8 min
wskaznik-dti-czym-jest-i-do-czego-sluzy

Zdolność kredytowa, a więc zdolność do spłaty całości zobowiązania na czas, to bez wątpienia temat-rzeka. W jego skład wchodzi między innymi wiele branżowy pojęć, które mniej doświadczonym kredytobiorcom mogą w pierwszej chwili niewiele mówić, takich jak chociażby wskaźnik DtI.

Warto wiedzieć między innymi, czym on jest i jaki powinien być maksymalny poziom wskaźnika DtI – dzięki temu potencjalnie łatwiej będzie oszacować szanse na kredyt swoich marzeń. Wbrew pozorom nie jest to skomplikowana kwestia, a szybkie przyswojenie niezbędnych informacji nie powinno stanowić problemu.

Co to jest wskaźnik DtI?

Za skrótem DtI kryje się angielska fraza “Debt to Income” – w wolnym tłumaczeniu oznacza to, że wskaźnik DtI to nic innego, jak wskaźnik stosunku zadłużenia do dochodów. Obliczenie jego wysokości pozwala stwierdzić, jak dużą część swoich dochodów dana osoba musi przeznaczać na spłatę bieżących zobowiązań.

W ten sposób można też łatwo określić, jaka jeszcze część dochodu jest wolna do wykorzystania, a więc może zostać spożytkowana na inne, pozakredytowe wydatki czy oszczędności. Zbyt duży poziom zadłużenia, czyli zbyt wysoki wskaźnik DtI,  może sugerować bankowi, że wydanie pozytywnej decyzji kredytowej danej osobie byłoby ryzykowne, ponieważ jest prawdopodobne, że nie będzie ona w stanie na czas spłacać rat.

Mówiąc o wskaźniku DtI rekomendacja T jest kwestią, której nie można pominąć. Rekomendacja T to jedna z list zaleceń dla banków stworzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

Potrzebujesz kredytu firmowego lub indywidualnego?

Skontaktuj się z naszymi specjalistami i wybierz rozwiązanie spełniające Twoje wymagania!

Wskaźnik DtI a rekomendacja T

Główną osią zainteresowania rekomendacji T jest zarządzanie ryzykiem związanym z udzielaniem kredytów. Głównie chodzi tutaj o zasady, jakimi banki mają się kierować podczas procesu oceniania zdolności kredytowej wnioskodawców. 

Rekomendacja T weszła w życie w 2011 roku i od tego czasu była wielokrotnie nowelizowana (w 2013 i 2018 roku). Pierwotnie przewidywała,  jaki powinien być maksymalny poziom wskaźnika DtI akceptowany przez polskie banki. Dokładniej mówiąc, kredyt mógł zostać udzielony, jeśli wysokość raty nie przekraczała 50 lub 65% dochodów potencjalnego klienta. 

Ten pierwszy limit stosowano w przypadku osób o dochodach poniżej średniej krajowej, zaś drugi odnosił się do klientów, których dochody przekroczyły ten próg. Po nowelizacji w 2013 roku zdecydowano się jednak zrezygnować ze sztywnego wyznacznika. 

Źródło: https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/przybywa-osob-ktorych-rata-kredytu-mieszkaniowego-przekracza-polowe-pensji/mlx6j76

Zamiast tego obecnie każdy bank ma sam wyliczać odpowiedni dla siebie maksymalny wskaźnik DtI, biorąc pod uwagę m.in. akceptowalny poziom ryzyka. Ustalona maksymalna wartość wskaźnika powinna znaleźć się w zatwierdzonej przez radę nadzorczą banku strategii zarządzania ryzykiem.

Wskaźnik DtI w bankowości – dlaczego jest taki ważny?

Wskaźnik DtI w bankowości pełni istotną rolę, ponieważ pozwala szybciej i w bardziej spójny, miarodajny sposób oceniać wnioski kredytowe. Powstał w odpowiedzi na potrzebę większej regulacji rynku.

Banki muszą kłaść duży nacisk na odpowiednie zarządzanie ryzykiem, zarówno ze względu na to, że jest to w ich interesie, jak i z uwagi na regulacje prawne w tym zakresie. Udzielanie kredytów osobom, są mocno zadłużone względem osiąganych dochodów, na dłuższą metę mogłoby zagrozić płynności finansowej banku, więc jest to kwestia, do której trzeba podchodzić z dużą ostrożnością.

DtI to wskaźnik prosty i błyskawiczny w obliczaniu, a przy tym użyteczny, zwłaszcza w przypadku zobowiązań zaciąganych na krótsze okresy. Trzeba przy tym zaznaczyć, że wskaźnik DtI ma istotne znaczenie głównie w przypadku kredytów niezabezpieczonych hipoteką, udzielanych osobom fizycznym na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą. 

Wynika to z faktu, że w przypadku kredytów hipotecznych funkcjonują oddzielne regulacje, kładące większy nacisk na inne wskaźniki, które zostaną bardziej szczegółowo opisane w dalszej części tego artykułu.

Nie wiesz, które finansowanie wybrać?

Skorzystaj z pomocy naszych specjalistów i dopasuj rodzaj kredytu do swoich możliwości!

Jakie wady ma wskaźnik DtI?

Wskaźnik DtI posiada kilka istotnych, wspomnianych powyżej zalet, ma też jednak swoje wady. Między innymi nie bierze pod uwagę indywidualnych okoliczności sprawy, a opiera się tylko na minimalnej ilości zmiennych. Przykładowo nie ma przy jego obliczaniu znaczenia, kiedy kończą się kredyty i pożyczki wliczone do aktualnych długów.

Może się zdarzyć, że chcemy zaciągnąć kredyt na kilka lat i zostało nam przy tym do spłaty kilka rat innego, dużego zobowiązania. Wtedy wyliczony przez bank wskaźnik DtI może być wysoki, ale nie oddawać realnego obrazu sytuacji, ponieważ za miesiąc czy dwa dany klient będzie już znacznie mniej zadłużony i nie powinien mieć problemów z terminową spłatą długów.

Należy jednocześnie podkreślić, że decyzje kredytowe są podejmowane nie tylko na podstawie DtI, ale też w oparciu o wiele innych danych, zarówno tych zgromadzonych we wniosku kredytowym i załącznikach do niego, jak i pozyskanych z innych źródeł (ważną rolę odgrywa także między innymi historia kredytowa zebrana przez Biuro Informacji Kredytowej).

Jaki powinien być maksymalny poziom wskaźnika DtI?

Jak już wspomniano, każdy bank może sam ustalić, jaki powinien być maksymalny poziom wskaźnika DtI. Nie ma więcej jednego konkretnego limitu, który będzie obowiązywał w każdym przypadku, natomiast biorąc pod uwagę wysoki poziom niepewności istniejący obecnie na rynku kredytowym, im mniejsze obciążenie długami, tym lepiej. Przy tym warto zaznaczyć, że rekomendacja T odnosi się do detalicznych ekspozycji kredytowych.

Rekomendacja S, która tyczy się konkretnie kredytów hipotecznych, nie stosuje obecnie wskaźnika DtI, a relatywnie podobny wskaźnik DStI – Debt Service to Income, czyli wskaźnik zależności między rocznym kosztem obsługi zobowiązania a rocznym dochodem. Z czego to wynika?

Powód jest prosty – kredyty hipoteczne to zobowiązania długoterminowe, zaciągane nawet na kilkadziesiąt lat. W związku z tym w ich przypadku zdecydowano o położeniu większego na wskaźnik DStI, biorący pod uwagę wszystkie koszty związane z roczną obsługą zobowiązania i roczne dochody.

Źródło: https://enerad.pl/aktualnosci/czy-mozna-wziac-drugi-kredyt-hipoteczny/

Aktualnie rekomendacja wskazuje, że optymalnie DStI nie powinno być większe niż 40%, jeśli klient osiąga dochody nieprzekraczających przeciętnego poziomu wynagrodzeń w swoim regionie zamieszkania lub 50% w pozostałych przypadkach. 

Jest to jednak jedynie sugestia dla banków, a nie polecenie – mogą one wydać pozytywną decyzję kredytową przy wyższym DStI, natomiast muszą wtedy ostrzec potencjalnych klientów o podwyższonym ryzyku związanym z zadłużeniem.

Wskaźnik DtI – jak liczyć?

Odpowiedź na pytanie, jak liczyć wskaźnik DtI jest bardzo prosta, w przeciwieństwie do chociażby zdolności kredytowej, w przypadku której trzeba wziąć pod uwagę bardzo wiele zmiennych, tym bardziej biorąc pod uwagę, że każdy bank może stosować inne przeliczniki. 

Wystarczy, że dodamy do siebie wysokość rat aktualnych zobowiązań, a także szacunkową ratę kredytu, o który chcemy się ubiegać, a następnie otrzymany wynik podzielimy przez bieżący miesięczny dochód netto. Ostatni krok to pomnożenie wyniku dzielenia razy 100%. 

Jak widać, cały proces jest niezbyt skomplikowany, zajmuje zaledwie chwilę i każdy powinien sobie z nim bez większego problemu poradzić. 

Trudna sytuacja finansowa nie jest przeszkodą w uzyskaniu finansowania.

Skontaktuj się z naszymi specjalistami i skorzystaj z profesjonalnego doradztwa finansowego!

Wskaźnik DtI – kalkulator

Wyliczanie wskaźnika DtI to na tyle prosta operacja (wystarczy w końcu podzielić przez siebie dwie zmienne), że wystarczy do tego prosty kalkulator w telefonie, komputerze czy po prostu klasyczne urządzenie tego typu.

W Internecie dostępny jest również niejeden pozwalający szybko obliczyć wskaźnik DtI kalkulator stworzony specjalnie w tym celu. Niezależnie od tego, z której ze wspomnianych opcji się skorzysta, wynik powinien być dalej taki sam.

Wskaźnik DtI – wzór do obliczeń

Najprostszy możliwy do skonstruowania dla wskaźnika DtI wzór matematyczny przedstawia się następująco:

DtI = (suma wszystkich aktualnych rat kredytów i pożyczek oraz przewidywanej raty zobowiązania, o które się staramy) / aktualny dochód netto * 100%

Po wykonaniu powyższych działań otrzymamy wynik w procentach, obrazujący, w jakim stopniu miesięczny dochód będzie pochłaniany przez zobowiązania finansowe w przypadku, gdyby kredyt został udzielony. 

Jeśli ktoś nie planuje zaciągać aktualnie nowego kredytu, a jedynie jest ciekawy, jak prezentuje się aktualnie jego wskaźnik DtI, to należy po prostu podzielić bieżące raty przez dochód i pomnożyć razy 100%.

Obliczanie DStI

Obliczanie wcześniej wspomnianego wskaźnika DStI, stosowanego w przypadku kredytów hipotecznych, przebiega na stosunkowo podobnej zasadzie, co obliczanie DtI.

Wzór do wykorzystania wygląda tak:

DStI = (suma całkowitych rocznych kosztów związanych z obsługą kredytów i innych zobowiązań finansowych o charakterze stałym, z których klient nie może się wycofać / suma rocznych dochodów netto) * 100%

Tutaj również otrzymamy wartość procentową, pozwalającą określić, jaką część rocznych dochodów potencjalny klient będzie musiał przeznaczyć na uregulowanie zobowiązań finansowych.

Oceń ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń teraz

Wypełnij wniosek online
To tylko 2 minuty

Wypełnij wniosek