9 min
przedawnienie-odsetek-od-kredytu-po-jakim-czasie-nastepuje

Przedawnienie odsetek od kredytu – kiedy może nastąpić?

Nieopłacona na czas rata kredytu czy wszelkie inne niespłacone zobowiązania finansowe bardzo często wiążą się z naliczeniem odsetek. Okazuje się jednak, że odsetki od kredytu również ulegają przedawnieniu. Sprawdź, po jakim czasie następuje przedawnienie odsetek od kredytu lub pożyczki.

Przedawnienie odsetek od kredytu – kiedy następuje?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, w pierwszej kolejności należy wyjaśnić, czym jest przedawnienie. Otóż o przedawnieniu możemy mówić w sytuacji, gdy mija termin ważności długu. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, wszelkie zobowiązania finansowe ulegają przedawnieniu. Kiedy mija termin ważności długu, dłużnik jest zwolniony z obowiązku spłaty tego zobowiązania. To samo dotyczy odsetek od kredytu czy pożyczki. 

Kwestię tego, kiedy poszczególne rodzaje długów ulegają przedawnieniu, reguluje Kodeks Cywilny. Zgodnie ze znajdującymi się w nim zapisami, niektóre zobowiązania mogą ulegać przedawnieniu po roku, inne po trzech latach, a jeszcze inne – nawet po sześciu latach. Jeśli chodzi o przedawnienie odsetek od kredytu, zgodnie z art. 188 Kodeksu Cywilnego: 

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

A zatem w przypadku odsetek od kredytu lub pożyczki o przedawnieniu możemy mówić po trzech, lub po sześciu latach, w zależności od konkretnego przypadku. Z reguły jednak odsetki kredytu przedawniają się po trzech latach. 

Przedawnienie odsetek karnych od kredytu – zasady przedawnienia, formalności

Jedną z najważniejszych kwestii, związanych z przedawnieniem odsetek od kredytu, jest dokładny termin ważności zobowiązania. Nie jest to bowiem termin, w którym zaciągnięty został kredyt. Koniec terminu przedawnienia odsetek przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, Wyjątkiem jest sytuacja, gdy termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata. Jest to bardzo istotna informacja, szczególnie dla osób, które liczą na to, że – dzięki przedawnieniu odsetek od kredytu – nie będą musiały spłacać zobowiązania. 

Jeśli chodzi o szczegółowe zasady przedawnienia odsetek, warto mieć świadomość tego, że obowiązuje tutaj kilka dodatkowych zasad. Przede wszystkim przedawnieniu nie ulegają te odsetki, które zostały zasądzone przez sąd lub na drodze postępowania egzekucyjnego. To dodatkowa forma zabezpieczenia dla wierzycieli, którzy podjęli kroki prawne, aby dochodzić zwrotu środków finansowych. 

Nie bez znaczenia jest też to, czy doszło do przedawnienia roszczenia głównego. To właśnie od tego roszczenia naliczane są odsetki. Jeżeli roszczenie główne się przedawniło, roszczenie odsetek od tego zobowiązania również ulega przedawnieniu. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy nie minął jeszcze ustawowy termin przedawnienia odsetek od kredytu lub pożyczki.

Trudne kredyty to nasza specjalność.

Z pomocą doradcy Habza uzyskasz potrzebne finansowanie niezależnie od skomplikowania sytuacji.

Przerwanie biegu terminu przedawnienia odsetek od kredytu

O ile w większości przypadków przedawnienie odsetek od kredytu następuje po trzech latach, o tyle zdarzają się sytuacje, gdy bieg terminu przedawnienia tego roszczenia zostaje przerwany. Tak naprawdę wystarczy, że wierzyciel złoży wniosek do komornika o odzyskanie należności, a termin przedawnienia danego roszczenia zacznie być naliczany od nowa. A zatem znowu będą musiały minąć trzy lata, aby ewentualnie zostało ono uznane za przedawnione

Kiedy jeszcze następuje przerwanie biegu terminu przedawnienia odsetek? Na przykład w sytuacji, gdy:

  • rozpoczęta zostanie mediacja pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem, 
  • nastąpi uznanie roszczenia przez osobę, przeciw której roszczenie przysługuje, 
  • przed sądem (lub innym organem) przedsięwzięte zostaną czynności, mające na celu dochodzenie roszczenia lub zabezpieczenie roszczeń. 

Jak widać, nie w każdym przypadku po trzech latach nastąpi przedawnienie odsetek od kredytu. Jeśli wierzyciel podejmie działania, mające na celu zaspokojenie jego roszczeń, dłużnik nie będzie mógł liczyć na przedawnienie. 

Jak sprawdzić, czy dług wynikający z odsetek jest przedawniony?

Jedną z najważniejszych kwestii dla osób, które mają zadłużenie, jest to, w jaki sposób można sprawdzić, czy dany dług jest przedawniony. To samo dotyczy odsetek od tego długu. Jedną z podstawowych rzeczy, jakie można zrobić, jest skorzystanie z odpowiednich baz dłużników, które dostępne są online. Mowa tu przede wszystkim o BIK, czyli Biurze Informacji Kredytowej. BIK gromadzi informacje na temat aktualnego stanu zadłużenia dłużników, a jednocześnie każdy może sprawdzić swój stan zadłużenia czy scoring w BIK. Osoby, które nie wiedzą, czy posiadają długi – a także, czy ulegną one przedawnieniu – mogą sprawdzić swój status w BIK. Wystarczy kilka minut, aby uzyskać dostęp do wielu istotnych informacji. 

Kolejną bazą, w której można sprawdzić swoje zadłużenie oraz stan przedawnienia kredytu lub odsetek, jest KRD, czyli Krajowy Rejestr Dłużników. To kolejna niezwykle użyteczna baza, która zawiera więcej informacji niż BIK. Co bardzo istotne, w bazach KRD gromadzone są informacje na temat zadłużenia nie tylko w bankach czy w instytucjach finansowych, na przykład w firmach pożyczkowych, ale też w firmach usługowych i telekomunikacyjnych, a nawet w towarzystwach ubezpieczeniowych. 

Wiedząc, kiedy dokładnie zaciągnięte zostało zobowiązanie i jaki jest jego rodzaj, można w prosty sposób policzyć, czy dany dług uległ już przedawnieniu. To samo dotyczy przedawnienia odsetek od kredytu, pożyczki czy innych zobowiązań. 

Odsetki kredytu – jak je liczyć? 

Aby obliczyć odsetki kredytu, należy przede wszystkim bardzo dokładnie zapoznać się z umową kredytową. Na ostateczną kwotę do spłaty składa się bowiem kilka czynników. Aby wyliczyć odsetki, uwzględnić trzeba oprocentowanie. W większości przypadków oprocentowanie podawane jest w skali roku. Wystarczy pomnożyć pożyczoną kwotę przez oprocentowanie. W ten sposób można dowiedzieć się, ile wynosi oprocentowanie w skali roku. 

Przykład: Pożyczona kwota to 10.000 zł, a oprocentowanie wynosi 7 proc. A zatem kwota odsetek od kredytu w skali roku wynosi 700 zł. 

Aby dowiedzieć się, jaka kwota miesięcznej raty to odsetki, uzyskany wynik wystarczy podzielić przez 12.

Z pomocą doradcy Habza możesz wnioskować o kredyt dla osób prywatnych oraz dla firm.

Udzielimy wsparcia w procesie kredytowania niezależnie od skomplikowania Twojej sytuacji czy kłopotów, w jakie wpadła Twoja firma.

Jak liczyć przedawnienie odsetek?

Osobną kwestią jest to, w jaki sposób wyliczyć przedawnienie odsetek. Co ważne, odsetki przedawniają się każdego dnia osobno – należy wziąć to pod uwagę. W trakcie obliczania upływu terminu przedawniania odsetek, jeden rok traktuje się zawsze jako 365 dni. Oznacza to, że odsetki przedawnią się po 1095 dniach – oczywiście zakładając, że w danym przypadku obowiązuje trzyletni okres przedawnienia. 

Kalkulator przedawnienia odsetek – czy istnieje? Jak działa? 

W dzisiejszych czasach możemy korzystać z wielu nowoczesnych narzędzi, które dostępne są w sieci. Są to między innymi różnego typu kalkulatory, które pozwalają na wyliczenie ceny ubezpieczenia czy warunków kredytu – i to bez wychodzenia z domu. Nic zatem dziwnego, że wiele osób zastanawia się nad tym, czy istnieje kalkulator przedawnienia odsetek. A jeśli tak – jak działa? 

Niestety, obecnie trudno jest znaleźć tego typu kalkulator. Co prawda, różne banki i instytucje finansowe udostępniają na swoich stronach kalkulator, takie jak na przykład kalkulator przedawnienia kredytu czy kalkulator odsetek, jednak trudno jest znaleźć niezawodny kalkulator przedawnienia odsetek. Z reguły jednak wystarczy dokładnie zapoznać się ze swoją umową kredytową, a także z przepisami dotyczącymi przedawnienia odsetek, aby określić, czy mamy do czynienia właśnie z takim przypadkiem. 

Przedawnienie odsetek w egzekucji komorniczej – czy mając komornika, można liczyć na przedawnienie odsetek? 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedawnienie odsetek zależne jest od tego, czy wierzyciel podjął kroki prawne w celu odzyskania swoich pieniędzy. Jeżeli w przypadku danego zobowiązania finansowego rozpoczęte zostało postępowanie sądowe lub trwa procedura komornicza, standardowy sposób przedawniania odsetek nie obowiązuje. Rozpoczęcie egzekucji komorniczej przerywa bowiem bieg terminu przedawniania odsetek. A zatem osoby, które liczyły na przedawnienie odsetek, a w trakcie trzech lat od powstania zobowiązania rozpoczęta została egzekucja komornicza, nie mogą liczyć na to, że minie termin ważności długu.

Odsetki kredytu – dlaczego warto regularnie je spłacać? 

Nie ulega wątpliwości, że regularne spłacanie wszelkich zobowiązań finansowych – w tym odsetek kredytu – zawsze jest najlepszym rozwiązaniem. W większości przypadków bowiem prędzej czy później trzeba będzie spłacić długi. W przeciwnym wypadku należy liczyć się z poważnymi konsekwencjami, włącznie z rozpoczęciem egzekucji komorniczej i utratą majątku. Oczywiście zdarzają się sytuacje, gdy następuje przedawnienie odsetek od kredytu czy innych zobowiązań finansowych, jednak najczęściej mają one miejsce wtedy, gdy wierzyciel zaniecha dochodzenia swoich roszczeń. 

Pod uwagę należy również wziąć fakt, iż obecnie coraz więcej banków, firm pożyczkowych czy innych instytucji, decyduje się na korzystanie z usług zewnętrznych firm windykacyjnych. Zadaniem tych firm jest odzyskanie należności w jak najkrótszym czasie. A zatem i w tym przypadku nie ma co liczyć na przedawnienie odsetek od kredytu – szanse na to są znikome.

Doradca Habza znajdzie dla Ciebie korzystne finansowanie, wynegocjuje możliwie najlepsze warunki  i wyręczy Cię we wszelkich formalnościach.

Pozyskaj potrzebny kredyt lub pożyczkę na prostych zasadach z Habza.

Przedawnienie odsetek od kredytu – podsumowanie

Odsetki od kredytu, podobnie jak większość zobowiązań finansowych, ulegają przedawnieniu. W ogromnej większości przypadku odsetki przedawniają się po trzech latach od momentu powstania zobowiązania. Jeśli w tym czasie wierzyciel nie zdecyduje się na dochodzenie swoich roszczeń, dłużnik nie ma obowiązku, aby spłacać odsetki.

Oceń ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń teraz

Wypełnij wniosek online
To tylko 2 minuty

Wypełnij wniosek