8 min
kim jest wierzyciel

Wierzyciel jest osobą uprawnioną, dla której ktoś musi coś zrobić. Zwykle dotyczy to oczywiście zobowiązań finansowych. Oczywiście umowa może być związana z czymś zupełnie innym – na przykład konkretnymi usługami. Wierzyciel przede wszystkim ma prawo domagać się należnego świadczenia. To najważniejsza kwestia w przypadku długu. Wierzyciel ma pewne prawa oraz obowiązki. Poznaj je!

Kto to jest wierzyciel? Podstawowe informacje

Wierzyciel to osoba lub podmiot, który ma wobec kogoś roszczenie do zapłaty pieniężnej lub innego świadczenia. Może nim być osoba fizyczna, firma, instytucja finansowa czy dowolna inna organizacja. Wierzyciel ma przede wszystkim prawo, by dochodzić swoich należności od dłużnika. Może on na przykład domagać się opłacenia należnej sumy pieniędzy w wyznaczonym terminie, który zwykle określa umowa.

Niestety prawnie wierzyciel nie został określony. Mimo wszystko art. 353 kodeksu cywilnego określa konstrukcję zobowiązania (na przykład finansowego). Na tej podstawie możemy dowiedzieć się, kim konkretnie jest wierzyciel w całej konfiguracji:

Art. 353.

§ 1. Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić.

§ 2. Świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu.

Z jednej strony występuje wierzyciel, który jest uprawniony do żądania świadczenia, czyli na przykład oddania pożyczonej sumy pieniędzy. Dłużnik musi dostarczyć określoną usługę czy środki w danym terminie. Wierzytelność jest właśnie długiem. Wierzyciel go odzyskuje, dłużnik musi zapłacić lub dostarczyć.

Warto zauważyć, że świadczenie zawsze powinno zostać wypełnione. Wierzyciel może nawet na drodze sądowej dochodzić swoich należności. Dotyczy to finansowych zobowiązań oraz dowolnych innych. Kwalifikuje się tutaj dowolny rodzaj umowy zawarty między wierzycielem a dłużnikiem.

Trudne kredyty to nasza specjalność. Z pomocą doradcy Habza uzyskasz potrzebne finansowanie niezależnie od skomplikowania sytuacji.

Jakie prawa i obowiązki ma wierzyciel?

Już wiesz, kto to jest wierzyciel, jednak warto również poznać jego prawa i obowiązki. Dłużnik zawsze musi spłacić swoje należności. Wierzyciel powinien je otrzymać w wyznaczonym terminie. To najważniejsze informacje o zobowiązaniach finansowych i nie tylko.

Jakie są prawa wierzyciela?

 • Prawo do otrzymania zapłaty – wierzyciel może domagać się od dłużnika wykonania zobowiązania, czyli na przykład zapłacenia długu w wyznaczonym terminie.
 • Prawo do odsetek – jeżeli dłużnik nie ureguluje długu, wierzyciel ma prawo naliczać odsetki za opóźnienie. Ich wysokość powinna być określona w umowie, inaczej wynika z przepisów prawa.
 • Prawo do zabezpieczenia wierzytelności – wierzyciel może żądać zabezpieczenia długu na majątku dłużnika, na przykład przez hipotekę.
 • Prawo do dochodzenia wierzytelności przed sądem – jeżeli dłużnik dobrowolnie nie reguluje długu, wierzyciel może skierować sprawę do sądu.

Jakie są obowiązki wierzyciela?

 • Obowiązek dochodzenia umowy – wierzyciel musi przestrzegać postanowień, które zawarto w umowie.
 • Obowiązek informacyjny – wierzyciel powinien informować dłużnika o zmianach w umowie czy warunkach spłaty długu najlepiej z możliwie największym wyprzedzeniem.
 • Obowiązek zachowania poufności danych – wierzyciel musi chronić poufność danych dłużnika. Nie mogą one zostać ujawnione dla osób trzecich bez zgody lub podstawy prawnej.
 • Obowiązek prowadzenia dokumentacji – należy pamiętać o prowadzeniu całej dokumentacji dotyczącej zawartej umowy.

Pewna część obowiązków i praw wierzyciela będzie zawarta w umowie. Te kwestie mogą więc różnić się zależnie od konkretnej sytuacji. Dotyczy to również prawi i obowiązków dłużnika.

Jak dogadać się z wierzycielem? Zmiana warunków finansowania

Nie zawsze dłużnik radzi sobie na przykład ze spłacaniem zobowiązania. W niektórych przypadkach będzie możliwe renegocjowanie warunków z wierzycielem. Można je zmienić, jednak druga strona musi się na to zgodzić. Jak rozmawiać z wierzycielem, by dogadać się w sprawie modyfikacji warunków umowy?Przede wszystkim należy przygotować plan spłaty, który będzie odpowiadał aktualnym możliwościom finansowym. Jeżeli pokażemy wierzycielowi, jak dług ma zostać uregulowany, zwiększa się szansa na zmianę warunków umowy. Warto przedstawić możliwie najwięcej argumentów – w tym przyczynę aktualnej sytuacji finansowej.

Należy również wysłuchać wierzyciela. Jego zdanie w zmianie warunków finansowania jest oczywiście kluczowe. Negocjacja warunków powinna odpowiadać obu stronom. Dłużnik wciąż musi pokryć zobowiązanie, nawet gdy wierzyciel nie zmieni umowy. Dlatego negocjacja i kompromisy są tutaj niezwykle istotne.

Jeżeli dojdzie do zmiany warunków finansowania, na przykład wydłużenia czasu spłaty, warto ponownie spisać umowę. Jest to podstawa prawna dla wierzytelności – będzie istotna zarówno dla dłużnika, jak i wierzyciela. Kiedy nowo postawione warunki zostaną zatwierdzone, należy dbać, by ich terminowo dotrzymywać.

Negocjowanie może wymagać czasu. W niektórych sytuacjach jest to jednak konieczność dla dłużnika. Na przykład zwolnienie z pracy, poważna choroba czy drastyczna zmiana sytuacji finansowej mogą być powodami, przez które warunki finansowania mogą zostać zmienione. Wtedy dłużnik ma możliwość pokrywania zobowiązań zgodnie z nowo wytyczonym harmonogramem spłaty.

Konsolidacja chwilówek, kredyt konsolidacyjny, kredyt oddłużeniowy i każde inne trudne zobowiązanie wiąże się nie tylko ze skomplikowaną procedurą, ale także sporym stresem. 

Dlatego ze względu na trudną sytuację finansową, nie warto wnioskować o takie zobowiązanie samodzielnie. 
Dużo lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy doradcy Habza, który przeanalizuje Twoją sytuację, dobierze odpowiednie rozwiązanie i przeprowadzi Cię przez proces kredytowania. Tobie pozostanie tylko podpisanie nowej umowy kredytowej.

Czy zmiana wierzyciela jest możliwa?

Wierzyciel może zostać zmieniony w specyficznych okolicznościach. Oczywiście obie strony transakcji muszą udzielić zgody na taką modyfikacją. W jakich sytuacjach wierzyciel zostaje zmieniony?

 • Cesja wierzytelności – wierzyciel może przenieść prawa do wierzytelności na inną osobę lub podmiot. Takie przeniesienie wymaga formalnej umowy między dotychczasowym a nowym właścicielem długu.
 • Refinansowanie – dłużnik może podjąć decyzję o refinansowaniu długu. Oznacza to spłatę aktualnego zobowiązania za pomocą nowego kredytu lub pożyczki od innego wierzyciela.
 • Sprzedaż wierzytelności – w tym przypadku wierzyciel sprzedaje dług innemu podmiotowi. Przykładem takiego działania jest między innymi Giełda Długów.

Zmiana wierzyciela często wymaga sporo formalności i jest dość precyzyjnie opisana przez prawo. Dług może zostać przeniesiony, co oczywiście nie uwalnia dłużnika od spłacania. Wierzytelność wciąż musi zostać pokryta jednak dla innego wierzyciela. Jeżeli zmiana przebiega zgodnie z przepisami, można ją wykonać nawet kilkukrotnie. Istnieją instytucje, które zajmują się głównie skupowaniem wierzytelności.

Warto wiedzieć, że przy zmianie wierzyciela niekoniecznie warunki będą inne. Zwykle umowa pozostaje niezmieniona. Oczywiście dłużnik może negocjować z nowym wierzycielem zmiany, jednak nie muszą one zostać wprowadzone.

Na czym polega umorzenie długu przez wierzyciela i kiedy następuje?

Umorzenie długu przez wierzyciela oznacza odpuszczenie części lub całości zobowiązania, które dłużnik musiał spłacić. Takie rozwiązanie sprawia, że wierzytelność natychmiast zostaje rozwiązania. Umorzenie długu jest dobrowolną decyzją jego właściciela. Ten może to zrobić w dowolnym momencie.

Jakie mogą być przyczyny umorzenia długu przez wierzyciela?

 • Trudności finansowe dłużnika – w takiej sytuacji wierzyciel może zdecydować się na zmianę warunków umowy lub odpuszczenie długu. Oczywiście jest to wyłącznie dobrowolna decyzja. Wierzyciel może wykazać wyrozumiałość i odstąpić od części lub całości zobowiązania.
 • Ugodowe rozwiązanie sporu – umorzenie długu może być częścią ugody. Takie rozwiązanie jako część porozumienia jest wbrew pozorom dość często wykorzystywane w przypadku mniejszych sum.
 • Chęć zakończenia sprawy – niektórzy wierzyciele umarzają część długu, by szybciej zakończyć całą sprawę i pozbyć się zobowiązania.

Zwykle umorzenie długu przez wierzyciela wymaga formalnego aktu prawnego lub pisemnego porozumienia między stronami. W takim dokumencie należy zawrzeć szczegóły tego procesu. Powinny być opisane warunki i zakres umorzenia. Warto wiedzieć, że takie rozwiązanie może mieć pewne konsekwencje podatkowe. W bardziej skomplikowanych sprawach najlepiej skontaktować się z doradcą ds. finansów.

Doradca Habza znajdzie dla Ciebie korzystne finansowanie, wynegocjuje możliwie najlepsze warunki i wyręczy Cię we wszelkich formalnościach.

Pozyskaj potrzebny kredyt lub pożyczkę na prostych zasadach z Habza.

Wierzyciel, czyli właściciel długu

Wierzyciel jest w skrócie właścicielem długu, który musi spłacić inna osoba lub podmiot. Wierzytelność można sprzedaż, wymienić, modyfikować itd. Dłużnik musi spłacić swoje zobowiązanie lub wypełnić określone świadczenie. Wierzyciel jedynie pilnuje, by otrzymać należność.

W razie jakichkolwiek sporów właściciel długu ma ważniejsze zdanie. Wierzyciel ma prawo do dochodzenia swoich należności nawet na drodze sądowej. Dłużnik, który nie pokrywa zobowiązań ustanowionych przez umowę, łamie prawo.

Oceń ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń teraz

Wypełnij wniosek online
To tylko 2 minuty

Wypełnij wniosek