11 min
przeniesienie-kredytu-konsolidacyjnego-do-innego-banku

Kredyt konsolidacyjny to popularna forma finansowania, która umożliwia połączenie wielu zobowiązań finansowych w jedno, co może przynieść korzyści w postaci m.in. niższych rat. Jednakże, sytuacje życiowe i finansowe mogą ulec zmianie, a wraz z nimi potrzeby i oczekiwania kredytobiorców. W takich przypadkach wiele osób zastanawia się, czy przeniesienie kredytu do innego banku jest możliwe, a jeśli tak, to czy dostępne są lepsze warunki kredytowania.

Zamiast męczyć się z trudnym do spłaty lub nieatrakcyjnym w porównaniu do aktualnych ofert kredytem konsolidacyjnym, warto dowiedzieć się więcej o opcji zamiany go na nowy, korzystniejszy. Poniżej objaśniamy, jak przenieść kredyt konsolidacyjny do innego banku, jaka dokumentacja jest do tego potrzebna i czy warto zdecydować się na taki krok.

Czy można przenieść kredyt konsolidacyjny do innego banku?

Zaciągnięcie zobowiązania w danym banku nie oznacza wcale, że trzeba być z nim związanym do końca okresu kredytowania wskazanego w umowie. Istnieje możliwość przeniesienia kredytu konsolidacyjnego do innego banku. Warto wiedzieć, że taka opcja jest dostępna i dobrze rozważyć ją, gdyby bieżący kredyt przestał spełniać oczekiwania kredytobiorcy

Jest to zwłaszcza istotne w przypadku kredytów konsolidacyjnych, hipotecznych, kredytu gotówkowego czy innych zobowiązań długoterminowych. Ich okres spłaty sięga niekiedy nawet kilku dekad, a na przestrzeni lat oferty instytucji finansowych mogą się znacząco zmienić. Po pewnym czasie może okazać się, że banki skłonne są udzielać kredytów na znacznie korzystniejszych warunkach niż niegdyś.

Źródło: https://nbp.pl/statystyka-i-sprawozdawczosc/podstawowe-wykresy/

Mogą pojawić się też nowe akty prawne lub nowelizacje już istniejących, które zapewnią kredytobiorcom większą ochronę. Tego typu zmiany w prawie znajdują zastosowanie zwykle tylko w przypadku zobowiązań zaciągniętych po wejściu w życie nowelizacji lub nowej ustawy, a więc, jeśli chce się być nimi objętymi dla starszego długu, przeniesienie kredytu konsolidacyjnego do innego banku to jedyna opcja. Spłata kredytu konsolidacyjnego na nowych warunkach może okazać się łatwiejsza.

Proces ten nazywany jest refinansowaniem kredytu konsolidacyjnego i polega na spłaceniu istniejącego kredytu przez nowy kredyt udzielony przez inną instytucję (banki z reguły nie oferują refinansowania ani konsolidacji własnych kredytów). Alternatywnym rozwiązaniem jest skonsolidowanie kredytu konsolidacyjnego i innych zobowiązań (np. kredytów gotówkowych, kart kredytowych, kredytów odnawialnych). 

Jak przebiega przeniesienie kredytu konsolidacyjnego do innego banku?

Przeniesienie kredytu konsolidacyjnego do innego banku jest złożonym procesem, który wymaga dopełnienia różnych formalności i spełnienia postawionych przez nowego wierzyciela wymogów finansowych. 

Nie ma jednak powodu do obaw, ponieważ, jeśli wie się, czego się spodziewać i ma się wsparcie eksperta, da się przejść przez całą tę procedurę szybko i sprawnie. Oto objaśnienie krok po kroku, jak przebiega przeniesienie kredytu konsolidacyjnego do innego banku:

Analiza sytuacji finansowej

Przed podjęciem decyzji o przeniesieniu kredytu konsolidacyjnego do innego banku, warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową i zastanowić się, czy taki krok jest dla nas opłacalny. Należy sprawdzić, jakie są warunki kredytu w dotychczasowym banku, ile wynoszą koszty, ile rat zostało do spłaty, a także jakie oferty mają inni banki. Koniecznie trzeba też wziąć pod uwagę opłaty związane z refinansowaniem lub konsolidacją, np. opłatę za wcześniejszą spłatę zadłużenia (która może być stosunkowo wysoka w przypadku starszych zobowiązań). 

Może się okazać, że pewne oferty co prawda oferują nieco niższe oprocentowanie niż obecny kredyt, ale po doliczeniu wszystkich kosztów, lepiej będzie pozostać przy bieżącym zobowiązaniu. Wszystko zależy od okoliczności – najlepiej, aby analizę przeprowadził nie sam dłużnik, a doświadczony doradca, który wie, jak przeprowadzić ją poprawnie i wyciągnąć rzetelne wnioski.

Wyszukanie ofert kredytowych w innych bankach

Gdy już zdecydujemy się na przeniesienie kredytu konsolidacyjnego do innego banku, kolejnym krokiem będzie wyszukanie ofert w innych bankach i porównanie warunków, jakie oferują. 

Należy sprawdzić, jakie jest oprocentowanie, prowizja, okres kredytowania, a także czy bank wymaga od klienta spełnienia pewnych dodatkowych wymogów, takich jak prowadzenie u niego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego czy wniesienie zabezpieczenia. Warto pamiętać, że pewne elementy oferty podlegają negocjacjom (na przykład prowizja czy marża banku, będąca częścią oprocentowania). Nie trzeba więc zadowalać się warunkami ogólnodostępnymi, a można spróbować ustalić z bankiem jeszcze korzystniejsze parametry spłaty.

Porównywać dostępne oferty można na własną rękę lub z pomocą eksperta. Ta druga opcja jest bezpieczniejsza, jako że przy działaniu samodzielnym brak praktycznego doświadczenia i wiedzy teoretycznej może doprowadzić do podjęcia mało opłacalnej decyzji. Profesjonalny doradca działa szybciej, pewniej i skuteczniej. Nie tylko pomaga w wyselekcjonowaniu optymalnej oferty i prowadzeniu negocjacji, ale też m.in. w załatwieniu formalności związanych z przeniesieniem kredytu konsolidacyjnego do innego banku.

Doradcy Habza Finanse pomogą Ci zamienić uciążliwe zadłużenie na wygodny, łatwy do spłaty kredyt dopasowany do Twoich potrzeb i możliwości. 

Wypełnienie wniosku o kredyt i dopełnienie innych formalności

Po tym, jak wybierzemy ofertę banku, który najbardziej nam odpowiada, przyjdzie czas na wniosek oprzeniesienie kredytu konsolidacyjnego do innego banku, a więc w praktyce o nowy kredyt refinansowy lub konsolidacyjny. 

Wniosek z reguły można złożyć w placówce bankowej lub za pośrednictwem Internetu. Przeniesienie kredytu do innego banku online to wygodna i bezpieczna opcja, pozwalająca zaoszczędzić czas na dojazdach do fizycznej placówki banku.

Potencjalny kredytodawca może wymagać dołączenia do wniosku różnego typu dodatkowych dokumentów, między innymi w celu potwierdzenia wiarygodności danych zawartych w rzeczonym wniosku.

Przeniesienie kredytu konsolidacyjnego do innego banku – refinansowanie czy konsolidacja?

Jak już wspomniano, przeniesienie kredytu konsolidacyjnego do innego banku może odbyć się poprzez jego konsolidację lub refinansowanie. Pojawia się więc pytanie, która z tych opcji jest korzystniejsza. Trudno jest jednak udzielić na nie jednoznacznej odpowiedzi.

Konsolidacja i refinansowanie kredytu działają w stosunkowo podobny sposób – w obu przypadkach dochodzi do spłaty całości bieżącego zobowiązania przez nowego kredytobiorcę. Celem tego produktu finansowego jest połączenie kilku zobowiązań w jedną całość, z reguły w celu zmniejszenia miesięcznego obciążenia i łatwiejszego zarządzania zadłużeniem.

Refinansowanie odnosi się do jednego kredytu, który jest spłacany i ponownie udzielany przez inną instytucję, na ogół na korzystniejszych lub bardziej dopasowanych do potrzeb kredytobiorcy warunkach (na przykład z dłuższym okresem kredytowania, a co za tym idzie, niższą ratą).

Podobnie, jak konsolidacja, refinansowanie wiąże się z pewnymi kosztami, włącznie z opłatą za wcześniejszą spłatę kredytu w dotychczasowym banku, opłatą za otwarcie nowego kredytu w innym banku oraz opłatami dodatkowymi wynikającymi z wymogów nowego banku. W praktyce więc to, jaka forma przeniesienia kredytu konsolidacyjnego do innego banku będzie najlepsza, zależy w dużej mierze od indywidualnych okoliczności i preferencji kredytobiorcy.

Jeśli spłaca on tylko jeden kredyt, czyli ten kredyt konsolidacyjny, który chce przenieść, bądź ma co prawda inne zobowiązania, ale są one niewielkie lub wkrótce się kończą i ich terminowa spłata nie sprawia problemu, optymalną opcją będzie zwykle refinansowanie. Jeśli dłużnik poza kredytem konsolidacyjnym ma także kilka innych długów, których chciałby się pozbyć i zależy mu na zmniejszeniu miesięcznych rat, warto, aby rozważył kolejną konsolidację.

Jakie dokumenty są potrzebne do przeniesienia kredytu konsolidacyjnego do innego banku?

Aby przenieść kredyt konsolidacyjny do innego banku, konieczne jest przedstawienie odpowiedniej dokumentacji. Potencjalny kredytodawca będzie jej potrzebował, aby ocenić wiarygodność i wypłacalność klienta. Poniżej przedstawiamy listę najczęściej wymaganych dokumentów (ostatecznie mogą jednak być niezbędne także inne, w zależności od okoliczności):

  • dowód osobisty,
  • umowa o kredyt konsolidacyjny, który ma zostać przeniesiony,
  • zaświadczenie od aktualnego wierzyciela o kwocie kredytu konsolidacyjnego pozostałej do spłaty,
  • zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (w przypadku umowy o pracę – przy innych źródłach dochodu bank może poprosić o przedstawienie np. umów, rachunków czy zeznań podatkowych),
  • dokumenty dotyczące nieruchomości, jeśli kredyt jest zabezpieczony hipoteką.

Ważne, aby przed składaniem wniosku o przeniesienie kredytu konsolidacyjnego do innego banku dokładnie zapoznać się z wymaganą dokumentacją oraz przygotować ją zgodnie z oczekiwaniami banku. Ewentualne błędy czy braki w załącznikach do wniosku utrudniają i przedłużają cały proces pozyskiwania potrzebnego kredytu.

Skontaktuj się z doświadczonymi doradcami Habza Finanse i skorzystaj z profesjonalnej pomocy w doborze właściwej oferty kredytu i szybkim załatwieniu wszelkich formalności.

Kto może skorzystać z przeniesienia kredytu konsolidacyjnego do innego banku?

Przeniesienie kredytu konsolidacyjnego do innego banku wiąże się z zaciągnięciem zobowiązania, a więc koniecznością spełnienia takich warunków, jak przy wnioskowaniu o innego typu zobowiązania. Przede wszystkim bank, do którego ma zostać przeniesiony kredyt konsolidacyjny, będzie badał zdolność kredytową potencjalnego klienta, czyli jego sytuację finansową i zdolność do spłaty zobowiązań kredytowych na czas. 

Najczęściej przy wyliczaniu zdolności kredytowej brane są pod uwagę wysokość dochodów i forma zatrudnienia (najmilej widziana jest umowa o pracę na czas nieokreślony, ale inne opcje też są dopuszczalne), wysokość obecnego zadłużenia (w tym pozabankowego) oraz koszty utrzymania.

Źródło: https://prnews.pl/zdolnosc-kredytowa-wzrosla-juz-o-20-469403

Trzeba przy tym zaznaczyć, że każda instytucja finansowa może zwracać uwagę na nieco inne aspekty i przypisywać im mniejszą lub większą wartość. Co więcej, poszczególne banki dopuszczają różny poziom ryzyka związanego z udzielaniem kredytów. W praktyce oznacza to, że ten sam wnioskujący w jednej instytucji może spotkać się z odmową, a drugiej – akceptacją wniosku.

Kolejna istotna kwestia obok zdolności kredytowej to historia kredytowa. Posiadanie negatywnych wpisów w BIK-u, czyli opóźnień w spłacie dotychczasowych zobowiązań, może znacząco utrudnić uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej, aczkolwiek każdy przypadek jest inny i wymaga indywidualnego podejścia. Podobnie w przypadku, gdy klient ma  zbyt wysokie zadłużenie lub niskie dochody, bank może odmówić przyjęcia wniosku o przeniesienie kredytu konsolidacyjnego do innego banku.

Czy przeniesienie kredytu konsolidacyjnego do innego banku jest bezpieczne?

Przeniesienie kredytu konsolidacyjnego do innego banku to decyzja, która wymaga pewnego stopnia ostrożności i przemyślenia. Bezpieczeństwo finansowe jest jednym z najważniejszych czynników, które należy wziąć pod uwagę przy takiej operacji.

Będzie ona bezpieczna, jeśli wysokość raty zostanie dopasowana do możliwości finansowych kredytobiorcy, na przykład poprzez skorzystanie z elastycznego okresu kredytowania. Niska rata jest gwarancją braku problemów z terminową spłatą zadłużenia, a co za tym idzie, brakiem niepotrzebnego stresu i nerwów, a także dodatkowych kosztów, związanych na przykład z odsetkami za opóźnienie czy opłatami naliczonymi przez windykatora.

W ramach procesu przeniesienia kredytu konsolidacyjnego do innego banku aktualne zobowiązanie jest spłacane w całości. W zależności od postanowień umowy, dłużnik albo otrzymuje kwotę potrzebną do uregulowania zobowiązania i robi to samodzielnie, albo nowy wierzyciel przekazuje ją bezpośrednio dotychczasowemu.

Przeniesienie kredytu konsolidacyjnego do innego banku – kiedy warto się na to zdecydować?

Przeniesienie kredytu konsolidacyjnego do innego banku może być opłacalne przede wszystkim dla osób, które chcą skorzystać z innych, korzystniejszych warunków kredytowych. Czy to w celu zredukowania kosztów zobowiązania, czy zmiany formy spłaty zadłużenia (np. poprzez wydłużenie okresu spłaty i tym samym obniżenie rat).

Przeniesienie kredytu konsolidacyjnego do innego banku to też ciekawa opcja dla tych, którzy chcą zmienić kredytodawcę na instytucję finansową, z której usług już korzystają, np. w której mają konto bankowe. W takim przypadku zarządzanie zobowiązaniami i ogółem swoimi finansami staje się łatwiejsze, ponieważ np. wystarczy korzystać tylko z aplikacji jednego banku.

W każdym przypadku przed podjęciem decyzji o przeniesieniu kredytu konsolidacyjnego do innego banku warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową, porównać aktualne oferty innych banków i skonsultować się z ekspertem finansowym, aby wybrać odpowiednie rozwiązanie.

Oceń ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń teraz

Wypełnij wniosek online
To tylko 2 minuty

Wypełnij wniosek