5 min
wibor-3m-co-to-jest-i-ile-wynosi-aktualna-stawka

Co to jest WIBOR 3M i ile wynosi aktualna stawka w 2023?

Stawki referencyjne WIBOR wpływają na wysokość oprocentowania udzielanych kredytów. Aktualne zmiany stawki WIBOR mogą mieć przełożenie na ostateczną wysokość rat kredytowych w stopniu podobnym, co zmiany samych wysokości stóp procentowych. Dla większości Polaków najważniejszą stopą WIBOR jest WIBOR 3M, gdyż to właśnie ta stopa wykorzystywana jest najczęściej przez banki jako główna stawka referencyjna zobowiązań. Zobacz, dlaczego WIBOR 3M jest tak istotny, kto go ustala i z czego wynika jego aktualna wysokość! 

Co oznacza WIBOR 3M i kto go ustala?

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja na rynku finansowym sprawia, że coraz więcej Polaków uważnie śledzi zmiany zarówno wysokości stóp procentowych, jak i stóp referencyjnych NBP. Obydwa instrumenty mają bowiem bezpośrednie przełożenie na wysokość rat większości udzielanych w Polsce kredytów. O ile wysokość stóp procentowych ustalana jest przez Radę Polityki Pieniężnej, działający przy Narodowym Banku Polskim organ odpowiedzialny za politykę monetarną, zupełnie inaczej jest w przypadku stawki WIBOR 3M

Aby odpowiedzieć na pytanie, co to jest WIBOR 3M, na początku warto wyjaśnić znaczenie tego skrótu.  WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) to referencyjna wysokość oprocentowania pożyczek udzielanych na rynku międzybankowym w Polsce. Łącznie istnieje 8 stawek referencyjnych, które różnią się horyzontem czasowym (długości trwania udzielanych depozytów). Najkrótsze są stawki WIBOR ON i TN (depozyty na jeden dzień), najdłuższa zaś stawka WIBOR 1Y (depozyty roczne). Większość udzielanych konsumentom kredytów hipotecznych i konsumpcyjnych, a także różnego rodzaju pożyczek bankowych i innych produktów obciążeniowych, bazuje jednak na trzymiesięcznym WIBORZE

WIBOR 3M – jak jest liczony?

Kto ustala WIBOR 3M? WIBOR 3M aktualny obliczany jest z udziałem największych banków działających w Polsce. Proces ten jest dokładnie regulowany przez Regulamin Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR. Banki, które biorą udział w tym procesie, fachowo nazywane są dealerami rynku pieniężnego. Przekazują one informacje na temat cen kredytów dla innych banków. Obliczanie WIBOR 3M (i innych stawek) to proces, w którym dwie skrajne – najwyższe i najniższe – oferty zostają odrzucone. Pozostałe propozycje wysokości WIBOR są uśredniane. Zdarza się, że w danym fixingu brać udział będzie tylko kilku dealerów, jednak takie głosowanie także uznawane jest za ważne. Proces ten powtarzany jest we wszystkie dni robocze – zgodnie z Regulaminem GPW Benchmark S.A. 

Zastanawiając się, jak działa WIBOR 3M, warto zwrócić uwagę na to, że sama stawka referencyjna WIBOR 3M odzwierciedla, po jakiej cenie banki skłonne są pożyczać depozyty w okresie trzymiesięcznym. Może więc zdarzyć się tak, że prognozy WIBOR 3M będą negatywne, podczas gdy prognozy dla dłuższego horyzontu czasowego, np. WIBOR 6M, będą już tylko neutralne. Mechanizm obliczania wysokości WIBOR 3M (i pozostałych stawek) nie ma bowiem charakteru obiektywnego, lecz jest wynikiem porozumień międzybankowych, na które najsilniej wpływają takie czynniki, jak aktualna sytuacja gospodarcza w kraju i na świecie.

Zmagasz się z nadmierną ilością kredytów czy pożyczek i nie widzisz możliwości na samodzielne wyjście z zadłużenia?

Skorzystaj z doświadczenia i wiedzy doradców Habza.
Przeanalizujemy Twoją sytuację i znajdziemy najlepsze rozwiązanie oddłużające, które pozwoli Ci stanąć na nogi i odzyskać kontrolę nad swoimi finansami.

Ile obecnie wynosi WIBOR 3M?

Wysokość stawki WIBOR 3M można wygodnie sprawdzić poprzez serwis GPW Benchmark, a także bazujące na nim portale branżowe. Ile wynosi WIBOR 3M aktualnie? Pod koniec 2022 WIBOR 3M wynosi 7,10%. Na koniec roku 2022 WIBOR 3M utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, choć niższym względem okresu październik-listopad 2022 r. 

WIBOR 3M – co ile się zmienia? 

Wysokość WIBOR 3M ustalana jest każdego dnia roboczego o godz. 11:00 przez największe banki działające w Polsce. Aby sprawdzić, ile aktualnie wynosi WIBOR 3M, najnowsze notowania WIBOR 3M aktualizowane są zawsze po godz. 11:00 każdego dnia roboczego. Informacje te można znaleźć między innymi na stronie GPW Benchmark – Komitet Nadzorczy tej instytucji pełni nadzór merytoryczny nad całym sposobem ustalania wysokości WIBOR 3M, jak i wszystkich pozostałych stawek WIBOR / WIBID. 

Jak wspomnieliśmy, stawki WIBOR 3M ustalane są na bieżąco – każdego dnia roboczego o godz. 11:00. W związku z tym WIBOR 3M, aktualny, w momencie czytania artykułu może plasować się na innym poziomie, niż przedstawiony powyżej. 

WIBOR 3-miesięczny obliczany jest codziennie, dlatego nie występują gwałtowne zmiany jego wysokości z dnia na dzień. Tendencje silnych wzrostów lub spadków wartości stawek referencyjnych łatwiej można zauważyć w dłuższym horyzoncie czasowym. Przykładowo, na podstawie historycznego wykresu WIBOR 3M od początku 2022 roku można zaobserwować, że stawka wzrosła od poziomu 2,54% do poziomu ok. 7,10%. Oznacza to wzrost o ok. 180% wartości początkowej w skali roku. 

WIBOR 3M – prognozy długoterminowe 

Przez ostatnie miesiące sytuacja na rynku finansowym oraz w gospodarce dynamicznie się zmieniała. Można jednak dostrzec pewien konsensus wyrażany przez główne prognozy. WIBOR 3M, jak i pozostałe stawki krótkoterminowe, prawdopodobnie będą wciąż rosły ze względu na możliwe kolejne podniesienie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. 

Wyższe stawki referencyjne oznaczają ostrożność sektora finansowego i wyższe ryzyko związane ze spłatą depozytów. W związku z najnowszymi prognozami recesji gospodarczej – nie tylko dla Polski, ale także całej strefy euro – wydaje się, że niemal pewny jest brak obniżania stawek WIBOR w najbliższym czasie. Dla większości kredytobiorców oznacza to konieczność zaakceptowania nieraz bardzo wysokich rat kredytów, a także konieczność przygotowania się na konieczność ponoszenia jeszcze wyższych kosztów obsługi zadłużenia.

Oceń ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń teraz

Wypełnij wniosek online
To tylko 2 minuty

Wypełnij wniosek