8 min
opoznienie-w-splacie-kredytu-jakie-ma-konsekwencje

Zaciągając kredyt, z reguły liczymy, że jego spłata przebiegnie bezproblemowo. W praktyce jednak w pewnym momencie mogą pojawić się problemy z terminowym regulowaniem rat, zwłaszcza, jeśli mówimy o kredycie zawieranym na wiele lat (na przykład hipotecznym). Opóźnienie w spłacie kredytu może wynikać chociażby z pogorszenia się sytuacji finansowej kredytobiorcy na skutek choroby lub utraty pracy.

Kiedy już do niego dojdzie, pojawia się pytanie, jakie będą tego konsekwencje. Ile można się spóźnić z ratą kredytu gotówkowego lub hipotecznego, zanim bank podejmie określone kroki? Jak mają się do siebie opóźnienie w spłacie raty kredytu a BIK?

Opóźnienie spłaty raty kredytu gotówkowego

Opóźnienie w spłacie kredytu, a dokładniej mówiąc, opóźnienie spłaty raty kredytu gotówkowego, może mieć bardzo poważne konsekwencje – jeśli będzie trwało odpowiednio długo. 

W zależności od procedur panujących w danej instytucji, bank może rozpocząć proces windykacji należności już od pierwszego dnia opóźnienia w spłacie, natomiast początkowo skutki rzeczonej windykacji nie są jeszcze bardzo poważne (co nie zmienia faktu, że lepiej ich unikać).

Źródło: https://krd.pl/centrum-prasowe/informacje-prasowe/2022/mieszkancy-podkarpacia-i-podlasia-najbardziej-rzetelni

W początkowej fazie windykacji składa się na nią przede wszystkim przekazywanie dłużnikowi komunikatów przypominających o obowiązku zapłaty, czy to za pośrednictwem listów, SMS-ów czy połączeń telefonicznych. Jeśli opóźnienie spłaty raty kredytu gotówkowego będzie się przedłużać, kredytodawca może zdecydować się na wypowiedzenie umowy kredytowej.

Ma takie prawo w przypadku naruszenia przez kredytobiorcę postanowień zawartych w rzeczonej umowie, a takim naruszeniem jest między innymi opóźnienie w spłacie. W takiej sytuacji zobowiązanie przestaje być ratalne, a zamiast tego dłużnik musi w krótkim czasie spłacić całą pozostałą kwotę kredytu. Jeśli tego nie zrobi, bank najprawdopodobniej wkroczy na drogę sądową, aby uzyskać tytuł egzekucyjny i doprowadzić do egzekucji komorniczej.

Trudne sytuacje finansowe Klientów do nasza specjalność.

Pomożemy Ci wybrać właściwe finansowanie, abyś nie wpadł w spiralę zadłużenia!

Opóźnienie w spłacie raty kredytu hipotecznego

Opóźnienie w spłacie raty kredytu hipotecznego ma tę samą podstawową konsekwencję, jak w przypadku opóźnienia w spłacie raty kredytu gotówkowego (bądź innego), a więc naliczanie odsetek karnych. Jest jednak również kilka ważnych różnic, które warto mieć na uwadze. Wynikają one z formy zabezpieczenia poszczególnych zobowiązań finansowych.

Kredyty gotówkowe mogą być zabezpieczone (na przykład ubezpieczeniem), natomiast jest to kwestia mocno indywidualna. W przypadku kredytów hipotecznych podstawowym zabezpieczeniem jest zawsze tytułowa hipoteka na nieruchomości, chociaż pojawiają się też zabezpieczenia dodatkowe.

Hipoteka to tytuł prawny do nieruchomości. Oznacza on, że w przypadku, gdy bank uzyska tytuł egzekucyjny, ale poza nim w kolejce do uzyskania środków będą inni wierzyciele tej samej osoby, to i tak po przejęciu i sprzedaży nieruchomości pieniądze z tego tytułu trafią w pierwszej kolejności do kredytodawcy kredytu hipotecznego. 

Inaczej mówiąc, jeśli brakiem spłaty kredytu hipotecznego zajmie się komornik, to bank będzie miał pierwszeństwo do środków pozyskanych ze sprzedaży domu lub mieszkania. 

Hipoteka nie oznacza, że jednodniowe opóźnienie w spłacie raty kredytu hipotecznego umożliwi bankowi eksmisję lokatorów i przymusową sprzedaż nieruchomości. Chcąc doprowadzić do sprzedaży nieruchomości, bank i tak musi przejść przez sąd, uzyskać tytuł egzekucyjny i zwrócić się z nim do komornika.

Opóźnienie w spłacie raty kredytu a BIK

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, przechowuje informacje o wszystkich aktualnie spłacanych w Polsce kredytach (a także części już spłaconych) i niektórych pożyczkach. Nie tylko tych przeterminowanych, ale również o zobowiązaniach regulowanych na czas. 

Dzięki temu, jeśli dana osoba będzie próbowała zaciągnąć kolejne zobowiązanie finansowe (kredyt, pożyczkę, ale też na przykład abonament na telefon), można łatwo zweryfikować jej historię kredytową i ocenić, czy prawdopodobnie będzie spłacała nowe zobowiązanie na czas.

Opóźnienie w spłacie raty kredytu a BIK – jak te dwie rzeczy mają się do siebie? W BIK-u zostanie odnotowane każde, nawet krótkie opóźnienie w spłacie, natomiast w przypadku opóźnień krótkich nie przesądzają one o traktowaniu całego zobowiązania jako opóźnionego. 

Dopiero gdy opóźnienie zobowiązań przekroczy 60 dni, a dodatkowo co najmniej 30 dni wcześniej wierzyciel poinformował dłużnika o skutkach długiego opóźnienia w zakresie BIK-u, dług oficjalnie uznaje się za opóźniony. 

W takim przypadku BIK będzie mógł przetwarzać dane na temat tego kredytu (i udostępniać je instytucjom finansowym wysyłającym zapytania o daną osobę) przez 5 lat od jego spłaty, nawet bez zgody kredytobiorcy. 

Zaś gdy występuje na przykład opóźnienie w spłacie kredytu do 30 dni, po całkowitej spłacie tego zobowiązania będzie można od razu wycofać zgodę na przetwarzanie danych. Przy tym trzeba zaznaczyć, że warto taką zgodę wycofywać tylko w przypadku faktycznie wyraźnie opóźnionych w spłacie długów. 

Jeśli kredyt został spłacony na czas, to dobrze, aby dane na ten temat nadal pojawiały się w BIK-u, ponieważ będzie to pozytywnie świadczyło o danym kredytobiorcy i zwiększy szanse na pozytywną decyzję kredytową w przypadku wnioskowania o kolejne zobowiązania.

ING a opóźnienie w spłacie kredytu

Dla osób, którym grozi w ING opóźnienie w spłacie kredytu, bank przygotował szereg rozwiązań, mogących pomóc w trudnej sytuacji. Jeśli problemem jest potencjalne opóźnienie w spłacie raty kredytu hipotecznego, dostępne są takie opcje, jak zawieszenie spłaty kredytu oraz jego restrukturyzacja (na przykład wydłużenie okresu spłaty).

Restrukturyzacja zobowiązań jest możliwa również w przypadku kredytów gotówkowych, a nawet kart kredytowych i debetów, więc w takich sytuacjach także warto brać ją pod uwagę.

Santander a opóźnienie spłaty kredytu

W banku Santander opóźnienia spłaty można uniknąć przy pomocy podobnych rozwiązań, jak w ING. Istnieje więc na przykład możliwość wydłużenia okresu spłaty zobowiązania (w przypadku kredytów gotówkowych) czy też obniżenia rat przez pewien czas i zwiększenia pozostałych, aby pozostawić ten sam okres spłaty (taka opcja jest dostępna dla kredytów hipotecznych i pożyczek hipotecznych).

Można też zmienić dzień płatności raty czy skorzystać z wakacji kredytowych (zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego). Najlepiej podjąć odpowiednie kroki jak najszybciej, kiedy tylko pojawią się problemy finansowe, jeszcze przed powstaniem opóźnień w spłacie kredytu. Jednak nawet, jeśli już takowe powstały, wciąż są pewne warte uwagi opcje. 

Źródło: https://media.bik.pl/informacje-prasowe/757906/bik-podsumowal-pierwsze-polrocze-2022-r

Jedną z nich jest podjęcie spłaty w ratach już wypowiedzianej przez bank umowy kredytowej. Jak wcześniej wspomniano, po wypowiedzeniu umowy kredytobiorca musi spłacić całą pozostałą kwotę w określonym, krótkim terminie, co może być trudne zwłaszcza w przypadku większych kredytów lub takich, które były dopiero na początku okresu spłaty.

Opóźnienia w spłacie kredytu do 30 dni a listy dłużników

Ile można się spóźnić z ratą kredytu, żeby nie trafić na czarną listę? W bazie BIK-u znajdują się nie tylko kredyty opóźnione, ale również te spłacane na czas, więc sama obecność w niej nie jest niczym złym. Inaczej jest w przypadku list dłużników, a tych w Polsce funkcjonuje kilka. Na takich listach umieszczone są jedynie zobowiązania przeterminowane, chociaż też nie wszystkie.

Musi zostać spełniony warunek kwotowy (200 złotych dla zobowiązań osób fizycznych i 500 złotych dla długów firmowy), a także czasowy (co najmniej 30 dni opóźnienia w spłacie i zawiadomienie nie mniej niż 30 dni wcześniej o zamiarze wpisania danej osoby lub firmy na listę dłużników). Oznacza to, że opóźnienia w spłacie kredytu do 30 dni mają głównie skutki w postaci naliczania odsetek karnych, a innych, bardziej poważnych konsekwencji powinno się udać uniknąć.

Szukasz kredytu dla firm? Świetnie trafiłeś!

Wybierz finansowanie dostępne w ofercie Habza i skorzystaj z profesjonalnego doradztwa!

Jednodniowe opóźnienie w spłacie kredytu

Jednodniowe opóźnienie w spłacie kredytu może się zdarzyć chociażby w przypadku, gdy zapomnimy wykonać przelew przed weekendem czy świętem państwowym. Bank odnotuje je i może za ten jeden dzień naliczyć odsetki karne, a także przekazać informacje o tym fakcie do Biura Informacji Kredytowej.

Jednocześnie nie trzeba od razu popadać w panikę. W niektórych przypadkach kredytodawca zdąży wysłać przypomnienie (np. SMS-owe lub mailowe) o obowiązku zapłaty, a niekiedy nawet nie będzie to jeszcze miało miejsca. 

Jak już wspomniano w sekcji wyjaśniającej powiązanie między opóźnieniem w spłacie raty kredytu a BIK, tak małe opóźnienie nie spowoduje uznania całego kredytu za opóźniony, a powstałe w ten sposób odsetki karne nie powinny być bardzo duże. Trzeba jedynie upewnić się, że jak najszybciej zostaną one opłacone, aby nie narastały.

Oceń ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń teraz

Wypełnij wniosek online
To tylko 2 minuty

Wypełnij wniosek