu innych sytuacjach. Kredyt hipoteczny często przenosi się na innego członka rodziny, jednego z partnerów czy nawet dzieci. Wszystko zależy ostatecznie od kredytodawcy – musi on wyrazić zgodę, by przepisanie kredytu było w ogóle możliwe.

Jak przepisać kredyt hipoteczny na jedną osobę?

Zwykle informacje o przepisaniu kredytu na jedną osobę można uzyskać bezpośrednio od kredytodawcy. Warto skontaktować się z bankiem lub sprawdzić jego stronę internetową. Procedura jest zawsze bardzo podobna i można ją sprowadzić do kilku kroków.

Jak przepisać kredyt hipoteczny na inną osobę krok po kroku?

 1. Zgoda poprzedniego kredytobiorcy oraz podmiotu docelowego;
 2. Przyzwolenie kredytodawcy;
 3. Badanie zdolności kredytowej podmiotu docelowego;
 4. Podpisanie aneksu do umowy kredytu hipotecznego.

W tym procesie potrzebna będzie odpowiednia dokumentacja, którą należy przedstawić kredytodawcy. Należy pamiętać, by dokładnie przygotować formalności – inaczej bank prawdopodobnie odrzuci wniosek o przepisanie kredytu na inną osobę.

Jakie dokumenty będą potrzebne?

 • Dowody tożsamości kredytobiorców;
 • Umowa kredytowa;
 • Dokumenty związane z weryfikacją zdolności kredytowej i sytuacji finansowej;
 • Dokumenty związane z nieruchomością, na którą kredyt został zaciągnięty.

Jeżeli kredytobiorca prowadzi działalność gospodarczą, może być potrzebne więcej dokumentów. Należy wtedy dodatkowo dostarczyć zaświadczenie o niezaleganiu z US i ZUS, zaświadczenie o wpisanie do CEIDG oraz nadanie NIP i REGON. Oprócz tego podmiot docelowy także w tym przypadku musi potwierdzić wysokość przychodów.

Doradca Habza Finanse znajdzie dla Ciebie korzystne finansowanie, wynegocjuje możliwie najlepsze warunki i wyręczy Cię we wszelkich formalnościach.

Pozyskaj potrzebny kredyt lub pożyczkę na prostych zasadach z Habza Finanse.

Jaki jest koszt przeniesienia hipoteki i kto go ponosi?

Cesja kredytu hipotecznego najczęściej będzie oznaczała konieczność uiszczenia odpowiednich opłat. Koszty ponosi osoba, która występuje z wnioskiem o przeniesienie długu.

Ile kosztuje przepisanie kredytu hipotecznego?

 • Sporządzenie aneksu do umowy – 100 zł;
 • Zwolnienie kredytobiorcy z długu – 300 zł;
 • Rozpatrzenie wniosku o zmianę podmiotu zabezpieczenia kredytu lub zmianę kredytobiorcy – 100 zł.

Wszystkie opłaty powinny wynieść około 500 zł. Oczywiście niektóre banki wymagają również opłacenia kosztów operacyjnych czy administracji. Tutaj jednak konkretna wysokość opłat będzie różnić się zależnie od kredytodawcy. Nie zawsze również tego rodzaju koszty w ogóle wystąpią.

Czy możliwa jest cesja kredytu hipotecznego na inną nieruchomość?

Przepisanie kredytu hipotecznego na inną nieruchomość jest możliwe. Hipoteka jest dla banku zabezpieczeniem przed niewypłacalnością klienta. Przenoszenie kredytu oznacza, że docelowa nieruchomość musi być o wyższej wartości niż ta, która obecnie jest objęta zobowiązaniem. Trzeba również udowodnić, że dany dom, mieszkanie czy lokal nie został wcześniej obciążony inną hipoteką. Bank najpewniej przeprowadzi także ponowne sprawdzanie zdolności kredytowej klienta.

duzy dom

W niektórych przypadkach takie przeniesienie jest niemożliwe. Na przykład, gdy wartość docelowej nieruchomości jest za niska, kredytobiorca ma zbyt niską zdolność kredytową lub wybrany dom, mieszkanie czy lokal został wcześniej objęty hipoteką. Takie przeniesienie oznacza pewne koszty – wyniosą one sumarycznie około kilku tysięcy złotych.

Czy przepisanie kredytu na inną osobę jest możliwe?

Tak, należy jednak spełniać kilka warunków. Obie strony muszą się zgodzić, tak jak i bank. Oprócz tego osoba, na którą zostanie przepisany kredyt, powinna mieć odpowiednią zdolność kredytową.

Czemu służy przepisanie kredytu na inną osobę?

Jeżeli pierwotny kredytobiorca nie jest w stanie poradzić sobie z opłatami, może rozważyć przepisanie kredytu. Gdy docelowa osoba się zgodzi, dłużnik zostaje uwolniony od zobowiązania.

Czy można przepisać kredyt hipoteczny na inną nieruchomość?

Tak, lecz musi być ona o wyższej wartości niż podstawowa. Dodatkowo nieruchomość, na którą zostanie przepisany kredyt hipoteczny, nie może mieć wcześniej przypisanej hipoteki.

Ile kosztuje przepisanie kredytu na inną osobę?

Zależy to od rodzaju kredytu oraz często jego wysokości. Zwykle koszty przepisania hipoteki na inną osobę wyniosą od 500 do kilku tysięcy złotych. Opłaty uiszcza pierwotny kredytobiorca.

Oceń ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń teraz

Wypełnij wniosek online
To tylko 2 minuty

Wypełnij wniosek