3 min
gwarancja-bankowa-jako-poreczenie-kredytu-na-czym-polega

Gwarancja bankowa jako poręczenie kredytu – na czym polega?

W Polsce funkcjonuje wiele form zabezpieczenia spłaty pożyczek i kredytów – jedną z nich jest gwarancja bankowa jako poręczenie kredytu. Nie jest ona być może tak znana, jak ubezpieczenie kredytu, hipoteka czy poręczenie na zasadach kodeksu cywilnego, ale ma swoje zalety i warto wiedzieć, jak dokładnie działa.

Może się bowiem okazać, że to dzięki niej uda się uzyskać potrzebne środki. W takim razie, na czym polega gwarancja bankowa i dlaczego warto z niej skorzystać w celu zabezpieczenia spłaty kredytu?

Gwarancja bankowa jako poręczenie kredytu – jak działa?

Jak wskazuje już sama nazwa tej formy zabezpieczenia spłaty kredytu, gwarancja bankowa może zostać udzielona tylko przez bank, który pełni w związku z tym rolę gwaranta. Beneficjentem gwarancji jest w tym wypadku kredytodawca, który udzielił zobowiązania zabezpieczonego tą właśnie gwarancją.

Jest ona szczegółowo regulowana przepisami ustawy Prawo bankowe. W ramach gwarancji bank zobowiązuje się, że po spełnieniu określonych warunków (lub po prostu po wysunięciu żądania przez beneficjenta) wypłaci beneficjentowi określoną kwotę), a w zamian za to otrzymuje od beneficjenta prowizję.

Dokładniej mówiąc, w przypadku zastosowania gwarancji bankowej jako poręczenia kredytu wygląda to tak, że gdy kredytobiorca nie będzie w stanie z powodów wskazanych w umowie sam spłacić swojego kredytu, bank przekazuje drugiemu bankowi odpowiednią kwotę. Gwarancję ustanawia się na ściśle określony czas, po którym traci ona ważność i beneficjent nie może już ubiegać się o otrzymanie środków na jej podstawie.

Uzyskaj potrzebne środki na korzystnych warunkach i przy minimum formalności.

Doradcy Habza Finanse pomogą Ci wybrać odpowiednią ofertę i zadbają o dopasowanie jej do okoliczności.

Gwarancja bankowa jako poręczenie kredytu to tylko jedna z dostępnych opcji – można ją wykorzystać także między innymi do zabezpieczenia wielu innych wierzytelności. Przedsiębiorcy stosują ją chociażby do zagwarantowania kontrahentom zapłaty za zamówione towary i usługi, czy też uregulowania rat leasingowych.

Źródło: https://www.santander.pl/firmy/handel-zagraniczny/gwarancje-bankowe

Typy gwarancji bankowych

Co już zasygnalizowano, gwarancje bankowe można podzielić na bezwarunkowe i warunkowe. Te pierwsze pozwalają beneficjentowi otrzymać środki z gwarancji bez przechodzenia procesu szczegółowej weryfikacji i dodatkowych formalności.

Natomiast w przypadku gwarancji bankowej warunkowej bank przed wypłatą środków sprawdzi, czy na pewno zostały spełnione uzgodnione wymagania i może wymagać w związku z tym przedstawienia określonych dokumentów.

Dlaczego warto zastosować gwarancję bankową jako poręczenie kredytu?

Gwarancja bankowa jako poręczenie kredytu wyraźnie zmniejsza ryzyko związane z udzieleniem zobowiązania. Bank może mieć pewność, że w przypadku, gdyby kredytobiorca znalazł się w trudnej sytuacji finansowej, i tak dług zostanie spłacony.

Ryzyko kredytowe to istotna kwestia, na którą kredytodawcy zawsze zwracają uwagę podczas procesu rozpatrywania wniosków kredytowych. Obniżenie go oznacza w praktyce większe szanse na uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej, a nawet możliwość wynegocjowania lepszych warunków spłaty zobowiązania.

Nie prowadź negocjacji z bankiem samodzielnie. 

Powierz to zadanie doradcom Habza Finanse i ciesz się korzystnym zobowiązaniem, o niskiej, indywidualnie ustalonej racie.

Jednocześnie trzeba jeszcze raz zaznaczyć, że gwarancja bankowa jako poręczenie kredytu może wiązać się z pewną opłatą. Gwarant musi bowiem otrzymywać coś w zamian za narażanie się na konieczność uregulowania danego zobowiązania w określonych przypadkach. Wysokość prowizji na udzielenie gwarancji bankowej jest zwykle zależna od wysokości kredytu, który ma zostać nią zabezpieczony.

Oceń ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt

Masz pytania?

Zadzwoń teraz
Wypełnij krótki wniosek

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny
(09:00 - 19:00)