11 min
czy-mozna-miec-dwa-kredyty-konsolidacyjne

Kredyt konsolidacyjny to atrakcyjne rozwiązanie, które zmniejsza wysokość miesięcznych rat, a także ilość posiadanych zobowiązań, poprawiając tym samym naszą sytuację finansową.

Może się jednak zdarzyć, że nie skonsolidujemy wszystkich długów za pierwszym razem i te, których nie połączyliśmy, zaczną sprawiać nam problem. Bywa również, że z uwagi na podwyższoną dzięki konsolidacji zdolność kredytową po jej przeprowadzeniu wzięliśmy kolejne kredyty lub pożyczki, które trudno nam teraz spłacać.

Tak czy inaczej jest wiele sytuacji, w których, mimo posiadania już jednego kredytu konsolidacyjnego, może pojawić się potrzeba zaciągnięcia kolejnego. Tylko czy w ogóle istnieje taka opcja? Czy można mieć dwa kredyty konsolidacyjne?

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Co to jest kredyt konsolidacyjny i jakie ma cele.
 • W jakich sytuacjach możesz rozważyć zaciągnięcie drugiego kredytu konsolidacyjnego.
 • Jakie długi możesz skonsolidować za pomocą kredytu konsolidacyjnego.
 • Jak zdolność kredytowa wpływa na możliwość zaciągnięcia drugiego kredytu konsolidacyjnego.
 • Czy istnieją ograniczenia prawne uniemożliwiające posiadanie dwóch kredytów konsolidacyjnych jednocześnie.
 • Jakie mogą być korzyści i potencjalne wady posiadania dwóch kredytów konsolidacyjnych.
 • W jakich okolicznościach może być korzystne skonsolidowanie dwóch kredytów konsolidacyjnych w jeden.
 • Jak doradca kredytowy może pomóc w procesie zaciągania drugiego kredytu konsolidacyjnego.

Czym jest kredyt konsolidacyjny?

Czym jest kredyt konsolidacyjny? Jest to produkt bankowy, mający za zadanie odciążyć (zarówno mentalnie, jak i finansowo) osoby, które spłacają wiele różnych zobowiązań jednocześnie. Często dzieje się tak, że nawet nie zwracamy uwagi na to, jak kumulują się kolejne zobowiązania, tylko zaciągamy następne, a po jakimś czasie pojawia się problem.

Z uwagi na wysokie ceny mieszkań i niskie zarobki w naszym kraju, bardzo wielu Polaków spłaca kosztowne kredyty hipoteczne, które bywają jedyną szansą na posiadanie własnych czterech kątów. Do tego wielokrotnie dochodzi kredyt samochodowy, a także pomniejsze kredyty gotówkowe na różne cele (zakup sprzętu elektronicznego, wakacje, remont czy inne bieżące potrzeby).

Może to sprawić, że nie będziemy w stanie spłacić wszystkiego na czas, co z kolei zaowocuje naliczaniem odsetek, a w dalszej kolejności pojawianiem się negatywnych wpisów w BIK czy nawet wpisaniem kredytobiorcy na listę dłużników.

Nawet jeśli jeszcze radzimy sobie finansowo ze spłatą wszystkich kredytów i pożyczek bywa, że konieczność spłaty kilku bądź nawet kilkunastu rat w jednym miesiącu, ale w różnych dniach, doprowadza do sytuacji, w której po prostu zapominamy opłacić czegoś w terminie. Konsolidacja pozwala uniknąć tego typu przypadków, jako że znacznie redukuje ilość rat, które musimy co miesiąc uregulować.

Kredyt konsolidacyjny to także rozwiązanie, o którym warto pomyśleć, jeśli co prawda stać nas na terminowe spłacanie wszystkich zobowiązań, ale chcielibyśmy co miesiąc płacić mniejsze raty aby posiadać więcej środków na inne cele.

czy mozna miec dwa kredyty konsolidacyjne - wykres dluznicy

1 Źródło: https://media.bik.pl/informacje-prasowe/492450/kredyt-trendy-raport-bik-za-rok-2019

Dwa kredyty konsolidacyjne w tym samym czasie – czy to możliwe?

Długi, które łączone są za pomocą kredytu konsolidacyjnego w jedno zobowiązanie, to między innymi różnego rodzaju kredyty (gotówkowy, samochodowy, odnawialny, hipoteczny), wykorzystane limity na kartach kredytowych i pożyczki pozabankowe. Nie ma jednak obowiązku, żeby skonsolidować wszystkie posiadane w danej chwili długi, poza tym można również zaciągnąć nowe, już po konsolidacji. Pojawia się w związku z tym: czy można mieć dwa kredyty konsolidacyjne?

Nie istnieje żadne odgórne ograniczenie Komisji Nadzoru Finansowego czy innego organu, które zakazywałoby posiadania więcej niż jednego kredytu konsolidacyjnego. Każdy bank może mieć swoje własne zasady w tej kwestii, natomiast samo posiadanie kredytu konsolidacyjnego z pewnością nie oznacza automatycznej dyskwalifikacji z otrzymania jakiegokolwiek nowego zobowiązania, w tym kolejnego kredytu konsolidacyjnego. To czy nasz wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, zależne jest jednak od wielu różnych czynników.

Bardzo istotna jest przede wszystkim nasza zdolność kredytowa. Każdy bank wylicza ją nieco inaczej i przykłada wagę do różnych aspektów, co oznacza, że podczas gdy dla jednej instytucji finansowej nasza zdolność kredytowa będzie zbyt niska, druga może uznać ją za wystarczającą. Kalkulowana jest na podstawie takich czynników, jak:

 • wysokość dochodów
 • historia kredytowa
 • aktualnie posiadane kredyty i pożyczki
 • koszty utrzymania.

Pewną rolę mogą odegrać nawet takie pozornie nieznaczące elementy jak wiek, wykształcenie czy stan cywilny. Kredyt konsolidacyjny jest zobowiązaniem finansowym, tak więc obniża naszą zdolność kredytową. Jednak z drugiej strony musimy wziąć pod uwagę fakt, że gdybyśmy go nie zaciągnęli, mielibyśmy więcej kredytów i pożyczek, o wyższych ratach, które wpłynęłyby na zdolność kredytową jeszcze bardziej.

Odpowiedź na pytanie, czy można mieć dwa kredyty konsolidacyjne, jest więc jak najbardziej pozytywna: pod warunkiem, że spełnimy wszystkie tradycyjne wymagania banku, czyli przede wszystkim będziemy posiadać odpowiednio wysoką zdolność kredytową.

Czy drugi kredyt konsolidacyjny się opłaca?

Ciężko jednoznacznie stwierdzić, czy drugi kredyt konsolidacyjny się opłaca, ponieważ wiele zależy od indywidualnych okoliczności: tego, jaka jest nasza sytuacja finansowa i jakie zobowiązania chcemy skonsolidować.

Alternatywnym rozwiązaniem dla dwóch kredytów konsolidacyjnych może być skonsolidowanie pierwszego z nich w ramach drugiego, ostatecznie pozostając tylko z jednym. Nie zawsze będzie to jednak możliwe, z uwagi na fakt, że w takim wypadku kwota kredytu konsolidacyjnego będzie musiała być prawdopodobnie znacznie wyższa, a więc tym samym wyższa będzie również wymagana zdolność kredytowa.

Jeśli nie posiadamy wystarczającej wiedzy, aby podjąć odpowiednią decyzję, warto skontaktować się z dobrym doradcą kredytowym. Rozważy on naszą sytuację i ustali dla nas najlepszy plan na pozyskanie potrzebnego finansowania tak, aby niepotrzebnie nie przepłacać.

Dwa kredyty konsolidacyjne – podsumowanie

Sytuacja, w której posiadamy już jeden kredyt konsolidacyjny, a potrzebny okazuje się następny, nie jest wcale bardzo rzadko spotykana. Konsolidacja jest narzędziem, które można stosować w wielu różnych okolicznościach, głównie z uwagi na fakt, że jej warunki można na wielu poziomach indywidualnie dopasować.

Niższa miesięczna rata i mniejsza ilość posiadanych zobowiązań to argumenty, które niewątpliwie przemawiają za połączeniem sprawiających nam problemy długów. Musimy jednak wziąć pod uwagę, że konsolidując kredyty, jednocześnie wydłużamy całkowity okres ich spłaty.

Czym jest kredyt konsolidacyjny? 

Kredyt konsolidacyjny to rodzaj pożyczki, która pozwala na spłatę wielu istniejących zobowiązań finansowych, takich jak kredyty, pożyczki, czy karty kredytowe, poprzez połączenie ich w jedno zobowiązanie, z jedną miesięczną ratą do spłaty.

Jakie korzyści niesie za sobą posiadanie jednego kredytu konsolidacyjnego? 

Zalety posiadania jednego kredytu konsolidacyjnego to łatwiejsze zarządzanie finansami, niższa miesięczna rata, możliwość uzyskania lepszych warunków spłaty oraz większa przejrzystość w spłacie długów.

Czy można mieć dwa kredyty konsolidacyjne jednocześnie? 

Można posiadać dwa kredyty konsolidacyjne jednocześnie. Komisja Nadzoru Finansowego nie zakazuje takich praktyk. Jednak nie jest to popularne rozwiązanie dla mających problemy finansowe.

Czy z drugiego kredytu konsolidacyjnego można skorzystać, mając inne aktywne zobowiązania finansowe? 

Tak, kredyt konsolidacyjny z założenia jest wykorzystywany do spłaty innych aktywnych zobowiązań finansowych, co pozwala na uporządkowanie swoich finansów. Z jego pomocą możemy spłacić wybrane lub wszystkie aktualnie spłacane kredyty i pożyczki.

Jakie są warunki ubiegania się o drugi kredyt konsolidacyjny? 

Warunki uzyskania kredytu konsolidacyjnego różnią się w zależności od banku lub instytucji. Niezbędna będzie odpowiednia zdolność kredytowa, decydująca o tym, że stać nas będzie na spłatę nowego zobowiązania.

W jakich sytuacjach warto rozważyć zaciągnięcie drugiego kredytu konsolidacyjnego?

Warto rozważyć zaciągnięcie drugiego kredytu konsolidacyjnego, gdy nie udało się skonsolidować wszystkich długów za pierwszym razem i te pozostałe zaczynają sprawiać problemy, lub gdy po pierwszej konsolidacji zaciągnięto kolejne kredyty czy pożyczki, które są trudne do spłacenia.

Czy istnieją przeciwwskazania do posiadania dwóch kredytów konsolidacyjnych jednocześnie?

Nie ma odgórnych przeciwwskazań czy ograniczeń co do posiadania dwóch kredytów konsolidacyjnych. Jednakże decyzja zależy od indywidualnych zasad banku i zdolności kredytowej klienta.

Jaki jest minimalny i maksymalny okres spłaty drugiego kredytu konsolidacyjnego? 

Minimalny i maksymalny okres spłaty kredytu konsolidacyjnego zależy od indywidualnych potrzeb i możliwości kredytobiorcy, jego zdolności kredytowej, a w konsekwencji od warunków zawartej umowy. Jednak zazwyczaj okres spłaty mieści się w przedziale od kilku do kilkunastu lat.

Jak wpłynie drugi kredyt konsolidacyjny na moją zdolność kredytową?

Drugi kredyt konsolidacyjny obniży zdolność kredytową, ale z drugiej strony, gdybyśmy go nie zaciągnęli, mielibyśmy więcej kredytów i pożyczek o wyższych ratach, co wpłynęłoby na zdolność kredytową jeszcze bardziej.

Czy istnieje możliwość skonsolidowania dwóch kredytów konsolidacyjnych w jeden?

Alternatywnym rozwiązaniem dla dwóch kredytów konsolidacyjnych może być skonsolidowanie pierwszego z nich w ramach drugiego, ostatecznie pozostając tylko z jednym. Jednakże nie zawsze jest to możliwe z uwagi na konieczność wyższej zdolności kredytowej.

Jaka jest różnica między posiadaniem dwóch oddzielnych kredytów konsolidacyjnych a skonsolidowaniem ich w jedno zobowiązanie? 

Posiadanie dwóch oddzielnych kredytów konsolidacyjnych oznacza spłatę dwóch odrębnych zobowiązań, podczas gdy skonsolidowanie ich w jedno zobowiązanie pozwala na płacenie jednej, niższej raty miesięcznej.

Czy możliwe jest skonsolidowanie kredytu konsolidacyjnego z innym rodzajem pożyczki?

Tak, możliwe jest skonsolidowanie kredytu konsolidacyjnego z innymi rodzajami pożyczek, jednak konieczne jest dokładne zbadanie oferty i polityki banku.

Czy posiadanie dwóch kredytów konsolidacyjnych wpłynie na wysokość raty miesięcznej?

Tak, posiadanie dwóch kredytów konsolidacyjnych może skutkować wyższą miesięczną ratą, ponieważ trzeba spłacać dwie oddzielne pożyczki.

Czy istnieje górna granica kwoty drugiego kredytu konsolidacyjnego, jaką można otrzymać? 

Tak, banki ustalają górną granicę kwoty kredytu konsolidacyjnego, którą można otrzymać, w zależności od zdolności kredytowej klienta i polityki kredytowej instytucji.

Jakie są różnice między posiadaniem jednego, a dwóch kredytów konsolidacyjnych?

Główną różnicą między posiadaniem jednego a dwóch kredytów konsolidacyjnych jest to, że z dwoma kredytami będziemy mieć więcej zobowiązań finansowych do spłaty, co może wpłynąć na naszą zdolność kredytową. Jednak w obu przypadkach korzyścią jest niższa miesięczna rata i mniejsza ilość posiadanych zobowiązań.

Czy istnieją ograniczenia prawne dotyczące posiadania dwóch kredytów konsolidacyjnych?

Nie istnieje żadne odgórne ograniczenie Komisji Nadzoru Finansowego czy innego organu, które zakazywałoby posiadania więcej niż jednego kredytu konsolidacyjnego. Każdy bank może mieć swoje własne zasady w tej kwestii.

Jakie są główne zalety posiadania dwóch kredytów konsolidacyjnych?

Główną zaletą posiadania dwóch kredytów konsolidacyjnych jest możliwość zmniejszenia wysokości miesięcznych rat i ilości posiadanych zobowiązań, co może poprawić sytuację finansową osoby zaciągającej takie kredyty.

Jakie są ewentualne wady związane z posiadaniem dwóch kredytów konsolidacyjnych?

Wadą posiadania dwóch kredytów konsolidacyjnych może być wydłużenie całkowitego okresu spłaty zobowiązań, co może prowadzić do dłuższego okresu zadłużenia oraz wyższego łącznego kosztu spłaty kredytów.

Czy banki mają różne zasady dotyczące udzielania drugiego kredytu konsolidacyjnego?

Każdy bank może mieć swoje własne zasady dotyczące udzielania drugiego kredytu konsolidacyjnego, ale samo posiadanie kredytu konsolidacyjnego z pewnością nie oznacza automatycznej dyskwalifikacji z otrzymania nowego zobowiązania, w tym kolejnego kredytu konsolidacyjnego.

W jakich okolicznościach warto skorzystać z usług doradcy kredytowego przy zaciąganiu drugiego kredytu konsolidacyjnego?

Warto skontaktować się z dobrym doradcą kredytowym, jeśli nie posiadamy wystarczającej wiedzy, aby podjąć odpowiednią decyzję dotyczącą zaciągnięcia drugiego kredytu konsolidacyjnego. Doradca może przeanalizować naszą sytuację i ustalić najlepszy plan na uzyskanie potrzebnego finansowania, aby nie przepłacać.

Jakie dokumenty są wymagane do złożenia wniosku o drugi kredyt konsolidacyjny? 

Typowe dokumenty to dowód osobisty, zaświadczenie o dochodach od pracodawcy (lub inna forma potwierdzenia dochodów w przypadku innych źródeł aniżeli umowa o pracę), umowy dotyczące obecnych zobowiązań oraz inne dokumenty potwierdzające sytuację finansową klienta.

Czy istnieje różnica między kredytem konsolidacyjnym a pożyczką konsolidacyjną?  

W przeróżnych treściach terminy „kredyt konsolidacyjny” i „pożyczka konsolidacyjna” są używane zamiennie, oba bowiem odnoszą się do produktu finansowego, który pozwala na spłatę wcześniejszych zobowiązań. W praktyce należy jednak pamiętać, że kredyt to produkt dostępny wyłącznie w bankach. Z kolei po pożyczkę możemy udać się także do instytucji pozabankowych, które nierzadko podchodzą do zdolności kredytowej bardziej liberalnie, co niestety rekompensują sobie wyższym kosztem zobowiązania.

Czy otrzymując drugi kredyt konsolidacyjny, muszę spłacić wcześniejsze zobowiązania w całości? 

Kredyt konsolidacyjny służy do spłaty wcześniejszych zobowiązań. W większości przypadków klienci decydują się na spłatę wszystkich swoich aktualnych długów w ramach konsolidacji. Jednakże nie ma takiego obowiązku i można skonsolidować tylko część swojego zadłużenia. Może zdarzyć się także sytuacja, że ze względu na zbyt niską zdolność kredytową bank odmówi nam konsolidacji wszystkich długów.

Jakie są konsekwencje niespłacenia kredytu konsolidacyjnego w terminie? 

Niespłacenie kredytu konsolidacyjnego w terminie może prowadzić do konsekwencji takich jak naruszenie umowy i dalsze problemy finansowe, w tym wpisanie do rejestru dłużników.

Czy skorzystanie z kredytu konsolidacyjnego wpłynie na moją zdolność kredytową w przyszłości? 

Tak, korzystanie z kredytu konsolidacyjnego może wpłynąć na Twoją zdolność kredytową w przyszłości, dlatego ważne jest terminowe regulowanie zobowiązań i odpowiedzialne zarządzanie finansami.

Jakie są potencjalne ryzyka związane z posiadaniem dwóch kredytów konsolidacyjnych?

Potencjalne ryzyka związane z posiadaniem dwóch kredytów konsolidacyjnych to większe koszty obsługi pożyczek, utrudnienie spłaty, czy możliwość przekroczenia zdolności spłaty.

Oceń ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń teraz

Wypełnij wniosek online
To tylko 2 minuty

Wypełnij wniosek