7 min
firma-w-restrukturyzacji-a-kredyt-hipoteczny

Restrukturyzacja firmy polega na przeorganizowaniu działalności w taki sposób, aby poprawić jej sytuację ekonomiczną i zapewnić lepsze warunki do rozwoju. Decyzja o zainicjowaniu przemian często wynika z konieczności ratowania przedsiębiorstwa przed bankructwem – bywa jedyną alternatywą dla ogłoszenia upadłości. Ale co jeśli mamy do czynienia z firmą w restrukturyzacji, a kredyt hipoteczny jest niezbędnym elementem planu reorganizacji? Czy banki są wtedy skłonne udzielić finansowania, jakim jest kredyt hipoteczny?

Firma w restrukturyzacji a kredyt hipoteczny – czy jego zaciągnięcie jest możliwe?

Zatrzymajmy się na moment nad terminem samej restrukturyzacji. Co właściwie oznacza fakt, że dana firma jest w trakcie przeprowadzania tego procesu? Zacznijmy od tego, że restrukturyzację przeprowadza się w celu ochrony przedsiębiorstwa przed upadłością, na zasadach opisanych w Prawie restrukturyzacyjnym. Przepisy zakładają możliwość wdrożenia postępowania sanacyjnego lub zawarcia układu z wierzycielami firmy niewypłacalnej albo zagrożonej niewypłacalnością. Restrukturyzacja kredytu oznacza zatem, że przedsiębiorstwo ma kłopoty, a jego przyszłość jest niepewna. Czy zatem może wtedy liczyć na uzyskanie finansowania z banku? Czy jest to zależne od aktualnej sytuacji finansowej kredytobiorcy?

Rygorystyczne zasady przyznawania kredytów hipotecznych, a firma w restrukturyzacji i jej potrzeby – czy to da się pogodzić? Okazuje się, że takie rozwiązanie jest możliwe. Zaciągnięcie hipoteki nie będzie jednak w tym wypadku takie łatwe. Głównie z uwagi na fakt, że nie każdy bank podejmie się przyjęcia ryzyka. Skoro firmie grozi niewypłacalność, szanse na spłatę zobowiązania mogą być niewielkie. Co za tym idzie, koszty takiego kredytu będą wysokie, bo muszą zrekompensować ryzyko kredytodawcy. Odpowiadając jednak na wcześniej postawione pytanie: tak, firma sięgająca po restrukturyzację zadłużenia może otrzymać kredyt hipoteczny!

Kredyt hipoteczny a firma w restrukturyzacji – dokąd się udać?

Czasami zaciągnięcie nowego długu jest konieczne do wyprowadzenia biznesu z kłopotów finansowych. Restrukturyzacja ma na celu zmiany w aktywach, pasywach i organizacji firmy dążące do wzrostu wartości przedsiębiorstwa. To często wymaga dokonania inwestycji, co z kolei rodzi potrzebę zaciągnięcia kredytu. Czy są instytucje skłonne pożyczyć pieniądze firmie w restrukturyzacji? A kredyt hipoteczny – gdzie go dostaniemy? Pierwsza kwestia jest taka, że łatwiej dostępne będą w tym wypadku pożyczki niezależne od indywidualnej polityki banku. Warto więc udać się do firmy pozabankowej, bo może się okazać, że dostaniemy tam korzystniejsze warunki (niższe koszty, czasowe zawieszenie spłaty kapitału, wakacje kredytowe). Jeśli jednak mamy do czynienia z firmą w restrukturyzacji, a kredyt hipoteczny jest niezbędny do jej przeprowadzenia, trzeba szukać pomocy w banku. Zgodnie z prawem tylko te mają uprawnienia do udzielania kredytów. Trzeba liczyć się jednak z tym, że większość banków odmawia zawarcia umowy z uwagi na podwyższone ryzyko i niską zdolność kredytową.

Trudne kredyty to nasza specjalność. Z pomocą doradcy Habza uzyskasz potrzebne finansowanie niezależnie od skomplikowania sytuacji.

Firma w restrukturyzacji a kredyt hipoteczny – spis warunków

Kredyty bankowe to zobowiązania bardzo dobrze uregulowane przepisami prawa. Do tego dochodzą jeszcze wewnętrzne wymagania każdej instytucji kredytowej. W związku z tym każda firma, która stara się o kredyt hipoteczny, musi spełnić szereg warunków. Podstawowym kryterium jest zawsze zdolność kredytowa. W skrócie określamy ją jako prawdopodobieństwo, że kredytobiorca będzie w stanie spłacić zobowiązanie. Równie ważna jest historia kredytowa, czyli regularność opłacania rat w przeszłości. W przypadku przedsiębiorstw bank bierze pod uwagę również inne czynniki, takie jak staż działalności i charakterystyka branży. Jak widać, dla firm w restrukturyzacji kredyt hipoteczny może być zatem ciężko dostępny. Taka organizacja z definicji ma przecież problemy z wypłacalnością lub jest nią zagrożona. Bank może być jednak skłonny podjąć ryzyko, jeśli przedsiębiorstwo przedstawi dobrze rokujący plan restrukturyzacji, dzięki któremu ma szansę wyjść na prostą. Należy jednak pamiętać, że jest jeszcze jeden ważny warunek, wynikający wprost z Prawa restrukturyzacyjnego. Według przepisów na zaciągnięcie przez firmę kredytu lub pożyczki musi wyrazić zgodę tzw. rada wierzycieli – jeśli została powołana. To organ ustanawiany przez sędziego, który ma za zadanie występować w imieniu wszystkich wierzycieli dłużnika.

Zabezpieczenie kredytu hipotecznego dla firmy w restrukturyzacji

Podstawą zabezpieczenia kredytu hipotecznego jest oczywiście wpisanie hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości. Nie oznacza to, że własność budynku przechodzi z firmy na bank, ale że w razie niewypłacalności posłuży do zabezpieczenia roszczeń kredytodawcy. Należy pamiętać, że jeśli w restrukturyzowanej firmie powołano radę wierzycieli, to właśnie ona musi wyrazić zgodę na ustanowienie hipoteki. Przyzwolenie organu jest niezbędne, inaczej czynność prawna będzie nieważna. Niektóre banki wymagają także zabezpieczeń dodatkowych. Mogą się do nich zaliczać: ubezpieczenie nieruchomości objętej hipoteką, pełnomocnictwo do rozporządzania rachunkiem bankowym, poręczenie wekslowe, weksel in blanco albo kaucja.

Firma w restrukturyzacji a kredyt hipoteczny – dodatkowe wsparcie w kłopotach

Czy wiesz, że firma w restrukturyzacji może otrzymać dofinansowanie także od państwa? Zgodnie z zapisami ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, wsparcie przysługuje przedsiębiorcom mikro-, małym i średnim. Przyjmuje formę pożyczki udzielanej na czas restrukturyzacji i służy przywróceniu firmie konkurencyjności na rynku. Całkowita wartość tymczasowej pomocy restrukturyzacyjnej nie może przekroczyć równowartości dziesięciu milionów euro. Natomiast pomoc na restrukturyzację może być przyznana każdemu przedsiębiorcy, który znalazł się w trudnej sytuacji ekonomicznej, jeśli wsparcie jest niezbędne do wykonania planu odbudowy. Może mieć formę pożyczki lub np. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez objęcie akcji. Więcej informacji na temat tego rodzaju pomocy znajdziesz w wymienionym akcie prawnym.

Z pomocą doradcy Habza możesz wnioskować o kredyt dla osób prywatnych oraz dla firm. Udzielimy wsparcia w procesie kredytowania niezależnie od skomplikowania Twojej sytuacji czy kłopotów, w jakie wpadła Twoja firma.

Koszty kredytu hipotecznego

Chcesz policzyć, ile zapłacisz za kredyt dla działalności gospodarczej? W takim wypadku trzeba brać pod uwagę fakt, że banki każdorazowo dopasowują ofertę do poszczególnego klienta. Panują tutaj zatem nieco inne zasady niż w przypadku indywidualnych kredytobiorców. Przy kredycie hipotecznym do kosztów musimy oczywiście wliczyć oprocentowanie i prowizję. Trzeba jednak pamiętać, że pojawią się tutaj dodatkowe wydatki, specyficzne dla tego rodzaju finansowania. Mowa tutaj np. o kosztach związanych z wyceną nieruchomości, opłatach notarialnych czy ubezpieczeniu. Na koszt kredytu ma wpływ także wydłużenie okresu kredytowania. Jeśli kredytu hipotecznego potrzebuje firma w restrukturyzacji, to należy liczyć się z wysokim kosztem finansowania umowy kredytowej. Kiedy bank przygotowuje ofertę, bierze pod uwagę różne czynniki, m.in. zdolność kredytową, wysokość kredytu, specyfikę działalności czy wspomniane wydłużenie okresu spłaty, a nawet przewalutowanie kredytu. Dzięki temu jest w stanie policzyć ryzyko kredytowe. W przypadku firmy w restrukturyzacji jest ono szczególnie wysokie – nie ma pewności, że biznes przetrwa. Dlatego też oprocentowanie najczęściej jest wysokie.

Firma w restrukturyzacji a kredyt hipoteczny – czy to dobra opcja?

Jeśli Twoje przedsiębiorstwo jest zagrożone niewypłacalnością, restrukturyzacja może uratować je przed upadkiem. Kredyt hipoteczny a firma w restrukturyzacji – warto się na niego zdecydować? Owszem, są sytuacje, w których będzie to rozwiązanie konieczne. Trzeba jednak pamiętać, że banki niechętnie udzielają tego rodzaju finansowania. A jeśli już któryś przyzna kredyt i jednocześnie będzie miała miejsce restrukturyzacja zadłużenia, ten będzie obarczony wysokimi kosztami. Dlatego może lepiej rozważyć skorzystanie z państwowej pomocy dla firm w trudnej sytuacji ekonomicznej? Oczywiście tylko wtedy, gdy Twoja firma do takiego wsparcia się kwalifikuje i zdecyduje na terminową spłatę zadłużenia.

Oceń ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń teraz

Wypełnij wniosek online
To tylko 2 minuty

Wypełnij wniosek