6 min
kredyt denominowany

Kredyt denominowany jest rodzajem zobowiązania, gdzie kwota pożyczki i spłaty, a także wszystkie dodatkowe opłaty są wyrażane w walucie obcej. Takie produkty finansowe wykorzystuje się przede wszystkim przy międzynarodowych transakcjach handlowych. Warto wiedzieć, że kredyt denominowany wyróżnia zmienna wysokość comiesięcznej raty – zależy ona od kursu waluty obcej.

Co to jest kredyt denominowany? Podstawowe informacje

Kredyt denominowany wyróżnia się tym, że kwota pożyczki oraz spłaty są wyrażone w walucie obcej. Oznacza to, że wszystkie koszty kredytobiorcy i środki przez niego otrzymane będą zależne od obecnego kursu. Tego rodzaju kredyty najczęściej wykorzystuje się w przypadku międzynarodowych transakcji. Należy zauważyć, że comiesięczna rata będzie tu ciągle ulegać zmianom – tak jak środki wypłacane w transzach.

Kredyt denominowany zawsze będzie wiązał się z pewnym ryzykiem. Gdy złoty zostanie umocniony względem wybranej waluty obcej, kredytobiorca jest zmuszony zapłacić więcej za mniejsze rzeczywiste środki.

W niektórych przypadkach kredyt denominowany chroni konsumenta przed inflacją. Jest swego rodzaju zabezpieczeniem przez wykorzystanie obcej waluty. Niestety klient zawsze musi ponieść koszty związane z wymienianiem środków. Przewalutowywanie kosztuje – im wyższe kwoty, tym droższa zwykle jest usługa.

Sprawdź, co to jest kredyt denominowany na podstawie praktycznego przykładu:

Kredytobiorca zaciąga kredyt na 100 tys. zł denominowany w euro. Załóżmy, że przy podpisaniu umowy kurs kupna waluty wynosi 4,00 zł/eur, a sprzedaży 4,10 eur/zł. Większe środki zwykle są wypłacane w transzach. Gdy złoty umocni się względem euro, kredytobiorca otrzymuje ostatecznie mniej pieniędzy. Transza kredytu jest przeliczana po aktualnym kursie. Jeżeli ten nie będzie korzystny dla kredytobiorcy, można stracić duży procent środków.

Oczywiście może również wystąpić odwrotna sytuacja. Biorąc pod uwagę powyższy przykład, rata powinna wynosić 250 euro, a całkowita wartość kredytu 25 tys. euro. Jeżeli kurs się zmieni, również płacimy taką samą stawkę – nawet gdy złoty będzie „słabszą” walutą.

Pozyskamy dla Ciebie możliwie najkorzystniejszą ofertę finansowania.

Skontaktuj się ze specjalistą Habza jeszcze dziś i uzyskaj kredyt na dogodnych warunkach.

Dla kogo kredyt denominowany będzie dobrym wyborem?

Kredyty walutowe mogą zaciągać tylko osoby, które uzyskują przychody w walucie, jaką zamierzają pożyczyć. Tę zmianę wprowadzono w Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Kredyt denominowany może zaciągnąć osoba prywatna, przedsiębiorstwo lub inwestorzy.

Kto najwięcej skorzysta na tego rodzaju produkcie finansowym?

 • Eksporterzy i importerzy – handel międzynarodowy często wymaga szybkiego przypływu środków w jednej z wielu wykorzystywanych walut. Kredy zabezpiecza płatność oraz minimalizuje ryzyko.
 • Osoby posiadające aktywa w walutach obcych – wykorzystanie kredytu denominowanego poszerza dostępne już środki i umożliwia dokonanie większej inwestycji.
 • Firmy, które generują przychód w obcych walutach – przedsiębiorstwa prowadzące międzynarodową działalność mogą za pomocą tego rodzaju kredytu zabezpieczyć swoje finanse.
 • Klienci prywatni – jeżeli wiemy, jak odpowiednio zarządzać ryzykiem, także standardowy konsument może zyskać przez zaciągnięcie kredytu denominowanego.

Istotną kwestią w przypadku kredytu denominowanego jest ryzyko związane z potencjalnymi wahaniami kursu waluty obcej. Nie możemy przewidzieć takich ruchów długoterminowo. Dlatego też przy nieodpowiedniej wiedzy najlepiej unikać tego rodzaju produktów finansowych. Mimo wszystko wykorzystując je dobrze, można wiele zyskać – na przykład naprawdę tanią formę finansowania.

Kredyt denominowany będzie przydatny, szczególnie kiedy potrzebna jest rzeczywiście dana obca waluta. Przewalutowanie złotówek zawsze kosztuje i pokrywanie tych opłat sprawia, że przy większych transakcjach wiele tracimy.

Co powinna zawierać umowa kredytu denominowanego?

Umowa kredytu denominowanego powinna zawierać kluczowe informacje i postanowienia związane z udzieleniem finansowania oraz spłatą. Poniżej przedstawiamy główne elementy, które muszą znaleźć się w dokumencie:

 • Określenie stron – w umowie musi zostać podana tożsamość oraz dane kontaktowe obu stron;
 • Kwota i waluta kredytu – umowa powinna określać wysokość wypłacanej pożyczki oraz walutę, w której jest denominowana;
 • Oprocentowanie – kredytobiorca musi zostać poinformowany o wszystkich kosztach kredytu denominowanego;
 • Harmonogram spłaty – w umowie zostają określone konkretne daty oraz wysokość rat;
 • Ryzyko walutowe – umowa kredytu denominowanego powinna informować o potencjalnym ryzyku, jakie może spotkać kredytobiorcę;
 • Klauzule dotyczące wypowiedzenia i zmiany warunków umowa kredytowa może być modyfikowana lub całkowicie anulowana, obie strony muszą zostać poinformowane o formie wprowadzania takich zmian;
 • Postanowienia dotyczące kar – umowa określa, jakie kary zostaną nałożone na obie strony w przypadku nierespektowania warunków.

Kredyt denominowany różni się od standardowych produktów finansowych oferowanych przez banki. Mimo to umowa wygląda prawie tak samo. Dodane są jedynie informacje o ryzyku walutowym oraz wybranej obcej walucie, w której kredyt będzie denominowany.

Przy podpisywaniu umowy konieczne będą również pewne załączniki. Należy o nich pamiętać, ponieważ jakiekolwiek nieścisłości mogą prowadzić nawet do unieważnienia kredytu. Załączniki będą różnić się zależnie od konkretnego banku, oferty czy ustalonych warunków lub potrzebnej dodatkowej dokumentacji.

Z pomocą doradcy Habza możesz wnioskować o kredyt dla osób prywatnych oraz dla firm. Udzielimy wsparcia w procesie kredytowania niezależnie od skomplikowania Twojej sytuacji czy kłopotów, w jakie wpadła Twoja firma.

Kiedy może nastąpić unieważnienie kredytu denominowanego i jak ono wygląda?

Najczęściej unieważnienie kredytu denominowanego następuje w wyniku wystąpienia z pozwem do sądu przeciwko bankowi przez kredytobiorcę. Powody mogą być różne. Umowa kredytowa zostanie unieważniona, kiedy była zawarta w wyniku oszustwa, błędu lub pod wpływem groźby. Oczywiście jeżeli dokument zawiera zapisy niezgodne z prawem, również kredyt może zostać anulowany.

Podstawą do unieważnienia jest także restrukturyzacja długu. Jeżeli bank i kredytobiorca chcą zmienić harmonogram spłaty, sporadycznie zostaje podpisany nowy dokument opisujący warunki. Spłata kredytu przed terminem także sprawia, że umowa będzie unieważniona. Wtedy kredytobiorca odzyskuje część prowizji banku, która została nadpłacona.

Warto wiedzieć, że unieważnienie kredytu denominowanego oznacza możliwość zwrotu wszystkich kosztów, jakie ponieśliśmy przy zaciąganiu zobowiązania. Dotyczy to oprocentowania, prowizji, różnych opłat dodatkowych czy nawet ubezpieczenia.

Unieważnienie kredytu denominowanego może zostać zatwierdzone wyłącznie przez odpowiednie organy prawne – najczęściej wybrany sąd. Wtedy umowa staje się nieaktualna. Wszystkie koszty, jakie poniósł kredytobiorca, muszą zostać zwrócone przez bank. Pożyczony kapitał również powinien być oddany. Kredytobiorca musi zwrócić wszystkie środki jednorazowo bez dodatkowych odsetek.

4/5 - ilość głosów (1)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń teraz

Wypełnij wniosek online
To tylko 2 minuty

Wypełnij wniosek