7 min
ulga odsetkowa

Ulga odsetkowa pozwala odliczyć odsetki od kredytu hipotecznego w deklaracji PIT. Dzięki temu znacznie zmniejszamy podatek dochodowy. Takie rozwiązanie sprawia, że koszt kredytu jest po prostu niższy. W tym artykule przyjrzymy się, czym jest ulga odsetkowa oraz kto może z niej skorzystać. Opisujemy także, jak otrzymać ulgę na kredyt hipoteczny.

Co to jest ulga odsetkowa?

Ulga odsetkowa jest specjalnym rodzajem ulgi podatkowej, który wykorzystuje się przy rocznym rozliczeniu PIT osób fizycznych. Kredytobiorca może odliczyć odsetki od podstawy opodatkowania. Ta ulga dotyczy wyłącznie kredytów hipotecznych oraz budowlano-hipotecznych. Jest ona przeznaczona dla osób, które spłacają zobowiązanie zaciągnięte na cele mieszkaniowe.

przekazywanie dokumentow

Warto wiedzieć, jak obliczyć odsetki kredytu, ponieważ mogą być później przedmiotem odliczenia od dochodu lub przychodu. Koszty okołokredytowe oczywiście nie wliczają się do ulgi. Odsetki, które zapłacimy w ciągu roku, można wykorzystać, by zmniejszyć podatek. Zaliczają się do nich wyłącznie kwoty faktycznie zapłacone. Ulga odsetkowa ma określone limity.

Ulga kredytowa 2023 – komu przysługuje?

Ulga na kredyt hipoteczny przysługuje rezydentom, którzy podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych między 1 stycznia 2002 roku a 31 grudnia 2006 roku. Kredytobiorca oczywiście musi mieć zaciągnięte zobowiązanie dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych.

Ulga odsetkowa – jakie kredyty się do niej kwalifikują?

 • Kredyt na zakup mieszkania lub domu;
 • Kredyt na wybudowanie budynku mieszkalnego;
 • Wniesienie wkładu budowlanego lub mieszkaniowego na nabycie prawa do lokalu albo budynku w spółdzielni;
 • Kredyt na rozbudowę budynku w celach mieszkalnych.

Warto zauważyć, że ulga na kredyt hipoteczny nie przysługuje, jeżeli został on zaciągnięty, by zakupić mieszkanie lub dom z rynku wtórnego. Odliczenie jest więc dostępne tylko dla wybranych produktów finansowych.

Konsolidacja chwilówek, kredyt konsolidacyjny, kredyt oddłużeniowy i każde inne trudne zobowiązanie wiąże się nie tylko ze skomplikowaną procedurą, ale także sporym stresem. 

Dlatego ze względu na trudną sytuację finansową, nie warto wnioskować o takie zobowiązanie samodzielnie. 
Dużo lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy doradcy Habza Finanse, który przeanalizuje Twoją sytuację, dobierze odpowiednie rozwiązanie i przeprowadzi Cię przez proces kredytowania. Tobie pozostanie tylko podpisanie nowej umowy kredytowej.

Jakie warunki trzeba spełniać, aby ulga na kredyt mieszkaniowy została przyznana?

Odliczenie odsetek kredytu hipotecznego od podatku wymaga spełnienia kilku określonych warunków:

 • W przypadku kredytów na inwestycje dotyczące budynków lub lokali mieszkalnych budowa powinna być zakończona nie wcześniej niż w 2002 roku;
 • Jeżeli kredyt jest przeznaczony na rozbudowę lub budowę budynku mieszkalnego, zakończenie inwestycji powinno nastąpić do 3 lat od końca roku, w którym uzyskano pozwolenie;
 • Gdy wnosimy wkład do spółdzielni lub kupujemy nowy budynek albo lokal mieszkalny, kredytobiorca musi mieć umowę, która świadczy o własności danej nieruchomości;
 • Odsetki, które odliczamy, muszą być faktycznie opłacone;
 • Nie można wliczyć odsetek do kosztów uzyskania przychodów;
 • Podatnik lub jego małżonek nie mogą korzystać (również w przeszłości) ze starych ulg budowlanych.

Ulga odsetkowa przysługuje, kiedy kredyt hipoteczny jest zaciągnięty przez podatnika na własne potrzeby mieszkaniowe. Nie trzeba tam jednak się meldować czy nawet mieszkać.

Ulga na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego – jak z niej skorzystać?

Ulgę odsetkową należy samodzielnie rozliczyć. Trzeba jedynie pamiętać, że kredyt mieszkaniowy musiał zostać zaciągnięty między 1 stycznia 2002 roku a 31 grudnia 2006 roku. Ulga odsetkowa jest odliczana w rocznych zeznaniach podatkowych PIT-37, PIT-36 lub PIT-28.

Oprócz rozliczenia trzeba dostarczyć dodatkowy dokument. Konieczna jest deklaracja PIT-2K w pierwszym roku korzystania z ulgi. PIT-D natomiast należy dołączyć do głównego rozliczenia, jeżeli wykorzystujemy odliczenie któryś raz. Oczywiście trzeba także dostarczyć potwierdzenie wysokości zapłaconych odsetek wraz z terminami spłat.

Ulga odsetkowa musi zostać samodzielnie obliczona, najlepiej wykorzystać poniższy wzór:

Ulga odsetkowa = (limit z roku zakończenia inwestycji * kwota odsetek) / wysokość kredytu hipotecznego

Wynik można odliczyć w rocznym rozliczeniu PIT. Dzięki temu płacimy mniej podatku, a to z kolei przekłada się na niższe koszty kredytu.

Ile wynosi ulga na kredyt hipoteczny?

Należy pamiętać, że ulga odsetkowa ma pewne limity dotyczące odliczania w rozliczeniu PIT. Ograniczenia są różne zależnie od roku zakończenia inwestycji. Odliczeniu podlegają tylko odsetki od części kredytu, która nie przekracza limitu. Jest nim iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej ustalonego w książeczkach mieszkaniowych za 3 kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy.

czlowiek trzymajacy dokument

Znacznie łatwiej zrozumieć to w praktyce. Ulga ustawowa przez kolejne lata miała następujące limity:

 • Inwestycje zakończone między 2002 a 2007 rokiem – 189 tys. zł
 • Inwestycje zakończone w 2008 roku – 212,87 tys. zł
 • Inwestycje zakończone w 2009 roku – 243,46 tys. zł
 • Inwestycje zakończone w 2010 roku – 264,81 tys. zł
 • Inwestycje zakończone od 2011 do 2019 roku – 325,99 tys. zł

W kolejnych latach podatkowych limit ulgi odsetkowej będzie coraz większy. Dlatego też kredytobiorcy mogą odliczyć więcej przy rocznym rozliczeniu PIT.

Pozyskamy dla Ciebie możliwie najkorzystniejszą ofertę finansowania.

Skontaktuj się ze specjalistą Habza Finanse jeszcze dziś i uzyskaj kredyt na dogodnych warunkach.

Ulga odsetkowa – do kiedy obowiązuje i czy można z niej korzystać wstecz?

Ulga odsetkowa obowiązuje, jeżeli kredytobiorca kupił mieszkanie na kredyt w latach od 2002 do 2006. Niestety nie można z niej korzystać wstecz, a jedynie w bieżącym rozliczeniu. Zależnie od daty zakończenia inwestycji obowiązują określone limity, jeśli chodzi o ulgę odsetkową.

Ulga na kredyt hipoteczny obowiązuje do końca spłacania zobowiązania. Okres kredytowania wyznacza czas, w którym można skorzystać z odliczenia. Warto to zrobić możliwie najwcześniej – dzięki temu zmaksymalizujemy oszczędności dotyczące kosztów kredytu hipotecznego.

Istnieje jednak dość istotny warunek. Kredyt hipoteczny musi zostać zaciągnięty od 2002 do końca 2006 i spłacony przed 2027 rokiem. Odliczenia dokonuje się za rok podatkowy, w którym zakończono inwestycję.

Jakie wady i zalety ma ulga odsetkowa?

Przede wszystkim ulga odsetkowa sprawia, że koszty kredytu są niższe. Można odliczyć od podatku odsetki, które często będą wynosić kilka tysięcy złotych rocznie. Warto z niej korzystać, ponieważ to bezpośrednia oszczędność.

dwoje ludzi rozmawiajacych podczas wypelniania dokumentu

Mimo wszystko ma ona pewne ograniczenia. Istnieją limity dla odliczeń, a kredyt musiał zostać zaciągnięty w określonym czasie. Produkty finansowe dostępne teraz niestety nie kwalifikują się do ulgi, ponieważ termin spłaty musi być nie później niż w 2027 roku.

Czy ulga odsetkowa przechodzi na kolejne lata?

Niestety nie można kumulować niewykorzystanej ulgi na kredyt hipoteczny. Dlatego należy korzystać z odliczenia, kiedy to tylko możliwe. W innym przypadku ulga po prostu przepada, a koszty kredytu są większe. Zależnie od inwestycji i kredytu można oszczędzić co najmniej kilka tysięcy złotych rocznie. Te środki przepadną, gdy nie wykorzystamy ulgi odsetkowej.

Należy pamiętać, że coroczne rozliczenie PIT umożliwia skorzystanie z wielu różnych dofinansowań czy dopłat. Regularnie możemy więc wykorzystać ulgę odsetkową – środki się ostatecznie kumulują. Jeżeli wykorzystamy całe dofinansowanie, oszczędności sięgają kilkunastu lub kilkudziesięciu tysięcy złotych, oczywiście zależnie od przypadku.

Komu przysługuje ulga odsetkowa?

Ulga odsetkowa jest przeznaczona dla osób, które spłacają kredyt mieszkaniowy zaciągnięty od 1 stycznia 2002 roku do 1 stycznia 2007 roku.

Jak obliczyć wysokość ulgi odsetkowej?

Do obliczenia wysokości ulgi odsetkowej służy specjalny wzór: Ulga odsetkowa = (limit z roku zakończenia inwestycji * kwota odsetek) / wysokość kredytu hipotecznego.

Jaki jest limit odliczenia ulgi odsetkowej?

Limit ulgi odsetkowej w 2023 roku wynosi dokładnie 325,99 tys. zł.

Jakie dokumenty są potrzebne do odliczenia ulgi odsetkowej?

Do odliczenia ulgi odsetkowej potrzebne będzie zaświadczenie o wysokości zapłaconych odsetek. Ulgę rozliczamy dołączając PIT-D lub PIT-2K do deklaracji podatkowej.

Kto nie może skorzystać z ulgi odsetkowej?

Ulga na kredyt jest niedostępna dla osób, które korzystają z ulgi budowlanej lub gdy odsetki zostały już zwrócone w dowolnej innej formie.

Oceń ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń teraz

Wypełnij wniosek online
To tylko 2 minuty

Wypełnij wniosek