7 min
zabezpieczenie-pozyczki-na-czym-polega

Udzielenie pożyczki zawsze wiąże się dla pożyczkodawcy z pewnym ryzykiem. Zwłaszcza obecnie, kiedy instytucje pożyczkowe są skłonne pożyczać nawet naprawdę duże kwoty. Problem stanowi fakt, że jeśli z jakiegoś powodu zobowiązanie nie będzie spłacane w terminie, proces odzyskania należności często okaże się długi, kosztowny i nie do końca skuteczny. Zabezpieczenie pożyczki to rozwiązanie, które wspomniane ryzyko zmniejsza, a jednocześnie z reguły nie wiąże się z dużym (czy jakimkolwiek) kosztem dla pożyczkobiorcy. Tylko na czym ono polega?

Na czym polega zabezpieczenie pożyczki?

Wszystkie zabezpieczenia pożyczki mają na celu ułatwienie i przyspieszenie ewentualnego ściągania należności w przypadku niespłacania rat, jednak działają one na bardzo różnorodnych zasadach. Do najpopularniejszych sposobów zabezpieczenia pożyczki zaliczamy:

  • zastaw (rejestrowy i zwykły)
  • poręczenie (cywilne i wekslowe)
  • weksel
  • ubezpieczenie pożyczki
  • dobrowolne poddanie się egzekucji.

Udziela się oczywiście pożyczek również bez zabezpieczenia, ale niekiedy może ono być niezbędne, zwłaszcza w przypadku wysokich kwot. Warto wiedzieć, że do jednej pożyczki można zastosować kilka różnych zabezpieczeń.

Zastaw

Zastaw dzielimy na zastaw zwykły i rejestrowy. Główna różnica pomiędzy nimi to fakt, że pożyczkobiorca, w przypadku zastawu rejestrowego, może korzystać z zastawionego sprzętu, maszyny czy innej ruchomości. Inaczej jest w przypadku zastawu zwykłego, podczas którego dłużnik nie ma dostępu do zastawionych przedmiotów. Na jakiej zasadzie działa zastaw? Ustanawia się go na wybranej wartościowej ruchomości (w przypadku zastawu rejestrowego mogą to być także zbywalne prawa majątkowe), na przykład samochodzie, a w razie braku spłaty pożyczki, ruchomość ta zostaje sprzedana w celu pokrycia należności.

Poręczenie pożyczki

Poręczenie pożyczki polega na zobowiązaniu się osoby trzeciej (zwanej poręczycielem bądź żyrantem), że w razie, gdyby główny dłużnik nie mógł spłacić zobowiązania, ona je ureguluje. Jeśli nie będzie skłonna tego zrobić, kiedy taka sytuacja wystąpi, możliwe będzie podjęcie takich samych kroków, jak wobec dłużnika (czyli na przykład egzekucja komornicza). Istnieją dwa rodzaje poręczeń:

Najczęściej stosuje się pierwsze z nich. Przyjmuje ono formę umowy, z której poręczyciel jeszcze przed faktycznym zaciągnięciem zobowiązania może się wycofać. Ponadto, w razie, gdyby dług okazał się nieważny, żyrant nie będzie musiał go spłacać. Inaczej jest w przypadku poręczenia wekslowego, które jest jeszcze bezpieczniejsze dla pożyczkodawcy, ale znacznie bardziej ryzykowne dla poręczyciela. Jak sama jego nazwa wskazuje, poręcza się w tym przypadku spłatę weksla. Z takiego poręczenia nie można się wycofać, a obowiązek spłaty długu wystąpi nawet w momencie, kiedy dług okaże się z jakiegoś powodu (poza błędem formalnym) nieważny.

Źródło: https://media.bik.pl/informacje-prasowe/346015/w-ciagu-ostatnich-trzech-lat-o-ponad-polowe-zmniejszyla-sie-liczba-poreczycieli

Weksel

Weksel jest formą zabezpieczenia stosowaną jedynie w przypadku pożyczek społecznościowych, a nie pożyczek od firm pozabankowych. To nic innego, jak dokument, w którym zobowiązujemy się do zapłaty wierzycielowi określonej kwoty (w przypadku weksla in blanco może ona zostać uzupełniona później). Dlaczego weksel jest zabezpieczeniem lepszym niż po prostu sama umowa pożyczki? Zdecydowanie przyspiesza on i ułatwia tok sprawy sądowej o zwrot należności.

Ubezpieczenie pożyczki

Znacznie częściej ubezpiecza się kredyty niż pożyczki, a zwłaszcza kredyty hipoteczne, gdzie w przypadku wkładu własnego poniżej 20% jest to nawet obowiązkowe. Nie oznacza to jednak, że zobowiązań pozabankowych nie można ubezpieczyć. Na czym to polega? Decydujemy się na ubezpieczenie pożyczki (może to być na przykład ubezpieczenie na życie czy od utraty pracy), a następnie, jeśli spełnione zostaną jego warunki (a więc przykładowo stracimy zatrudnienie bądź doznamy wypadku, który spowoduje trwałą niezdolność do pracy), ubezpieczyciel zajmie się spłatą całości lub części zadłużenia. Nie będziemy więc musieli w kryzysowej sytuacji martwić się ani my, ani nasz wierzyciel.

Doradcy Habza Finanse pomogą Ci zaplanować spłatę problematycznych kredytów.

Nie czekaj skontaktuj się z nami już dziś

Musimy jednak wziąć pod uwagę fakt, że w przeciwieństwie do większości innych zabezpieczeń pożyczek, ubezpieczenie nie jest darmowe, a wręcz przeciwnie – może się okazać dość kosztowne. Z drugiej strony, również w przeciwieństwie do innych zabezpieczeń, kiedy zostanie aktywowane, nie będzie wiązało się z żadnymi nieprzyjemnymi konsekwencjami (np. egzekucją z majątku) dla nas bądź innych osób.

Dobrowolne poddanie się egzekucji

Zanim będzie mogła nastąpić egzekucja z majątku dłużnika, zazwyczaj należy przejść przez kosztowny i czasochłonny proces uzyskiwania tytułu egzekucyjnego z klauzulą wykonalności w sądzie. Można to jednak pominąć, jeśli pożyczkobiorca dobrowolnie podda się ewentualnej egzekucji w ramach zabezpieczenia pożyczki. Dobrowolne poddanie się egzekucji ma formę aktu notarialnego i oznacza, że dłużnik zgadza się w razie niespłacania zobowiązania w terminie na wykonanie egzekucji z jego majątku.

Czy pożyczkę można zabezpieczyć hipoteką?

Bardzo częstym sposobem zabezpieczania kredytów, zwłaszcza tych udzielanych na zakup bądź budowę nieruchomości, jest hipoteka. Dzięki niej wierzyciel może w przypadku niespłacania zobowiązania zająć nieruchomość, a następnie sprzedać ją i odzyskać w ten sposób chociaż część należności. Jest to bardzo mocne zabezpieczenie, które pozwala uzyskiwać niedostępne w inny sposób wysokie kwoty kredytów. Możemy się więc zastanawiać, czy pożyczkę można zabezpieczyć hipoteką, zwłaszcza, jeśli chcemy otrzymać dużą sumę, a nasza zdolność kredytowa nie jest odpowiednio wysoka. Obecnie nie ma jednak takiej możliwości. Jeszcze kilka lat temu pożyczka zabezpieczona hipoteką była możliwa, ale wszystko zmieniła Ustawa z 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Zgodnie z jej zapisami zabezpieczać hipoteką można jedynie zobowiązania w bankach oraz SKOK-ach. Jeśli więc ktoś oferuje nam taką możliwość, musimy być świadomi, że jest to niezgodne z obowiązującym prawem.

Zabezpieczenie pożyczki – podsumowanie

Zdecydowanie warto wiedzieć, na czym polega zabezpieczenie pożyczki i jakie formy przyjmuje. Może się bowiem okazać, że pewnego razu podczas wnioskowania o pożyczkę okaże się, że potrzebne będzie jej zabezpieczenie. Mając wiedzę na ten temat będziemy wtedy mogli podjąć rozsądną, a także korzystną decyzję.

Oceń ten post

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń teraz

Wypełnij wniosek online
To tylko 2 minuty

Wypełnij wniosek