6 min
jak-poreczenie-kredytu-wplywa-na-zdolnosc-kredytowa

Może się zdarzyć, że w pewnym momencie zwróci się do nas członek rodziny, przyjaciel, czy znajomy z prośbą o poręczenie kredytu. Zanim podejmiemy decyzję odnośnie tego, czy powinniśmy zgodzić się na takie zobowiązanie, warto przeanalizować jego skutki z każdej strony.

Należy bowiem pamiętać, że poręczenie kredytu może mieć wpływ na naszą sytuację, nawet jeśli będzie on przez kredytobiorcę spłacany na czas, nie mówiąc już o konsekwencjach, w przypadku jakichkolwiek opóźnień w regulowaniu długu. W takim razie jak poręczenie kredytu wpływa na zdolność kredytową?

W jakich przypadkach stosuje się poręczenie kredytu?

Poręczenie kredytu stosuje się w przypadku kredytów na bardzo duże kwoty i w sytuacji, kiedy zdolność kredytowa potencjalnego kredytobiorcy jest zbyt niska, aby udzielić mu pozytywnej decyzji kredytowej bez żadnego zabezpieczenia.

Zabezpieczenie kredytu obniża ryzyko strat dla wierzyciela. Jednak wiele rodzajów zabezpieczeń, jak hipoteka, zastaw czy zakup ubezpieczenia, wiążą się z kosztami czy koniecznością posiadania określonego mienia. Poręczenie kredytu jest pod tym względem wyjątkowe, ponieważ nie jest płatne.

Natomiast musimy pamiętać, że nie każdy może być poręczycielem – bank nie zaakceptuje przykładowo bezrobotnego czy mocno zadłużonego żyranta. Musi to być ktoś, kto będzie posiadał odpowiednią zdolność kredytową, aby w razie problemów ze spłatą długu przez kredytobiorcę, bank mógł wyegzekwować płatność, właśnie od żyranta.

Poręczenie można spotkać nie tylko w przypadku tradycyjnych kredytów gotówkowych, ale także kredytów studenckich (przy których jest ono bezwzględnie wymagane) czy dotacji z Urzędu Pracy lub Unii Europejskiej.

Dlaczego poręczenie kredytu stosuje się coraz rzadziej?

Poręczenie kredytu jest obecnie znacznie mniej popularnym zabezpieczeniem niż chociażby 5 lat temu. Z czego to wynika? Przede wszystkim ze skrócenia procedur i coraz większej popularności przyznawania kredytów (a także pożyczek) przez Internet.

Zwłaszcza w przypadku niewielkich kwot, nie ma możliwości wybrania poręczenia jako formy zabezpieczenia. Na podstawie opracowanych algorytmów i zebranych danych, banki oceniają zdolność kredytową potencjalnych klientów automatycznie i bardzo szybko. Jeśli zdolność kredytowa okaże się zbyt niska, nie ma z reguły miejsca na negocjacje i próbę zmiany stanowiska banku poprzez zaoferowanie zabezpieczenia kredytu poręczeniem.

Mowa tutaj przede wszystkim o kredytach gotówkowych. W przypadku bardziej skomplikowanych zobowiązań na większe kwoty, do których podchodzi się bardziej indywidualnie, takich jak kredyty hipoteczne, klient ma niekiedy większe pole do manewru. Tak czy inaczej, poręczenie kredytu najczęściej można obecnie spotkać w przypadkach, kiedy jest ono nie opcjonalne, a wymagane (jak we wspomnianym wcześniej kredycie studenckim).

jak poreczenie kredytu wplywa na zdolnosc kredytowa - wykres poreczyciele

1 Źródło: https://media.bik.pl/informacje-prasowe/388223/bik-poreczyciele-w-odwrocie

Jakie obowiązki ma poręczyciel kredytu?

W przypadku, kiedy kredytobiorca spłaca zobowiązanie na czas, poręczyciel nie musi robić niczego. Jeśli ma taką chęć, może zwrócić się do banku z pytaniem o kwotę pozostałą do spłaty i o to, czy faktycznie zobowiązanie jest regulowane w terminie. Co jednak w przypadku, kiedy dojdzie do opóźnień?

Bank winien jest wtedy jak najszybciej skontaktować się z poręczycielem i powiadomić go o zwłoce w spłacie raty. Obowiązkiem poręczyciela jest uregulowanie pominiętych rat, wraz z odsetkami za zwłokę i innymi kosztami. Musimy pamiętać, że chociaż żyrant nie dostaje do dyspozycji żadnej części pożyczonych przez bank środków (chyba, że podzieli się nimi kredytobiorca), to ma taki sam obowiązek spłaty długu, jak główny dłużnik.

Jak poręczenie kredytu wpływa na zdolność kredytową?

Zdolność kredytowa, czyli zdolność do terminowej spłaty całości zobowiązania, jest dla banków kluczowa. Jej zbyt niska wysokość jest jedną z najczęstszych przyczyn odrzucania wniosków kredytowych. Poręczając kredyt, możemy podnieść zdolność kredytową drugiego kredytobiorcy na tyle, aby był on w stanie uzyskać od banku decyzję pozytywną. Jednak jak to wpłynie na zdolność kredytową żyranta?

Każdy bank oblicza zdolność kredytową nieco inaczej, natomiast zawsze istotne są takie aspekty, jak wysokość i forma dochodów, ilość i wysokość posiadanych zobowiązań, historia kredytowa czy ilość osób na utrzymaniu. W kontekście poręczenia szczególnie ważnym elementem spośród nich jest ilość i wysokość zobowiązań.

Chociaż pieniądze nie trafiają do nas, to jesteśmy tak samo odpowiedzialni za spłatę długu, jak kredytobiorca. Oznacza to, że bank traktuje poręczony kredyt jako takie samo obciążenie, jakby było to nasze własne zobowiązanie i tym samym obniżona jest nasza zdolność kredytowa. Nie oznacza to, że poręczając kredyt uniemożliwiamy sobie uzyskanie kredytu dla siebie, ale będzie to niewątpliwie trudniejsze, zwłaszcza jeśli pojawią się opóźnienia w spłacie długu.

Poręczenie dla kogoś kredytu jest miłym gestem, natomiast może się on dla nas okazać problematyczny, jeśli na przykład w przyszłości będziemy chcieli wziąć kredyt hipoteczny i mimo, że to nie my spłacamy raty, poręczony kredyt będzie dla nas przeszkodą. Warto więc dobrze się zastanowić nad taką decyzją.

Czy można wycofać się z bycia żyrantem?

Może się zdarzyć, że po jakimś czasie od poręczenia kredytu będziemy chcieli się z tego zobowiązania wycofać. Na przykład z powodu poluźnienia relacji z kredytobiorcą, zaprzestania spłacania przez niego kredytu czy po prostu chęci podwyższenia swojej zdolności kredytowej. Niestety, wycofanie się z poręczenia jest znacznie trudniejsze niż jego dokonanie, w związku z czym warto taką decyzję dobrze przemyśleć.

Wycofanie się z poręczenia już po podpisaniu umowy kredytowej jest co prawda możliwe, ale będzie wymagało, aby na taką operację zgodził się bank. Co oczywiste, zazwyczaj nie będzie on skłonny pozwolić na wycofanie się żyranta, ponieważ traci w ten sposób zabezpieczenie na wypadek braku spłaty kredytu przez kredytobiorcę.

Oznacza to, że może być konieczne przedstawienie mu w zamian innego zabezpieczenia: hipoteki, zastawu, ubezpieczenia czy kolejnego żyranta. Ponadto, aby można było dokonać takiej operacji, zobowiązanie powinno być nieprzeterminowane. Jeśli doszło już do tego, że kredytobiorca spóźnia się z wpłatami i poręczyciel musi zacząć spłacać za niego dług, prawdopodobnie nie będzie już możliwości wycofania się.

Jak poręczenie kredytu wpływa na zdolność kredytową – podsumowanie

Wiemy już, jak poręczenie wpływa na zdolność kredytową. Jak widać, nawet w przypadku terminowego spłacania rat przez kredytobiorcę możemy mówić o efekcie negatywnym, tak więc decyzji o byciu żyrantem nie należy podejmować bez zastanowienia. Zwłaszcza, że później może być ciężko się z niej wycofać.

Oceń ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń teraz

Wypełnij wniosek online
To tylko 2 minuty

Wypełnij wniosek