7 min
umowa ustna pozyczki

Form zawierania umów pożyczki jest wiele. Każda z nich będzie wiążąca dla obu stron. Umowa ustna pożyczki również jest akceptowana przez prawo. Mimo wszystko nie wykorzystuje się jej zbyt często, ponieważ produkty finansowe są coraz bardziej skomplikowane. Umowa ustna jest w pewnym sensie okrojona – nie można zawrzeć tak wielu szczegółów. Co warto wiedzieć o takiej formie zaciągania pożyczek?

Czy umowa ustna jest wiążąca oraz czego może dotyczyć?

W każdej sytuacji umowa ustna może być wiążąca, jednak jej natura może być trudna do udowodnienia, jeżeli pojawią się jakiekolwiek spory prawne. Według prawa taka forma nie różni się od pisemnej. Umowa ustna powinna zostać uznana, jeżeli spełnia określone warunki. Należy jednak zauważyć, że w przypadku takiej formy brakuje fizycznego potwierdzenia, kiedy pojawi się spór między dwoma stronami.

Umowa ustna może dotyczyć wielu różnych kwestii – przykładowe wymieniamy poniżej:

 • Pożyczka pieniężna – umowa ustna pożyczki jest najpopularniejsza z tej listy. Należy pamiętać o warunkach spłaty, wysokości odsetek oraz oczywiście całkowitej pożyczonej kwocie itd.
 • Umowa handlowa – może ona dotyczyć zakupu towarów lub usług. Często małe przedsiębiorstwa wykorzystują taką formę umów.
 • Umowa związana z nieruchomościami – umowa ustna może być podstawą przy wynajmie mieszkania lub innej nieruchomości.
 • Świadczenie usług – można ustalić warunki świadczenia wybranych usług przez umowę ustną, na przykład remont, transport czy wsparcie techniczne.

Umowa ustna istnieje i jest wiążąca. Mimo wszystko trudniej udowodnić jej prawdziwość bez fizycznego dowodu. Kiedy jest to tylko możliwe, warto skorzystać z pisemnej formy. Będzie ona znacznie lepszą podstawą, kiedy tylko pojawią się jakiekolwiek spory.

Warto wiedzieć, że istnieje kilka utrudnień związanych z ustną umową. Przede wszystkim jej interpretacja może być dość skomplikowana. Dodatkowo trudno uznać prawomocność takiej umowy, jeżeli nie ma żadnych fizycznych dowodów jej zawarcia lub świadków. Należy zadbać o te elementy wcześniej.

Zmagasz się z nadmierną ilością kredytów czy pożyczek i nie widzisz możliwości na samodzielne wyjście z zadłużenia?
Skorzystaj z doświadczenia i wiedzy doradców Habza.

Przeanalizujemy Twoją sytuację i znajdziemy najlepsze rozwiązanie oddłużające, które pozwoli Ci stanąć na nogi i odzyskać kontrolę nad swoimi finansami.

Ustna umowa pożyczki – jak wygląda jej wiążące zawarcie?

Wbrew pozorom ustna umowa pożyczki nie jest tak prosta, jak mogłoby się wydawać. Przede wszystkim należy zachować ostrożność oraz rozwagę przy decyzji. Każda umowa ustna to pewne ryzyko i spore trudności przy dochodzeniu swoich racji w razie wystąpienia sporu.

Jak wygląda ustna umowa pożyczki?

Zawarcie ustnej umowy dotyczącej pożyczki pieniężnej najczęściej przebiega w bardzo podobny sposób. Na początku ustalane są warunki, czyli kwota, harmonogram spłaty, ewentualne odsetki itd. Należy pamiętać, by omówić każdy element dokładnie, by później nie pojawiły się żadne nieścisłości.

Następnie obie strony muszą potwierdzić swoją zgodę. Umowa ustna zostaje wtedy zawarta. Warto przygotować pewne dowody, ponieważ będą one swego rodzaju zabezpieczeniem interesów obu stron.

W momencie, kiedy ustna umowa pożyczki dojdzie do skutku, można przejść do przekazania środków i rozpoczęcia spłaty według ustalonego harmonogramu. Im bardziej precyzyjnie zostały ustalone warunki, tym lepiej.

Czy umowa ustna wymaga wniosków lub innych dokumentów?

Ten rodzaj umowy nie wymaga wnioskowania do instytucji czy też przygotowywania rozbudowanej dokumentacji. Najczęściej wszystkie warunki zostają ustalone w ramach negocjacji. Wtedy obie strony mogą się zgodzić lub nie. Umowa ustna powinna zostać w jakiś sposób zabezpieczona, by mieć pewność, że dojdzie do skutku.

Wnioskowanie nie jest konieczne, ponieważ umowa ustna umożliwia przeprowadzenie negocjacji oraz decyzję tylko przez rozmowę. Dodatkowa dokumentacja znacząco utrudniałaby proces. Wiemy jednak, że pisemne umowy okazują się najczęściej o wiele skuteczniejsze. Wymagają znacznie więcej czasu na przygotowanie i nie każdy chce z nich korzystać. Umowa ustna może zostać przygotowana niemal natychmiast – wystarczy przeprowadzenie negocjacji.

Trudne kredyty to nasza specjalność. Z pomocą doradcy Habza uzyskasz potrzebne finansowanie niezależnie od skomplikowania sytuacji.

Umowa ustna – jak udowodnić jej istnienie w razie powstania sporu?

Tak jak wspominaliśmy wcześniej, udowodnienie istnienia umowy ustnej jest znacznie trudniejsze niż w przypadku formy pisemnej. Nie ma tutaj fizycznego dokumentu zawierającego podpisy obu stron oraz wszystkie warunki. Mimo to umowa ustna również jest ważna w świetle prawa. Co może być dowodowym dodatkiem do niej?

 • Świadkowie – jeżeli przy zawieraniu umowy ustnej będą świadkowie, mogą później potwierdzić, że ta została zawarta.
 • Komunikacja pisemna – gdy przy zawieraniu umowy ustnej występowały także wiadomości SMS, e-maile czy nawet listy, można je wykorzystać jako potwierdzenie.
 • Rejestr finansowy – umowa ustna pożyczki może zostać potwierdzona przez wpłaty i wypłaty opisane w rejestrze finansowym.
 • Nagrania – nagrane audio i wideo podczas zawierania umowy ustnej również jest dowodem, gdy w przyszłości wystąpi jakikolwiek spór. Ważne, by nagranie zostało wykonane zgodnie z przepisami prawa.
 • Potwierdzenia spłaty – jeżeli umowa dotyczy pożyczki, nawet częściowa spłata oznacza pewne potwierdzenie jej zawarcia.
 • Zgoda na zapis w protokole – obie strony mogą przygotować protokół, który w przyszłości będzie potwierdzeniem, jeśli chodzi o umowę ustną.

Ważne, by zawsze zadbać o jakiekolwiek zabezpieczenie. Umowa ustna pożyczki czy taka, która nie dotyczy finansów, nie jest łatwa do potwierdzenia bez dowodów – wręcz niemożliwa. Dlatego warto wykorzystać jedno z powyższych rozwiązań.

Umowa ustna pożyczki jest łatwiejsza do udowodnienia niż inne. Występują tutaj wpłaty i wypłaty, które można potwierdzić na przykład za pośrednictwem dokumentów bankowych. Umowy związane z barterem czy innymi kwestiami wymagają zabezpieczenia – najlepiej nagrania, protokołu lub świadków.

Co grozi za niedotrzymanie umowy ustnej?

Niedotrzymanie umowy ustnej może mieć naprawdę poważne konsekwencje. Oczywiście w pierwszej kolejności należy udowodnić jej istnienie przy pomocy odpowiednich dowodów. Często niewywiązywanie się z warunków umowy prowadzi do sporów i konfliktów między stronami. Pokrzywdzony może zawsze próbować dochodzić swoich praw oraz żądać spełnienia określonych wcześniej kwestii. Sporadycznie zdarzają się nawet odszkodowania za niezrealizowanie zobowiązań.

Odsetki i sankcje za nierespektowanie umowy ustnej mogą zostać ustalone już przy jej zawieraniu. Wtedy wszystkie kary są od razu znane przez obie strony. Umowa ustna zwykle jednak charakteryzuje się tym, że nie zostają ustalone takie szczegóły i występują pewne nieścisłości.

Warto wiedzieć, że niewywiązywanie się ze zobowiązań może także prowadzić do utraty zaufania. Jeżeli umowa ustna została zawarta z rodziną czy znajomymi, zniszczenie relacji jest kolejnym negatywnym efektem.

W niektórych przypadkach konieczne będzie nawet postępowanie sądowe. Na przykład, jeżeli zawarliśmy umowę ustną pożyczki i jej biorca nie respektuje harmonogramu spłat, można wystosować odpowiedni pozew. Wtedy na drodze sądowej dowiedziemy swoich racji za pomocą dowodów, które potwierdzają istnienie umowy.

Mniej formalny charakter umowy ustnej nie oznacza, że nie ma tutaj konsekwencji. Wywiązywanie się z warunków jest równie ważne, jak w przypadku pisemnej formy. Nierespektowanie umowy może oznaczać pewne kary finansowe lub inne sankcje czy zniszczenie relacji albo nawet pozew sądowy.

Z pomocą doradcy Habza możesz wnioskować o kredyt dla osób prywatnych oraz dla firm. Udzielimy wsparcia w procesie kredytowania niezależnie od skomplikowania Twojej sytuacji czy kłopotów, w jakie wpadła Twoja firma.

Pożyczka ustna – kto i kiedy powinien rozważyć takie rozwiązanie?

Umowa ustna pożyczki sprawia, że unikamy bardzo dużo formalności. Można także dość swobodnie dostosować warunki. Mimo wszystko taka forma utrudnia dochodzenie prawdziwości. Dodatkowo często wiele szczegółów zostaje pominiętych przez nieuwagę, co ostatecznie może prowadzić do sporów. Mimo wszystko w niektórych sytuacjach umowa ustna będzie bardzo dobrym rozwiązaniem:

 • Pożyczka dla bliskich;
 • Pożyczka na bardzo małe kwoty;
 • Rozwiązanie dla osób, którym zależy na czasie;
 • Brak dostępu do dokumentów.

Podobnych sytuacji można znaleźć znacznie więcej. Umowę ustną może zaciągnąć każda pełnoletnia osoba. Należy jednak pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu.

Oceń ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń teraz

Wypełnij wniosek online
To tylko 2 minuty

Wypełnij wniosek