4 min
wibor-12m-co-to-jest-i-ile-wynosi-aktualna-stawka

Wibor 12m – co to jest i ile wynosi aktualna stawka?

WIBOR(R), czyli Warsaw Interbank OfferED Rate, to stopa procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom. Zagłębiając się w zagadnienie można spotkać WIBOR 1M, 3M czy też 6M, natomiast rzadziej 12M. W niniejszym artykule skupimy się właśnie na tym ostatnim, czyli WIBORZE rocznym.

Wibor 12m – co to jest?

WIBOR(R) to nic innego jak stawka odzwierciedlająca wysokość oprocentowania zobowiązań finansowych na krajowym rynku międzybankowym. Ten wskaźnik referencyjny ma szczególne znaczenie dla osób spłacających kredyty hipoteczne ze zmiennym oprocentowaniem. Otóż zmiany jego wysokości determinują wysokość ich miesięcznych rat.

WIBOR 12m (WIBOR 1Y) jest to koszt 12-miesięcznej pożyczki na rynku międzybankowym. W praktycznym ujęciu im dłuższy jest ten okres, tym wyższa jest stopa WIBOR(R). Jeżeli stawka ta jest uwzględniana w przypadku kredytu hipotecznego, to oznacza, że przez 12 miesięcy raty kredytu nie zostaną zmienione. Osoba decydująca się na kredyt może mieć pewność, że w tym okresie harmonogram spłaty kredytu oraz wskazana w nim wysokość rat pozostaną niezmienne. Chcemy jednak zauważyć, że opisywany wskaźnik referencyjny spotykany jest stosunkowo rzadko. Z naszych analiz wynika, że oprocentowanie kredytów ustalane na jego podstawie jest nieczęstym zabiegiem.

Obliczanie wiboru rocznego

WIBOR(R) wyliczany jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania w największych bankach krajowych, przy odrzuceniu wartości skrajnych. Dla WIBOR 12m istotne są stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego, w tym szczególnie stopa referencyjna, stopa lombardowa oraz stopa depozytowa. WIBOR 12m oznacza depozyt roczny, który liczony jest od drugiego dnia od zawarcia transakcji. Stawka określana jest codziennie przez 13 największych banków, działających na terenie Polski. Udostępniają one informację, na jaki procent są w stanie pożyczyć innym bankom pieniądze, które podlegają przetwarzaniu, czyli odrzuceniu dwóch skrajnych liczb i wyciągnięciu średniej z pozostałych. Uzyskiwane wyniki podawane są do publicznej wiadomości o 11:00 każdego dnia roboczego.

Pozyskamy dla Ciebie możliwie najkorzystniejszą ofertę finansowania.

Skontaktuj się ze specjalistą Habza jeszcze dziś i uzyskaj kredyt na dogodnych warunkach.

Ile wynosi aktualny Wibor 1R?

Według notowania na dzień 20.12.2022 r. WIBOR 1R kształtował się na poziomie 7,29% i był najwyższą ze wszystkich stawek. To, jak zmienił się w skali procentowej, obrazuje tabela.

Stan na dzień20.12.2022 r.  WIBORZmiana [%]Zmiana 3m [%]Zmiana 12m [%]
WIBOR 12m aktualny7,2900-0,14%-2,28%+152,25%

Źródło: Money.pl.

Z kolei na wykresie przedstawiamy, ile wynosił WIBOR 12m w okresie styczeń – grudzień 2022 r.

Źródło: Bankier.pl.

Wibor 12m – prognozy

Na stawki WIBOR(R) istotny wpływ mają stopy procentowe NBP. Dlatego też ich podwyższanie przez Radę Polityki Pieniężnej powoduje wzrost wskaźnika referencyjnego, a tym samym zwiększenie kwoty rat kredytowych. Pragniemy podkreślić, że przez lata utrzymywał się na podobnym poziomie, z czasem spadł, jednak od października 2021 r. w związku z wysoką inflacją w Polsce zmieniono politykę. W celu zahamowania wzrostu cen zaczęto systematycznie podnosić stopy procentowe. W efekcie tego wzrosły stawki WIBOR(R). Jak można zatem stwierdzić, wskaźnik WIBOR(R) był zmienny na przestrzeni lat. Pytanie, jakie zadaje sobie wielu kredytobiorców, brzmi: jakie są prognozy dla WIBORU 12m?

Dane historyczne ukazują, że w lipcu 2020 r. wynosił 0,29%, a obecnie ma poziom 7,29%. Nastąpiła więc wyraźna podwyżka. Aktualny WIBOR 1R bliższy jest stopie lombardowej Narodowego Banku Polskiego. Banki w ten sposób wyrażają swoje przekonania o tym, iż stawka ta może ulec podniesieniu w najbliższej przyszłości. Tak naprawdę prognozowanie w tym zakresie jest zabiegiem trudnym i dość ryzykownym. Należy mieć na względzie to, że od stycznia 2023 r. rząd planuje zupełnie zlikwidować WIBOR(R) jako miernik oprocentowania kredytów hipotecznych i zastąpić go wskaźnikiem referencyjnym WIRD o niższej wartości, co będzie miało swoje odzwierciedlenie w spadku wysokości rat. Czy tak rzeczywiście będzie, tego niestety nie wie nikt. Czas pokaże, co przyniosą ów zmiany.

Oceń ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń teraz

Wypełnij wniosek online
To tylko 2 minuty

Wypełnij wniosek