8 min
odrzucony-wniosek-kredytowy-najczestsze-przyczyny

Odrzucony wniosek kredytowy – czym jest?

Ubiegasz się o kredyt gotówkowy, pożyczkę, limit odnawialny w rachunku czy kartę kredytową? Każdy produkt jest przyznawany na podstawie złożonego wcześniej wniosku kredytowego. Ten podlega analizie i, w zależności od jej rezultatu, klient otrzymuje pozytywną lub negatywną decyzję kredytową. Co powoduje, że wniosek kredytowy zostaje odrzucony? Czasem nie jest to kwestia braku zdolności czy złej historii w BIK, a po prostu błędów.

Wniosek kredytowy – kiedy mamy z nim do czynienia?

Wniosek kredytowy jest to bankowy formularz udostępniany osobom ubiegającym się o produkty kredytowe. Przyszły kredytobiorca jest proszony o uzupełnienie go następującymi informacjami:

 • danymi osobowymi, takimi jak imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego, telefon kontaktowy i adres e-mail.
 • informacjami o rodzinie, liczbie osób na utrzymaniu,
 • informacjami finansowymi o wysokości i źródle dochodów oraz posiadanych zobowiązaniach kredytowych.

We wniosku kredytowym oczywiście powinna znaleźć się informacja o tym, o jaki produkt kredytowy wnioskujemy, jaka kwota nas interesuje, jakie zabezpieczenie na rzecz banku zamierzamy ustawić (dotyczy głównie kredytu hipotecznego i innych wymagających poręczenia).

Kwestionariusz jest tak zaprojektowany i opracowany, że każdy zainteresowany będzie wiedział, jak wypełnić wniosek kredytowy. Nie jest do tego potrzebna pomoc doradcy, dlatego wiele osób korzysta z wygodnej opcji złożenia wniosku kredytowego online. Jeżeli wolisz zrobić to osobiście, możesz udać się:

 • bezpośrednio do oddziału banku,
 • do pośrednika, który oferuje produkty kredytowe z różnych banków i poradzi Ci wybór jednego z nich.

Warto skorzystać z drugiej opcji, jeśli boimy się, że nieznajomość przepisów i terminologii bankowych oraz systemów komputerowych spowoduje błędy skutkujące odrzuceniem wniosku kredytowego już na jednym z pierwszym etapów weryfikacji.

Co powinien zawierać wniosek kredytowy?

Warto wiedzieć, że wniosek kredytowy i jego elementy są podstawą do ubiegania się o kredyt czy kartę kredytową. Oprócz wypełnienia wniosku kredytowego będziesz też proszony o załączenie dodatkowych dokumentów, a konkretniej ich kopii lub skanów. Co będzie potrzebne? Tutaj dużo zależy od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy. Zazwyczaj jednak na liście dokumentów znajduje się:

 • wyciąg z konta bankowego – jeżeli prowadzisz je w innym banku i analityk nie ma możliwości weryfikacji wpływów,
 • zaświadczenie od pracodawcy – w razie kontynuowania umowy, promesy o przedłużeniu umowy na czas określony, terminie jej obowiązywania, zmianie warunków (aneks),
 • zestawienie potwierdzające przychody firmy za konkretny okres (dotyczy osób uzyskujących dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej).

Bardziej obszerna jest lista przy kredycie hipotecznym. Wniosek kredytowy i jego elementy muszą bowiem obejmować informacje o kupowanej nieruchomości i zabezpieczeniu ustanawianym na rzecz banku. Jest to umowa przedwstępna lub deweloperska, numer księgi wieczystej, potwierdzenie ukończenia prac budowlanych (dom) lub pozwolenie na użytkowanie (mieszkanie), promesa banku, potwierdzenie wpłaty zaliczki/zadatku i posiadania deklarowanego wkładu własnego (zazwyczaj 10-20%).

Wniosek kredytowy – wzór wniosku

Każdy bank ma inny formularz wniosku kredytowego, jednak różnice są głównie w jego szacie graficznej oraz rozmieszczeniu poszczególnych rubryk. Zazwyczaj jesteś proszony o podanie wszędzie tych samych danych.

Nieco mniej informacji wymaganych jest w przypadku pożyczki gotówkowej, co wynika głównie z niższej kwoty i mniej skomplikowanej procedury niż przy kredycie hipotecznym. Przykładowe wnioski kredytowe sprawdzisz bezpośrednio na stronach internetowych banków, w zakładce „Kredyty i pożyczki”. Większość banków udostępnia wniosek kredytowy online, a przeklikanie go pozwoli Ci zaznajomić się z kwestionariuszem i sprawdzić, jakie konkretnie dane i informacje są bankowi potrzebne do rozpatrzenia Twojego zgłoszenia.

Wniosek kredytowy online – jak go wypełnić?

Dzisiaj mamy możliwość złożenia wniosku o kredyt różnymi kanałami, nie tylko osobiście w oddziale banku czy firmie partnerskiej, ale też online. Niektórzy zastanawiają się jednak, jak wtedy wygląda wniosek i czy poradzą sobie z jego uzupełnieniem. Zdecydowanie tak – proces jest maksymalnie uproszczony i intuicyjny, a każde pole we wniosku kredytowym online jest opisane. W razie jakichkolwiek problemów można skorzystać ze zdalnej pomocy doradcy, który podpowie, jak wypełnić wniosek kredytowy, żeby uniknąć pomyłek skutkujących jego odrzuceniem.

Jak sprawdzić, na jakim etapie jest wniosek kredytowy?

Oczekiwanie na decyzję kredytową może się przeciągać np. w sytuacji, gdy do banku spłynęło dużo wniosków. Również niektóre „trudniejsze” przypadki wymagające bardziej indywidualnego podejścia czy zastosowania odstępstwa mogą potrzebować więcej czasu na rozpatrzenie. Zawsze jednak możesz dowiedzieć się więcej o tempie i postępach w procesowaniu wniosku kredytowego. Jak sprawdzić, na jakim etapie jest wniosek kredytowy?

 • Jeżeli składałeś wniosek kredytowy online to zaloguj się do swojej bankowości internetowej i zobacz postępy weryfikacji.
 • Jeżeli składałeś wniosek kredytowy w placówce banku to skontaktuj się z doradcą lub zadzwoń na infolinię, aby zapytać o jego status.
 • Jeżeli składałeś wniosek kredytowy przez pośrednika, skontaktuj się z nim bezpośrednio.

Czas oczekiwania na decyzję zależy od wielu czynników, m.in. rodzaju produktu, źródła dochodów czy ilości złożonych akurat wniosków. W przypadku pożyczki wystarczy zazwyczaj kilka dni, podczas gdy na kredyt hipoteczny trzeba czekać od 2 tygodni do nawet 3 miesięcy.

Odrzucony wniosek kredytowy – powody odrzucenia wniosku

Jest bardzo dużo przyczyn odrzucenia wniosków kredytowych. Niektóre z nich wynikają z błędów na etapie uzupełniania formularza, a nawet składania podpisu – te można dość łatwo skorygować. Inne wiążą się z Twoją sytuacją finansową i jeśli oznaczają brak zdolności kredytowej, to zaciągnięcie zobowiązania kredytowego w danej chwili nie będzie możliwe.

Oto skąd bierze się odrzucony wniosek kredytowy:

 • brak zdolności kredytowej – zbyt wysokie wydatki i zobowiązania w porównaniu do uzyskiwanych dochodów,
 • za niskie wynagrodzenie/zbyt krótki staż zatrudnienia lub prowadzenia działalności, umowa na czas określony, która kończy się w przeciągu najbliższych 6 miesięcy/dochody ze źródła nieakceptowanego przez bank/dochody z pracy w branży uznawanej przez bank za ryzykowną,
 • zbyt wiele zapytań wysłanych do BIK w krótkim czasie,
 • zła historia kredytowa w BIK, BIG, ERIF, KRD i innych bazach, sugerująca nieterminowe spłaty rat, zadłużenia przeterminowane,
 • wiek kredytobiorcy nieakceptowany przez bank (małe szanse uzyskania kredytu przez osoby poniżej 21 roku życia i powyżej 75 roku życia),
 • zbyt duża ilość posiadanych zobowiązań – kredytowych, mieszkaniowych, związanych z utrzymaniem dzieci,
 • błędne dane we wniosku, brak podpisu wnioskodawcy, nieaktualny dokument tożsamości.

Uwaga! Nie musisz już domyślać się powodów, dla których wniosek kredytowy został odrzucony. Zgodnie z obowiązującą polityką RODO zmieniło się także prawo bankowe w tym zakresie. Zgodnie z artykułem 70a Prawa bankowego:

 1. Banki i inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów na wniosek osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, ubiegającej się o kredyt przekazują, w formie pisemnej, wyjaśnienie dotyczące dokonanej przez siebie oceny zdolności kredytowej wnioskującego.
 2. Wyjaśnienie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje informacje na temat czynników, w tym danych osobowych wnioskującego, które miały wpływ na dokonaną ocenę zdolności kredytowej.

Aby otrzymać wyjaśnienie i poznać powód odrzucenia wniosku, wystarczy, że złożysz pisemną prośbę o podanie przyczyny negatywnej decyzji kredytowej. Dotyczy to także wniosków kredytowych online.

Wniosek kredytowy – jak poprawić sytuację finansową przed wnioskowaniem o dodatkowe pieniądze?

Buduj pozytywną historię w BIK, dbając o regularną spłatę zobowiązań. Twoje szanse na kredyt zwiększy też dodatkowe źródło dochodów oraz większe obroty na rachunku osobistym. Poproś pracodawcę, aby wynagrodzenie przelewał, a nie wypłacał „do ręki”. Znając przyczynę odrzucenia wniosku kredytowego, jeśli jest to np. błąd we wniosku, będziesz uważniejszy przy składaniu go ponownie.

Czy wniosek kredytowy jest wiążący?

Samo złożenie wniosku kredytowego nie jest wiążące. Nawet, jeżeli bank wyda pozytywną decyzję kredytową to będzie ona dopiero zaproszeniem do podpisania umowy. Na tym etapie możesz się w każdej chwili wycofać prawie bez konsekwencji. Dlaczego „prawie”? Pamiętaj, że po każdym wniosku kredytowym pozostaje ślad w postaci zapytań wysyłanych do BIK. Im większa ilość zapytań w krótkim czasie, tym gorszy scoring, co oznacza, że gdy faktycznie zdecydujesz się na kredyt w którymś banku, ten może go odmówić, widząc ile prób podjąłeś wcześniej. 

Oceń ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń teraz

Wypełnij wniosek online
To tylko 2 minuty

Wypełnij wniosek