10 min
poreczyciel-w-upadlosci-–-jakie-sa-jego-obowiazki

Podczas postępowania upadłościowego pojawia się pytanie, jak wpłynie ono na poręczyciela. Często jest nim członek rodziny lub bliski znajomy. Poręczyciel w upadłości może zostać uznany za szczególnie poszkodowanego, ponieważ wciąż musi on pokryć należności dla wierzyciela. Co dzieje się z dłużnikiem głównym? Również jest zobowiązany do spłaty.

Poręczyciel w upadłości – kiedy może dojść do takiej sytuacji?

Poręczyciel to osoba, która zobowiązuje się zapłacić za dłużnika, gdy nie będzie on mógł opłacić zobowiązania. Wierzyciele mogą dochodzić wobec niego swoich roszczeń. Poręczyciel w upadłości jest obarczony koniecznością zapłaty zobowiązań zaciągniętych przez głównego dłużnika. Taka sytuacja występuje najczęściej. Dłużnik ogłasza upadłość, poręczyciel musi pokryć należności.

Wiele zależy jednak od umowy poręczenia, ponieważ te się różnią. Poręczyciel w upadłości może ponieść odpowiedzialność za cały dług lub tylko jego określoną część. Zależnie od spisanej umowy sytuacja będzie się różnić:

  • Poręczyciel w upadłości ponosi odpowiedzialność za całość długu – wierzyciele mogą dochodzić roszczeń w wysokości pełnej należności;
  • Poręczyciel w upadłości ponosi odpowiedzialność za część długu – wierzyciele mogą dochodzić roszczeń tylko do określonej kwoty.

Umowa poręczenia zawsze powinna być szczegółowo przeanalizowana. Warto również dokładnie znać przepisy prawa dotyczące zadłużenia. Poręczyciel w upadłości ma na sobie ogromną odpowiedzialność, musi znać to ryzyko przed podpisaniem umowy.

Co powinien zrobić poręczyciel w upadłości?

Kiedy tylko poręczyciel dowie się o upadłości dłużnika, powinien natychmiast zacząć działać. Warto w pierwszej kolejności przeanalizować umowę poręczenia oraz przepisy prawa, które są z tym powiązane.

Następnie poręczyciel w upadłości powinien skontaktować się z wierzycielami dłużnika. Wtedy można dowiedzieć się, jakie zobowiązania należy pokryć oraz czy zostały zgłoszone jakiekolwiek roszczenia. Wierzytelności także powinny zostać sprawdzone, ponieważ mogą wpłynąć na wysokość należności od poręczyciela dla wierzycieli.

Warto następnie skontaktować się z prawnikiem, który specjalizuje się w sprawach upadłości. Specjalista pomoże zrozumieć sytuację oraz doradzi, jak chronić interesy klienta. Dzięki takiemu wsparciu poręczyciel w upadłości będzie miał znacząco ułatwione zadanie. Oczywiście zawsze można negocjować warunki spłaty z wierzycielami. Najlepiej rozłożyć płatność na raty czy też starać się ustalić niższą kwotę. Wierzyciele nie muszą udzielać zgody, by zmieniać warunki. Poręczyciel w upadłości powinien być gotowy na spłatę całej należności.

Jeżeli wierzyciele niesłusznie żądają zapłaty, można wnieść sprzeciw do sądu. Należy w nim zawrzeć podstawy prawne, więc warto skonsultować się z prawnikiem przed podjęciem takiej decyzji. Poręczyciel w upadłości odgrywa dość trudną rolę. Należy rozumieć przepisy i ryzyko związane z poręczeniem długu. Zawsze należy dokładnie analizować umowę przed podpisaniem.

Połączenie wszystkich zobowiązań finansowych w jeden kredyt konsolidacyjny pozwoli Ci zmniejszyć miesięczne obciążenie wynikające z zadłużenia i uzyskać więcej miejsca w domowym budżecie na inne potrzebne wydatki, a nawet utworzenie poduszki finansowej.

Specjaliści Habza znajdą dla Ciebie kredyt konsolidacyjny na możliwie najlepszych warunkach, z ratą dopasowaną do Twoich możliwości.

Jakie obowiązki wobec długu ma poręczyciel w upadłości?

Poręczyciel w upadłości ma obowiązek spłacenia długu, który zaciągnął dłużnik. Wiele zależy tutaj od rodzaju umowy. Poręczyciel jest odpowiedzialny za część lub całość należności.

Po ogłoszeniu upadłości przez dłużnika należności wciąż muszą być spłacane. Ten obowiązek ciąży od teraz na poręczycielu, chyba że może udowodnić nieważność umowy poręczenia lub nieznajomość okoliczności faktycznych, które były konieczne do oceny ryzyka. W większości przypadków takie sytuacje po prostu się nie zdarzają. Poręczyciel w upadłości najczęściej będzie musiał pokryć całość należności, jakie zaciągnął dłużnik.

Warto wiedzieć, że konieczne jest zgłoszenie wierzytelności, czyli informacji o swoim zobowiązaniu do spłaty długu. Taki dokument powinien dostarczyć poręczyciel w upadłości głównego dłużnika. W innym przypadku wierzyciele mogą mieć trudności z podziałem masy upadłościowej.

Poręczyciel po spłacie całego długu może ubiegać się o zwrot swojej wierzytelności od głównego dłużnika. Oczywiście w przypadku upadłości szanse na odzyskanie długu są naprawdę niewielkie. Wierzyciele zawsze będą mieli tutaj pierwszeństwo w dochodzeniu swoich roszczeń co do masy upadłościowej.

Poręczyciel ma obowiązek pokrycia długu. Podjęcie decyzji warto kilkukrotnie przeanalizować, szczególnie gdy ryzyko jest duże. Poręczyciel w upadłości musi ponieść poważne konsekwencje, które nie do końca są z jego winy.

Co powinien zrobić właściciel długu, wiedząc o upadłości swojego poręczyciela?

Właściciel długu wiedząc o upadłości poręczyciela, powinien jak najszybciej się do niego zgłosić. Taka sytuacja jest naprawdę trudna, ponieważ wtedy jednakowo główny dłużnik, jak i zabezpieczająca osoba nie są w stanie spłacić należności. Właściciele długu mogą złożyć zgłoszenie wierzytelności, by wziąć udział w podziale masy upadłościowej po ogłoszeniu upadłości przez poręczyciela.

Wierzyciel może zawsze zgłosić się z prośbą o pokrycie długu. Poręczyciel w upadłości otrzyma takie zgłoszenie, jeżeli główny dłużnik nie będzie w stanie spłacić należności. Ciąży na nim duża odpowiedzialność. Kiedy poręczyciel także ogłosi upadłość, wierzyciele zwykle zwrócą się ponownie do głównego dłużnika.

Jeżeli to nie przyniesie skutków, najczęściej odpowiedzialność wciąż pozostaje na poręczycielu. Ostatecznie on musi oddać wszystkie należności, gdy jest taki zapis w umowie. Dlatego właśnie warto ją kilkukrotnie przeanalizować. Najlepiej reagować szybko i ustalać z wierzycielami dogodne warunki spłaty.

Właściciel długu powinien również natychmiast działać. Poręczyciel w upadłości ma trudną sytuację, to zrozumiałe. Dlatego warto szybko przygotować odpowiedni plan spłaty i rozpocząć pokrywanie należności.

Bank odmówił Ci kredytu? Twoja zdolność kredytowa nie jest na najwyższym poziomie?
Nie trać czasu na bezowocne wysyłanie kolejnych wniosków, które dodatkowo obniżają Twoją zdolność kredytową.

Skorzystaj ze wsparcia doświadczonego doradcy Habza, który znajdzie dostępne w Twojej sytuacji rozwiązanie kredytowe i przeprowadzi Cię przez proces kredytowania bez dodatkowego stresu i nerwów.

Upadłość konsumencka a poręczyciel — czy może on ogłosić upadłość?

Upadłość konsumencka jest formą postępowania upadłościowego, która może zostać ogłoszona przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Po jej rozpoczęciu rola poręczyciela ulega zmianie. Może on zostać całkowicie uwolniony od zobowiązania, ale i w niektórych przypadkach musi zapłacić całe zobowiązanie dłużnika na rzecz wierzycieli.

Poręczyciel w upadłości ma prawo do zgłoszenia swojego roszczenia do sądu lub syndyka masy upadłościowej. Kiedy dłużnik nie może pokryć należności, masa upadłościowa zostanie podzielona. Otrzymają ją wierzyciele, ale i poręczyciele.

W przypadku upadłości konsumenckiej o obowiązku spłaty długu przez konkretne osoby może decydować sąd. Wtedy konieczność pokrycia należności przez poręczyciela jest sporadycznie całkowicie uchylana. Decyduje o tym wiele czynników jak wysokość zadłużenia, majątek dłużnika czy też stan majątkowy osoby poręczającej. Podczas postępowania upadłościowego dużo zależy od umowy, która została spisana. Niekiedy to sam dłużnik musi pokryć wszystkie należności, nawet gdy w całym procesie brali udział poręczyciele. Zawsze pojawia się pewne ryzyko. Poręczyciel w upadłości najczęściej musi pokryć całą należność dłużnika dla wierzycieli. Niektóre przypadki pokazują, że taka osoba może obejść się bez konsekwencji, jednak to dość rzadko występujące zjawisko.

Jak poręczyciel może ogłosić upadłość?

Poręczyciel w upadłości dłużnika najczęściej jest obarczany koniecznością pokrycia należności dla wierzycieli. Mimo wszystko mogą wystąpić pewne perturbacje. Poręczyciel również jest w stanie ogłosić upadłość, kiedy występuje trudna sytuacja finansowa. Procedura upadłościowa nie różni się tutaj bardzo od innych podmiotów.

Ogłoszenie upadłości przez poręczyciela może wystąpić, kiedy ten nie będzie mógł spłacić należności dla wierzycieli. Wtedy należy wystąpić do sądu z wnioskiem o rozpoczęcie postępowania upadłościowego. Co zawrzeć w takim dokumencie?

  • Dane poręczyciela;
  • Opis sytuacji finansowej poręczyciela;
  • Spis zobowiązań i długów;
  • Majątek poręczyciela.

Na tej podstawie sąd ustali zobowiązania i majątek poręczyciela. Zostanie wyznaczony również syndyk masy upadłościowej, który będzie nadzorował cały proces. Zajmie się on również podziałem majątku między wierzycieli. Wyżej wymieniony wniosek powinien zostać złożony do sądu rejonowego odpowiedniego dla miejsca zamieszkania.

Poręczyciel w upadłości będzie musiał dostarczyć dokumenty dotyczące majątku oraz listę wierzycieli. Syndyk masy upadłościowej będzie sprzedawał majątek dłużnika i dzielił środki między wszystkich właścicieli długów.

Aby ogłosić upadłość konsumencką, poręczyciel musi spełniać określone warunki:

  • Posiadanie długu z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej lub zawodowej;
  • Osiągnięcie określonych kryteriów dochodowych określonych w przepisach dotyczących upadłości konsumenckiej.

Poręczyciel w upadłości ma naprawdę trudne zadanie, często dłużnik ma zaciągnięte zbyt duże zobowiązania, by móc je spłacić. Jeżeli sytuacja będzie bardzo trudna, mogą pojawić się konsekwencje. Ogłoszenie upadłości także przez poręczyciela oznacza utratę majątku oraz trudność w uzyskaniu kredytów na przyszłość.

Doradca Habza znajdzie dla Ciebie korzystne finansowanie, wynegocjuje możliwie najlepsze warunki i wyręczy Cię we wszelkich formalnościach.

Pozyskaj potrzebny kredyt lub pożyczkę na prostych zasadach z Habza.

Poręczyciel w upadłości — konsekwencje dla właściciela długu

Poręczyciel w upadłości jest zobowiązany do spłaty długu dla wierzycieli, jeżeli dłużnik się z tego nie wywiąże. Nie zawsze jednak pokrycie należności będzie możliwe. Jeżeli poręczyciel nie jest w stanie spłacić długu, może zostać zajęty jego majątek, konta bankowe, nieruchomości itd.

Poręczenie zwykle oznacza także konieczność zapłacenia odsetek od długu oraz kosztów związanych z jego egzekucją. Te koszty również mogą spaść na poręczyciela. Sam dłużnik musi ponieść ogromne konsekwencje.

Niemożliwość spłaty wpływa przede wszystkim na jego wizerunek, taka osoba może utracić cały majątek i skończyć swoją działalność. W zależności od rodzaju upadłości, zadłużony przedsiębiorca potencjalnie otrzyma również ograniczenia przy podejmowaniu nowych działań biznesowych. Oczywiście dłużnik traci również swój majątek i środki na rzecz wierzycieli. Przy postępowaniu upadłościowym wszystko zostaje przeznaczone na spłatę – szczególnie kiedy poręczyciel nie jest w stanie pokryć długów.

Oceń ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt

Masz pytania?

Zadzwoń teraz
Wypełnij krótki wniosek

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny
(09:00 - 19:00)