11 min
formularz-informacyjny-do-kredytu-czym-jest-co-zawiera

Formularz informacyjny do kredytu – czym jest? Co zawiera?

Zaciągnięcie kredytu jest zobowiązaniem na wiele lat. Ten okres zapewne będzie obfitował w różne rynkowe zawirowania, które zazwyczaj w dużym stopniu wpływają na wysokość oprocentowania pożyczek. Kredytobiorcy powinni mieć zatem świadomość ryzyka oraz tego, jak mogą kształtować się koszty pożyczki na przestrzeni 20-30 lat. O tym powinni zostać poinformowani przez bank, którego obowiązkiem jest dołączenie do umowy kredytowej formularza informacyjnego. Czym jest ten dokument? Co powinien zawierać? Wreszcie, jak prawidłowo go interpretować? Wyjaśniamy!

Pożyczanie pieniędzy z banku jest praktyką znaną i stosowaną od dawna, a jej celem jest uzyskanie środków na swoją inwestycję. Bank w transakcji upatruje zysku, który osiąga dzięki oprocentowaniu pożyczki oraz prowizji i marży będącej składową raty. Jednak warunki z dnia podpisania umowy nie pozostają niezmienne przez cały okres kredytowania. Trudno jednak oszacować, jak się zmienią i jak te zmiany wpłyną na wysokość comiesięcznych rat i finalną wysokość zobowiązania kredytobiorcy względem banku. Aby przynajmniej poglądowo mógł on poznać różne scenariusze, otrzymuje od banku formularz informacyjny dotyczący kredytu hipotecznego.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Czym jest formularz informacyjny do kredytu, który jest dołączany do umowy kredytowej przez bank.
 • Jakie informacje zawiera formularz informacyjny.
 • Kiedy kredytobiorca otrzymuje formularz informacyjny i jaki jest jego cel.
 • Kto przedstawia kredytobiorcy formularz informacyjny i jakie są konsekwencje nieprawidłowego wypełnienia formularza.
 • Na co należy zwrócić uwagę analizując informacje o kredycie zawarte w formularzu informacyjnym.
 • Jak formularz informacyjny różni się w zależności od rodzaju kredytu, w tym kredytu hipotecznego i konsumenckiego.
 • Dlaczego ważne jest dokładne przeczytanie formularza informacyjnego przed podjęciem decyzji kredytowej.
 • Jakie są konsekwencje, jeśli nie otrzymasz formularza informacyjnego lub formularz zawiera błąd.
 • Jak korzystać z formularza informacyjnego do porównywania ofert różnych banków.
 • Jak formularz informacyjny pomaga w zrozumieniu kosztów i ryzyka związanego z kredytem.

Formularz informacyjny do kredytu – czym jest?

Wnioskowanie o kredyt i podpisywanie umowy kredytowej wiąże się z wieloma formalnościami i dokumentami. Kredytobiorca, zanim złoży swój podpis na umowie, powinien dokładnie się z nimi zapoznać. Zgromadziwszy wszystkie potrzebne informacje, będzie mógł podjąć świadomą i rozsądną decyzję uwzględniającą ryzyko w perspektywie wieloletniej.

Warto dokładnie przestudiować dokument, ponieważ zawiera on spersonalizowane dane – jest tworzony przez pracownika banku dla konkretnego klienta, z uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości. Nie są to zatem dane hipotetyczne, lecz realne odnoszące się właśnie do sytuacji finansowej kredytobiorcy.

Formularz informacyjny kredytu – co powinien zawierać?

Formularz informacyjny jest dokumentem dość obszernym, którego zawartość merytoryczną możemy podzielić na trzy bloki:

 1. Dane osobowe klienta i pośrednika.
 2. Dane finansowe związane z przyznawanym kredytem.

To ważne informacje dla kredytobiorcy, które dotyczą bezpośrednio produktu, o jaki wnioskuje się w banku. W tej sekcji wyszczególniona jest nazwa produktu, okres jego spłacania, wysokość opłat (oprocentowanie, prowizja, opłaty dodatkowe), RRSO, całkowita kwota do spłaty, sposób i data wypłacenia środków z kredytu, zasady spłaty zobowiązania, dane o ubezpieczeniu, koszty, opłaty dodatkowe i konsekwencje wynikające z opóźnień lub braków wpłat.

 1. Przywileje i prawa konsumenta.

Konsument, zaciągając zobowiązanie kredytowe, ma nie tylko obowiązek jego spłacania, ale też ma przywileje wynikające z tego tytułu. Właśnie o tym informuje formularz. Kredytobiorca ma prawo odstąpienia od umowy, spłacenia kredytu przed terminem, wglądu do weryfikacji kredytowej przeprowadzanej przez bank, wglądu do projektu umowy w celu zapoznania się z nią przed podpisaniem.

Z pomocą doradcy Habza możesz wnioskować o kredyt dla osób prywatnych oraz dla firm

Udzielimy wsparcia w procesie kredytowania niezależnie od skomplikowania Twojej sytuacji czy kłopotów, w jakie wpadła Twoja firma.

Kiedy kredytobiorca otrzymuje formularz informacyjny?

Formularz informacyjny jest integralnym elementem każdej oferty kredytowej, bez względu na to, z jakiego banku ona pochodzi. Dlatego otrzymasz go, ubiegając się o:

 • limit odnawialny w rachunku bieżącym,
 • kartę kredytową,
 • kredyt hipoteczny,
 • pożyczkę gotówkową,
 • pożyczkę ratalną.

W którym momencie doradca przedstawi Ci formularz informacyjny? Zawsze przed podpisaniem umowy. To logiczne, ponieważ z przygotowanego zestawienia dowiesz się, jak będzie kształtowało się Twoje zobowiązanie względem banku, jakie będą koszty wynikające z jego posiadania i obsługi, a także prawa i przywileje. A co w sytuacji, gdy o pożyczkę ubiegasz się telefonicznie lub online? Wtedy także powinieneś otrzymać formularz informacyjny np. w postaci dokumentu zaszyfrowanego w Bankowości Internetowej.

Ważne, aby kredytobiorca miał czas na wnikliwe zapoznanie się z informacjami z formularza, które pozwolą mu zdecydować – spokojnie i bez nacisków – czy podpisuje umowę, czy zgadza się na jej warunki, czy jest świadomy ponoszonego ryzyka.  

Kto przedstawia kredytobiorcy formularz informacyjny?

Zarówno wypełnienie, jak i przygotowanie formularza informacyjnego leży po stronie specjalisty, u którego ubiegasz się o kredyt. Może to być:

 • pracownik banku,
 • pośrednik finansowy, kredytowy,
 • agent.

Ten pierwszy przedstawi Ci formularz informacyjny dla konkretnego banku. Z kolei agent lub pośrednik współpracuje z wieloma instytucjami i ma możliwość przygotowania ofert z różnych banków. Fakt, że zawierają one te same informacje, ułatwia ich wygodne i rzetelne porównanie przed podjęciem ostatecznej decyzji o podpisaniu umowy kredytowej.

Warto wiedzieć, że KNF w ustawie, o której piszemy poniżej, nałożył też obowiązek rzetelnego wypełnienia wszystkich pól formularza informacyjnego czytelną czcionką. Najważniejsze informacje powinny być wytłuszczone lub zaakcentowane w inny, widoczny sposób. Jakiekolwiek zaniedbania mogące wprowadzać kredytobiorcę w błąd są podstawą do wysunięcia roszczenia.

Połączenie wszystkich zobowiązań finansowych w jeden kredyt konsolidacyjny pozwoli Ci zmniejszyć miesięczne obciążenie wynikające z zadłużenia i uzyskać więcej miejsca w domowym budżecie na inne potrzebne wydatki, a nawet utworzenie poduszki finansowej.

Specjaliści Habza znajdą dla Ciebie kredyt konsolidacyjny na możliwie najlepszych warunkach, z ratą dopasowaną do Twoich możliwości.

Formularz informacyjny a decyzja kredytowa – na co zwrócić uwagę, analizując informacje o kredycie?

Warto wiedzieć, że formularz informacyjny jest dokumentem standaryzowanym przez KNF. Zgodnie z zaleceniami Krajowego Nadzoru Finansowego z dnia 23 marca 2017 roku, które weszły w życie 22 lipca, każdy bank ma obowiązek przygotowania formularza, który będzie czytelny dla odbiorcy i będzie zawierał najważniejsze dane na temat kredytu.

Formularz informacyjny dotyczący kredytu hipotecznego będzie zatem w każdym banku podobny (pod względem zawartości merytorycznej – graficznie może się różnić). Wiedząc o tym, możesz wykorzystać go, aby porównać między sobą różne bankowe oferty i zdecydować, która jest dla Ciebie bardziej atrakcyjna.

W trakcie analizy zwróć uwagę na wszystkie dane finansowe, oprocentowanie oraz informacje o odsetkach. Dokładnie zweryfikuj, czy przedstawione warunki nie wiążą się z koniecznością wykupienia i aktywnego korzystania z dodatkowych produktów bankowych np. karty kredytowej, limitu odnawialnego w rachunku, ubezpieczenia. Czasem są one obligatoryjne, podobnie, jak warunki, które trzeba spełnić, żeby pożyczkę móc w ogóle uzyskać. Zatem formularz informacyjny a decyzja kredytowa mają ze sobą dość ścisły związek.

W formularzu informacyjnym znajduje się pole, w którym pośrednik finansowy musi wpisać wysokość prowizji, jaką otrzyma od banku za podpisanie z Tobą umowy kredytowej. Pamiętaj jednak, że ten koszt nie jest ponoszony przez Ciebie – agenta wynagradza bank na podstawie umowy, którą ze sobą zawarli. W praktyce nie ma to dla Ciebie znaczenie, ile to wynagrodzenie wynosi, bo nie wpływa ona na Twoje warunki kredytowania.

Formularz informacyjny dotyczący kredytu hipotecznego

Z uwagi na to, że każdy produkt kredytowy jest nieco inny, możemy zauważyć różnice w formularzu informacyjnym dotyczącym kredytu konsumenckiego i hipotecznego. Ten pierwszy zawiera więcej informacji, bo wymaga też wyszczególnienia danych na temat nieruchomości finansowanej i stanowiącej zabezpieczenie kredytu. W tym dokumencie znajdziesz też bardziej szczegółowo opisane konsekwencje zmian kursów walutowych i oprocentowania. Wynika to z faktu, że kredyt hipoteczny jest przyznawany na dłuższy czas, nawet na 25-30 lat.

Doradca Habza znajdzie dla Ciebie korzystne finansowanie, wynegocjuje możliwie najlepsze warunki i wyręczy Cię we wszelkich formalnościach.

Pozyskaj potrzebny kredyt lub pożyczkę na prostych zasadach z Habza.

Formularz informacyjny – dlaczego warto go dokładnie przeczytać przed podjęciem decyzji kredytowej?

Bywa, że w gąszczu formalności, danych finansowych, taryfikatorów nasza uwaga rozprasza się, chcemy jak najszybciej podpisać umowę kredytową i wyjść z banku. To zrozumiałe, szczególnie gdy przeprowadzamy taką transakcję, jak zakup nieruchomości, która siłą rzeczy jest dość skomplikowana i wieloetapowa. Jednak formularz informacyjny dotyczący kredytu hipotecznego powinien być Twoją lekturą obowiązkową!

Dlaczego warto go przestudiować formularz informacyjny?

 • Dowiesz się, czy i na jakich zasadach możesz odstąpić od umowy kredytowej i z jakimi konsekwencjami wiąże się ewentualna przedterminowa spłata zobowiązania – niektóre banki zastrzegają sobie pobranie opłaty za wcześniejszą spłatę.
 • Poznasz konsekwencje, jakie mogą grozić Ci za nieterminową spłatę rat i opóźnienia – będą to odsetki naliczane od zadłużenia przeterminowanego, monity (dodatkowo płatne) i procedury egzekucyjne.
 • Przeanalizujesz, czy Twoje możliwości finansowe są wystarczające, aby regulować zobowiązanie kredytowe teraz i w przyszłości, gdy zwiększy się WIBOR i oprocentowanie.

O tym, co sprawdzić i dlaczego jest to takie ważne, informuje także UOKiK:

Źródło: https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=12253.

Co w sytuacji, gdy nie otrzymasz formularza informacyjnego lub formularz zawiera błąd?

Klient, który podpisze z bankiem umowę kredytową, choć wcześniej nie otrzymał formularza informacyjnego, będzie miał prawo do jej rozwiązania w ciągu 14 dni. Co więcej, gdy zgłosi tę sprawę wyżej, wtedy UOKiK może podjąć decyzję o ukaraniu instytucji finansowej lub pośrednika. 

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o kredyt?

W zależności od banku i rodzaju kredytu, wymagane dokumenty mogą się nieco różnić. Jednak zazwyczaj potrzebne będą m.in.: dowód osobisty, zaświadczenie o dochodach, PIT, umowa o pracę lub zlecenie, wyciąg z konta bankowego, a także oświadczenie o stanie cywilnym i liczbie osób w gospodarstwie domowym. Bank może również wymagać dodatkowych dokumentów, takich jak ubezpieczenie lub wycena nieruchomości. Przed składaniem wniosku warto się upewnić, jakie dokładnie dokumenty wymaga bank i czy są jakieś dodatkowe wymagania dotyczące ich formy lub treści.

Jak długo trwa proces rozpatrywania wniosku o kredyt?

Czas rozpatrywania wniosku o kredyt zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj kredytu, kwota kredytu, wymagane dokumenty, a także polityka danego banku. Zazwyczaj czas oczekiwania wynosi od kilku dni do kilku tygodni. W niektórych przypadkach, gdy potrzebne są dodatkowe dokumenty lub weryfikacja danych, czas ten może się wydłużyć. Warto pamiętać, że w trakcie procesu rozpatrywania wniosku bank może poprosić o dodatkowe dokumenty lub informacje, co również może wpłynąć na czas oczekiwania. Warto także skontaktować się z bankiem i dopytać o przewidywany czas rozpatrzenia wniosku przed jego złożeniem.

Czy muszę mieć założone konto w banku, żeby ubiegać się o kredyt?

Zazwyczaj banki wymagają założenia konta przed przyznaniem kredytu. Wynika to z faktu, że umożliwia to łatwiejszą weryfikację danych klienta, a także umożliwia pobieranie rat kredytowych. Jednak nie wszystkie banki wymagają założenia konta, a niektóre oferują możliwość złożenia wniosku o kredyt bez konieczności założenia konta. Warto przed składaniem wniosku zapoznać się z wymaganiami danego banku i sprawdzić, czy istnieje taka opcja.

Czy muszę mieć stałe źródło dochodu, żeby dostać kredyt?

Tak, zazwyczaj banki wymagają od klientów posiadania stałego źródła dochodu, aby przyznać kredyt. Stałe źródło dochodu jest dla banków gwarancją, że klient będzie w stanie regularnie spłacać raty kredytowe. Najczęściej banki wymagają, aby dochód pochodził z umowy o pracę, ale mogą także uwzględniać dochody z umów o dzieło, zlecenia, emerytur, rent, działalności gospodarczej, a nawet z wynajmu nieruchomości. Wymagane jest również określone minimalne wynagrodzenie, które może się różnić w zależności od rodzaju kredytu i banku. Warto zapoznać się z wymaganiami danego banku przed składaniem wniosku o kredyt.

Czy istnieje możliwość przedterminowej spłaty kredytu?

Tak, istnieje możliwość przedterminowej spłaty kredytu. Przedterminowa spłata kredytu może przyspieszyć spłatę kredytu, a co za tym idzie, zmniejszyć koszty związane z obsługą kredytu. W niektórych przypadkach banki mogą pobierać prowizję za przedterminową spłatę kredytu, a także wymagać wcześniejszego powiadomienia o takiej intencji. Warto więc przed podjęciem decyzji o przedterminowej spłacie kredytu skonsultować się z bankiem i dowiedzieć się, jakie zasady obowiązują w danym przypadku. Warto również upewnić się, że bank dokładnie obliczył kwotę do spłaty w przypadku przedterminowej spłaty.

Co się stanie, jeśli przestanę spłacać raty kredytowe?

Jeśli przestaniesz spłacać raty kredytowe, bank może podjąć szereg działań, aby odzyskać swoje pieniądze. W pierwszej kolejności bank skontaktuje się z Tobą w celu ustalenia przyczyn braku spłat i próby znalezienia rozwiązania. Jeśli jednak problem nie zostanie rozwiązany, bank może wystąpić do sądu. W przypadku nieuregulowania zobowiązań kredytobiorca może zostać zarejestrowany w BIK i mieć utrudnienia w uzyskaniu kredytów w przyszłości.

Oceń ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń teraz

Wypełnij wniosek online
To tylko 2 minuty

Wypełnij wniosek