7 min
umorzenie-kredytu-studenckiego-kto-moze-zlozyc-wniosek

Umorzenie kredytu studenckiego – jakie trzeba spełnić warunki?

Utrzymanie się na studiach, szczególnie gdy uczeń decyduje się wyjechać do innego miasta i tam zacząć samodzielne życie, może być sporym wyzwaniem. Nie zawsze jest możliwość podjęcia pracy zarobkowej, zresztą nawet ona w przypadku studenta zapewni dochody wyłącznie na podstawowym poziomie. Skąd czerpać środki na wynajem mieszkania, opłacenie czesnego na studiach, dojazdy do domu i na uczelnię, zakup materiałów dydaktycznych? Dla wielu osób odpowiedzią okazuje się kredyt studencki. Z czasem jednak również takie zobowiązanie trzeba spłacić, ale czy na pewno? Dziś wyjaśniamy kwestie związane z umorzeniem kredytu studenckiego.

W każdym momencie roku akademickiego student może ubiegać się o kredyt studencki. Jest to kredyt przyznawany na uproszczonych zasadach przez niektóre banki komercyjne pozyskujące dopłaty z Funduszu Kredytów Studenckich z budżetu państwa. Są wśród nich następujące banki:

 • PKO Bank Polski S.A.,
 • Bank PEKAO S.A.,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (i zrzeszone z nim banki spółdzielcze).

Kredyt jest dostępny dla studentów do 30 roku życia i doktorantów do 35 roku życia. Kolejnym warunkiem jest kryterium dochodowe w rodzinie kredytobiorcy, które wynosi maksymalnie 3000 zł na osobę. Spłata zobowiązania zaczyna się dopiero 2 lata po zakończeniu studiów, a odsetki wynoszą tylko połowę stopy redyskontowej weksli NBP. Co więcej, rata jest dwukrotnie niższa względem wysokości miesięcznej zapomogi, jaką otrzymywał student w czasie kształcenia. Jednak czasem i to jest za dużo i niektórzy absolwenci mają problem ze spłatą. Wtedy mogą złożyć podanie o umorzenie kredytu studenckiego.

Czy możliwe jest umorzenie kredytu studenckiego?

Zacznijmy od tego, że umorzenie spłaty kredytu studenckiego jest jak najbardziej możliwe i regulowane przepisami polskiego prawa. art. 102 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 2468) szerzej porusza to zagadnienie. W ustawie znajdują się informacje na temat tego, kto i na jakich zasadach może złożyć wniosek o umorzenie kredytu studenckiego.

Umorzenie części kredytu studenckiego czy umorzenie całości?

Każda z tych opcji jest możliwa. Ustawodawca przewiduje dwie opcje umorzenia kredytu studenckiego:

 • częściowe umorzenie kredytu studenckiego – z tej opcji mogą skorzystać osoby, które mają dobry wynik na zakończenie studiów, jak również mają trudności finansowe. Umorzenie kredytu studenckiego w trudnej sytuacji, tak samo, jak umorzenie kredytu studenckiego dla najlepszych absolwentów jest jak najbardziej realne,
 • umorzenie kredytu studenckiego w całości – ustawodawca przewiduje możliwość całkowitego umorzenia kredytu studenckiego w sytuacji, gdy ten trwale utraci zdolność jego spłacenia lub nie będzie możliwości dochodzenia roszczeń (także w przypadku śmierci kredytobiorcy).

Jaka kwota podlega umorzeniu? Ustawa jasno to określa: Umorzeniu podlega pozostała do spłaty na dzień złożenia w instytucji kredytującej wniosku, kwota kredytu wypłaconego w okresie studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub kształcenia w szkole doktorskiej.

Konsolidacja chwilówek, kredyt konsolidacyjny, kredyt oddłużeniowy i każde inne trudne zobowiązanie wiąże się nie tylko ze skomplikowaną procedurą, ale także sporym stresem. 

Dlatego ze względu na trudną sytuację finansową, nie warto wnioskować o takie zobowiązanie samodzielnie.  Dużo lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy doradcy Habza, który przeanalizuje Twoją sytuację, dobierze odpowiednie rozwiązanie i przeprowadzi Cię przez proces kredytowania. Tobie pozostanie tylko podpisanie nowej umowy kredytowej.

Jakie są warunki umorzenia kredytu studenckiego?

Warunki umorzenie kredytu studenckiego są regulowane zapisami ustawy. Czytamy w niej o tym, kto i w jakiej sytuacji może złożyć wniosek o umorzenie kredytu studenckiego:

 • Umorzenie kredytu studenckiego w trudnej sytuacji: Kredytobiorca może złożyć do ministra wniosek o umorzenie kredytu studenckiego, jeżeli po zawarciu umowy o kredyt studencki znalazł się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej spowodowanej w szczególności utratą przez niego lub jego małżonka stałego źródła dochodu skutkującego koniecznością korzystania ze świadczeń z systemu pomocy społecznej lub zdarzeniem losowym powodującym długotrwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań, w tym chorobą lub niepełnosprawnością kredytobiorcy lub członka jego rodziny, koniecznością sprawowania opieki nad chorym lub niepełnosprawnym członkiem jego rodziny, szkodą spowodowaną przez pożar, klęskę żywiołową lub inną katastrofę.
 • Umorzenie kredytu studenckiego za dobre wyniki w nauce:
 • w 50% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie do 1%,
 • w 35% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 1,01% do 5%,
 • w 20% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 5,01% do 10% najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia albo studiów drugiego stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich, albo szkół doktorskich, w danym roku akademickim.

Jeżeli zastanawiasz się, jak umorzyć kredyt studencki, możesz poszukać więcej informacji na ten temat na oficjalnych serwisach Rzeczypospolitej Polskiej. Możesz też skontaktować się z bankiem, który udzielił Ci kredytu, jak również władzami uczelni.

Wniosek o umorzenie kredytu studenckiego – wzór do pobrania i wypełnienia

Podanie o umorzenie kredytu studenckiego znajduje się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/umorzenia-kredytow-studenckich-zasady.

Wniosek o umorzenie kredytu studenckiego (przykład) możesz pobrać w wersji PDF lub WORD i uzupełnić. Bardzo ważna w takim wniosku jest argumentacja. Zwracając się do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o umorzenie kredytu studenckiego musisz podać konkretne powody, dla których Twój wniosek powinien zostać rozpatrzony pozytywnie. Poświęć zatem nieco czasu na wypełnienie ostatniej, opisowej części wniosku o umorzenie części kredytu studenckiego.

Załączniki do wniosku o umorzenie spłaty kredytu studenckiego

Wniosek o umorzenie spłaty kredytu studenckiego należy złożyć wraz z załącznikami. Wśród dokumentów wymaganych przez ustawodawcę jest:

 • Kopia umowy kredytowej,
 • Kopia dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów,
 • Zaświadczenie z banku potwierdzające aktualną wysokość zadłużenia,
 • Dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną lub potwierdzające, że absolwent znalazł się w grupie najlepszych studentów lub doktorantów.
 • Oświadczenia (kredytobiorcy i członków rodziny) wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać do:

Ministerstwa Edukacji i Nauki, Departamentu Szkolnictwa Wyższego ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa.

Z pomocą doradcy Habza możesz wnioskować o kredyt dla osób prywatnych oraz dla firm.

Udzielimy wsparcia w procesie kredytowania niezależnie od skomplikowania Twojej sytuacji czy kłopotów, w jakie wpadła Twoja firma.

Czy warto skorzystać z możliwości umorzenia kredytu studenckiego?

Idąc na studia i kończąc je, młodzi ludzie są pełni energii i zapału. Wkraczają na rynek pracy z nadzieją na świetlaną przyszłość oraz dynamicznie rozwijającą się karierę zawodową. Niestety, nie zawsze udaje się te cele zrealizować w krótkim czasie. Dlatego, w zderzeniu z rzeczywistością – chorobą swoją lub współmałżonka, problemami ze znalezieniem dobrze płatnego zatrudnienia czy innymi, mogą pojawić się trudności ze spłatą kredytu studenckiego. 

Na szczęście płynność finansową możesz zachować, jeśli spełniasz warunki umorzenia kredytu studenckiego. Skorzystaj z tej możliwości również wtedy, gdy skończyłeś studia w gronie najlepszych absolwentów. Odbierz swoją nagrodę – niekoniecznie jest nią „tylko” dyplom, ale też umorzenie kredytu studenckiego i wejście w dorosłe życie bez obciążeń w postaci comiesięcznych rat.

Oceń ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń teraz

Wypełnij wniosek online
To tylko 2 minuty

Wypełnij wniosek