8 min
upadlosc-konsumencka-a-spadek-–-czy-upadly-konsument-ma-prawo-do-spadku

Upadłość konsumencka a spadek – jaka jest zależność? Warto wiedzieć, że upadający przedsiębiorca wciąż ma prawo do dziedziczenia po zmarłych. Mimo wszystko wpływa to na cały proces upadłościowy. Często spadek może zostać wykorzystany do spłaty należności dla wierzycieli. Wiele zależy od indywidualnej sytuacji. Upadłość konsumencka a spadek – jaka jest zależność? Tego dowiesz się w dalszej części artykułu.

Upadłość konsumencka a spadek – jaka jest między nimi zależność?

Między upadłością konsumencką a dziedziczeniem po zmarłym (tzw. spadkiem) istnieje zależność. Polega ona na tym, że otrzymane środki mogą zostać objęte postępowaniem upadłościowym. Spadek dla upadającego przedsiębiorcy musi zostać zawsze zgłoszony do masy upadłościowej. Wierzyciele będą mogli wnosić swoje roszczenia w tej sprawie, przez co odziedziczone dobra zostaną przeznaczone na pokrycie zobowiązań dłużnika.

Warto wiedzieć, że upadły konsument ma prawo do zachowania części spadku niezależnie od indywidualnych warunków sprawy. Jest ona zwana kwotą wolną od zajęcia i wynosi obecnie 3490 zł brutto. Upadłość konsumencka a spadek – jak wygląda zajęcie odziedziczonych dóbr? Należności wierzycieli mogą zostać zajęte przez komornika lub syndyka. Długi będą egzekwowane ze spadku lub majątku upadającego przedsiębiorcy. Warto wcześniej przeanalizować ryzyko związane z dziedziczeniem. Duże długi mogą spowodować, że spadek zostanie całkowicie przejęty przez wierzycieli.

Kiedy spadek należy się upadającemu przedsiębiorcy?

Upadłość konsumencka a spadek nie łączą się w bezpośredni sposób. Każdy ma prawo dziedziczenia po zmarłych. Mimo wszystko upadający przedsiębiorca musi zgłosić otrzymany spadek do masy upadłościowej. Może on zostać przeznaczony na spłatę należności dla wierzycieli – wiele zależy od syndyka, dłużnika i indywidualnej sytuacji.

Wszystkie długi muszą zostać oddane podczas postępowania upadłościowego. Na ten cel przeznacza się majątek osobisty dłużnika lub jeżeli ten nie wystarczy, także sam spadek. Wiele zależy od upadającego przedsiębiorcy. Tak jak wspominaliśmy powyżej osoba otrzymująca spadek, może zawsze zachować kwotę wolną od zajęcia. Pozostała część będzie przeznaczona dla masy upadłościowej i wierzycieli, gdy majątek dłużnika okaże się niewystarczający. Sam spadek należy się przedsiębiorcy natychmiast, bez dodatkowych warunków. Mimo wszystko można go również nie przyjąć. W przypadku postępowania upadłościowego odziedziczony majątek będzie przeznaczony najprawdopodobniej na spłatę długów, a niekiedy warto właśnie tego uniknąć.

Trudne kredyty to nasza specjalność. Z pomocą doradcy Habza uzyskasz potrzebne finansowanie niezależnie od skomplikowania sytuacji.

Nabycie spadku przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka a spadek – powiązanie zależy od tego, czy dziedziczenie nastąpi przed lub po rozpoczęciu postępowania upadłościowego. Dłużnik może nabyć swoje należności w różnym czasie. Jeżeli otrzyma on spadek przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej, odziedziczone dobra będą wchodzić w skład masy upadłościowej. Ich wartość zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych przez dłużnika zobowiązań.

Nabycie spadku przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej jest stosunkowo trudne do przewidzenia. Często proces dziedziczenia dóbr trwa nawet kilka miesięcy. Jeżeli dłużnik dowie się o spadku po rozpoczęciu postępowania upadłościowego, może zostać zobowiązany do zgłoszenia tego dla syndyka. Taka informacja potencjalnie wpłynie na wartość majątku upadającego przedsiębiorcy.

Jeżeli nabycie spadku przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej jest niestety koniecznością, warto skontaktować się z prawnikiem. Specjalista doradzi, co zrobić, by możliwie największa część odziedziczonych dóbr trafiła do dłużnika, a nie wierzycieli w ramach spłaty należności.

Nabycie spadku po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Takie rozwiązanie ma spory wpływ na postępowanie upadłościowe. Przedsiębiorca musi zgłosić spadek do masy upadłościowej, którą przeznacza się, by spłacić zobowiązania dłużnika. Jeżeli dziedziczenie nastąpi po rozpoczęciu postępowania, dobra zostają objęte przez syndyka i to on decyduje o tym, co będzie dalej. Najczęściej spadek będzie podzielony między wierzycieli, a po pokryciu należności, resztę rozdziela się dla spadkobierców.

Jeżeli dłużnik otrzymał część odziedziczonych dóbr przed ogłoszeniem upadłości, również muszą one zostać zgłoszone do syndyka. Nabycie spadku po rozpoczęciu postępowania oznacza tyle, że środki zostają natychmiast zajęte. Dłużnik nie może nimi dysponować bez prawnej zgody syndyka. Nabycie spadku przed postępowaniem daje większą swobodę, jednak wciąż trzeba to zgłosić i najczęściej przeznaczyć środki na pokrywanie należności. Ważne, by natychmiast po informacji o dziedziczeniu skontaktować się z odpowiednim prawnikiem. Pomoże on dobrze rozdysponować środki, przygotuje dokumenty i przeanalizuje sytuację. Dzięki temu dłużnik otrzyma możliwie największą część spadku już po spłacie należności dla wierzycieli.

Pozyskamy dla Ciebie możliwie najkorzystniejszą ofertę finansowania.

Skontaktuj się ze specjalistą Habza jeszcze dziś i uzyskaj kredyt na dogodnych warunkach.

Upadłość konsumencka a spadek – najważniejsze zasady

Upadłość konsumencka a spadek – wbrew pozorom ta zależność jest dość rozbudowana. Poniżej przygotowaliśmy najważniejsze zasady, o których powinni pamiętać upadający przedsiębiorcy, którym należą się odziedziczone po zmarłych dobra:

  • Spadek upadłego konsumenta jest częścią masy upadłościowej;
  • Spadek nabyty przez upadłego konsumenta przed rozpoczęciem postępowania upadłościowego również staje się częścią masy upadłościowej;
  • Nabycie spadku po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej oznacza, że spadkobiercy nie mogą dokonywać żadnych czynności prawnych bez zgody syndyka;
  • Nabycie spadku po ogłoszeniu upadłości oznacza, że spadkobiercy mają ograniczone prawa, ponieważ część dziedziczonych dóbr zostaje przeznaczona na spłatę zobowiązań dłużnika;
  • Syndyk może złożyć wniosek o stwierdzenie nieważności darowizn lub innych czynności prawnych dokonanych przez dłużnika na niekorzyść jego wierzycieli;
  • Należy kontaktować się z prawnikiem, jeżeli nabywamy spadek po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Zależność upadłość konsumencka a spadek to dość skomplikowane kwestie prawne. Warto korzystać z pomocy prawnika, ponieważ wiele tutaj zależy indywidualnie od sytuacji. Im bardziej skomplikowana sprawa, tym zwykle trudniej otrzymać spadek, zamiast przeznaczać go w całości na spłatę należności dla wierzycieli.

Bardzo ważne jest to, czy dziedziczenie następuje przed, czy po ogłoszeniu upadłości. Im wcześniej, tym lepiej, ponieważ wtedy spadkobiercy nie mają tak ograniczonych praw. Nabycie spadku po rozpoczęciu postępowania upadłościowego znacząco ogranicza możliwości osób otrzymujących dobra.

Jakie konsekwencje ma zatajenie spadku przed syndykiem?

Zatajenie spadku przed syndykiem podczas trwania postępowania upadłościowego jest niezgodne z prawem i może prowadzić do naprawdę poważnych konsekwencji. Upadły konsument musi ujawnić wszystkie swoje aktywa oraz dochody. Wymagane jest również udzielenie rzetelnych informacji na temat majątku i długów. Wszystko to otrzymuje syndyk, którego zadaniem jest pomoc w spłaceniu należności dla wierzycieli.

Jeżeli konsument ukryje jakiekolwiek aktywa czy dochody, może doprowadzić do unieważnienia postępowania upadłościowego. Konsekwencje są jednak znacznie bardziej rozbudowane. Przede wszystkim może rozpocząć się postępowanie karne za popełnienie przestępstwa z art. 297 Kodeksu Karnego. Zatajenie spadku przed syndykiem umożliwia mu również podjęcie kroków w celu odzyskania odziedziczonych aktywów, a także egzekucję wszelkich innych środków, by pokryć zobowiązania dłużnika.

Kiedy tylko upadający przedsiębiorca dowiaduje się o spadku, powinien natychmiast poinformować odpowiednie organy. Należy opisać całą sytuację dokładnie dla syndyka, co pozwoli ostatecznie uniknąć odpowiedzialności oraz poważnych konsekwencji prawnych.

Z pomocą doradcy Habza możesz wnioskować o kredyt dla osób prywatnych oraz dla firm. Udzielimy wsparcia w procesie kredytowania niezależnie od skomplikowania Twojej sytuacji czy kłopotów, w jakie wpadła Twoja firma.

Czy możliwe jest wyłączenie spadku z masy upadłościowej?

Można wyłączyć spadek z masy upadłościowej, jeżeli zostaje ogłoszona upadłość konsumencka. Wiele tutaj zależy jednak od indywidualnych okoliczności. Takie wyłączenie zawsze zostaje ogłoszone przez sąd na podstawie wniosku upadającego przedsiębiorcy lub wierzycieli. Tego typu dokument należy złożyć wraz z dokumentami, które potwierdzają nabycie spadku. Powinien on zawierać między innymi uzasadnienie, dlaczego trzeba wyłączyć go z masy upadłościowej.

Sąd podejmuje pozytywną decyzję, jeżeli:

  • Spadek został nabyty po ogłoszeniu upadłości;
  • Spadek jest niemożliwy do podziału;
  • Podział spadku wiąże się z niewspółmiernie dużymi kosztami.

Jeżeli te warunki są spełnione, spadek najprawdopodobniej nie zostanie przeznaczony na spłatę zobowiązań dla wierzycieli. Odziedziczone aktywa będą przekazane dla osób, które były wymienione w testamencie. Jeżeli nie ma odpowiedniego dokumentu, spadek trafi do spadkobierców określonych na podstawie ustawy.

3/5 - ilość głosów (1)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń teraz

Wypełnij wniosek online
To tylko 2 minuty

Wypełnij wniosek