11 min
zwrot-prowizji-bankowej-co-trzeba-wiedziec

Zwrot prowizji bankowej to temat, który w ostatnim czasie stał się stosunkowo głośny. Nic w tym dziwnego – biorąc pod uwagę, że w wielu przypadkach to prowizja stanowi lwią część całkowitego kosztu kredytu, jej częściowy zwrot może oznaczać zaoszczędzenie sporej sumy. W takim razie czy odzyskanie prowizji bankowej jest możliwe? Jak uzyskać zwrot prowizji od kredytu?

Czy zwrot prowizji bankowej jest możliwy?

Kwestia zwrotu prowizji bankowych w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu przez lata była stosunkowo skomplikowana. Kredytobiorcy twierdzili, że wraz z proporcjonalnym zwrotem odsetek, należny jest im również zwrot wszystkich innych kosztów związanych z kredytem – w tym prowizji.

Jak łatwo się domyślić, zupełnie innego zdania w tej kwestii były (i w niektórych przypadkach są do dnia dzisiejszego) banki. W ich opinii prowizja jako, że jest jednorazową, stałą i całkowicie niezależną od tego na jak długo zaciągnięto kredyt opłatą, nie powinna podlegać zwrotowi w żadnej części, niezależnie od tego, w którym momencie spłacono zobowiązanie.

Wątpliwości w tej kwestii rozwiał wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2019 roku, według którego przy wcześniejszej spłacie kredytu, kredytobiorca ma prawo żądać od wierzyciela proporcjonalnego zwrotu wszelkich opłat i kosztów związanych z kredytem – nie tylko odsetek, ale także prowizji czy ubezpieczenia. Oznacza to, że zwrot prowizji bankowej jest nie tylko całkowicie możliwy, ale taką operację wspiera prawo, do którego banki powinny się dostosować.

Spłaciłeś kredyty przed terminem? Należy Ci się zwrot prowizji!

Skontaktuj się z nami. Bez żadnych zobowiązań i ukrytych opłat. Dzięki nam pieniądze szybko trafią na Twoje konto.

Proporcjonalny zwrot kosztów oznacza, że im szybciej spłacimy zobowiązanie, tym większa część poniesionych kosztów powinna być zwrócona. Jeśli uregulujemy kredyt w całości w połowie przewidzianego harmonogramu, należny nam będzie zwrot 50% prowizji.

Zwrot prowizji za kredyt konsolidacyjny

Wiemy już, że zwroty prowizji bankowych są możliwe do uzyskania, jednak w zakresie jakich kredytów? Czy można się ubiegać o zwrot prowizji za kredyt konsolidacyjny?

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczy kredytów konsumenckich, czyli kredytów udzielanych przez banki konsumentom do kwoty 255 500 złotych. Kredyty konsumenckie to przede wszystkim zwykłe kredyty gotówkowe, ale także kredyty konsolidacyjne czy samochodowe.

Są one regulowane zapisami ustawy z 12 maja 2011 roku o kredytach konsumenckich, która obejmuje zobowiązania zawarte od 18 grudnia 2011 roku. Oznacza to, że zarówno ustawa, jak i powiązany z nią wyrok TSUE, nie dotyczą kredytów gotówkowych, czy konsolidacyjnych zaciągniętych wcześniej. W ich przypadku nie będziemy mogli liczyć na zwrot prowizji za udzielenie kredytu.

Odzyskanie prowizji bankowej za kredyt hipoteczny

Jak już wiemy, wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który umożliwia zwrot prowizji bankowej za kredyt zaciągnięty od 18 grudnia 2011, dotyczy tylko kredytów konsumenckich, do których nie wliczają się kredyty hipoteczne (kredytami konsumenckimi są za to kredyty celowe na zakup mieszkania czy remont niezabezpieczone hipoteką). Czy w takim razie zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu jest możliwy również w ich przypadku?

Kredyty hipoteczne zawarte od dnia 22 lipca 2017 roku reguluje ustawa o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami z dnia 23 marca 2017 roku. W jej myśl, w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu możliwe jest proporcjonalne odzyskanie prowizji bankowej. Tak więc zwroty prowizji bankowych za kredyty hipoteczne także są możliwe, jednak jedynie w przypadku zobowiązań zaciągniętych relatywnie niedawno. Osobom, które wzięły kredyt hipoteczny przed dniem 22 lipca 2017 taka opcja nie przysługuje.

Kiedy można starać się o zwrot prowizji za udzielenie kredytu?

Żądanie zwrotu prowizji za wcześniejszą spłatę zobowiązania jest roszczeniem, jakie kredytobiorca może wysunąć wobec kredytodawcy. Podobnie jak większość innych rodzajów roszczeń, po pewnym czasie ulega ono przedawnieniu, kiedy to nie można już dochodzić jego zwrotu na drodze sądowej.

Ile wynosi termin przedawnienia dla roszeń z tytułu zwrotu prowizji bankowych? Jest to zależne od tego, kiedy zdecydowaliśmy się na wcześniejszą spłatę zobowiązania. Jeśli zrobiliśmy to przed 9 lipca 2018 roku, obowiązuje nas termin 10-letni. Dlaczego termin jest tak istotny?

9 lipca 2018 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Cywilnego, która znacznie skróciła terminy przedawnień różnych rodzajów roszczeń, w tym tych związanych ze zwrotem opłaty za prowizję, który został zredukowany z dziesięciu do sześciu lat. Prawo to nie działa wstecz.

Jak uzyskać zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu?

Pierwszym krokiem na drodze do zwrotu prowizji za udzielenie kredytu jest złożenie w tym celu odpowiedniego wniosku do banku. Warto poszukać na stronie internetowej kredytodawcy dokładnych informacji na temat tego w jakiej formie i gdzie należy kierować wnioski, jednak nawet jeśli takich danych nie znajdziemy, nie należy się zniechęcać. W przypadku kiedy wierzyciel nie oferuje gotowego wniosku, możemy przygotować go samodzielnie lub skorzystać ze wzorów dostępnych w Internecie. Nie musi on być długi ani zawierać żadnego uzasadnienia. Wystarczy, że będzie posiadał następujące informacje:

  • dane osobowe kredytobiorcy
  • dane odnośnie kredytu (np. numer umowy kredytowej)
  • żądanie rozliczenia zobowiązania.

Żeby ułatwić i przyspieszyć przebieg całej procedury, warto dodać również numer rachunku bankowego, na który chcielibyśmy otrzymać należny nam zwrot poniesionych kosztów. Wniosek o zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu można dostarczyć osobiście do oddziału banku lub wysłać go do jego siedziby listownie (najlepiej za pomocą listu poleconego z potwierdzeniem odbioru).

Bank powinien odpowiedzieć na nasz wniosek w przeciągu dwóch tygodni. Chociaż prawo stoi w kwestii zwrotu prowizji po stronie konsumenta, to może się zdarzyć, że uzyskamy od kredytodawcy odpowiedź negatywną. Wbrew pozorom nie przekreśla to wcale naszej szansy na odzyskanie należnej kwoty, jednak może znacząco wydłużyć cały proces.

Bank odrzucił wniosek o odzyskanie prowizji bankowej – co robić?

Po odrzuceniu naszego wniosku o zwrot prowizji od kredytu mamy kilka możliwości. Jedną z nich jest kontakt z Rzecznikiem Finansowym, który co prawda nie ma kompetencji, aby bezpośrednio nakazać bankowi zwrócenie nam części poniesionych wydatków, ale jego interwencja może skłonić wierzyciela do zmiany zdania w tej sprawie. Co ważne, złożenie skargi do Rzecznika Finansowego nie wiąże się z żadnymi kosztami.

Jeśli nie chcemy kontaktować się z Rzecznikiem lub takie rozwiązanie nie przyniosło skutku, kolejną opcją jest udanie się do prawnika – najlepiej do takiego, który ma w tego typu sprawach już pewne doświadczenie.

Doradzi on nam co najlepiej zrobić w naszej sytuacji, może także w naszym imieniu wysłać bankowi kolejne wezwanie do zapłaty lub reprezentować nas, jeśli zdecydujemy się wejść na drogę sądową. Z uwagi na wspomniany już wyrok TSUE, szanse na wygranie sprawy w sądzie są duże, jednak musimy przygotować się na to, że będzie to długotrwały, kosztowny i żmudny proces.

Z naszą pomocą weźmiesz kredyt na najkorzystniejszych możliwych warunkach.

Kredyt nie musi być drogi. Eksperci Habza Finanse posiadają możliwość prowadzenia negocjacji na szczeblach decyzyjnych w różnych instytucjach finansowych. Z nami uzyskasz decyzję kredytową szybko i bez zbędnych formalności.

Czy warto starać się o zwroty prowizji bankowej?

Na etapie składania wniosku do banku o zwrot prowizji za udzielenie kredytu, a także skargi do Rzecznika Finansowego, kredytobiorca nie ponosi żadnych kosztów, a ma szansę odzyskać potencjalnie sporą sumę. Dlatego też w takiej sytuacji zdecydowanie warto starać się o zwrot prowizji. Dużo można zyskać, a nie ma żadnych potencjalnych negatywnych konsekwencji.

Co w przypadku, kiedy nasz samodzielnie złożony wniosek, a także skarga do Rzecznika Finansowego nie przyniosą skutków? Kolejnym krokiem jest konsultacja z prawnikiem bądź udzielenie mu pełnomocnictwa, aby wezwał on bank do zapłaty w naszym imieniu, co może przynieść nieco lepsze skutki, niż gdybyśmy zrobili to samodzielnie. Ten krok tak naprawdę możemy podjąć już na samym początku, zamiast działania na własną rękę. Nie musimy jednak tego robić, jeśli nie mamy takiej chęci – możliwe, że okaże się to niepotrzebne.

Skierowanie sprawy na drogę sądową to ostatni etap dochodzenia zwrotu prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu, a jednocześnie etap, który wiąże się z największymi potencjalnymi kosztami, zarówno jeśli chodzi o opłaty sądowe, jak i usługi prawnika. Jeśli przedmiotem sporu jest zwrot prowizji w wysokości kilkuset złotych czy nawet kilku tysięcy, sprawa w sądzie może być mało opłacalnym rozwiązaniem, biorąc także pod uwagę, ile czasu będziemy musieli w cały ten proces zainwestować. Należy też pamiętać, że sprawa w sądzie może się znacznie przeciągać, a wysokość wynagrodzenia wynajętego prawnika będzie zależała w dużej mierze od tego, o jaką kwotę toczy się spór pomiędzy konsumentem a bankiem.

Z drugiej strony, kosztami procesu obciążona jest strona przegrywająca, a konsumenci mają silną podstawę prawną do żądania zwrotu prowizji, która co prawda nie gwarantuje im zwycięstwa w sądzie, ale daje podstawy do wiary w wygraną. W razie,gdyby sąd pierwszej instancji nie przyznał nam racji, możemy wnieść apelację od jego decyzji.

zwrot prowizji bankowej co trzeba wiedziec - grafika etapy zwrotu

1 Źródło: https://marciniwuc.com/jak-odzyskac-prowizje-za-wczesniejsza-splate-kredytu-i-oplaty-z-polis-inwestycyjnych/

Zwroty prowizji bankowych – podsumowanie

Zwrot prowizji bankowych to temat, który w mediach pojawiał się od lat, ale jeszcze do niedawna faktyczne jego uzyskanie było bardzo problematyczne.

W większości przypadków nie mogło się obyć bez wejścia na drogę sądową, podczas gdy aktualnie, w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, konsumenci mają znacznie większe szanse, aby sprawę rozwiązać stosunkowo szybko i polubownie, nie ponosząc przy tym żadnych dodatkowych kosztów.

Niestety, mimo wszystko nie zawsze będzie to możliwe. Bank może nie przychylić się do naszego wniosku, w związku z czym konieczne będzie zastosowanie innych rozwiązań, takich jak skorzystanie z pomocy prawnika bądź Rzecznika Finansowego.

Zwrot prowizji bankowej jest należny klientowi w sytuacji, w której dokonał on wcześniejszej spłaty kredytu. W takim wypadku bank powinien mu zwrócić część wszystkich poniesionych kosztów, zarówno prowizji, jak i oprocentowania czy innych opłat (na przykład ubezpieczenia).

Dla kredytów konsumenckich podstawą prawną jest Ustawa o kredycie konsumenckim. Jest to ustawa z 12 maja 2011 roku, ale dotyczy ona jedynie kredytów konsumenckich zawartych od 18 grudnia 2011. W przypadku kredytów hipotecznych podstawą prawną jest Ustawa o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami z dnia 23 marca 2017 roku. Obejmuje ona kredyty hipoteczne zawarte od 22 lipca 2017.

Może się zdarzyć, że bank odrzuci wniosek o zwrot prowizji bankowej. W przypadku odrzucenia wniosku o zwrot prowizji warto skontaktować się z bankiem w celu uzyskania informacji na temat przyczyny odmowy. 

Zwrot prowizji jest dostępny dla wszystkich klientów, którzy spełniają określone kryteria, czyli m.in. spłacenie kredytu wcześniej, niż przewidywał to harmonogram. W wielu przypadkach istotny jest także czas zawarcia umowy kredytowej, gdyż często zwrot prowizji jest możliwy dla zobowiązań zaciągniętych relatywnie niedawno.

Zazwyczaj w celu ubiegania się o zwrot prowizji bankowej konieczne jest wypełnienie i dostarczenie odpowiedniego wniosku

W takiej sytuacji warto poradzić się w sprawie dalszych kroków Rzecznika Finansowego, alternatywnie można również zwrócić się do prawnika, ale będzie to wiązało się z pewnymi kosztami. W ostateczności do odzyskania prowizji może być konieczne skierowanie sprawy do sądu.

Tak, zwrot prowizji bankowej może dotyczyć różnych rodzajów kredytów, w tym hipotecznych. Warto jednak mieć na uwadze, że zwrot prowizji w tym przypadku jest możliwy dla kredytów zawartych po dniu 22 lipca 2017.

Zwrot prowizji jest możliwy w przypadku kredytu konsolidacyjnego, będącego jednocześnie kredytem konsumenckim. Tutaj również istotny jest termin zaciągnięcia zobowiązania, bowiem zwrot prowizji jest dostępny dla kredytów konsolidacyjnych zawartych po 18 grudnia 2011 roku.

Termin składania wniosków o zwrot prowizji może być określony przez bank lub instytucję finansową. Warto poznać odpowiedni termin i złożyć wniosek w wyznaczonym czasie, aby upewnić się o możliwości otrzymania zwrotu prowizji.

Oceń ten post

6 komentarzy

  1. Ja mam kredyt hipoteczny 200000 tyś bank w umowie stosuje przepisy z ustawy o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 zaciągnąłem go 10 maja 2017, z tego widzę że mogę ubiegać się o zwrot prowizji?

  2. Witam,mąż szybciej spłacił kredyt gotówkowy odnawialny, o 2 lata, mam pytanie czy należy się mu zwrot kosztów prowizji. Powiedziano mi że to mąż będzie musiał za wcześniejszą spłatę kredytu zapłacić prowizję. Kto ma rację?

  3. Proszę o informację, czy należy mi się zwrot kosztów pożyczki która została zaciągnięta końcem listopada 2011 na 30 lat i została spłacona po niespełna 12 latach ? Niestety bank odmówił mi zwrotu prowizji co dalej można zrobić ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń teraz

Wypełnij wniosek online
To tylko 2 minuty

Wypełnij wniosek

Wniosek skrócony