6 min
upadlosc-firmy-z-czym-to-sie-je

Przedsiębiorcy mają do dyspozycji wiele możliwości „ratowania” swojej firmy, gdy dopadają ją przejściowe kłopoty z płynnością finansową. Niekiedy jednak podejmowane działania nie przynoszą oczekiwanego skutku, a kryzysowa sytuacja się przedłuża. Wówczas przedsiębiorstwo może stanąć przed koniecznością osiągnięcia upadłości. Dowiedz się, czym dokładnie jest ta procedura, w jaki sposób ogłosić upadłość firmy i jakie niesie to za sobą konsekwencje.

Upadłość firmy – jak to się dzieje?

Dlaczego firma może być zmuszona, by złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości? Przesłanką jest jej niewypłacalność. Ta z kolei zwykle jest wynikiem zbyt dużej konkurencji rynkowej w danym sektorze lub też ciągu złych decyzji kadry zarządzającej. Zdarza się również, że spiralę długów w firmie nakręcają zdarzenia losowe – zarówno te o globalnym charakterze (np. kryzys finansowy), jak i te dotyczące wyłącznie konkretnego przedsiębiorstwa.

Uratuj swoją firmę przed problemami finansowymi. Weź korzystny kredyt dla firm z Habza Finanse.

Sprawdzimy, gdzie Twoja firma może dostać kredyt na najlepszych warunkach i zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Z naszą pomocą nie przepłacisz, a pozytywną decyzję kredytową otrzymasz szybko i bez nerwów.

Nie znaczy to jednak, że zaprzestanie regulowania należności musi jednoznacznie prowadzić do upadłości. Z tarapatów finansowych można się bowiem próbować wydostana wiele sposobów. Dlatego w dobie kryzysu warto zwrócić się do ekspertów. Profesjonalną pomoc firmom doświadczającym kłopotów finansowych świadczy m.in. spółka Habza Finanse. Zwykle dopiero przedłużające się problemy z niewypłacalnością prowadzą do ogłoszenia upadłości.

Kto i kiedy może ogłosić upadłość firmy?

Przepisy związane z upadłością firmy zawarte są w ustawie z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. Według tego aktu prawnego upadłość ogłosić mogą zarówno duże firmy, jak i małe jednoosobowe działalności gospodarcze.  Prawo to mają również spółki z o.o., spółki akcyjne nieprowadzące działalności gospodarczej, wspólnicy osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem bez ograniczeń oraz wspólnicy spółek partnerskich. Aby złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, firma musi być niewypłacalna, ale liczy się również jej charakter oraz to, z czego owa niewypłacalność wynika. Ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze mówi, że sąd może oddalić wniosek, gdy opóźnienie w wykonaniu zobowiązań wynosi mniej niż 3 miesiące, a suma niewykonanych zobowiązań jest poniżej 10% bilansowej wartości przedsiębiorstwa dłużnika. A zatem dopiero utrzymujące się powyżej 3 miesięcy opóźnienia w opłatach na dość dużą skalę są przesłanką do jej ogłoszenia. Warto również wiedzieć, że sąd może odrzucić wniosek, jeśli stwierdzi, że majątek firmy jest zbyt mały, by pokryć koszty postępowania.

Jak i gdzie złożyć wniosek o upadłość firmy?

Wniosek o upadłość należy złożyć w wydziale gospodarczym sądu rejonowego właściwego dla miejsca prowadzenia działalności. Co ważne, ustawa mówi, że: „Dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości”. Oznacza to, że jeśli wystąpią takie przesłanki, nie należy zwlekać z wizytą w sądzie. Wniosek o upadłość firmy może również złożyć jej wierzyciel. Powinien być on dość szczegółowy – lista wymaganych informacji jest długa i wyszczególniona w podstawie prawnej. Najważniejsze informacje dotyczą oczywiście finansów przedsiębiorstwa, a także dłużników i wysokości zobowiązań.

Spłacasz wiele kredytów firmowych? Skonsoliduj je z Habza Finanse i wyjdź z pętli zadłużenia.

Połącz kredyty firmowe i spłacaj jedną, niską ratę, indywidualnie dopasowaną do możliwości finansowych Twojej firmy. Wynegocjujemy dla Ciebie optymalne warunki kredytu konsolidacyjnego, bez żadnych przedpłat.

Upadłość likwidacyjna a upadłość układowa

Upadłość firmy wiąże się również z dwoma dodatkowymi pojęciami, którymi są: upadłość likwidacyjna i upadłość układowa. We wniosku o ogłoszenie upadłości można zaproponować bowiem rozwiązanie układowe. Rozwiązanie firmy postępowaniem w drodze układu naprawczego następuje na podstawie przekonania sądu, że dalej działające przedsiębiorstwo zaspokoi wierzycieli lepiej niż w przypadku ogłoszenia likwidacji. Wówczas firma nadal istnieje, jednak zawiera z wierzycielami układ polegający na regulowaniu zobowiązań w określony sposób. Upadłość likwidacyjna to zaś po prostu likwidacja firmy i zakończenie jej działalności – takie działanie jest podejmowane, gdy biznesu nie da się już uratować.

Upadłość firmy – konsekwencje

Złożenie wniosku o upadłość firmy wiąże się z koniecznością przeprowadzenia postępowania sądowego, podczas którego przedsiębiorstwo może nadal działać, jednak musi regulować płatności do ZUS i US. Zwykle jednak zabezpieczeniu podlega majątek dłużnika, dlatego działalność biznesowa jest utrudniona. Po ogłoszeniu upadłości zwykle rozpoczyna się postępowanie upadłościowe, które daje wierzycielom możliwość odzyskania należności poprzez rozdysponowanie majątku dłużnika.

Jakie wymagania należy spełnić, aby firma mogła ogłosić upadłość?

Ogłoszenie upadłości może się nie powieść, jeśli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań (czyli spłacie rat) wynosi mniej niż 3 miesiące, a suma niewykonanych zobowiązań jest poniżej 10% bilansowej wartości przedsiębiorstwa dłużnika. Takie ograniczenie istnieje, aby upadłość mogły ogłaszać tylko firmy, które rzeczywiście znajdują się w bardzo trudnej sytuacji finansowej.

Czy wierzyciel może złożyć wniosek o upadłość?

Tak, wierzyciel firmy może złożyć w sądzie wniosek o jej upadłość. Powinien jednak szczegółowo go uzasadnić i dostarczyć wszystkie związane z tym, niezbędne dokumenty. Wnioski o upadłość składa się w wydziale gospodarczym sądu rejonowego właściwego dla miejsca działania firmy.

Czym różni się upadłość układowa od likwidacyjnej?

W przypadku upadłości układowej firma zawiera porozumienie z wierzycielami i dalej działa, powoli spłacając swoje zaległości w ramach ustalonych rat. Upadłość likwidacyjna zaś powoduje zaprzestanie działalności, likwidację firmy i upłynnienie jej majątku.

Oceń ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń teraz

Wypełnij wniosek online
To tylko 2 minuty

Wypełnij wniosek