9 min
prolongata-kredytu

Prolongata kredytu to rozwiązanie, z którego warto skorzystać w przypadku trudnej sytuacji finansowej i braku możliwości spłaty zaciągniętego kredytu. W niniejszym artykule przybliżamy, czym się charakteryzuje, kiedy ją rozważyć oraz w jaki sposób ubiegać się o nią. Zapraszamy do lektury.

Co to jest prolongata kredytu?

Jeśli nie wiesz, co to znaczy prolongata kredytu, czytaj dalej. Słowo prolongata oznacza przedłużenie terminu ważności, płatności albo wykonania czegoś. Pod wskazanym pojęciem kryje się wydłużenie okresu przeznaczonego na spłacenie rat kapitałowo-odsetkowych zaciągniętego zobowiązania finansowego oraz zawieszenie spłaty, w tym całej raty bądź jednej z jej części, odsetkowej bądź kapitałowej. Chcemy nadmienić, że nigdy nie jest związana z całkowitym umorzeniem spłaty. Nie da się ukryć, że zaciągnięcie pożyczki z banku wymaga dopełnienia szeregu formalności, ponieważ najczęściej przydzielana jest na wysoką kwotę i na długi czas. Mimo że przed wydaniem pozytywnej decyzji o jej przyznaniu każdy klient jest dokładnie weryfikowany, nigdy nie wiadomo, jak będą wyglądać jego finanse w przyszłości. Gdy ta zmienia się diametralnie na jego niekorzyść, może mieć kłopoty w zakresie regulowania zadłużenia. Można więc powiedzieć, że w takim przypadku prolongata raty kredytu jest dla niego zbawieniem.

Co oznacza prolongata kredytu dla kredytobiorcy?

Jak już wykazaliśmy, prolongata kredytu dla kredytobiorcy jest równoznaczna z przesunięciem okresu kredytowania. Pod względem formalnym jest porozumieniem z placówką bankową. W jej konsekwencji dochodzi do rozłożenia na dłuższy czas spłaty kapitału wraz z naliczonymi odsetkami i innymi opłatami. To oznacza, że dłużnik zwraca pozyskane środki w innym terminie, niż zostało to początkowo ustalone. Okres kredytowania zatem się wydłuża, a rata kredytowa zmniejsza. Poza tym prolongata pożyczki gotówkowej może mieć zupełnie inny charakter. Pożyczający w wyniku jej przyznania może nie płacić rat albo spłacać tylko ich część odsetkową.

Co oznacza prolongata kredytu dla kredytodawcy?

Prolongata kredytu sprowadza się do dogadania pomiędzy podmiotami w kwestii ustalenia uregulowania należności w określonej formie i czasie. Wymusza na kredytodawcy konieczność wykonania kilku niezbędnych czynności, które w ostateczności prowadzą do aneksowania umowy kredytowej.

Pozyskamy dla Ciebie możliwie najkorzystniejszą ofertę finansowania.

Skontaktuj się ze specjalistą Habza jeszcze dziś i uzyskaj kredyt na dogodnych warunkach.

Prolongata spłaty kredytu – kto powinien z niej korzystać i kiedy?

Prolongatę spłaty kredytu powinien rozważyć każdy, kto posiada zadłużenie w postaci jakiegokolwiek kredytu, w tym kredytu hipotecznego, a jednocześnie wie, że nie będzie w stanie go spłacić w wyniku pojawienia się trudności finansowych. Odnosi się to przede wszystkim do sytuacji przejściowych, takich jak choćby utrata zatrudnienia bądź nagła choroba, na skutek której niemożliwe jest codzienne uczęszczanie do pracy. Nierzadko konieczne jest zastosowanie jej w momencie prowadzenia własnej działalności gospodarczej i oczekiwania na przelewy od kontrahentów. Korzystanie z prolongaty ma sens, gdy raty zobowiązania zaczynają być zbyt wysokie w porównaniu z miesięcznymi dochodami. Sięgnięcie po nią jest doskonałym pomysłem, gdy ma się przeświadczenie, iż występujące kłopoty wpłyną w istocie na płynność finansową w najbliższym czasie, co uniemożliwi finansowanie należności zgodnie z wydanym harmonogramem spłaty. Wówczas zasadne jest skierowanie stosownej prośby do pożyczającego. Reasumując, co do zasady z prolongaty terminu spłaty kredytu mogą skorzystać wszyscy ci, którzy zdecydowali się na kredyt gotówkowy, hipoteczny czy inny, dostępny w ofercie instytucji. Pod warunkiem oczywiście, że bank wyrazi zgodę na ten zabieg.

Prolongata kredytu – warunki

Każdy bank ustala własne zasady dotyczące udzielenia prolongaty kredytu. Sprawa przyznania wydłużenia terminu spłaty leży więc po jego stronie. Okres prolongaty jest uzależniony od jego wewnętrznej polityki. Nie bez znaczenia pozostaje to, na jak długo chce się wydłużyć okres spłaty, ile wynosił w pierwotnej wersji, ale też to, ile lat ma najstarszy klient. Chcąc ubiegać się o odroczenie terminu płatności, trzeba pamiętać o tym, iż kredytodawca dokładnie sprawdza historię kredytowania i aktualną wiarygodność. Najważniejszą kwestią jest dla niego to, czy wnioskodawca do tej pory wywiązywał się z płatności. Regularna spłata miesięcznych rat jest bardzo ważna – płacenie zadłużenia w terminie działa niewątpliwie na jego korzyść. Spóźnienia z kolei choćby z jedną ratą mogą być powodem do odmowy.

Dla przykładu, w Santander Consumer Bank konsumenci mają możliwość zawieszenia spłaty kapitałowej części raty kredytu, a kluczowym warunkiem otrzymania prolongaty jest brak bieżącej zaległości w spłacie. Podobnie rzecz ma się w ING Bank Śląski, w którym można zawiesić wykonywanie umowy do 3 miesięcy. Placówka umożliwia zawieszenie jednego produktu hipotecznego i jednego kredytu konsumenckiego. PKO Bank Polski podobnie zawiesza realizację umowy, a dodatkowo posiada w swojej ofercie płatną prolongatę. Kolejnym przykładem jest Bank Pocztowy, w którym można odroczyć spłatę rat kapitałowych na okres do 6 miesięcy.

Prolongata terminu płatności – krok po kroku

Decydując się na prolongatę kredytu, należy przejść przez pewną procedurę. Pierwszą czynnością niezbędną do podjęcia jest złożenie właściwego wniosku i oczekiwanie na decyzję instytucji finansowej. Nie można przy tym przegapić wyznaczonego terminu. Zasadne jest zwrócenie się na 2-3 tygodnie przed upływem płatności kolejnej raty, której z pewnych względów nie można opłacić. Pragniemy zwrócić uwagę na to, że odroczenie nie następuje automatycznie. Pismo powinno mieć formę pisemną. W momencie przygotowania go niezbędne jest wysłanie go listem poleconym lub przedłożenie go osobiście w stacjonarnym oddziale, a następnie oczekiwanie na wstępne postanowienie. Pozytywne rozpatrzenie wiąże się z ponownym przeliczeniem pozostałej do spłaty części kapitałowej zobowiązania, a także z przygotowaniem nowego harmonogramu, obejmującego dłuższy czas i tym samym z wyznaczeniem niższych rat, jakie będą obowiązywać. Gdy wdrożone zmiany są zatwierdzone, można przejść do kolejnej fazy, czyli podpisania aneksu do umowy. Od tej chwili pożyczający będzie zobowiązany do uiszczania rat na zmienionych warunkach.

Trudne kredyty to nasza specjalność. Z pomocą doradcy Habza uzyskasz potrzebne finansowanie niezależnie od skomplikowania sytuacji.

Prolongata kredytu – wzór

Prolongata spłaty kredytu jest mechanizmem, który uruchamiany jest tylko i wyłącznie na wniosek klienta. Jego wzór powinien być dostępny na stronie internetowej instytucji kredytującej lub można poszukać go w sieci. Z reguły zawiera:

 • dane kredytobiorcy (imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail),
 • dane kredytodawcy (pełną nazwę i adres banku),
 • miejscowość i datę sporządzenia,
 • tytuł dokumentu, np. wniosek o prolongatę,
 • oznaczenie albo numer zawartej umowy kredytowej,
 • datę zawarcia umowy kredytowej,
 • rodzaj udzielonego zobowiązania,
 • wskazanie, o co się wnioskuje,
 • przybliżony termin, w którym zyska się płynność finansową i zdolność umożliwiającą ponowne spłacanie zadłużenia,  
 • podpis,
 • informację o załącznikach.

Do podania dołącza się dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów i bieżącą sytuację materialną. Dobrą praktyką jest podanie, co spowodowało problemy ze spłatą zadłużenia oraz podzielenie się informacją na temat swoich planów co do ich rozwiązania.

Wniosek o prolongatę spłaty rat kapitałowych kredytów klientów indywidualnych obowiązujący w Banku Spółdzielczym przedstawia się następująco:

Źródło: https://www.bsprzasnysz.pl/images/wnioski/Wniosek_-_klient_indywidualny.pdf.

Prolongata spłaty kredytu – czy to dobre rozwiązanie?

Jeśli placówka bankowa wyrazi zgodę na dokonanie prolongaty, klient będzie mógł dłużej spłacać zaciągnięty kredyt. Zasadne jest zastanowienie się nad tym, czy w dłuższej perspektywie czasowej jest to korzystna opcja. Nie ma co do tego wątpliwości, że pomaga przejść trudny okres obniżonej płynności finansowej. Złożenie dokumentu na odpowiednim etapie może uchronić przed uruchomieniem procesu windykacji w związku z brakiem opłacania rat kredytu hipotecznego. Poza tym w wielu przypadkach może ustrzec przed zlicytowaniem nieruchomości, na której ustanowiona jest hipoteka na rzecz banku w księdze wieczystej nieruchomości. Jako główne zalety należy potraktować:

 • pomoc ze strony pożyczkodawcy w przypadku złej sytuacji w domowym budżecie,
 • uchylenie się od wpisu do rejestru dłużników,
 • uniknięcie rezultatów nieuregulowania płatności skorelowanych z egzekucją komorniczą bądź postępowaniem windykacyjnym.

Jednak nie da się pominąć faktu, że omawiane wyjście nie jest wolne od wad. Otóż nie jest ono darmowe. Z reguły pobierana jest opłata w formie procentowej od części zaciągniętego zobowiązania. Ponadto doliczana jest opłata administracyjna i opłata za sporządzenie aneksu. Podstawowe wady to:

 • zwiększenie wysokości pozostałych rat,
 • zawieszenie jedynie części spłaty kredytu,
 • wydłużenie okresu kredytowania,
 • zwiększenie kosztów zobowiązania finansowego.

Niemniej, w ogólnym rozrachunku, zaistniałe okoliczności mogą prowadzić do znacznie poważniejszych i bardziej dotkliwych pod kątem finansowym konsekwencji.

Z pomocą doradcy Habza możesz wnioskować o kredyt dla osób prywatnych oraz dla firm. Udzielimy wsparcia w procesie kredytowania niezależnie od skomplikowania Twojej sytuacji czy kłopotów, w jakie wpadła Twoja firma.

Prolongata spłaty kredytu – podsumowanie

Prolongata w spłacie kredytu jest rozumiana jako odroczenie terminowe. Jest to wydłużenie okresu spłaty przy równoczesnym obniżeniu obecnej wysokości rat miesięcznych. Zmniejszenie comiesięcznego zobowiązania stanowi niższe obciążenie dla domowego budżetu. Jest to alternatywa dla osób, które z różnorakich przyczyn znalazły się w niełatwym okresie życia i ich płynność finansowa została mocno zachwiana. Można pokusić się o stwierdzenie, że uchroniła niejednego zadłużonego przed poniesieniem kosztów odsetek karnych, jak również przed windykacją rozpoczętą przez pożyczkodawcę.  

Oceń ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń teraz

Wypełnij wniosek online
To tylko 2 minuty

Wypełnij wniosek