7 min
skarga-paulianska

Dłużnicy sporadycznie wyzbywają się majątku na rzecz osób trzecich, by uniknąć między innymi egzekucji komorniczej. Aby chronić wierzycieli przed taką sytuacją, powstała skarga pauliańska. Jest to specjalny mechanizm prawny, który pozwala dochodzić swoich praw, gdy dłużnik wyzbywa się majątku, kiedy wciąż musi pokryć zaległe zobowiązania.

Co to jest skarga pauliańska?

Skarga pauliańska jest instytucją prawa cywilnego, dzięki której może być zwalczane działanie mające na celu oszukanie wierzycieli przez przeniesienie mienia poza ich zasięg. Nazwa pochodzi od prawnika rzymskiego, Pawła (Paulusa), który zajmował się właśnie tego rodzaju sytuacjami.

W ramach skargi pauliańskiej wierzyciel może podjąć próbę unieważnienia umowy lub transakcji, zawartej przez dłużnika przy okolicznościach sugerujących, że miała na celu zubożenie jego masy majątkowej lub dokonanie oszustwa. Takie narzędzie zapobiega uchylaniu się od zobowiązań. Wierzyciele mogą dzięki skardze pauliańskiej odzyskać utracone środki, które zostały przeniesione w sposób niezgodny z prawem.

Zasady działania tej instytucji prawnej są opisane przez Kodeks cywilny w art. 527. Warto zauważyć, że skarga pauliańska ma zastosowanie zawsze, gdy dłużnik uchyla się od obowiązku opłacania zobowiązania przez przenoszenie swojego mienia i środków.

Kto może skorzystać ze skargi pauliańskiej?

Skarga pauliańska może zostać wykorzystana przez podmiot, który jest wierzycielem i ma uzasadnione podstawy do wierzenia, że dłużnik podejmuje działania w celu dokonania oszustwa przez przeniesienie mienia na osoby trzecie. Jeżeli zgłaszamy taki fakt, musimy wykazać okoliczności uzasadniające unieważnienie transakcji lub nieuczciwe przepisanie środków.

Skargę pauliańską może więc wnieść każdy wierzyciel, który ma uzasadnione obawy, że dłużnik działa w sposób sprzeczny z prawem, by uniknąć spłaty zobowiązania. Zwykle konieczne jest również to, by osoba wnioskująca miała konkretny interes w unieważnieniu transakcji lub przeniesienia mienia.

Dzięki temu każdy wierzyciel będzie odpowiednio chroniony przed nieuczciwymi praktykami dłużników. Tego rodzaju nielegalne przeniesienia mienia mogą mieć również dodatkowe konsekwencje prawne. Warto wiedzieć, że dłużnicy decydują się na taki krok, także kiedy występuje przekredytowanie – najlepiej wiedzieć, jak ułatwić sobie spłatę kredytów i unikać nadmiernego zadłużenia. 

Skarga pauliańska – jakie warunki trzeba spełniać, by z niej skorzystać?

Warto wiedzieć, że ta instytucja prawna może zostać wykorzystana tylko w konkretnych przypadkach, po spełnieniu określonych warunków. Są nimi:

 • istnienie zaskarżonej wierzytelności;
 • niewypłacalność dłużnika spowodowana dokonaniem czynności prawnej, takiej jak zawarcie umowy darowizny lub sprzedaży mienia;
 • działanie dłużnika, które ma ukryć majątek, by oszukać wierzyciela;
 • uzyskanie korzyści przez osobę trzecią;
 • wiedza osoby trzeciej o całej sytuacji.

Jeżeli dłużnik działa z pełną świadomością na szkodę wierzyciela, łamie prawo, to właśnie wtedy można wykorzystać skargę pauliańską. Oprócz tego osoba trzecia przejmująca majątek jest często pociągana do odpowiedzialności – o ile została powiadomiona o całym procederze.

Skarga pauliańska – termin złożenia

Należy pamiętać, że skarga pauliańska nie może być wykorzystana bezterminowo. Z tej instytucji prawnej można skorzystać w terminie do 5 lat od czynności, którą wierzyciel chce uznać za bezskuteczną. Po upływie tego czasu niestety dłużnik pozostaje bezkarny. Wierzyciel nie może w żaden sposób dochodzić swoich praw, jeżeli termin skargi pauliańskiej minął.

Oczywiście powyższe warunki muszą być spełnione. Tylko wtedy skarga pauliańska znajdzie swoje zastosowanie. Należy zadbać o odpowiedni termin, ponieważ później niestety nie odzyskamy swoich środków. Warto w niektórych przypadkach skorzystać z porady adwokata. Najlepiej złożyć skargę pauliańską od razu po zauważeniu nieuczciwych działań dłużnika. Szybsza reakcja oznacza znacznie wcześniejsze odzyskanie środków.

Skarga pauliańska w praktyce – jak wygląda jej zgłaszanie krok po kroku?

Skarga pauliańska ma chronić wierzycieli przed dłużnikami, którzy chcą unikać zobowiązań przez przeniesienie swojego majątku na osoby trzecie. Procedura zwykle będzie wyglądać dość podobnie:

 1. Rozpoznanie sytuacji – wierzyciel ma uzasadnione podejrzenia związane z nieuczciwymi praktykami dłużnika. Wystarczy przeniesienie mienia na osobę trzecią, sprzedaż majątku po znacznie niższej cenie niż rynkowa lub darowizna dokonana krótko przed egzekucją długu itd.
 2. Konsultacja z prawnikiem – to opcjonalny krok, który pomaga wierzycielowi ocenić, czy istnieją podstawy do wniesienia skargi pauliańskiej.
 3. Złożenie skargi – należy przygotować odpowiednie dokumenty i wniosek do sądu. Trzeba zawrzeć informacje o transakcji, a także nieuczciwości dłużnika.
 4. Rozprawa sądowa – tutaj rozpatrywana jest skarga pauliańska. Obie strony przedstawiają argumenty i dowody.
 5. Orzeczenie sądowe – zwykle polega na unieważnieniu transakcji lub przywróceniu mienia wierzycielom.
 6. Egzekucja orzeczenia – wierzyciel podejmuje kroki w celu egzekwowania orzeczenia i odzyskania swoich środków.

Skarga pauliańska może wydawać się dość skomplikowana. Zawsze jednak można skorzystać z pomocy prawnika. W ten sposób unikniemy wszelkich problemów przy analizie, dokumentacji czy postępowaniu.

Kiedy skarga pauliańska nie działa?

Skarga pauliańska nie ma zastosowania, kiedy minie 5 lat od transakcji lub czynności prawnej, którą wierzyciel chce unieważnić. Dodatkowo ta instytucja pozostaje dostępna wyłącznie, kiedy wszystkie powyżej wymienione warunki są spełnione. Inaczej najpewniej sąd odrzuci wniosek dotyczący skargi pauliańskiej.

Warto wiedzieć, że dłużnik może również obronić się podczas rozprawy. Wtedy także skarga pauliańska zostaje unieważniona. Wierzyciel musi podeprzeć swoje podejrzenia odpowiednimi dowodami – tylko wtedy dojdzie do odzyskania środków, które nieuczciwie zostały przekazane osobie trzeciej. 

Skarga pauliańska – jak się bronić?

Jeżeli jesteś oskarżony o działanie w sposób niezgodny z prawem na niekorzyść wierzyciela, można podjąć kilka kroków, które mogą okazać się świetną linią obrony. Przede wszystkim warto skonsultować sprawę z odpowiednim prawnikiem. Następnie konieczne jest przygotowanie dowodów, które potwierdzają, że skarga pauliańska będzie bezpodstawna. Trzeba także dopracować argumentację prawną z odwołaniem do odpowiednich przepisów.

W niektórych przypadkach możliwe jest rozwiązanie sporu przez negocjacje z wierzycielem. Oczywiście wiele zależy tutaj od konkretnej sytuacji. Niestety najczęściej skarga pauliańska jest wytaczana z pewnymi podstawami.

Jakie wady i zalety ma skarga pauliańska?

Skarga pauliańska ma działać na korzyść wierzycieli. To specjalna instytucja prawna, która ogranicza możliwość nielegalnego przekazywania mienia osobom trzecim, by uniknąć zobowiązania.

Jakie są zalety skargi pauliańskiej?

 • ochrona praw wierzycieli;
 • zapobieganie oszustwom;
 • możliwość przywrócenia mienia i odzyskania długu;
 • utrzymywanie równowagi między interesami wierzycieli i dłużników.

Jakie są wady skargi pauliańskiej?

 • spore koszty i konieczność poświęcenia długiego czasu na formalności;
 • zawiłość prawnicza;
 • niepewność wyników.

Skarga pauliańska powinna być jednak wykorzystywana, gdy tylko istnieją podejrzenia o nieuczciwych praktykach dłużnika. Jeżeli instytucja zostanie wykorzystana z podstawami, można liczyć na stosunkowo szybkie rozwiązanie sprawy i przekazanie środków na ROR wierzyciela.

Kto może skorzystać ze skargi pauliańskiej?

Każdy wierzyciel, który ma podejrzenia co do nieuczciwych praktyk dłużnika.

Kiedy można skorzystać ze skargi pauliańskiej?

Ze skargi pauliańskiej można skorzystać do 5 lat od czynności prawnej, którą chcemy anulować jako wierzyciel.

Kiedy skarga pauliańska nie działa?

Skarga pauliańska nie działa po upływie 5 lat od czynności prawnej dłużnika lub niespełnieniu jednego z jej warunków.

Czy skargę pauliańską należy skonsultować z prawnikiem?

Konsultacja skargi pauliańskiej z prawnikiem jest opcjonalnym krokiem. Jego korzyścią jest to, że pomaga wierzycielowi ocenić, czy istnieją podstawy do wniesienia skargi.

Oceń ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń teraz

Wypełnij wniosek online
To tylko 2 minuty

Wypełnij wniosek