8 min
kwota wolna od zajecia komorniczego

Wobec dłużników, od których wyegzekwowanie należności na pozostałe sposoby nie przyniosło skutku, można zastosować egzekucję poprzez komornika. To ostateczny środek budzący strach samych zainteresowanych. Nic dziwnego – zajęcie komornicze nie należy do rzeczy przyjemnych. Obawy budzi przede wszystkim zakres takiej egzekucji. Jesteś dłużnikiem i obawiasz się, że komornik pozbawi Cię środków do życia? Uspokajamy – prawo przewiduje ochronę przed taką sytuacją. Sprawdźmy więc jaka jest kwota wolna od zajęcia komorniczego.

Czym jest zajęcie komornicze?

Zanim zajmiemy się kwotą wolną od zajęć komorniczych, warto zastanowić się najpierw, czym one tak właściwie są. Egzekucja komornicza to ostateczny środek przymusu stosowany wobec dłużników, którzy nie spłacają swoich zobowiązań. Na czym dokładnie polega? Istotą zajęcia komorniczego jest konfiskata określonej części wynagrodzenia dłużnika. Nie musi dotyczyć tylko jego pensji – może obejmować różne składniki majątku pożyczkobiorcy, ruchomości i nieruchomości. Zarekwirowane dobra przeznacza się na poczet uregulowania długów, które nie były spłacane. Wierzyciel oczywiście nie może zwrócić się do komornika z prośbą o wszczęcie egzekucji „ot, tak”. Do tego potrzebny jest tytuł egzekucyjny z klauzulą wykonalności.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego

Prawo nie pozwala komornikom na konfiskatę całego majątku dłużnika. Istnieją przepisy chroniące przed taką sytuacją. Dzięki nim nie musisz obawiać się, że zostaniesz bez środków do życia. Zatem co to znaczy „kwota wolna od zajęcia”? Jest to suma, której komornik nie ma prawa skonfiskować. A kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym? To pojęcie ma zastosowanie w przypadku, gdy egzekucją objęto Twoje konto osobiste. Jest to suma środków, które comiesięcznie możesz wypłacić z rachunku.

Jaka jest kwota wolna od zajęcia komorniczego?

Zastanawiasz się, ile wynosi kwota wolna od zajęcia? Odpowiedź nie zawsze jest oczywista i jednoznaczna, bo jej wartość zależy od wielu czynników. Podstawową determinantą kwoty wolnej od zajęcia komorniczego jest obowiązująca wysokość minimalnego wynagrodzenia. Oblicza się ją jako 75% najmniejszej możliwej pensji brutto. Zatem obecnie odpowiedź na pytanie „jaka jest kwota wolna od zajęcia komorniczego?” to 2700 zł (stan od lipca do grudnia 2023). Mowa tutaj oczywiście o umowie o pracę. Podana wyżej wartość może jednak zmieniać się w zależności od tego, czy pracownik bierze udział w programie PPK, korzysta z kwoty zmniejszającej podatek lub ulgi PIT dla młodych. Znaczenie mają także koszty uzyskania przychodu – podstawowe lub podwyższone. Kwoty wolne od zajęć komorniczych będą też różne dla osób zatrudnionych na niepełny etat. Oblicza się je proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. W przypadku pracownika wykonującego obowiązki w czasie ¾ standardowego wymiaru godzin kwota wolna będzie obliczana jako 75% z 2700 zł.

Ważnym czynnikiem decydującym o kwotach wolnych od zajęć komorniczych jest rodzaj zobowiązań, które spowodowały wystawienie tytułów egzekucyjnych. Jeśli mówimy o zaległościach z tytułu alimentów, konfiskacie podlega zawsze 60% wynagrodzenia, również wtedy, gdy dłużnik zarabia jedynie płacę minimalną. Długi wobec placówek zdrowotnych pozwalają natomiast zająć 50% dochodów.

Zmagasz się z nadmierną ilością kredytów czy pożyczek i nie widzisz możliwości na samodzielne wyjście z zadłużenia?
Skorzystaj z doświadczenia i wiedzy doradców Habza.

Przeanalizujemy Twoją sytuację i znajdziemy najlepsze rozwiązanie oddłużające, które pozwoli Ci stanąć na nogi i odzyskać kontrolę nad swoimi finansami.

Minimalna kwota wolna od zajęcia komorniczego

Co oznacza kwota wolna od zajęcia dla osób, których głównym źródłem dochodów nie jest umowa o pracę? Teoretycznie osoby utrzymujące się z umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło) podlegają egzekucji komorniczej bez ograniczeń. W praktyce można jednak wykazać, że taka umowa jest głównym źródłem utrzymania dłużnika. Wtedy kwotę wolną od zajęcia ustala się analogicznie do umowy o pracę. Minimalna kwota wolna od zajęcia komorniczego dotyczy też ubezpieczeń społecznych i wynosi 1191,33 zł w przypadku emerytów (stan na marzec 2023). Jeśli osoba, wobec której podjęto egzekucję, otrzymuję emeryturę równą lub mniejszą niż powyższa kwota, do zajęcia w praktyce nie dochodzi.

Kwota wolna od zajęcia – podstawa prawna

Chcesz wiedzieć, w których aktach prawnych znajdziesz dokładne informacje związane z kwotą wolną od zajęcia egzekucyjnego? Sumy niepodlegające potrąceniom określa Kodeks pracy. Opisane w nim wartości mają zastosowanie w przypadku zajęcia pensji pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę. Gdy mowa o osobach utrzymujących się ze świadczeń, czyli emerytach i rencistach, należy sięgnąć do Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast kwota wolna od zajęcia na koncie ustanowiona jest przez Prawo bankowe. Na rachunku bankowym do dyspozycji dłużnika musi pozostać przynajmniej równowartość 75% płacy minimalnej.

Kalkulator zajęcia komorniczego

Wiemy już, jaka kwota jest wolna od zajęć komorniczych. To suma pieniędzy, którą komornik musi pozostawić do Twojej dyspozycji. Spójrzmy teraz na zagadnienie od drugiej strony. Pewnie chodzi Ci po głowie pytanie, czy skoro istnieje minimalna kwota wolna od zajęcia komorniczego, to jaki jest górny limit egzekucji? W przypadku pracowników nieuczestniczących w PPK i niekorzystających ze zwolnienia z PIT można go bardzo łatwo obliczyć. Na stronie wydawnictwa podatkowego Gofin.pl jest dostępne darmowe narzędzie przeznaczone właśnie do tego celu. Kalkulator zajęcia komorniczego potrzebuje jedynie podstawowych danych wejściowych, takich jak wynagrodzenie brutto, kwota zmniejszająca podatek, koszty uzyskania przychodu, stawka podatku czy też stawka potrącenia. Maksymalną kwotę, którą może Ci zabrać komornik, poznasz w kilka sekund.

Czy urząd skarbowy informuje o zajęciu komorniczym?

Moment rozliczenia PIT za dany rok podatkowy często wprawia podatników w dobry nastrój. Jeśli mamy nadpłatę, możemy liczyć na zwrot podatku. Przecież wszystkich ucieszy perspektywa otrzymania dodatkowej gotówki. Ale czy na pewno? Okazuje się, że zwrot podatku często podlega zajęciu komorniczemu! Na wniosek komornika Urząd Skarbowy musi przekazać nadpłatę właśnie jemu, a nie do rąk podatnika. W takim razie czy Urząd Skarbowy informuje o zajęciu komorniczym? Nie, nie istnieją takie procedury. Dłużnik może uzyskać odpowiednie informacje, jeśli skontaktuje się Urzędem Skarbowym samodzielnie. Instytucja nie powiadamia jednak o zajęciu sama z siebie.

Doradca Habza znajdzie dla Ciebie korzystne finansowanie, wynegocjuje możliwie najlepsze warunki i wyręczy Cię we wszelkich formalnościach.

Pozyskaj potrzebny kredyt lub pożyczkę na prostych zasadach z Habza.

Zajęcie komornicze – jak sprawdzić, czy Cię dotyczy?

Należy pamiętać, że o wszczęciu wobec Ciebie postępowania komorniczego w każdym przypadku musisz zostać poinformowany. Takie zawiadomienie ma formę listowną i musi wskazywać rodzaj i wysokość wierzytelności, która spowodowała rozpoczęcie egzekucji. Nie może też zabraknąć informacji o danych wierzyciela oraz samego komornika. Czasami jednak korespondencja może nie dotrzeć do rąk dłużnika, a dzieje się tak z różnych powodów (np. częsta zmiana adresu). Warto jednak wiedzieć, że dotyczy nas zajęcie komornicze. Jak sprawdzić, czy do tego doszło? Najprościej będzie skontaktować się bezpośrednio z wierzycielem, który zawsze powinien mieć aktualne informacje o sprawie. Dobrym rozwiązaniem jest też zasięgnięcie informacji w sądzie rejonowym właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania. Można też oczywiście sprawdzić raporty na swój temat w rejestrach dłużników. Najbardziej popularne prowadzone są przez Biuro Informacji Kredytowej (BIK) i Krajowy Rejestr Dłużników (KRD).

Istnienie kwoty wolnej od zajęcia komorniczego to pocieszająca informacja dla osób, które popadły w długi. Zastanawiasz się pewnie jednak, czy da się całkowicie zapobiec egzekucji? Oczywiście najlepiej byłoby wcale się nie zadłużać, ale dla wielu osób to niemożliwe. Różne sytuacje losowe sprawiają, że sięgamy po pożyczki czy kredyty, których potem nie jesteśmy w stanie spłacać – nie zawsze z własnej winy. Na pewnym etapie zadłużenia nie da się już odwołać tytułu egzekucyjnego ze statusem wykonalności. Można jednak podjąć kroki, które sprawią, że proces będzie mniej dotkliwy. Jednym z nich jest pismo skierowane do komornika. Możemy w nim wnioskować o rozłożenie długu na raty dostosowane do naszych możliwości finansowych. To jeden ze sposobów na uniknięcie konfiskaty całego majątku. Można też starać się o zawarcie ugody z wierzycielem. Pamiętaj, aby od samego początku sprawy wykazywać chęć współpracy, aby komornik widział, że starasz się wyjść z długów. Będzie wtedy bardziej skłonny pójść Ci na rękę. Można też skorzystać z pomocy specjalnej kancelarii zajmującej się egzekucjami komorniczymi. Takie rozwiązanie niesie jednak za sobą koszty, które często będą dosyć znaczące.

Oceń ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń teraz

Wypełnij wniosek online
To tylko 2 minuty

Wypełnij wniosek