11 min
przedawnienie-pozyczki-w-jakich-przypadkach-jest-mozliwe

Zapewne wiele osób słyszało w przelocie o czymś takim, jak przedawnienie pożyczki, nie każdy jednak miał z tym do czynienia w praktyce. Wiedza w tym zakresie przyda się na przykład w sytuacji, gdy po wielu latach bez kontaktu odzywa się wierzyciel i żąda spłaty starego długu, od którego narosły już gigantyczne odsetki.

Zdając sobie sprawę z tego, kiedy ma miejsce przedawnienie roszczeń z umowy pożyczki, można potencjalnie zaoszczędzić sobie wiele stresu i uniknąć spłacania zobowiązania, w przypadku którego nie może się już pojawić prawny przymus.

Na czym polega przedawnienie pożyczki?

Przedawnienie pożyczki ma miejsce, kiedy minie określony ustawowo czas od ostatniej próby odzyskania swojej należności przez wierzyciela. Przez próbę należy rozumieć na przykład skierowanie sprawy do sądu (kiedyś również rozpoczęcie mediacji, ale przepis ten został uchylony), bieg przedawnienia może też przerwać sam dłużnik, jeśli uzna dług i na przykład skieruje wniosek do wierzyciela o rozłożenie go na raty.

W przypadku, gdy przedawnienie umowy pożyczki dojdzie do skutku, wierzyciel natychmiast utraci prawo do prawnego dochodzenia swoich praw względem dłużnika. Inaczej mówiąc, jeśli skieruje sprawę niespłaconego długu do sądu, zostanie ona przez sąd oddalona z uwagi na zarzut przedawnienia. Niemożliwe (poza wyjątkowymi sytuacjami, które zostaną omówione w dalszej części tego artykułu) jest więc doprowadzenie do egzekucji komorniczej przedawnionej pożyczki.

Źródło: https://businessinsider.com.pl/finanse/od-pozyczki-do-pozyczki-wprost-w-spirale-zadluzenia-czy-klienci-splacaja-kredyty/sfhx70j

Wierzyciel nie ma prawa sam rekwirować własności dłużnika na poczet długu czy zajmować części jego wynagrodzenia, jeśli więc egzekucja komornicza jest niedopuszczalna, to dłużnik może spać spokojnie.

Jednocześnie trzeba pamiętać, że dług przedawniony nie znika, a dalej istnieje, po prostu nie można go dochodzić przed sądem. Wierzyciel może więc próbować kontaktować się z pożyczkobiorcą, aby prosić go o polubowne spłacenie długu, przy czym nie może go w tej sprawie nękać (np. wykonywać do niego setek połączeń telefonicznych dziennie).

Uzyskaj dodatkowe finansowanie bez wychodzenia z domu.

Sięgnij po kredyty indywidualne i firmowe, które dopasowane są do potrzeb i możliwości Klienta!

Jak liczyć termin przedawnienia pożyczki?

Bieg przedawnienia pożyczki zaczyna się od chwili, w której dana rata (lub całe zobowiązanie) stała się wymagalna, czyli od dnia, do którego trzeba było ją spłacić. Jeśli bieg przedawnienia został przerwany (np. z uwagi na wniesienie sprawy do sądu przez wierzyciela), liczy się go od nowa od tego momentu.

W przypadku zobowiązań ratalnych, które nie zostały jeszcze wypowiedziane przez wierzyciela z powodu braku terminowej spłaty, każda rata ma osobny, odsunięty w czasie o miesiąc termin przedawnienia. Przedawnienie rat pożyczki będzie więc następować stopniowo. Po wypowiedzeniu umowy pożyczki reszta zobowiązania przedawni się już w całości.

Termin przedawnienia pożyczki podaje się zwykle w pełnych latach, aczkolwiek w rzeczywistości należy liczyć go nieco inaczej. Do przedawnienia w praktyce dochodzi bowiem dopiero wraz z końcem roku kalendarzowego, w którym minęła określona ilość lat, niezależnie od tego, czy miało to miejsce w styczniu, czy grudniu. Jeśli więc przedawnienie pożyczki miało nastąpić przykładowo w maju 2022, to naprawdę będzie trzeba czekać do 31 grudnia 2022.

Przedawnienie rat pożyczki jest więc z jednej strony stopniowe, a z drugiej niekoniecznie, ponieważ rata czy z lutego, czy z kwietnia i tak przedawni się pod koniec roku. Wyjątkiem jest tutaj sytuacja, w której na przykład termin spłaty jednej raty przypadał na grudzień, a kolejnej na styczeń – wtedy termin przedawnienia tej drugiej będzie inny o niemal rok.

Przedawnienie pożyczki prywatnej – czy jest możliwe?

Pożyczkami prywatnymi nazywa się pożyczki udzielone przez osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej związanej z tego typu aktywnością. W praktyce najczęściej są to zobowiązania między rodziną, przyjaciółmi czy ogółem osobami bliskimi, chociaż nic nie stoi na przeszkodzie, aby zaciągnąć pożyczkę prywatną również od osoby obcej.

Takie pożyczki nie są regulowane Prawem bankowym (jak kredyty) ani ustawą o kredycie konsumenckim (jak wiele pożyczek udzielanych przez firmy pożyczkowe), a przede wszystkim Kodeksem cywilnym. Mogą ulec przedawnieniu, natomiast na przedawnienie pożyczki prywatnej będzie trzeba czekać dłużej niż w przypadku pożyczki od instytucji finansowej, czy to banku, czy parabanku.

Przedawnienie pożyczki od osoby fizycznej – po jakim czasie?

Według artykułu 118 Kodeksu cywilnego, przedawnienie pożyczki od osoby fizycznej następuje po 6 latach.

Dokładniej mówiąc, termin przedawnienia pożyczki przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, w którym minie 6 lat od daty wymagalności danej raty bądź całej pożyczki (lub od ostatniego przerwania biegu przedawnienia).

Przedawnienie pożyczki bankowej – najważniejsze informacje

Banki mają w swojej ofercie nie tylko kredyty, ale również pożyczki, natomiast w ich przypadku bieg przedawnienia jest zupełnie inny, niż jeśli chodzi o przedawnienie pożyczki prywatnej. Różnica wynika z faktu, że pożyczka bankowa jest związana z prowadzoną przez bank działalnością gospodarczą, zaś pożyczka prywatna nie.

Przedawnienie pożyczki bankowej ma miejsce wraz z końcem roku kalendarzowego, w którym miną 3 lata od rozpoczęcia biegu przedawnienia. Termin przedawnienia pożyczki bankowej jest więc o połowę krótszy niż udzielonej przez osobę fizyczną.

Jednocześnie trzeba wspomnieć, że termin przedawnienia dla roszczeń stwierdzonych wyrokiem sądu wynosi 6 lat, niezależnie od tego, czy jest to kredyt, pożyczka prywatna, bankowa czy inna. Jeśli więc pożyczka bankowa trafi do sądu i wierzyciel uzyska tytuł egzekucyjny, czas oczekiwania na przedawnienie wydłuży się dwukrotnie.

Dodatkowy zastrzyk gotówki na wyciągnięcie ręki? Z Habza to możliwe!

Poznaj ofertę firmy i skorzystaj z profesjonalnego doradztwa kredytowego jeszcze dziś!

Przedawnienie pożyczki konsumenckiej – jak prywatnej czy bankowej?

Pożyczki udzielane przez firmy pożyczkowe nie są pożyczkami prywatnymi, ale jednocześnie nie obowiązuje w ich przypadku Prawo bankowe. Podlegają natomiast z reguły zapisom ustawy o kredycie konsumenckim.

Za kredyt konsumencki należy uznać kredyt lub pożyczkę udzielane przez instytucję finansową (bank, firmę pożyczkową) konsumentowi na cele prywatne, niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą, jeśli pożyczkobiorca takową prowadzi. Jego kwota nie może przekraczać 255 tysięcy złotych.

Przedawnienie pożyczki konsumenckiej udzielonej przez firmę pożyczkową należy traktować tak samo, jak przedawnienie pożyczki bankowej, ponieważ w obu przypadkach chodzi o przedawnienie zobowiązania udzielonego przez daną instytucję w ramach prowadzonej przez niej działalności gospodarczej. Następuje ono więc po 3 latach, tak, jak przedawnienie pożyczki gotówkowej od banku.

Czy sąd może nie uznać przedawnienia pożyczki gotówkowej?

W pewnych przypadkach sąd może zdecydować się na przyznanie tytułu egzekucyjnego mimo upłynięcia terminu przedawnienia pożyczki gotówkowej lub innej. Kodeks cywilny nie wymienia konkretnych przesłanek, a mówi jedynie, że jest to możliwe, gdy wymagają tego względy słuszności.

Przy rozważaniu takiego rozwiązania sąd powinien wziąć pod uwagę między innymi to, jak zachowanie dłużnika mogło wpłynąć na ewentualne opóźnienia w dochodzeniu roszczenia przez wierzyciela.

Źródło: https://forsal.pl/artykuly/1453375,za-maly-dlug-komornik-nie-bedzie-mogl-zlicytowac-mieszkania.html

Przedawnienie pożyczki chwilówki – czy czymś się różni?

Chwilówka to również pożyczka konsumencka, po prostu krótkoterminowa. Przedawnienie pożyczki chwilówki następuje więc po 3 latach, tak, jak pozabankowej pożyczki ratalnej. Da się jednak wskazać jedną istotną różnicę w procesie przedawniania tego typu zobowiązań.

Jako że nie są to pożyczki ratalne, to nawet, jeśli wierzyciel nie wypowie umowy, przedawnienie liczy się tylko raz, dla całości zadłużenia. Jak wcześniej wspomniano, w przypadku pożyczek ratalnych przedawnienie następuje osobno dla każdej raty, z wyjątkiem części kredytu należnej po wypowiedzeniu umowy przez wierzyciela, którą traktuje się już jako jedną całość.

Masz dług, który nie pozwala Ci na wzięcie kredytu bankowego?

Skorzystaj z oferty finansowania dla osób zadłużonych i uzyskaj dodatkowe pieniądze jeszcze dziś!
Wyślij wniosek!

Przedawnienie pożyczki Provident – co, jeśli dług zostanie przekazany innej firmie?

Wiele firm pożyczkowych nie zajmuje się samodzielnie windykacją długów, a sprzedaje je firmom windykacyjnym, które skupiają swoją działalność właśnie na odzyskiwaniu długów. Można się więc zastanawiać, jak działa przedawnienie pożyczki w Providencie, jeśli pożyczkodawca zdecydował się na cesję wierzytelności.

Cesja wierzytelności ma dla pożyczkobiorcy skutki głównie w postaci tego, że zmienia się odbiorca i konto bankowe, na które trzeba przekazać środki. Zmiana wierzyciela w wyniku cesji wierzytelności nie stoi na przeszkodzie przedawnienia pożyczki, jeśli w wymaganym czasie nie zostaną podjęte żadne czynności, które spowodowałyby przerwanie biegu przedawnienia.

Przedawnienie odsetek od pożyczki a przedawnienie całości

W przypadku pożyczek, czy to pozabankowych, czy bankowych, z zasady przedawnienie pożyczki obejmuje jej całą kwotę pozostałą do spłaty (czy też całą ratę), to jest zarówno część odsetkową, jak i kapitałową.

Zasada, że przedawnić mogą się jedynie odsetki, a nie kapitał, dotyczy jedynie kredytów hipotecznych. W ich przypadku nawet po upłynięciu okresu przedawnienia wierzyciel nadal będzie mógł dochodzić swoich praw przed sądem, ale tylko w zakresie pożyczonego kapitału. Dłużnik będzie mógł uchylić się od uregulowania naliczonych odsetek.

Przedawnienie umowy pożyczki – jak z niego skorzystać?

Swego czasu sąd nie badał z urzędu, czy przedawnienie roszczeń z umowy pożyczki miało już miejsce, czy też nie. W związku z tym strona musiała sama podnieść zarzut przedawnienia, aby został on wzięty pod uwagę, w przeciwnym wypadku wierzyciel mógł uzyskać możliwość egzekucji nawet przedawnionego zobowiązania.

Od dnia 9 lipca 2018 roku obowiązują jednak znowelizowane przepisy związane z przedawnieniem. Wśród nowości można wyróżnić skrócony termin przedawnienia roszczeń

potwierdzonych wyrokami sądów (zmniejszono go z 10 do 6 lat), a także nałożenie na sąd obowiązku badania ważności roszczenia nawet bez wniosku strony.

W praktyce więc, żeby skorzystać z przedawnienia pożyczki, trzeba po prostu czekać, aż wierzyciel wystąpi ze sprawą do sądu, a sąd oddali sprawę z powodu przedawnienia zobowiązania.

Przedawnienie roszczeń z umowy pożyczki – czy warto na nie liczyć?

Przepisy związane z przedawnieniem roszczeń z umowy pożyczki nie są przepisami martwymi – zdarzają się przypadki, gdy faktycznie sprawy są oddalane z powodu podniesienia zarzutu przedawnienia. Jednocześnie niespłacanie zobowiązania z nadzieją, że będzie miało miejsce przedawnienie pożyczki jest bardzo ryzykownym rozwiązaniem. 

Żeby przedawnienie doszło do skutku, wierzyciel musiałby nie dążyć do zwrotu swojego zobowiązania przez ponad 6 lub 3 lata, w zależności od tego, czy chodzi o przedawnienie pożyczki od osoby prywatnej, czy przedawnienie pożyczki bankowej (lub udzielonej przez firmę pożyczkową).

Co więcej, należy pamiętać, że w dowolnym momencie wierzyciel może przerwać bieg przedawnienia (nawet, jeśli termin przedawnienia pożyczki jest już bardzo blisko), przede wszystkim poprzez skierowanie sprawy do sądu. W związku z tym zdecydowanie warto wiedzieć, że przedawnienie pożyczki jest dopuszczalne i jak działa, ale trzeba być świadomym tego, że nie w każdym przypadku uda się do niego doprowadzić.

Prowadzisz swoją działalność? Skorzystaj z oferty finansowania dla firm!

Nasi specjaliści pomogą w jego wyborze, aby nie obciążył on budżetu przedsiębiorstwa.

Przedawnienie pożyczki bez umowy

Zasadniczo niemożliwe jest zaciągnięcie pożyczki bez zawarcia umowy, po prostu nie w każdej sytuacji umowa ta przyjmuje formę pisemną. W przypadku pożyczek prywatnych warunki często ustalane są ustnie, ewentualnie e-mailowo czy za pomocą wiadomości w komunikatorach.

Dalej są to jednak umowy pożyczek, do których odnoszą się przepisy zawarte w Kodeksie cywilnym, w tym te dotyczące przedawnienia. Takie sytuacje dotyczą przede wszystkim pożyczek prywatnych, co oznacza 6-letni termin przedawnienia pożyczki.

Przedawnienie pożyczki bez umowy pisemnej jest więc w teorii możliwe. W praktyce może być o tyle trudne (zwłaszcza w przypadku pożyczek zawartych ustnie), że ciężko ustalić, kiedy dokładnie pożyczka stała się wymagalna, a więc kiedy rozpoczął się bieg przedawnienia. Wiele zależy tutaj od sytuacji, a więc od tego, jak dokładnie została zawarta umowa i czy jest się w stanie dowieść jej istnienia oraz kształtu.

Oceń ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń teraz

Wypełnij wniosek online
To tylko 2 minuty

Wypełnij wniosek