5 min
sprzeciw od nakazu zaplaty wzor

Masz długi? Uważaj, bo możesz otrzymać sądowy nakaz zapłaty! Taki dokument oznacza, że Twój wierzyciel wniósł pozew o uproszczoną procedurę sądową. Czy otrzymanie wezwania oznacza, że musisz zgodzić się z orzeczeniem? Na szczęście nie! Zobacz, w jakich sytuacjach warto złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty. Wzór wypełnić można przez Internet, a my tłumaczymy, jak to zrobić!

Wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty – kiedy jest potrzebny?

Zanim zajmiemy się praktycznymi aspektami sprzeciwu od nakazu zapłaty, formularzem i wzorem wypełnienia, przyjrzyjmy się nieco teorii. Najważniejsze jest pytanie: kiedy w ogóle należy taki dokument złożyć? Nakaz zapłaty wydawany jest w wyniku postępowania uproszczonego. To metoda lubiana przez wierzycieli, bo pozwala załatwić sprawę stosunkowo szybko. Proces nie trwa długo, ponieważ odbywa się bez udziału stron. Po zbadaniu wymogów formalnych i przesłanek co do słuszności roszczeń wierzyciela sąd wydaje orzeczenie. Daje ono możliwość wstąpienia na drogę egzekucji komorniczej. Dlatego należy pamiętać, że jako dłużnik masz jedynie 14 dni na odwołanie się od tego postanowienia. Jak to zrobić?

Sprzeciw od nakazu zapłaty – wzór (wypełniony)

Gdy otrzymasz sądowe wezwanie do zapłaty, masz tak naprawdę dwa wyjścia: spłacić roszczenie wraz z jego kosztami lub złożyć odwołanie. Jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty? Wzór podamy za chwilę. Papierową formę dokumentu należy dostarczyć do sądu pocztą (najlepiej listem poleconym). Jeśli nie zgadzasz się z postanowieniami orzeczenia, masz jedynie 2 tygodnie na zgłoszenie tego faktu. Ważne, żeby pilnować tego terminu – jeśli się spóźnisz, nakaz stanie się prawomocny.

Sprzeciw od nakazu zapłaty – wzór pomoże Ci przygotować skuteczne odwołanie od orzeczenia sądu. Dokument musi mieć formę pisma procesowego i powinien zawierać następujące elementy:

  • nazwę dokumentu („Sprzeciw od nakazu zapłaty”);
  • wskazanie sądu, w którym będziemy składać wniosek;
  • sygnaturę sprawy (znajdziesz ją na wezwaniu do zapłaty);
  • dane wierzyciela;
  • dane osoby odwołującej się (wraz z adresem do korespondencji);
  • prośbę o oddalenie nakazu zapłaty (w całości lub w części);
  • uzasadnienie oraz załączniki dowodzące słuszności wniosku;
  • podpis składającego.

Jak wspomniano w powyższym wykazie, do sprzeciwu od nakazu zapłaty warto dołączyć wszelką dokumentację, która może działać na korzyść wnioskującego. Nie trzeba w żaden sposób uzasadniać prośby ani przedstawiać dowodów, aby sprzeciw miał szansę zostać przyjęty. Warto jednak postarać się o to. W przypadkach, w których osoba wezwana do zapłaty składa odwołanie w terminie, ale pismo nie spełnia wymogów formalnych, możliwość dokonania skutecznego sprzeciwu nie przepada. Sąd wzywa wtedy wnioskodawcę do uzupełnienia braków.

Bank odmówił Ci kredytu? Twoja zdolność kredytowa nie jest na najwyższym poziomie?
Nie trać czasu na bezowocne wysyłanie kolejnych wniosków, które dodatkowo obniżają Twoją zdolność kredytową.

Skorzystaj ze wsparcia doświadczonego doradcy Habza Finanse, który znajdzie dostępne w Twojej sytuacji rozwiązanie kredytowe i przeprowadzi Cię przez proces kredytowania bez dodatkowego stresu i nerwów.

E-sąd – wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty

Nakaz zapłaty może zostać wydany w postępowaniu zarówno tradycyjnym, jak i elektronicznym. Jak złożyć sprzeciw w tym drugim przypadku? Również tutaj obowiązuje 14-dniowy termin, w trakcie trwania, którego można odwołać się od decyzji. Osoba, wobec której wydano nakaz, zawsze może wybrać formę odwołania: elektroniczną lub tradycyjną (opisaną powyżej). Niewątpliwie szybko i łatwo złożysz internetowy sprzeciw od nakazu zapłaty. Można to zrobić w witrynie e-sad.gov.pl. Trzeba założyć konto na powyższej stronie, ale wymagane jest też posiadanie podpisu elektronicznego. Gdy już masz aktywne konto, wybierz opcję „Dołącz do sprawy”, a swój status określ jako „Pozwany”. Musisz też ustanowić komunikację elektroniczną. Na stronie głównej Twojego konta powinien pojawić się przycisk „Moje nakazy”. Tutaj zobaczysz opcję „Wnieś sprzeciw”. Wybierz ten przycisk i wypełnij formularz, który zobaczysz. Złóż za pomocą e-sądu sprzeciw od nakazu zapłaty – wzór będzie zawierał elementy takie jak tradycyjna forma komunikacji.

Jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty?

Istnieje wiele kancelarii, które pomogą Ci złożyć odwołanie od nakazu zapłaty. Musisz się jednak liczyć z tym, że takie rozwiązanie będzie kosztowne. Zastanawiasz się więc pewnie, czy dasz radę sam napisać wniosek? Tak naprawdę nie powinno to być trudne. Pismo nie musi zawierać dowodów ani uzasadnień, wystarczy, że będzie miało charakter procesowy. Żeby tak było, musisz ująć w nim nazwę sądu, do którego je kierujesz i nadać mu odpowiedni tytuł (więcej pisaliśmy o tym wcześniej). Najważniejszym elementem sprzeciwu od nakazu zapłaty jest wyrażenie celu sporządzenia dokumentu. W jasny sposób napisz, że składasz sprzeciw od nakazu zapłaty i podaj datę oraz sygnaturę orzeczenia, od którego się odwołujesz.

Czym jest nakaz zapłaty?

Nakaz zapłaty to orzeczenie sądu wydane w wyniku postępowania uproszczonego na wniosek wierzyciela. Proces odbywa się bez udziału stron i pozwala wydać wezwanie do zapłaty w wypadku, gdy sąd uzna je za zasadne.

Czym skutkuje wydanie nakazu zapłaty?

Jeśli dłużnik nie wniesie sprzeciwu, orzeczenie uprawomocnia się i daje wierzycielowi podstawę do rozpoczęcia egzekucji komorniczej.

Co, jeśli spóźnię się ze sprzeciwem od nakazu zapłaty?

Prawo do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty przepada. Wyjątkiem jest wystąpienie szczególnych okoliczności, np. wypadku lub nagłej choroby. Wtedy należy złożyć do sądu sprzeciw wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu.

Kiedy sprzeciw od nakazu zapłaty będzie skuteczny?

Jest kilka takich sytuacji. Nakaz zapłaty uchyla się, jeśli okazuje się, że roszczenie wierzyciela było bezpodstawne; nie jest znane aktualne miejsce przebywania pozwanego; roszczenie zależy od świadczenia wzajemnego; sąd ma wątpliwości co do okoliczności; nie ma możliwości doręczenia nakazu zapłaty.

Oceń ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń teraz

Wypełnij wniosek online
To tylko 2 minuty

Wypełnij wniosek