7 min
wczesniejsza-splata-chwilowki-co-trzeba-wiedziec

Chwilówki to zobowiązania z natury krótkoterminowe. Nie oznacza to jednak, że zawsze musimy czekać do ostatniej chwili, aby je uregulować. Przykładowo, w sytuacji kiedy wzięliśmy chwilówkę, ponieważ chcieliśmy coś szybko kupić przed końcem miesiąca, a kilka dni później otrzymaliśmy wypłatę i stać nas na jej całkowitą spłatę, wcześniejsza spłata chwilówki może być dobrym rozwiązaniem. Co trzeba o niej wiedzieć? Co na jej temat mówi prawo i czy wcześniejsza spłata się opłaca?

Wcześniejsza spłata chwilówki a prawo

Chwilówka to specyficzny rodzaj pożyczki gotówkowej, charakteryzujący się niską (do kilku tysięcy złotych) kwotą i krótkim terminem spłaty (do 30, ewentualnie 60 lub 90 dni). Nie istnieją regulacje prawne konkretnie w odniesieniu do tego typu zobowiązania finansowego. Natomiast chwilówki, tak jak i pożyczki ratalne udzielane przez firmy pożyczkowe, podlegają zapisom Ustawy o kredycie konsumenckim.

W pierwszej chwili może się to wydać niejasne, ponieważ firmy pożyczkowe nie używają w opisach swoich produktów finansowych wyrażenia „kredyt”. Nie są one bowiem kredytem w świetle ustawy Prawo bankowe – jednak mimo to, pożyczkodawcy muszą stosować się do wytycznych określonych w ustawie o kredytach konsumenckich (czyli pożyczkach i kredytach udzielanych osobom fizycznym o kwocie do 255 550 złotych).

Jednym z rzeczonych wytycznych jest umożliwienie wcześniejszej spłaty zobowiązania, a także wypłacenie w terminie 14 dni proporcjonalnego zwrotu kosztów z nim związanych. Nawet, jeśli rzeczone koszty poniesiono w formie jednorazowej płatności po udzieleniu pożyczki.

Co oznacza to w praktyce? Jeśli spłacimy pożyczkę, chwilówkę czy kredyt w połowie przewidzianego harmonogramu spłaty, należy nam się zwrot prowizji (m.in. połowy zapłaconej prowizji). Oznacza to, że wcześniejsza spłata chwilówki może być opłacalna nie tylko pod względem mentalnym (ponieważ pozbywamy się ciążącego na nas balastu), ale także czysto finansowym.

Jakie koszty mogą wiązać się z wcześniejszą spłatą pożyczki?

Musimy pamiętać, że wcześniejsza spłata chwilówki oznacza nie tylko zwrot pożyczonej kwoty, ale też wszystkich ustalonych w harmonogramie opłat i kosztów. Wierzyciele bowiem w pierwszej kolejności, z jakiejkolwiek dokonywanej przez nas wpłaty, pokrywają ewentualne odsetki za opóźnienie w spłacie, następnie odsetki kapitałowe i prowizję, a dopiero na końcu pożyczony kapitał.

Jeśli dokonamy wcześniejszej spłaty, ale okaże się, że dokonaliśmy błędnych wyliczeń i wpłaciliśmy na konto pożyczkodawcy zbyt małą sumę, nasze zobowiązanie nie zostanie zamknięte, a odsetki będą dalej naliczane. Dlatego bezpieczniejsza jest wpłata większej sumy bądź wystosowanie zapytania o całkowitą kwotę pozostałą do spłaty. Jeśli przepłacimy, nie stracimy przecież tych pieniędzy, ponieważ pożyczkodawca będzie zobowiązany zwrócić nam jakąkolwiek nadpłatę.

Przy tym należy wziąć pod uwagę fakt, że wcześniejszej spłaty chwilówki dokonujemy de facto nie w momencie wysłania pożyczkodawcy przelewu, a dopiero w chwili, kiedy zaksięguje on go na swoim koncie. W przypadku zwykłych przelewów będzie to oznaczało różnicę jednego dnia, a jeśli wyślemy przelew w piątek po południu – kilku.

W okresie między wysłaniem przelewu, a jego otrzymaniem, naliczyć się mogą odsetki, a jeśli nas przelew nie pokryje również ich, nie dokonamy całkowitej spłaty zobowiązania. Dlatego też musimy brać to pod uwagę, ustalając kwotę, jaką musimy przekazać pożyczkodawcy.

Co zrobić, żeby otrzymać zwrot kosztów?

Obowiązek proporcjonalnego zwrotu kosztów związanych z kredytami konsumenckimi potwierdzają nie tylko wspomniana wcześniej ustawa, Rzecznik Finansowy i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ale także wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2019 roku. Oznacza to, że znacznie łatwiej jest obecnie wyegzekwować od wierzyciela należny zwrot kosztów, a wiele firm pożyczkowych ma już wypracowane w tym zakresie odpowiednie procedury.

Dlatego też warto sprawdzić bądź zapytać, jak wygląda to w firmie, w której wzięliśmy chwilówkę. Niektóre firmy mogą obniżać koszty chwilówki przed jej wcześniejszą spłatą, inne – wymagać całej kwoty wynikającej ze spłaty w określonym w harmonogramie terminie, niezależnie od tego, w którym momencie rzeczywiście dokonano spłaty, żeby później zwrócić jej część.

Ponadto niektóre firmy mogą wymagać zawiadomienia ich o zamiarze wcześniejszej spłaty. W teorii nie ma takiego obowiązku, a po wcześniejszej spłacie pożyczkodawca powinien z własnej inicjatywy rozliczyć się z nami i dokonać ewentualnego zwrotu w terminie 14 dni, ale rzeczywistość bywa różna.

Dlatego też, jeśli chcemy otrzymać zwrot kosztów bez żadnych problemów i przestojów, najlepiej będzie sprawdzić, jakie dokładnie zasady panują w firmie pożyczkowej, od której wzięliśmy chwilówkę i się do nich zastosować. Jeśli są one dla nas niejasne bądź nie możemy znaleźć takich danych, warto już po zamknięciu chwilówki, wystosować do wierzyciela oficjalne pismo wzywające do zwrotu nadpłaconych kosztów w związku z niewykorzystaniem całkowitego dostępnego okresu kredytowania.

W piśmie powinniśmy zawrzeć dane nasze i wierzyciela, numer umowy pożyczki i wezwanie do zwrotu kosztów w określonym terminie, na wskazany rachunek bankowy. Możemy powołać się na zapisy ustawy o kredycie konsumenckim, a także wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Odmowa zwrotu kosztów przy wcześniejszej spłacie pożyczki

Co w sytuacji, kiedy wcześniejsza spłata pożyczki nie zaowocowała zwrotem kosztów, a nasz wniosek został odrzucony? W pierwszej kolejności powinniśmy odwołać się od odmowy, jeśli dana firma pożyczkowa udostępnia taką możliwość. Następnym krokiem będzie zwrócenie się do Rzecznika Finansowego, który nie ma prawnej możliwości nakazać pożyczkodawcy dokonania zwrotu, ale może wspomóc nas w naszych staraniach.

W przypadku, kiedy nawet asysta Rzecznika Finansowego nie przyniesie skutku, warto skontaktować się z doświadczonym w tego typu sprawach prawnikiem. Najpierw wystosuje on w naszym imieniu oficjalne pismo do wierzyciela, a jeśli to nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, poprowadzi dla nas sprawę w sądzie.

Usługi prawników nie są jednak tanie, tak więc jeśli wysokość potencjalnego zwrotu kosztów nie jest duża, takie rozwiązanie może być po prostu nieopłacalne. Obecnie jednak coraz rzadziej trzeba z niego korzystać, ponieważ coraz więcej firm pożyczkowych nie sprawia klientom żadnych problemów, jeśli chodzi o zwrot przy wcześniejszej spłacie pożyczki.

Które firmy pożyczkowe zwracają część kosztów po wcześniejszej spłacie chwilówki?

Jak wspomniano powyżej, większość polskich firm pożyczkowych, zwłaszcza tych największych, nie utrudnia zwrotu kosztów przy wcześniejszej spłacie pożyczki. Nie zawsze jednak zostaniemy wprost poinformowani o tym, że mamy takie prawo, ani o zasadach z tym związanych. Warto w związku z tym sprawdzić to samemu, czy to w umowie chwilówki, czy na stronie internetowej pożyczkodawcy.

wczesniejsza splata chwilowki co trzeba wiedziec - wykres klienci firm pozyczkowych

1 Źródło: https://media.bik.pl/informacje-prasowe/492450/kredyt-trendy-raport-bik-za-rok-2019

Wcześniejsza spłata chwilówki – podsumowanie

Wcześniejsza spłata chwilówki to korzystne wyjście, dzięki któremu, w zależności od momentu, w którym jej dokonamy, możemy potencjalnie sporo zaoszczędzić. Nie warto w związku z tym czekać do ostatniego możliwego dnia, jeśli wcześniej wejdziemy w posiadanie kwoty wystarczającej do dokonania całkowitej spłaty.

5/5 - ilość głosów (1)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń teraz

Wypełnij wniosek online
To tylko 2 minuty

Wypełnij wniosek