10 min
upadlosc-konsumencka-a-alimenty-–-jak-na-siebie-wplywaja

Upadłość konsumencka i alimenty są w pewnym sensie zależne. Upadły przedsiębiorca może skorzystać z różnych ulg i ułatwień. Warto pamiętać, że alimenty nigdy nie będą objęte tą ochroną. Z naszego artykułu dowiesz się, jak upadłość konsumencka wpływa na zasądzony obowiązek alimentacyjny w przypadku otrzymywania tych należności lub opłacania zobowiązania.

Upadłość konsumencka a alimenty – czy upadły przedsiębiorca może przestać je płacić?

Upadły przedsiębiorca nie może przestać opłacać alimentów po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. To zobowiązanie, które nie podlega umorzeniu, ponieważ jest ono przeznaczone na rzecz osoby uprawnionej. Warto zauważyć, że wierzyciele alimentacyjni mają pierwszeństwo przed innymi zobowiązaniami dłużnika.

Upadłość konsumencka a alimenty – w tym przypadku zależność nie występuje. Zawsze uprawniona osoba będzie mogła ubiegać się o swoje należności. Zaległe alimenty muszą zostać pokryte, ponieważ inaczej zostanie rozpoczęte postępowanie egzekucyjne. Brak opłacania tego zobowiązania może prowadzić także do znacznie gorszych konsekwencji.

Alimenty nie są wliczane do masy upadłościowej. Oznacza to, że dłużnik wciąż musi je pokrywać po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Wierzyciel alimentacyjny może domagać się wpłat w pierwszej kolejności. W szczególnych przypadkach brak opłat wiąże się z konsekwencjami prawnymi, które natomiast często prowadzą tylko do zwiększenia zadłużenia upadłego przedsiębiorcy. Jeśli chodzi o zależność upadłość konsumencka a alimenty, warto wiedzieć, że taka wierzytelność w postępowaniu upadłościowym jest zawsze priorytetowa. To bardzo istotne zobowiązanie, które dłużnik musi pokryć przed innymi. Wierzyciel alimentacyjny, który nie otrzyma należności w terminie, powinien reagować jak najszybciej. Problemem może być tutaj syndyk dzielący majątek dłużnika lub brak środków osoby zobowiązanej.

Upadłość konsumencka a zaległe alimenty – jaka jest zależność?

Upadłość konsumencka obejmuje również zaległe alimenty dłużnika. Wierzyciel może zgłosić roszczenia do syndyka. Oznacza to, że jeżeli dłużnik nie opłaci należności, zostaną one priorytetowo pokryte z masy upadłościowej oraz potencjalnego postępowania egzekucyjnego.

Upadłość konsumencka a zaległe alimenty – te dwa elementy są zależne. Wierzyciel może dochodzić swoich należności z masy upadłościowej, gdy dłużnik ich nie pokrywa, o czym wspominaliśmy powyżej. Takie rozwiązanie sprawia, że istnieje większa szansa na wypełnienie zobowiązania. Wszystkie zaległe alimenty muszą zostać pokryte także po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Jeżeli upadły dłużnik był zobowiązany do spłaty zobowiązań i postępowanie się zakończyło, wierzyciel wciąż może skorzystać z postępowania egzekucyjnego, by otrzymać swoje należności. Ogłoszenie upadłości nie oznacza uwolnienia od alimentów przyznanych przez sąd.

Doradca Habza znajdzie dla Ciebie korzystne finansowanie, wynegocjuje możliwie najlepsze warunki i wyręczy Cię we wszelkich formalnościach.

Pozyskaj potrzebny kredyt lub pożyczkę na prostych zasadach z Habza.

Upadłość konsumencka dłużnika alimentacyjnego – jak ubiegać się o należności?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez dłużnika alimentacyjnego oznacza, że wierzyciel może zgłosić wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Wniosek wygląda tak samo jak w przypadku innych zobowiązań. Należy złożyć odpowiedni dokument do sądu. Wniosek powinien zawierać informację o uznaniu wierzytelności oraz dowody na wysokość danego zobowiązania. Warto więc załączyć wyrok sądowy zasądzający alimenty czy też umowę alimentacyjną.

W przypadku takiego zobowiązania wierzyciel ma pierwszeństwo, o czym wspominaliśmy powyżej. Oznacza to, że ma on prawo jako pierwszy otrzymać możliwość pobrania należności z masy upadłościowej. Warto zauważyć, że alimenty mają pierwszeństwo nawet przed wierzytelnościami zabezpieczonymi.

Upadłość konsumencka nie zwalnia dłużnika ze zobowiązań. Musi on pokryć zalegające zobowiązania oraz regularnie opłacać kolejne. Upadłość konsumencka a alimenty – zależność jest taka, że wierzyciel alimentacyjny ma zawsze pierwszeństwo do należności i musi je otrzymać możliwie najszybciej. Po złożeniu wniosku sąd zadecyduje, czy wierzytelność zostanie zatwierdzona. Gdy odpowiedź będzie pozytywna, wierzyciel może dochodzić swoich roszczeń także z masy upadłościowej. Oczywiście należy pamiętać, że postępowanie egzekucyjne jest przeprowadzane przez syndyka.

Skąd wierzyciel alimentacyjny dowiaduje się o upadłości konsumenckiej dłużnika?

Upadłość konsumencka a alimenty – postępowanie upadłościowe wciąż pozostaje takie samo, niezależnie od tego czy występuje w nim wierzyciel alimentacyjny. Wszystkie zobowiązania upadłego przedsiębiorcy muszą zostać zgłoszone do sądu. Wierzyciel alimentacyjny może dowiedzieć się o upadłości konsumenckiej dłużnika z kilku źródeł:

  • Wniosek o upadłość konsumencką – przy jego składaniu dłużnik musi wskazać wszystkich swoich wierzycieli, także tych związanych z alimentami. Po ogłoszeniu upadłości przez sąd wszyscy właściciele długów zostaną powiadomieni o postępowaniu upadłościowym na piśmie.
  • Publiczne rejestry prowadzone przez sądy – wierzyciel alimentacyjny może samodzielnie sprawdzić informacje o upadłości konsumenckiej dłużnika. Można wykorzystać takie rejestry jak Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości.

Warto zauważyć, że wierzyciel alimentacyjny zawsze dowie się o upadłości konsumenckiej dłużnika. Daje to pewne pole do odzyskania także zalegających należności. Syndyk rozdzielający masę upadłościową między wierzycieli w pierwszej kolejności pokrywa alimenty.

Ile wynoszą alimenty po upadłości dłużnika i kto je opłaca?

Upadłość konsumencka dłużnika alimentacyjnego oznacza, że wysokość alimentów zostanie ponownie ustalona przez sąd na podstawie aktualnych dochodów i sytuacji finansowej. Jeżeli upadłego zwolniono ze zobowiązań, a przychód jest za niski, zobowiązania miesięczne mogą zostać zmniejszone lub nawet zawieszone. Gdy dłużnik ma odpowiednie dochody, alimenty muszą być wypłacane w pełnym wymiarze na zasadach sprzed upadłości konsumenckiej.

Standardowo obowiązek płacenia ma upadły przedsiębiorca. Można jednak uzyskać dofinansowanie z funduszu alimentacyjnego, kiedy dochody są zbyt niskie. Jeżeli dłużnik nie jest w stanie opłacić należności, a alimenty zostały przyznane przez sąd, wierzyciel ma możliwość korzystania z pomocy komornika. Wtedy zobowiązania upadłego będą egzekwowane przez postępowanie komornicze, co charakteryzuje się dużą skutecznością.

Bank odmówił Ci kredytu? Twoja zdolność kredytowa nie jest na najwyższym poziomie?
Nie trać czasu na bezowocne wysyłanie kolejnych wniosków, które dodatkowo obniżają Twoją zdolność kredytową.

Skorzystaj ze wsparcia doświadczonego doradcy Habza, który znajdzie dostępne w Twojej sytuacji rozwiązanie kredytowe i przeprowadzi Cię przez proces kredytowania bez dodatkowego stresu i nerwów.

Syndyk nie wypłaca alimentów, które zostały przyznane – co zrobić w takiej sytuacji?

Jeżeli syndyk nie wypłaca alimentów, które zostały przyznane przez sąd, wierzyciel powinien podjąć odpowiednie kroki. Najlepszym pierwszym krokiem będzie skontaktowanie się z kuratorem sądowym, który nadzoruje postępowanie upadłościowe. W niektórych przypadkach pomaga to uzyskać należności alimentacyjne.

Dopiero gdy to nie przyniesie skutku, należy złożyć wniosek o egzekucję alimentów do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania. Można również zwrócić się do Komornika Sądowego, który ma możliwość zajęcia majątku dłużnika lub syndyka, by zaspokoić wierzytelności. Jeżeli upadłość konsumencka zostanie ogłoszona przez zalegającą z płatnościami osobę, wierzyciel alimentacyjny otrzyma należności bezpośrednio z jej dochodu. Jeżeli syndyk nie wypłaca alimentów, należy interweniować natychmiast. Takie zaniedbania mogą prowadzić do znacznych trudności finansowych. Najczęściej wina stoi właśnie po stronie syndyka – należności powinny być natychmiast wypłacone na konto wierzyciela alimentacyjnego.

Czy syndyk może ustalić wysokość wypłacanych alimentów za dłużnika?

Syndyk jest osobą, która kieruje postępowaniem upadłościowym i ma na celu zaspokojenie wierzycieli upadłego dłużnika. Musi on wypłacić alimenty z majątku ogłaszającego upadłość. Syndyk nie ustala jednak wysokości wypłacanych należności.

Alimenty są określane w orzeczeniu sądu w sprawie alimentacyjnej. Jeżeli dłużnik ogłosi upadłość, ich wysokość może zostać ustalona ponownie. Mimo wszystko o wszystkim decyduje tutaj sąd. Syndyk jest jedynie odpowiedzialny za wypłatę alimentów z majątku dłużnika. Jeżeli zobowiązanie nie będzie opłacane, tak jak określił to sąd, wierzyciel powinien natychmiast reagować. Syndyk jest odpowiedzialny za wypłacenie należności. Zachowanie przeciwne temu oznacza łamanie prawa i ma bardzo poważne konsekwencje. Alimenty są ustalane przez sąd, nie syndyka oraz samego dłużnika.

Upadłość konsumencka a alimenty – co dzieje się po zakończeniu postępowania upadłościowego?

Po zakończeniu postępowania upadłościowego wierzyciel alimentacyjny nadal ma prawo do egzekwowania należnych alimentów od upadłego dłużnika. W tym przypadku syndyk nie będzie jednak pobierał i wypłacał należności z majątku obciążonej osoby. Po zakończeniu postępowania wierzyciel będzie musiał samodzielnie egzekwować swoje należności od dłużnika.

Jeżeli nie wszystkie alimenty zostały opłacone, można prowadzić dalszą egzekucję na podstawie wyroku sądu. Kiedy dłużnik był zobowiązany do spłaty zaległych zobowiązań, wierzyciel alimentacyjny ma prawo, by odzyskać należności z majątku upadłego. Należy złożyć wniosek o przyspieszone zaspokojenie swojej wierzytelności na podstawie art. 333 Kodeksu postępowania cywilnego.

W niektórych przypadkach wierzyciel alimentacyjny nie jest uwzględniony na liście wierzycieli lub zabrakło zgłoszenia zobowiązania dłużnika w terminie. Wtedy może on dochodzić swoich praw, opierając się na przepisach ogólnych dotyczących zaspokajania należności, jeśli chodzi o postępowanie egzekucyjne.

Pozyskamy dla Ciebie możliwie najkorzystniejszą ofertę finansowania.

Skontaktuj się ze specjalistą Habza jeszcze dziś i uzyskaj kredyt na dogodnych warunkach.

Czy upadłość konsumencka obejmuje alimenty?

Upadłość konsumencka a alimenty – ta wierzytelność jest elementem postępowania upadłościowego. Wierzyciele alimentacyjni mogą zgłaszać swoje roszczenia tak jak przy dowolnych innych zobowiązaniach. W tym przypadku opłacenie należności powinno być priorytetowe. Alimenty zostają pokrywane z majątku lub dochodów dłużnika przed innymi wierzycielami.

Warto wiedzieć, że zaległości alimentacyjne nie powinny być podawane w spisie długów. Są one uznawane za niepodlegające umorzeniu podczas postępowania upadłościowego. Oznacza to, że dłużnik zawsze będzie musiał je spłacić w całości lub ratach, zależnie od ustaleń z wierzycielem.

Jeżeli wierzytelności alimentacyjne nie są respektowane przez upadłego, można zgłosić sprawę do sądu odpowiadającego danej sprawie. Wtedy zostaną podjęte odpowiednie kroki prawne, by wyegzekwować należności od dłużnika. Może zostać rozpoczęte postępowanie komornicze lub egzekucyjne. Alimenty zostaną wypłacone z pensji dłużnika albo jego majątku.

4/5 - ilość głosów (2)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń teraz

Wypełnij wniosek online
To tylko 2 minuty

Wypełnij wniosek