5 min
jak-cofnac-zgode-na-przetwarzanie-danych-w-biku

BIK posiada dostęp do historii kredytowej około 25 milionów Polaków. Oznacza to, że zdecydowana większość osób, jeśli sprawdziłaby siebie w bazie Biura, znalazłaby jakieś informacje, czy to odnośnie do obecnych zobowiązań, czy już spłaconych.

Nie każdy jednak jest z takiego obrotu sprawy zadowolony, zwłaszcza jeśli informacje te są negatywne i mogą utrudnić uzyskanie w przyszłości pozytywnych decyzji kredytowych. Można w związku z tym zastanawiać się: jak cofnąć zgodę na przetwarzanie danych w BIK-u?

Jakie informacje przechowuje BIK i przez jak długi okres?

Biuro Informacji Kredytowej nie jest stricte listą dłużników – przechowuje zarówno informacje o opóźnieniach w spłacie zobowiązań, jak i długach spłacanych na czas. To właśnie informacje pozytywne stanowią lwią część tych, jakie znajdują się w bazie.

Z BIK-iem współpracują wszystkie polskie banki i wiele firm pożyczkowych, więc znajdziemy w nim informacje o wszelkich kredytach, jakie spłacamy, a prawdopodobnie także o większości pożyczek.

Zgodę na przechowywanie przez BIK danych na temat naszego zadłużenia powinniśmy znaleźć w umowie kredytowej (czy też umowie pożyczki). To, jak długo BIK będzie przechowywał dane na nasz temat, zależy od tego, czy spłacimy zobowiązanie na czas, czy też przydarzą nam się jakiekolwiek opóźnienia.

W tym pierwszym przypadku sprawa jest prosta, ponieważ dany wpis może zniknąć z BIK-u już od razu po tym, jak dokonaliśmy całkowitej spłaty długu. Nasz wierzyciel powinien poinformować Biuro o uregulowaniu zobowiązania w przeciągu 7 dni od momentu, kiedy to zrobimy, a następnie BIK będzie miał kolejne 7 dni na dokonanie zmiany w bazie. Jeśli zaś chodzi o wpisy negatywne, to możliwe jest usunięcie ich z bazy dopiero po upływie 5 lat od całkowitej spłaty zobowiązania.

1 Źródło: https://freezl.pl/blog/jak-klienci-freezl-pl-staja-sie-gwiazdami-raportow-bik

Czy można wyczyścić BIK?

Nie warto wycofywać zgody na przetwarzanie informacji o zobowiązaniach, które spłaciliśmy w terminie. Świadczą one o tym, że jesteśmy godnym zaufania, rzetelnym dłużnikiem, co sprawia, że łatwiej jest otrzymać kolejny kredyt i pożyczkę. Co jednak z wpisami negatywnymi, czyli o kredytach z opóźnieniami w spłacie? Czy można je „wyczyścić”?

Są nawet specjalne firmy, które oferują tego typu usługę, ale w praktyce jest to w zasadzie niemożliwe. Takie wpisy mogą być wykasowane z BIK-u tylko pod warunkiem, że zobowiązanie zostało już spłacone i minął okres 5 lat, w ogóle nie powinno znaleźć się w bazie, ponieważ nastąpił jakiś błąd lub pomyłka.  Pozostaje więc tylko być cierpliwym i budować historię kredytową na inne sposoby, na przykład generując pozytywne wpisy.

Jak cofnąć zgodę na przetwarzanie danych w BIK-u?

Jak wspomniano powyżej, odpowiedzialność za zgłoszenie BIK-owi wszelkich zmian w odniesieniu do zobowiązania, takich jak jego całkowita spłata bądź wygaśnięcie, spoczywa na wierzycielu. Niedopełnienie tego obowiązku może być nawet ukarane grzywną w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Zdarza się jednak, że z tego, czy innego powodu wierzyciel takiej informacji BIK-owi nie dostarczył. W takim wypadku warto jak najszybciej się z nim skontaktować, wysyłając mu dokument informujący o cofnięciu przez nas zgody na przetwarzanie danych przez Biuro. Oczywiście, tylko pod warunkiem, że mamy prawo zgodę cofnąć, czyli że już całkowicie spłaciliśmy dług. Czy to terminowo, czy z opóźnieniem (o ile w tym drugim przypadku minęło 5 lat).

Co bardzo ważne, zgodę na przetwarzanie danych w BIK-u powinniśmy cofać nie zwracając się bezpośrednio do samego Biura, a do naszego wierzyciela, a więc do banku lub firmy pożyczkowej. Sami zwracając się do BIK-u nie będziemy w stanie nic osiągnąć, ponieważ dodaje on, modyfikuje lub usuwa wpisy jedynie na wniosek kredytodawcy lub pożyczkodawcy, nawet jeśli jesteśmy sami w stanie udowodnić, że na przykład już spłaciliśmy dług w całości.

Dokument zawierający informacje o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych możemy złożyć osobiście w oddziale banku lub firmy pożyczkowej, bądź listownie, wysyłając go na adres centralny instytucji. Warto, aby list był wysłany za poleceniem odbioru.

Co powinno zawierać cofnięcie zgody na przetwarzanie danych?

W Internecie dostępne jest wiele wzorów gotowych wniosków o cofnięcie zgody na przetwarzanie danych, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby stworzyć własny. Należy jednak pamiętać o zawarciu kluczowych elementów, takich jak:

  • data i miejscowość
  • dane wierzyciela i wnioskodawcy
  • numer indentyfikacyjny zobowiązania (numer umowy kredytowej lub umowy pożyczki)
  • informacja o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych
  • uzasadnienie (czyli w większości przypadków wskazanie, że zobowiązanie zostało całkowicie spłacone).

Odpowiedzi na nasz wniosek powinniśmy spodziewać się w przeciągu miesiąca. Jeśli bank, czy inna instytucja finansowa się do niego nie przychyli, zawsze możemy się od takiej decyzji odwoływać.

Jak cofnąć zgodę na przetwarzanie danych przez BIK – podsumowanie

Baza BIK-u wykorzystywana jest przez dużą ilość polskich instytucji finansowych. Warto więc zadbać, aby znajdowały się w niej tylko pozytywne informacje na nasz temat. Co pół roku możliwe jest pobranie darmowego raportu na swój temat, dzięki czemu można kontrolować, czy nie ma w bazie wpisów, które nie powinny się w niej znajdować. Czy to dlatego, że dług został już spłacony, czy z innego względu. Jeśli taka sytuacja nam się przytrafi, konieczne będzie cofnięcie zgody na przetwarzanie danych.

Oceń ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt

Masz pytania?

Zadzwoń teraz
Wypełnij krótki wniosek

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny
(09:00 - 19:00)