5 min
kredyt-studencki-i-jego-konsolidacja

Kredyt studencki z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa został wprowadzony na rynek ponad 20 lat temu. Powstał jako element rozszerzenia dostępu do szkolnictwa wyższego. Kredyty te udzielane są przez banki komercyjne, co pozwala na wsparcie materialnie studentów.

Pożyczka dla studentów różni się od pozostałych kredytów. Jest znacznie tańsza niż kredyt konsumpcyjny oferowany przez banki. Oprocentowanie kredytu studenckiego jest zależne od tzw. stopy redyskontowej weksli NBP, która jest ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej. Naliczane studentowi odsetki wynoszą połowę wysokości tej stopy. Pozostałą część odsetek pokrywa budżet państwa.

Bieżące wydatki podczas studiów

Jeśli masz kłopot ze znalezieniem źródła dochodu, bo studia nie pozwalają Ci na podjęcie dodatkowej pracy, kredyt studencki może być dla Ciebie idealnym rozwiązaniem. Jest on szansą na zapewnienie pieniędzy na bieżące wydatki podczas studiów. Rodzice nie zawsze są w stanie nas finansować, a podjęcie pracy w czasie wolnym bywa zwykle niemożliwe. Kredyt studencki jest więc szansą na zapewnienie swobody finansowej, która jest priorytetem w życiu każdego młodego człowieka. Uczy też zarządzania budżetem w dorosłym życiu.

Na co mogę wydać pieniądze?

Pożyczka dla studenta nie musi być przeznaczona na bieżące wydatki. Dzięki temu, że nie trzeba wykazywać bankowi, na co wydajemy pieniądze, miesięczne transze można na przykład inwestować i czerpać z nich dodatkowy zysk.
Uzyskane z kredytu pieniądze mogą też pokryć kurs językowy lub szkolenia branżowe. Dzięki nim można postawić na jakość kształcenia, która zwykle więcej kosztuje. Wyższy poziom znajomości języka, umiejętność obsługi zaawansowanych programów, większa wiedza z dziedziny, która Cię interesuje – wszystko to poprawia Twoją pozycję na rynku pracy.

Umowa o kredyt studencki

Warunkiem otrzymania kredytu studenckiego jest posiadanie statusu studenta potwierdzone ważną legitymacją studencką lub doktorancką. W przypadku, gdy przebywasz za granicą musisz przedstawiać zaświadczenie o odbywaniu studiów.
Warunkiem zawarcia umowy jest również spełnianie określonego kryterium dochodowego. W roku akademickim 2018/2019 maksymalny dochód uprawniający do otrzymania kredytu wynosi 2500 zł netto na osobę w rodzinie. Co ważne, studenci mieszkający na obszarze wiejskim mogą wnioskować o poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Przed udzieleniem kredytu bank dokonuje oceny zabezpieczenia spłaty kredytu dla wybranej raty (może to być 400 zł, 600 zł, 800 zł lub 1000 zł). W przypadku, gdy ocena dla wnioskowanej przez Ciebie kwoty będzie negatywna, bank dokona powtórnej oceny – tym razem dla niższych rat. W trakcie trwania umowy możesz złożyć wniosek o zmianę wysokości miesięcznej raty kredytu.

Zasady wypłacania kredytu – Twoje obowiązki

Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów i wypłacany maksymalnie przez 6 lat. W przypadku studiów doktoranckich są to 4 lata. Transze kredytu wypłacane są przez 10 miesięcy w każdym roku akademickim.
Jako kredytobiorca musisz powiadomić bank o każdym zdarzeniu, które wpłynie na przedłużenie okresu kredytowania, np. o niezaliczeniu roku studiów, urlopie, czy też zawieszeniu w prawach studenta. Należy również powiadomić bank o skreśleniu z listy studentów, czy złożeniu egzaminu dyplomowego lub uzyskaniu stopnia naukowego.
Jeśli zdecydujesz się na kredyt studencki, spłata kredytu rozpoczyna się po dwóch latach od ukończenia studiów. Liczba rat spłaty kredytu stanowi dwukrotność liczby wypłaconych rat kredytu. Co istotne, w przypadku trudnej sytuacji życiowej lub utraty stałego źródła dochodu możesz wystąpić do banku z wnioskiem o zawieszenie spłaty kredytu na maksymalnie 12 miesięcy.

Konsolidacja kredytu studenckiego

Kredyt studencki ułatwia start w dorosłe życie. Zwłaszcza tym, którzy nie są w stanie finansowo podołać utrzymaniu się w trakcie nauki. Po pewnym czasie może zdarzyć się tak, że oprócz kredytu studenckiego, będziesz miał do spłaty również inne zobowiązania kredytowe. Twoja płynność finansowa może się stopniowo pogarszać.
W takiej sytuacji sprawdzi się konsolidacja kredytu studenckiego. Jest to połączenie kredytów, w tym kredytu studenckiego, w jedno zobowiązanie. Dzięki temu ujednolicamy terminy i warunki spłaty. Nie musimy już kontaktować się z kilkoma bankami i pamiętać o różnych datach spłaty rat kredytów. Spłata jest dostosowana do naszej bieżącej sytuacji finansowej.

Skontaktuj się z fachowcem

Podjęcie decyzji co do kredytu studenckiego lub jego konsolidacji może być trudne dla młodej osoby. Doradcy HABZA Finanse pomogli już setkom Klientów na terenie całego kraju, wspierając ich w wyborze i uzyskaniu najkorzystniejszych usług finansowych.
Skontaktuj się z naszym doradcą, by uzyskać fachową pomoc – zwłaszcza, jeśli interesuje Cię konsolidacja kredytu studenckiego. Pomożemy Ci wybrać najkorzystniejszą ofertę, odpowiemy na dodatkowe pytania i zagwarantujemy merytoryczne wsparcie począwszy od znalezienia najlepszej oferty aż od dnia spłaty ostatniej raty kredytu.

Oceń ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń teraz

Wypełnij wniosek online
To tylko 2 minuty

Wypełnij wniosek