10 min
ogloszenie-upadlosci-konsumenckiej-a-zajecie-komornicze-–-co-maja-ze-soba-wspolnego

Upadłość konsumencka a komornik – są to standardowo dwa odrębne procesy prawno-finansowe, jednak istnieją pewne zależności. Warto wiedzieć, że postępowanie upadłościowe ma tutaj spory wpływ. W momencie ogłoszenia upadłości zostaje wprowadzone zawieszenie zajęć komorniczych. Sąd ustala plan spłaty dla dłużnika i jeżeli jest on realizowany, egzekucja zostaje wstrzymana.

Upadłość konsumencka a komornik – czy podczas postępowania komorniczego można ogłosić upadłość?

Każda osoba, która ma problemy ze spłatą zobowiązań, może ogłosić upadłość konsumencką. Warunkiem jest odpowiednia ilość długów i liczba dłużników, a także brak możliwości samodzielnego pokrycia należności. Jeżeli trwa postępowanie komornicze, dana osoba może wciąż ubiegać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Istnieje jednak pewna zależność. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej a zajęcie komornicze – tutaj dłużnik może tak naprawdę wiele zyskać. Postępowanie upadłościowe powoduje zawieszenie działań komornika. Dłużnik dzięki temu ma możliwość uregulowania sytuacji finansowej według planu spłaty, który ustala sąd.

Należy jedynie pamiętać, że upadłość konsumencka nie oznacza automatycznego umorzenia zobowiązań. Wierzyciele mogą wtedy zgłosić swoje roszczenia, a sąd podejmuje decyzję o planie spłaty. Syndyk rozporządza majątkiem dłużnika, by zaspokoić wszystkie zobowiązania.

Upadłość konsumencka a zajęcie komornicze – jakie są różnice?

Upadłość konsumencka i egzekucja komornicza to dwa odrębne procesy związane z problemami finansowymi dłużnika. Różnic pojawia się tutaj dość sporo. Celem upadłości konsumenckiej jest zapewnienie dłużnikowi możliwości uregulowania swojego zadłużenia, a egzekucji komorniczej odzyskanie należności przez wierzycieli za pomocą zajęcia majątku lub podjęcia innych środków.

Komornik działa z ręki właściciela długu, który uzyskuje wyrok sądu potwierdzający roszczenie. Natomiast upadłość konsumencka jest inicjowana przez samego dłużnika. Egzekucja komornicza skupia się na odzyskaniu należności wierzyciela z majątku dłużnika, nie rozwiązuje problemów finansowych. Upadłość konsumencka może prowadzić do umorzenia części zadłużenia lub ustalenia dogodnego planu spłaty. Dzięki temu dłużnik może wyjść z długów.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej a zajęcie komornicze – jakie warunki trzeba spełniać?

Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej są inne niż w przypadku zajęcia komorniczego. Postępowanie upadłościowe wymaga:

 • Niewypłacalności dłużnika;
 • Tego, by dłużnik był osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności;
 • Braku możliwości restrukturyzacji zadłużenia przez samego dłużnika.

Zajęcie komornicze charakteryzuje się nieco innymi warunkami:

 • Wierzyciel musi uzyskać wyrok sądu potwierdzający roszczenie;
 • Inne środki egzekucyjne muszą być nieskuteczne;
 • Określony czas od wydania wyroku sądowego musi minąć, by rozpocząć egzekucję komorniczą.

Upadłość konsumencka a komornik – różnic jest tutaj sporo. W procesie upadłościowym kluczową rolę odgrywa dłużnik, a przy egzekucji komorniczej wierzyciel.

Z pomocą doradcy Habza możesz wnioskować o kredyt dla osób prywatnych oraz dla firm. Udzielimy wsparcia w procesie kredytowania niezależnie od skomplikowania Twojej sytuacji czy kłopotów, w jakie wpadła Twoja firma.

Kiedy nie można ogłosić upadłości konsumenckiej, mając komornika?

Gdy dłużnik ma komornika i trwa egzekucja, są pewne ograniczenia, które uniemożliwiają ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Musi zostać spełniony jeden z poniższych warunków:

 • Brak niewypłacalności – jeżeli dłużnik nie wykaże swojej niewypłacalności, najprawdopodobniej sąd odpowie negatywnie na wniosek o upadłość konsumencką. Gdy dana osoba może pokrywać należności związane z postępowaniem komorniczym, jest wypłacalna.
 • Brak zatwierdzonego planu spłaty – gdy dłużnik posiada komornika, proces może trwać, a wierzyciele otrzymają należności z zastawionego majątku. Bez zatwierdzonego przez sąd planu spłaty nie można ogłosić upadłości.
 • Brak zgody komornika – jest ona wymagana do ogłoszenia upadłości konsumenckiej, gdy trwa egzekucja komornicza.

Zawsze warto skontaktować się z prawnikiem, ponieważ każda sytuacja będzie tutaj dość indywidualna. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej a zajęcie komornicze – ta zależność może być interpretowana na różne sposoby zależnie od jurysdykcji.

Jakie dokumenty należy przygotować do ogłoszenia upadłości podczas postępowania komorniczego?

Podczas postępowania komorniczego zestaw dokumentów do ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest niemal taki sam jak standardowo. Należy pamiętać o jednym dodatkowym podpunkcie. Jakie dokumenty są potrzebne?

 • Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;
 • Oświadczenia majątkowe;
 • Wykaz wierzycieli;
 • Dokumenty potwierdzające długi i umowy;
 • Dokumenty przedstawiające dochody;
 • Dowody majątkowe;
 • Dokumenty procesowe i postępowania komorniczego;
 • Zgoda komornika.

Należy przyłożyć się do kompletowania dokumentacji. Błędy mogą skutkować negatywną odpowiedzią sądu na wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej a zajęcie komornicze – jak wygląda procedura? Krok po kroku

Procedury mogą sporadycznie w mniejszym lub większym stopniu różnić się zależnie od indywidualnej sytuacji. Mimo wszystko można zarysować pewien schemat:

 1. Zbieranie dokumentacji – to bardzo ważny krok, jakiekolwiek pomyłki skutkują negatywną odpowiedzią sądu na wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;
 2. Konsultacja z prawnikiem – ten krok jest opcjonalny, jednak warto z niego skorzystać, ponieważ specjalista przeprowadzi Cię przez wszystkie etapy procesu upadłościowego lub egzekucyjnego;
 3. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – należy go dostarczyć do odpowiedniego sądu dla miejsca zamieszkania, powinien zawierać informacje o sytuacji finansowej i zadłużeniu;
 4. Ustalenie planu spłaty – według niego upadły będzie pokrywał swoje zobowiązania, plan musi zatwierdzić sąd;
 5. Nadzór – w trakcie postępowanie na dłużnika zostaje nałożony nadzór, by sprawdzać, czy respektuje zatwierdzony plan.

Zajęcie komornicze jest realizowane znacznie szybciej. Najpierw ma miejsce wyrok sądowy, następnie wierzyciel składa wniosek do komornika, zostaje wykonana egzekucja i ostatecznie uzyskanie środków. Ten proces zostanie jednak rozpoczęty przez właściciela długu, a nie dłużnika.

Zmagasz się z nadmierną ilością kredytów czy pożyczek i nie widzisz możliwości na samodzielne wyjście z zadłużenia?

Skorzystaj z doświadczenia i wiedzy doradców Habza.
Przeanalizujemy Twoją sytuację i znajdziemy najlepsze rozwiązanie oddłużające, które pozwoli Ci stanąć na nogi i odzyskać kontrolę nad swoimi finansami.

Czy upadłość konsumencka wstrzymuje egzekucję komorniczą?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej może wstrzymać egzekucję komorniczą. Następuje tzw. efekt wstrzymania, który chroni dłużnika przed dalszym procesem komorniczym. Jeżeli dłużnik posiada aktywa, które nie podlegają procedurze upadłościowej jak niektóre ubezpieczenia czy środki z zasiłków społecznych, egzekucja może być kontynuowana. Gdy komornik chce kontynuować proces po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, musi złożyć wniosek do sądu. Następnie zostaje podjęta decyzja oraz ewentualnie zostają zaproponowane inne rozwiązania problemu. Często plan spłaty zatwierdzony przez sąd całkowicie zastępuje egzekucję komorniczą. To właśnie w ten sposób dłużnik ma uregulować wszystkie swoje zobowiązania.

Wszczęcie egzekucji po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej – co się wtedy dzieje?

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej wszczęcie egzekucji komorniczej wobec dłużnika jest dość skomplikowane. Sporo także zależy od sądu i indywidualnej sytuacji. Jak wygląda procedura rozpoczęcia egzekucji komorniczej po zakończeniu procesu upadłościowego?

 1. Efekt wstrzymania – upadłość konsumencka oznacza automatyczne zawieszenie wszystkich postępowań egzekucyjnych wobec dłużnika. Komornik nie może kontynuować dochodzenia należności od upadłego.
 2. Wniosek do sądu – komornik musi wnieść wniosek do sądu, gdzie prowadzone jest postępowanie upadłościowe. Należy tam zawrzeć uzasadnienie i informacje dotyczące roszczenia wierzyciela oraz prośbę o zatwierdzenie, a także wznowienie egzekucji.
 3. Decyzja sądu – sąd ocenia, czy wniosek komornika zostanie zatwierdzony. Brane pod uwagę są przepisy dotyczące upadłości, stan majątku dłużnika, interesy wierzycieli czy możliwość pokrycia długu w ramach planu spłaty.

Sąd ostatecznie decyduje, czy egzekucja może zostać wznowiona. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej a zajęcie komornicze – zależność dotyczy także tego, czy postępowanie może w ogóle trwać.

Wniosek o upadłość konsumencką a komornik – do kogo wnieść dokument i co powinien zawierać?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinien być szczegółowo opracowany. Jakiekolwiek błędy oznaczają zwykle odrzucenie dokumentu. Należy go złożyć do sądu odpowiedniego dla miejsca zamieszkania. Co powinien zawierać dokument?

 • Informacje osobowe dłużnika;
 • Opis sytuacji finansowej, w tym informacje o zadłużeniu, dochodach, majątku, kosztach utrzymania, wydatkach, zobowiązaniach itd.;
 • Lista wierzycieli wraz z informacjami kontaktowymi i wysokością długu;
 • Informacje o postępowaniach upadłościowych lub restrukturyzacyjnych;
 • Wykaz majątku, w którym należy zawrzeć wszystkie posiadane aktywa dłużnika;
 • Opis sytuacji zawodowej;
 • Oświadczenia i załączniki dotyczące sytuacji finansowej;
 • Zgoda komornika, który prowadzi postępowanie egzekucyjne, jeżeli taki istnieje.

Warto skorzystać z pomocy prawnika, by dokument był z całą pewności przygotowany, jak należy. Proces upadłościowy może trwać nawet 3 lata, przedłużanie nie będzie najlepszym krokiem.

Upadłość osoby fizycznej a postępowanie egzekucyjne – z jakimi kosztami należy się liczyć?

Koszty związane z upadłością osoby fizycznej i postępowaniem egzekucyjnym mogą różnić się zależnie od konkretnej sytuacji. Poniżej przedstawiamy najbardziej prawdopodobny zarys:

 • Koszty sądowe upadłości konsumenckiej – zwykle wynoszą one od kilkudziesięciu do kilkuset złotych;
 • Opłaty syndyka – są pobierane z masy upadłościowej, mogą wynosić od kilku do kilkunastu procent całkowitej wartości;
 • Koszty doradztwa – jeżeli korzystamy z usług prawnika, należy doliczyć koszt od kilkuset do kilku tysięcy złotych;
 • Koszty sądowe w postępowaniu egzekucyjnym – mogą one wynosić od kilkudziesięciu do kilkuset złotych.

Są to jednak orientacyjne kwoty, ponieważ różnią się zależnie od sytuacji. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej a zajęcie komornicze – takie połączenie tylko zwiększa koszty całego przedsięwzięcia.

Połączenie wszystkich zobowiązań finansowych w jeden kredyt konsolidacyjny pozwoli Ci zmniejszyć miesięczne obciążenie wynikające z zadłużenia i uzyskać więcej miejsca w domowym budżecie na inne potrzebne wydatki, a nawet utworzenie poduszki finansowej.

Specjaliści Habza znajdą dla Ciebie kredyt konsolidacyjny na możliwie najlepszych warunkach, z ratą dopasowaną do Twoich możliwości.

Upadłość konsumencka a komornik – czy są jakieś korzyści?

Upadłość konsumencka podczas postępowania komorniczego ma pewne korzyści dla dłużnika. Przede wszystkim występuje zawieszenie egzekucji. Daje to czas i ulgę dłużnikowi, który może rozwiązać problemy finansowe. Upadłość dodatkowo chroni majątek upadłego, a syndyk sprawuje nad nim pieczę. W ten sposób komornik nie może natychmiast zabrać znaczącej części aktywów dłużnika. Upadłość konsumencka umożliwia opłacenie wszystkich zobowiązań na dogodnych warunkach, a także umarza część zadłużenia. Chroni ona również przed karami związanymi z postępowaniem komorniczym.

Upadłość konsumencka a komornik – podsumowanie

Upadłość konsumencka wpływa na postępowanie egzekucyjne. Najczęściej po jej ogłoszeniu komornik zostaje zawieszony. Musi on złożyć odpowiedni wniosek, by wznowić działania. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej podczas postępowania komorniczego ma sporo korzyści dla samego dłużnika. Pozwoli mu to na dogodnych warunkach spłacić zobowiązania.

5/5 - ilość głosów (1)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń teraz

Wypełnij wniosek online
To tylko 2 minuty

Wypełnij wniosek