10 min
upadlosc-konsumencka-a-hazard-–-czy-hazardzista-moze-oglosic-upadlosc

Długi wynikające z hazardu są brane pod uwagę przy upadłości konsumenckiej, jednak pojawiają się tu pewne zasady. Zwykle są to zobowiązania, które nie mogą zostać umorzone w wyniku postępowania upadłościowego. Hazardzista może ogłosić upadłość konsumencką, ale najczęściej jego zobowiązania wciąż muszą zostać pokryte. Warto w przypadku długów związanych z hazardem skontaktować się z doradcą finansowym.

Upadłość konsumencka a hazard – czy postępowanie upadłościowe dotyczy hazardzistów?

Oczywiście upadłość konsumencka dotyczy również hazardzistów. Gdy dana osoba ma problemy z grą czy też jest uzależniona i wpadła w spiralę długów, może ubiegać się o rozpoczęcie postępowania upadłościowego. Wszyscy wierzyciele będą wtedy zobowiązani zgłosić swoje wierzytelności. Następnie ustalany jest plan spłaty, który ma pokryć wszystkie zobowiązania dłużnika.

Długi związane z hazardem są brane pod uwagę podczas postępowania upadłościowego. Często sąd określa je jednak jako zobowiązania, które nie mogą zostać umorzone. Nawet po ogłoszeniu upadłości, dłużnik wciąż musi opłacić należności.

Czy hazardzista może ogłosić upadłość konsumencką?

Odpowiedź brzmi: tak. Hazardzista, tak jak każda inna osoba posiadająca problemy finansowe, może ogłosić upadłość konsumencką. Istnieje jednak pewne ryzyko, że sąd uzna wniosek za nierzetelny. Długi wynikające z hazardu często powodują, że postępowanie upadłościowe może zostać umorzone. Wtedy dłużnik musi spłacić wszystkie swoje zobowiązania.

Upadłość konsumencka a hazard – zależność dotyczy tylko tego, jak długi hazardzisty są określane przez sąd. Sporadycznie takie zobowiązania zostają ukryte przez upadłego. Jest to oczywiście niezgodne z prawem i sąd może wtedy natychmiast umorzyć postępowanie upadłościowe.

Pomimo ogłoszenia upadłości konsumenckiej, długi wynikające z hazardu mogą pozostać „poza” całym procesem. Oznacza to, że nie wszyscy wierzyciele zostaną zaspokojeni przez syndyka i majątek dłużnika. Zobowiązania dotyczące hazardu mogą być wyłączone, co oznacza, że upadły wciąż będzie musiał je opłacić na zasadach z umowy kredytowej lub pożyczkowej.

Jakie warunki musi spełniać hazardzista, by ogłosić upadłość konsumencką?

Hazardzista musi spełnić takie same warunki dotyczące ogłaszania upadłości jak każdy inny konsument. Aby rozpocząć postępowanie upadłościowe, sąd musi zatwierdzić złożony wniosek. Powinien on zawierać między innymi opis sytuacji finansowej, spis wierzycieli oraz informacje o majątku przeznaczonym do egzekucji.

Upadłość konsumencka a hazard – warunki, które trzeba spełniać, by rozpocząć postępowanie upadłościowe:

 • Należy mieć stałe miejsce zamieszkania lub pobytu na terenie Polski;
 • Trzeba posiadać co najmniej 2 wierzycieli;
 • Należności muszą wynosić minimum 30 tysięcy złotych;
 • Zobowiązania powinny być wymagalne;
 • Osoba zgłaszająca upadłość nie może być w stanie spłacić długów.

Warto zauważyć, że długi związane z przestępstwami i wykroczeniami nie są brane pod uwagę podczas postępowania upadłościowego. Jeżeli sąd uzna powyższe warunki za spełnione, wtedy może on ogłosić upadłość konsumencką. Długi hazardzisty najczęściej pochodzą od kasyn, firm bukmacherskich czy organizatorów loterii lub osób prywatnych, które udzieliły pożyczki. Nie zawsze takie należności będą kwalifikować się do upadłości konsumenckiej.

Pozyskamy dla Ciebie możliwie najkorzystniejszą ofertę finansowania.

Skontaktuj się ze specjalistą Habza jeszcze dziś i uzyskaj kredyt na dogodnych warunkach.

Jakie dokumenty są potrzebne hazardziście do ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka zawsze wymaga takiego samego zestawu dokumentów. Należy złożyć odpowiedni wniosek do sądu odpowiedniego dla miejsca zamieszkania. Dołączyć trzeba zestaw dokumentów:

 • Dokument potwierdzający tożsamość – dowód osobisty, paszport lub inny dokument;
 • Potwierdzenie sytuacji majątkowej – może to być umowa o pracę, dzieło lub zlecenie, wycena posiadanych nieruchomości, samochodów i zobowiązań finansowych oraz informacja dotycząca stanu konta bankowego;
 • Potwierdzenia wierzytelności – dokumenty potwierdzające wysokość zobowiązań dłużnika takie jak umowy kredytowe lub pożyczkowe, faktury, rachunki, wezwania do zapłaty itd.
 • Dodatkowe dokumenty – warto dostarczyć także zaświadczenie o zarobkach, materiały potwierdzające status materialny czy też dokumenty dotyczące nieruchomości lub pojazdów.

W przypadku hazardzisty na podstawie dostarczonych dokumentów sąd może potencjalnie umorzyć postępowanie upadłościowe. Potwierdzają one, że niektóre długi pochodzą z hazardu i nie były wymagalne.

Hazard a upadłość konsumencka – od czego zacząć?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest stosunkowo trudne, szczególnie w przypadku, gdy towarzyszą temu problemy z hazardem. Poniżej przedstawiamy poradnik krok po kroku dotyczący postępowania upadłościowego:

 1. Zbierz odpowiednią dokumentację wymienioną powyżej;
 2. Skontaktuj się z adwokatem lub doradcą;
 3. Dokonaj analizy finansowej dotyczącej sytuacji finansowej;
 4. Złóż wniosek o upadłość konsumencką;
 5. Przeprowadź postępowanie upadłościowe;
 6. Korzystaj z pomocy specjalisty.

Cały proces wygląda prosto, ale w istocie tak nie jest. Hazard a upadłość konsumencka – zależność polega na tym, że sąd może umorzyć postępowanie. Wtedy bardzo dużo pracy dłużnika tak naprawdę nie ma znaczenia i musi on wciąż pokryć swoje zobowiązania.

Co dzieje się z długami hazardzisty po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka a hazard – zależność dotyczy przede wszystkim długów po zakończeniu postępowania upadłościowego. Zobowiązania standardowo zostają umorzone w całości lub częściowo. Długi wynikające z hazardu zwykle zostają wyłączone z postępowania przez sąd. Nie zostaną umorzone, dłużnik musi je wciąż spłacić po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Wszystkie inne zobowiązania zostają pokryte z masy upadłościowej i majątku upadłego. Środkami rozporządza syndyk. Jeżeli dług nie zostanie umorzony, a masy nie wystarczy na jego pokrycie, wierzyciele mogą wciąż dochodzić swoich roszczeń. Mimo wszystko sąd zatwierdza plan spłaty z ratami odpowiednimi do wysokości dochodu dłużnika.

Czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez hazardzistę jest legalne?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest legalne dla każdej osoby fizycznej, która posiada długi. Proces upadłościowy reguluje ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. Złożenie wniosku jest uprawnieniem przysługującym osobie fizycznej, która ma problemy z regulowaniem swoich zobowiązań. Hazardzista nie będzie żadnym wyjątkiem – również może ogłosić upadłość konsumencką, jeżeli będzie to konieczne.

Musi on tylko spełnić wyżej wymienione warunki. Ważne, by długi nie przekraczały określonej kwoty. O zatwierdzeniu wniosku ostatecznie decyduje sąd. Postępowaniem upadłościowym nadzoruje syndyk.

Trudne kredyty to nasza specjalność. Z pomocą doradcy Habza uzyskasz potrzebne finansowanie niezależnie od skomplikowania sytuacji.

Ile kosztuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez hazardzistę?

Upadłość konsumencka a hazard – ta zależność nie wpływa tak naprawdę na koszty procesu upadłościowego. Wiele zależy tutaj od kilku czynników. Co wpływa na cenę ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

 • Koszty adwokackie;
 • Koszty sądowe;
 • Opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
 • Koszty związane z egzekucją.

Wiele może również zależeć od indywidualnej sytuacji oraz regionu, gdzie postępowanie się odbywa. Warto skontaktować się z doradcą prawnym, który szczegółowo opisze koszty. Standardowo wynoszą one od 3 tys. zł do nawet kilkudziesięciu tys. zł.

Jak sądy postrzegają hazardzistów wnioskujących o upadłość konsumencką?

Sądy traktują wszystkie wnioski o upadłość konsumencką w sposób obiektywny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Także hazardzista, który chce przeprowadzić proces upadłościowy, może to zrobić. Sąd musi tylko zatwierdzić jego wniosek. Należy dostarczyć wszystkie potrzebne dokumenty i spełniać określone warunki. Sąd określa, czy dłużnik jest uczciwy, po czym podejmuje odpowiednią decyzję.

Wniosek może być również odrzucony, jeżeli na przykład większość długów pochodzi z hazardu lub nielegalnych źródeł. Powody mogą być tak naprawdę różne. Hazardzista, który ma długi przez działanie w złej wierze lub celowo doprowadził do zadłużenia, będzie musiał ostatecznie samodzielnie pokryć zobowiązania.

Kiedy sąd może oddalić wniosek o upadłość konsumencką hazardzisty?

Wniosek o upadłość może zostać odrzucony, kiedy dłużnik nie spełnia określonych warunków. Należy jednak pamiętać, że każda sytuacja jest inna i sąd ocenia je indywidualnie. Upadłość konsumencka a hazard – w jakich sytuacjach wniosek zostanie odrzucony?

 • Brak wierzytelności, które można objąć upadłością – gdy hazardzista nie posiada długów lub nie przekroczył wymaganego zadłużenia, by ogłosić upadłość, wniosek będzie odrzucony. Warto wiedzieć, że często zobowiązania związane z hazardem mogą zostać wykluczone z postępowania.
 • Nieprawidłowości w składaniu wniosku – podanie nieprawidłowych informacji lub niekompletny wniosek również oznacza, że postępowanie nie zostanie rozpoczęte.
 • Brak możliwości zaspokojenia wierzytelności – jeżeli według sądu upadłość hazardzisty nie pokryje zobowiązań, a jedynie zagwarantuje uniknięcie długów, prawdopodobnie zostanie przyznana odmowa ogłoszenia upadłości konsumenckiej.
 • Sprzeczność z zasadami współżycia społecznego – gdy hazardzista działał z zamiarem oszustwa lub celowo naraził się na duże ryzyko, sąd może odmówić ogłoszenia upadłości.

Każdy przypadek jest inny, przez co wnioski mogą zostać odrzucone także z innych powodów. Ważne, by dłużnik działał w dobrej wierze i chciał uregulować należności, a nie ich tylko uniknąć.

Z pomocą doradcy Habza możesz wnioskować o kredyt dla osób prywatnych oraz dla firm. Udzielimy wsparcia w procesie kredytowania niezależnie od skomplikowania Twojej sytuacji czy kłopotów, w jakie wpadła Twoja firma.

Ogłoszenie upadłości przez hazardzistę – wady i zalety

Upadłość konsumencka a hazard – czy takie połączenie ma jakieś zalety? Poniżej podajemy kilka powodów, dlaczego warto rozpocząć postępowanie upadłościowe, kiedy pojawiają się problemy z długami i hazardem:

 • Upadłość konsumencka może zakończyć spiralę zadłużenia, w którą często wpędzają się hazardziści;
 • Długi hazardzisty zostaną zredukowane lub całkowicie umorzone, może odzyskać stabilizację finansową;
 • Upadłość kończy okres niepewności oraz nadchodzącego postępowania komorniczego czy procesów sądowych.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma także pewne wady. Kiedy dodatkowo występują problemy z hazardem, mogą one być dość dotkliwe:

 • Upadłość konsumencka jest zapisana w rejestrze dłużników, co utrudnia uzyskanie kredytu w przyszłości;
 • Proces upadłościowy może trwać nawet 3 lata, kiedy hazardzista musi przestrzegać ściśle określonych warunków i przeznaczać dochody na spłatę długów;
 • Niektóre długi nie zostaną umorzone;
 • Należy przedstawić pełną dokumentację finansową, co jest dość niekomfortowe.

Warto dokładnie przeanalizować sytuację przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej. Taki krok powinien być swego rodzaju ostatecznością.

Upadłość konsumencka a hazard – podsumowanie

Upadłość konsumencka może zostać ogłoszona przez hazardzistę. Musi on tylko spełniać ściśle określone warunki. Warto korzystać z pomocy prawnika podczas procesu, ponieważ istnieje wtedy większa szansa na pozytywne zakończenie. Hazard w upadłości konsumenckiej jest problemem, ponieważ długi z niego wynikające często nie są umarzane przez sąd. Dłużnik wciąż musi je opłacić.

3/5 - ilość głosów (1)

1 komentarz

 1. “Brak możliwości zaspokojenia wierzytelności – jeżeli według sądu upadłość hazardzisty nie pokryje zobowiązań, a jedynie zagwarantuje uniknięcie długów, prawdopodobnie zostanie przyznana odmowa ogłoszenia upadłości konsumenckiej”To stek bzdur, jeżeli udowodnisz uzależnienie od hazardu i flugo sięgają np.200 tys.xl żaden Sąd nie odrzuci wniosku!!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń teraz

Wypełnij wniosek online
To tylko 2 minuty

Wypełnij wniosek