8 min
upadlosc-konsumencka-–-ile-kosztuje

Upadłość konsumencka jest formą postępowania upadłościowego, która pozwala osobom fizycznym zakończyć nadmierne zobowiązania finansowe. W jej ramach dłużnik może ubiegać się o umorzenie należności lub zawarcie układu z wierzycielami. Warto wiedzieć, że ogłoszenie upadłości kosztuje. Zależy to od naprawdę wielu czynników. Ile kosztuje upadłość konsumencka? Tego dowiesz się z naszego artykułu!

Ile kosztuje upadłość konsumencka i co wchodzi w jej koszty?

Upadłość konsumencka kosztuje i często nie jest tak naprawdę małym wydatkiem. Na całkowitą cenę takiego przedsięwzięcia składa się wiele elementów. Każde postępowanie upadłościowe jest indywidualne oraz wymaga dokładnego zbadania sytuacji dłużnika. Wpływ na całkowity koszt ma nawet konieczność przeprowadzenia przetargów w ramach sprzedaży majątku przedsiębiorcy.

Należy pamiętać, że wycena zawsze będzie indywidualna dla danego przypadku. Upadłość konsumencka – koszty, które musi ponieść przedsiębiorca:

 • Opłata sądowa;
 • Koszty postępowania upadłościowego, w tym wynagrodzenie syndyka;
 • Wynagrodzenie kancelarii pomagającej przy postępowaniu upadłościowym.

Całkowite koszty upadłości konsumenckiej zależą również od liczby wierzycieli czy też wartości zobowiązań. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę sytuację materialną przedsiębiorcy.Trudności w dochodzeniu roszczeń od wierzycieli również zostaną wliczone w koszty upadłości konsumenckiej. Koszt sporządzenia wniosku, cena prawnika, opłaty związane z postępowaniem itd. – wszystko to musi pokryć przedsiębiorca. Ile kosztuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Całkowity koszt może wahać się między kilka, a kilkanaście tysięcy złotych. Kwoty mogą być wyższe lub niższe – wiele zależy od indywidualnego przypadku.

Jaki jest koszt sporządzenia wniosku o upadłość konsumencką? Cena formalności

Koszt sporządzenia wniosku o upadłość konsumencką zależy od wielu czynników takich jak stopień skomplikowania sprawy, liczba wierzycieli, wartość zobowiązań czy wynagrodzenie radcy prawnego lub adwokata. Niektóre wydatki można wyceniać na podstawie stawki godzinowej, inne będą określane jako stała opłata za konkretną usługę.

Zwykle koszt sporządzenia wniosku o upadłość konsumencką wynosi od kilkuset do maksymalnie kilku tysięcy złotych. Indywidualne okoliczności danej sprawy mają największe znacznie w tym przypadku. Kiedy ogłaszana jest upadłość konsumencka, koszty mogą różnić się dla każdej oddzielnej sytuacji.

Od czego zależy cena sporządzenia wniosku?

 • Opłata sądowa za wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – 30 zł;
 • Koszty doręczenia wniosku wierzycielom – zależą od liczby wierzycieli i sposobu doręczenia;
 • Koszty załączników do wniosku – cena wykazu majątku dłużnika, która jest uzależniona od stopnia skomplikowania sprawy;
 • Wynagrodzenie dla radcy prawnego lub adwokata – zależy od konkretnej ceny profesjonalisty za usługę przygotowania i złożenia wniosku.

Koszt sporządzenia wniosku o upadłość konsumencką nie jest nigdy równy. Wpływa na niego wiele czynników – sporadycznie może być naprawdę tani, a innym razem będzie kosztował kilka tysięcy złotych.

Konsolidacja chwilówek, kredyt konsolidacyjny, kredyt oddłużeniowy i każde inne trudne zobowiązanie wiąże się nie tylko ze skomplikowaną procedurą, ale także sporym stresem. 

Dlatego ze względu na trudną sytuację finansową, nie warto wnioskować o takie zobowiązanie samodzielnie. Dużo lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy doradcy Habza, który przeanalizuje Twoją sytuację, dobierze odpowiednie rozwiązanie i przeprowadzi Cię przez proces kredytowania. Tobie pozostanie tylko podpisanie nowej umowy kredytowej.

Ile adwokat bierze za upadłość konsumencką?

W przypadku kiedy ogłoszona zostaje upadłość konsumencka, koszty obejmują potrzebne dokumenty, obsługę sądową oraz oczywiście wsparcie adwokata. Cena w przypadku pomocy prawnika zależy od kilku czynników:

 • Stopień skomplikowania sprawy;
 • Liczba wierzycieli oraz wysokość należności;
 • Czas poświęcony na pracę nad sprawą;
 • Doświadczenie i renoma adwokata.

Koszt sporządzenia wniosku o upadłość konsumencką to tylko część wydatków. Wsparcie adwokata w całym procesie jest znacznie bardziej rozbudowane. Cena kompleksowej usługi może wynosić od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych – zależnie od indywidualnej sytuacji.

Pomoc adwokacka, jeśli chodzi o upadłość konsumencką, obejmuje tak naprawdę kilka usług. Zakres działań zawiera:

 • Analizę sytuacji finansowej klienta i określenie możliwości rozpoczęcia postępowania upadłościowego;
 • Przygotowanie oraz złożenie wniosku o upadłość konsumencką wraz z dodaniem wymaganej dokumentacji;
 • Reprezentacja klienta w postępowaniu upadłościowym przed sądem;
 • Negocjacje z wierzycielami oraz ustalanie warunków spłaty zaciągniętych zobowiązań.

Zastanawiasz się, ile adwokat bierze za upadłość konsumencką? Cały pakiet usług to koszt około 3 do 5 tys. zł. W niektórych przypadkach ceny mogą być wyższe lub niższe – wiele zależy od indywidualnej sytuacji klienta. Wpływ na koszty ma również renoma i doświadczenie wybranego adwokata.

Kiedy ogłoszona zostaje upadłość konsumencka, koszt prawnika to duża część całej sumy, którą należy przeznaczyć na rozpoczęcie oraz poprowadzenie postępowania upadłościowego. Oprócz tego należy doliczyć kilka dodatkowych wydatków na usługi sądowe, dostarczanie wniosków do wierzycieli itd.

Ile wynoszą koszty postępowania upadłościowego?

Jeżeli zastanawiasz się, ile kosztuje upadłość konsumencka, duża część kwoty to koszty sądowe oraz dodatkowe wynikające z decyzji wierzycieli, a także zarządcy masy upadłościowej. Na całkowitą cenę składa się wiele czynników. Kiedy ogłaszana jest upadłość konsumencka, koszty postępowania upadłościowego zawierają:

 • opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości – 30 zł;
 • opłata za ogłoszenie upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – około 1000 zł;
 • opłata za ogłoszenie wyroku o upadłości konsumenckiej w Dzienniku Urzędowym – około 100 zł;
 • opłata od wierzytelności zgłoszonych przez wierzycieli – 5% wartości zgłoszonej wierzytelności, ale nie więcej niż 300 zł za pojedynczą wierzytelność.

Koszty postępowania upadłościowego zależą od indywidualnych okoliczności danej sprawy. Mogą one różnić się zależnie od liczby wierzytelności czy wielkości długu. Najczęściej można szacować, że te koszty wyniosą od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Wszystko zależy indywidualnie od sytuacji.

W przypadku upadłości konsumenckiej mogą wystąpić także dodatkowe koszty. Należy pamiętać, że nie zawsze będą one standardem:

 • Wynagrodzenie zarządcy masy upadłościowej – ustala je sąd na podstawie stawek określonych w Ustawie o postępowaniu upadłościowym i naprawczym. Średnio jest to między 20, a 30 tys. zł za pełną usługę;
 • Opłata za sporządzenie planu spłaty należności – zależy to od indywidualnych ustaleń z prawnikiem. Najczęściej wynosi między kilkaset, a kilka tysięcy złotych. Największy wpływ ma tutaj stopień skomplikowania sprawy oraz ewentualnie wielkość długu i liczba wierzycieli;
 • Ekspertyzy oraz opinie biegłych – koszty tych usług zawsze ponosi przedsiębiorca ogłaszający upadłość.

W tym przypadku ciężko określić konkretne widełki, jeśli chodzi o koszty postępowania upadłościowego. Jakiekolwiek dodatkowe usługi, dokumentacja itd. wymagają kolejnych dopłat. Często niespodziewanie całe postępowanie upadłościowe będzie kosztować nawet kilka tysięcy złotych więcej, niż początkowo się spodziewaliśmy. Najlepiej skonsultować się z adwokatem lub radcą prawnym – pomogą oni ocenić dokładniej koszty ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Zmagasz się z nadmierną ilością kredytów czy pożyczek i nie widzisz możliwości na samodzielne wyjście z zadłużenia?

Skorzystaj z doświadczenia i wiedzy doradców Habza. Przeanalizujemy Twoją sytuację i znajdziemy najlepsze rozwiązanie oddłużające, które pozwoli Ci stanąć na nogi i odzyskać kontrolę nad swoimi finansami.

Ile kosztuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Podsumowanie kosztów

Kiedy ogłaszana jest upadłość konsumencka, koszty zależą od indywidualnej sytuacji. Są one uzależnione tak naprawdę od wielu czynników. Na koszty ogłoszenia upadłości konsumenckiej składają się:

 • Koszty sporządzenia wniosku o upadłość konsumencką – od kilkuset do kilku tysięcy złotych, zależą od adwokata;
 • Koszty sądowe – opłata za złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej (30 zł) oraz opłata za zgłoszenie postępowania upadłościowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (240 zł);
 • Koszty związane z zarządcą masy upadłościowej – ustalane przez sąd, średnio wynosi między 20, a 30 tys. zł;
 • Opłaty związane z planem spłaty należności – zależą od indywidualnych ustaleń z prawnikiem, wynoszą maksymalnie kilka tysięcy złotych;
 • Koszty ekspertyz i opinii biegłych – te usługi nie zawsze są konieczne, jednak gdy z nich korzystamy, wszystko pokrywa dłużnik.

Zwykle ogłoszenie upadłości konsumenckiej kosztuje od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Wszystko zależy od indywidualnego przypadku przedsiębiorcy oraz liczby wierzycieli i wielkości długu.

Oceń ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt

Masz pytania?

Zadzwoń teraz
Wypełnij krótki wniosek

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny
(09:00 - 19:00)