10 min
kredyt-bez-zgody-wspolmalzonka-czy-jest-mozliwy

Kredyt bez zgody współmałżonka – co warto o nim wiedzieć?

Placówki bankowe oferują szeroką ofertę kredytową. Prześcigają się między sobą, chcąc przyciągnąć jak najwięcej klientów. Dlatego też między innymi modyfikują obowiązujące procedury kredytowe. W niniejszym artykule skupimy się na tym, czy dostępny jest kredyt zaciągnięty bez zgody współmałżonka, a jeśli tak, to w jakich sytuacjach i z czym wiąże się ten proces. Zapraszamy do lektury.

Kredyt bez zgody współmałżonka – czy jest możliwy?

Na zadawane pytanie, czy możliwy jest kredyt bez zgody współmałżonka, odpowiadamy twierdząco. Co ciekawe, jeszcze przed 20 stycznia 2005 r. przyznanie kredytu bez zgody małżonka było opcją, którą można było zastosować wówczas, gdy umowa kredytowa mieściła się w ramach zwykłego zarządu majątkiem małżeńskim. W momencie przekroczenia tego zakresu, aby zachować swoją własność, bank wymagał dostarczenia takowej zgody. Od tamtej pory uległo to zmianie. Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę na to, iż dotyczy to jedynie wybranych rozwiązań. Otóż zwykle odnosi się to do niskokwotowych kredytów gotówkowych. Co prawda, są takie podmioty, dla których posiadanie zgody jest konieczne. Jest to związane z posiadaniem przez nie określonego progu kwotowego. Z kolei kredyt hipoteczny tylko na jednego z małżonków jest zwykle niemożliwy do pozyskania w większości instytucji, choć występują pewne wyjątki. Wszystko jest tak naprawdę zdeterminowane takimi kwestiami, jak:

 • rodzaj zaciąganego zobowiązania,
 • wnioskowana suma,
 • zdolność kredytowa małżonka,
 • ustrój majątkowy małżeństwa.

Kredyt bez zgody współmałżonka – do jakiej kwoty?

Banki działające na polskim rynku mogą udzielać zobowiązania finansowego jednemu z małżonków bez konieczności wyrażania zgody przez drugiego i co ważne, nie ma przy tym znaczenia wysokość takiego kredytu. Jeśli uznają, że mąż bądź żona mają wystarczającą zdolność kredytową, to mogą z taką osobą jak najbardziej podpisać umowę, która będzie miała moc prawną. Chcemy jednak przy tym dodać, że z naszych analiz wynika, iż to, do jakiej kwoty można wziąć kredyt bez zgody współmałżonka, jest uzależnione od konkretnej placówki. Jeśli chcesz wnioskować o prosty kredyt gotówkowy, który spłacisz w kilka miesięcy, raczej nie musisz starać się o zgodę współmałżonka na uzyskanie takiego zobowiązania.

Ogólnie rzecz ujmując, instytucje bankowe wskazują górną granicę kredytu gotówkowego, określając, na jaką kwotę są skłonne udzielić go bez zgody małżonka. Dla przykładu, w Credit Agricole jest to kwota rzędu 120 tysięcy złotych, w Alior Banku 70 tysięcy złotych, a w ING Banku Śląskim 50 tysięcy złotych. Jeszcze mniejszy kredyt można zaciągnąć w ten sposób w BNP Paribas (30 tysięcy złotych) lub w Santander Consumer Banku (30 tysięcy złotych). Niemniej, w niektórych przypadkach banki oczekują przedłożenia takiego dokumentu. Ma to głównie miejsce wtedy, gdy wartość zadłużenia jest wysoka.

Kredyt na jedną osobę w małżeństwie – warunki

Wzięcie kredytu bez zgody małżonka, czyli na jedną osobę w małżeństwie, jest rozwiązaniem, z którego można skorzystać pod warunkiem spełnienia kilku zasadniczych zasad. Stanowią o tym procedury kredytowe, które tworzone są odrębnie przez poszczególne banki. Bez wątpienia idealnym klientem jest ktoś, kto nie ma wspólności majątkowej małżeńskiej z mężem lub żoną, a dodatkowo odznacza się wystarczająco wysoką zdolnością kredytową, jak również dobrą historią kredytowania w Biurze Informacji Kredytowej. Pojedynczy konsument może zaciągnąć nawet wysokie zobowiązanie pod warunkiem, że:

 • posiada odpowiednio wysokie dochody,
 • ma stabilne miejsce pracy,
 • nie ma innych poważnych obciążeń finansowych.

Jest to bowiem zapewnienie dla placówki bankowej, że będzie go stać na terminową spłatę zadłużenia.

Połączenie wszystkich zobowiązań finansowych w jeden kredyt konsolidacyjny pozwoli Ci zmniejszyć miesięczne obciążenie wynikające z zadłużenia i uzyskać więcej miejsca w domowym budżecie na inne potrzebne wydatki, a nawet utworzenie poduszki finansowej.


Specjaliści Habza znajdą dla Ciebie kredyt konsolidacyjny na możliwie najlepszych warunkach, z ratą dopasowaną do Twoich możliwości.

Czy można wziąć kredyt hipoteczny bez zgody współmałżonka?

Jak już wspomnieliśmy, kredyt hipoteczny na jednego z małżonków jest raczej niedostępny. Właściwie zawsze wymagana jest jego zgoda na zakup nieruchomości. Wynika to z faktu, iż tego typu zadłużenie charakteryzuje się wysoką kwotą opiewającą nawet na kilkaset tysięcy złotych i długim okresem spłaty, niejednokrotnie 25-30-letnim. Zasadniczo ma to też swoje uzasadnienie w momencie, gdy istnieje wspólność majątkowa małżeńska. To naturalne, że żona odpowiada za zobowiązania męża i odwrotnie. Są też sytuacje, w których nawet w przypadku tej formy zobowiązania nie trzeba pozyskiwać zgody współmałżonka. Kluczowym elementem jest rozdzielność majątkowa.

Dużo osób zastanawia się, czy małżonek może kupić nieruchomość tylko na siebie, pobierając na ten cel kredyt. Spieszymy z wyjaśnieniami. Często jest ona zabezpieczeniem kredytu hipotecznego, którą tylko jeden z partnerów może rozporządzać samodzielnie.

Kredyt konsolidacyjny bez zgody współmałżonka – czy to możliwe?

Konsolidacja to nic innego, jak połączenie różnych kredytów i pożyczek w jedno większe zobowiązanie, przy którym do spłaty pozostaje jedna, często niższa rata kapitałowo-odsetkowa. Uzyskanie kredytu konsolidacyjnego bez zgody współmałżonka jest ciekawą alternatywą udostępnianą przez wiele instytucji finansowych. Kredytobiorcą jest z reguły osoba mająca rozdzielność majątkową. W przypadku kredytu konsolidacyjnego gotówkowego takowa zgoda jest zbędna, choć wszystko zależy od indywidualnej polityki kredytowej prowadzonej przez placówki bankowe.

Pożyczka bez zgody współmałżonka – czy to możliwe?

Pożyczka bez zgody współmałżonka jest udzielana najprawdopodobniej w każdej firmie pożyczkowej działającej poza sferą bankową. Dlaczego? Tego typu podmioty na ogół nie pytają o taki dokument, niezależnie od tego, czy pomiędzy małżonkami panuje wspólność majątkowa, czy też nie. Musisz się przy tym liczyć z tym, że nie zaoferują Ci wysokiej kwoty zobowiązania, a jego koszty będą wyższe niż w przypadku kredytu zaciąganego w instytucji bankowej.

Doradca Habza znajdzie dla Ciebie korzystne finansowanie, wynegocjuje możliwie najlepsze warunki  i wyręczy Cię we wszelkich formalnościach.


Pozyskaj potrzebny kredyt lub pożyczkę na prostych zasadach z Habza.

Zgoda małżonka na kredyt – czy trzeba taką uzyskać?

Jak wykazaliśmy, zgoda małżonka jest potrzebna w wybranych sytuacjach. Jest to szczegółowo uregulowane w procedurach bankowych. Jej treść powinna obejmować:

 • imię i nazwisko kredytobiorcy,
 • imię i nazwisko osoby wyrażającej zgodę, jej PESEL,
 • kwota zadłużenia,
 • numer umowy,
 • data i miejsce podpisania dokumentu,
 • własnoręczny, czytelny podpis jednostki podpisującej zgodę.

Zgoda małżonka na zawarcie umowy – wzór

Źródło: Pkobp.pl.

Czy bank sprawdza współmałżonka?

Gdy kredytobiorca jest w związku małżeńskim, w którym zdecydowano się na intercyzę, czyli umowę o rozdzielności majątkowej, a nie dostarczy zgody współmałżonka na zaciągnięcie kredytu, to placówka bankowa będzie analizować możliwości finansowe tylko wnioskującego, ponieważ to właśnie jemu będzie udzielać kredytu, a nie małżeństwu. Co prawda, w konsekwencji będzie mu trudniej uzyskać pożądaną, wysoką kwotę zobowiązania.

Jaki kredyt bez zgody współmałżonka?

Jak wykazaliśmy, zgoda współmałżonka nie jest bezwzględnie potrzebna przy podjęciu starań o udzielenie kredytu. Najczęściej jego przeznaczenie sprowadza się do pokrycia bieżących spraw życia codziennego, zaspokojenia zwykłych potrzeb oraz czynności podejmowanych w ramach działalności zarobkowej. Możemy więc uznać, że ma on postać kredytu gotówkowego. Jest to proste, doraźne zobowiązanie, które zostaje wykorzystane na własne cele kredytobiorcy.

Konsolidacja chwilówek, kredyt konsolidacyjny, kredyt oddłużeniowy i każde inne trudne zobowiązanie wiąże się nie tylko ze skomplikowaną procedurą, ale także sporym stresem. 

Dlatego ze względu na trudną sytuację finansową, nie warto wnioskować o takie zobowiązanie samodzielnie. 
Dużo lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy doradcy Habza, który przeanalizuje Twoją sytuację, dobierze odpowiednie rozwiązanie i przeprowadzi Cię przez proces kredytowania. Tobie pozostanie tylko podpisanie nowej umowy kredytowej.

Kto spłaca kredyt bez zgody współmałżonka?

Kredyt wzięty bez zgody współmałżonka jest spłacany przez kredytobiorcę lub wraz ze swoim partnerem, co uwarunkowane jest tym, czy posiadają wspólność majątkową. Więcej na ten temat piszemy poniżej, nawiązując do aspektu, jakim jest odpowiedzialność.

Gdzie kredyt bez zgody współmałżonka?

Banki, jakie udzielają kredytu bez zgody małżonka, to np.:

 • Credit Agricole,
 • Alior Bank,
 • ING Bank Śląski,
 • BNP Paribas,
 • Santander Consumer Bank,
 • Getin Bank,
 • Pekao,
 • PKO BP.

Kredyt bez zgody współmałżonka – odpowiedzialność

Zgodnie z prawem cywilnym z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje wspólność majątkowa. Od tej pory budowany jest wspólny majątek, do którego zaliczają się przedmioty nabyte przez żonę, męża oraz wspólnie. W jego skład wchodzi między innymi wynagrodzenie pobierane za pracę, dochody z prowadzonej działalności zarobkowej czy też dochody z majątku wspólnego oraz osobistego. Ponadto wspólność obejmuje też środki zgromadzone na rachunku otwartego bądź pracowniczego funduszu emerytalnego zarówno jednego, jak i drugiego partnera. 

Godnym uwagi jest również to, że oprócz majątku wspólnego posiadają oni tzw. majątki osobiste, które tworzą przedmioty nabyte jeszcze przed stwierdzeniem wspólności majątkowej. Co istotne, wraz z tym pojawia się odpowiedzialność majątkowa małżonków za długi każdego z nich. To oznacza, że od chwili podpisania aktu małżeństwa są oni razem odpowiedzialni za zaciągnięte przez siebie zobowiązania. W polskich regulacjach prawnych ujęto jednak sytuacje, w których mimo tego za długi odpowiada tylko jeden z nich, w granicach swojego majątku osobistego.

Mamy tu na myśli zawarcie przez nich tzw. intercyzy, która zawierana jest u notariusza. Taki krok powoduje, iż nie mają wspólnego majątku, jedynie majątki osobiste i w konsekwencji nie spoczywa na nich odpowiedzialność za swoje ewentualne długi w przyszłości. Zatem wierzyciel może zostać zaspokojony z majątku wspólnego i majątków osobistych każdego z małżonków, gdy oboje są stronami czynności prawnej, która jest przyczyną powstania długu, np. przy wspólnym podpisywaniu umowy kredytowej.

W tym miejscu chcemy powiedzieć o przypadkach, w których bank udziela kredytu bez zgody współmałżonka mającego wspólność majątkową małżeńską. Co wtedy z odpowiedzialnością? Jeśli pojawia się problem ze spłatą zadłużenia i zostaje udowodnione, iż otrzymane środki spożytkowano na zaspokojenie normalnych potrzeb rodziny, wówczas oboje małżonkowie są zobowiązani do jego spłaty. Musimy jeszcze raz podkreślić, że nie ma przy tym znaczenia, który z nich figuruje na umowie kredytowej. Postępowanie, jakie wdrażane jest, może przybierać formę egzekucji z majątku całej rodziny.

Nieco inaczej jest, gdy współmałżonek nie wyraził zgody na wzięcie przez partnera kredytu lub nie był świadomy takowej decyzji, a pieniądze nie zostały wydane na żadne wspólne dobra, wówczas prawo stoi po jego stronie. Podczas egzekucji mającej na celu pozyskanie wierzytelności jednego z małżonków wierzyciel zajmuje wyłącznie majątek osobisty wnioskodawcy. Aby strona, która nie wyraziła zgody na kredyt, nie poniosła żadnych strat majątkowych, musi wykazać, że taka sytuacja miała miejsce.

Zmagasz się z nadmierną ilością kredytów czy pożyczek i nie widzisz możliwości na samodzielne wyjście z zadłużenia?

Skorzystaj z doświadczenia i wiedzy doradców Habza.
Przeanalizujemy Twoją sytuację i znajdziemy najlepsze rozwiązanie oddłużające, które pozwoli Ci stanąć na nogi i odzyskać kontrolę nad swoimi finansami.

Kredyt bez zgody współmałżonka – podsumowanie

Reasumując, zaciągnięcie kredytu bez zgody współmałżonka jest możliwe, jednak nie zawsze. Wiele zależy od wysokości wnioskowanego zadłużenia oraz jego rodzaju, ale też od zdolności kredytowej kredytobiorcy i jego ogólnej sytuacji finansowej. Nie bez znaczenia pozostaje także to, czy została ustanowiona rozdzielność majątkowa. Gdy taka oferta jest w kręgu Twoich zainteresowań, przed podjęciem ostatecznej decyzji zrób przegląd kredytodawców pod kątem proponowanych warunków oraz opinii.  

5/5 - ilość głosów (1)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń teraz

Wypełnij wniosek online
To tylko 2 minuty

Wypełnij wniosek