6 min
wird-co-to-za-wskaznik-i-czy-moze-zastapic-wibor

Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej zdecydował o wyborze indeksu WIRD jako alternatywnego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej. WIRD zamiast WiBOR-u – z czym powiązana jest ta zmiana? Dziś powiemy szerzej o tym zagadnieniu. Zachęcamy do przeczytania!   

Wskaźnik WIRD – co to takiego?

WIRD – wskaźnik to nic innego, jak Warszawski Indeks Rynku Depozytowego, który istnieje od 2019 r. Określa on średnie oprocentowanie transakcji depozytowych zawieranych przez instytucje finansowe, jak również duże przedsiębiorstwa. Jego cechą charakterystyczną jest też to, iż uwzględnia dodatkowo dane z sektora dużych przedsiębiorstw, co sprawia, że w jego przypadku wolumen transakcji depozytowych, a co za tym idzie zasób informacyjny, jest szerszy i nie ogranicza się jedynie do instytucji sektora finansowego.

Warto nadmienić, bowiem jest to niezwykle ważne, WIRD będzie tzw. wskaźnikiem overnight, czyli będą obowiązywać jednodniowe stopy procentowe. WIRD bierze pod uwagę wyłącznie transakcje depozytów niezabezpieczonych o terminie zapadalności O/N (overnight – przechowanie na noc).

WIRD – stawka

O indeks transakcyjny WIRD ma opierać się oprocentowanie kredytów. Jednak jego notowania GPW Benchamrk zaczął publikować dopiero od maja 2022 r. Wcześniej miały one wyłącznie charakter testowy. Poniżej zaprezentowaliśmy aktualne wartości wskaźnika.

Źródło: GPW Benchmark.

Stawka WIRD będzie jednodniowa.  

W tym miejscu pragniemy wspomnieć o tzw. spreadzie korygującym. Zgodnie z brzmieniem unijnego rozporządzenia BMR zamiennik WIBOR będzie o niego powiększony. Przepisy prawne regulują, że jeśli dochodzi do zastępowania indeksu, to stawka zastępująca poprzednią powinna być w sensie ekonomicznym tożsama. Innymi słowy, musi dojść do korekty dopasowującej jedną stawkę do drugiej, tak aby została utrzymana ta sama ekonomiczna wartość. Założenia europejskiego rozporządzenia BMR są takie, że WIRD i WIBOR powinny przyjmować podobne wartości. Jak to ma się do ujęcia praktycznego? Jeżeli finalnie dojdzie do zastąpienia stawki WIBOR, to wysokość wskaźnika WIRD i tak będzie musiała zostać dostosowana do wysokości poprzednio obowiązującej stawki WIBOR.

Indeks O/N może być niższy nawet o 1.5 – 2 punkty procentowe w stosunku do stosowanych powszechnie na rynku wskaźników terminowych. Ponadto zamiennik powinien mieć dostosowaną strukturę terminową – czyli indeks O/N musi zostać rozszerzony o możliwość wykreowania wartości terminowej.

Trudne kredyty to nasza specjalność.

Z pomocą doradcy Habza uzyskasz potrzebne finansowanie niezależnie od skomplikowania sytuacji.

WIRD a WIBOR – podobieństwa i różnice

WIRD, WIBOR – to wskaźniki referencyjne stopy procentowej, które zostały stworzone przez GPW Benchmark, czyli spółkę należącą do giełdy.

WIBOR, czyli Warsaw Interbank Offer Rate, jest obecnie kluczowym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej w rozumieniu rozporządzenia BMR, który stosowany jest w umowach finansowych, w tym np. umowach kredytowych, ale też instrumentach finansowych (np. w papierach dłużnych lub instrumentach pochodnych) oraz przez fundusze inwestycyjne, jak choćby w ustalaniu opłat za zarządzanie. Stanowi on obok marży najistotniejszy składnik oprocentowania kredytów i niektórych pożyczek udzielanych przez banki. Jest od dawna krytykowany, ponieważ oceniany jest jako nieobiektywny. Wśród głosów można usłyszeć, że jest wyznaczany nieuczciwie dla uczestników obrotu, w tym przede wszystkim dla konsumentów posiadających kredyt hipoteczny ze zmienną stopą procentową. Wynika to z tego, iż jest oparty na danych deklarowanych przez placówki bankowe. Dlatego też ma przejść do historii.

Jak już ukazaliśmy, WIRD to alternatywny wskaźnik referencyjny stopy procentowej, który obliczany jest na podstawie faktycznych transakcji zawieranych na rynku usług finansowych, w czym ma przewagę nad WIBOR-em, choć w tym obszarze posiada zbliżone walory ekonomiczne. W założeniu ma on wkalkulować koszt pozyskania przez banki finansowania na rynku hurtowym, obejmującym oprócz banków inne instytucje finansowe, a także duże przedsiębiorstwa. Co więcej, przy zastosowaniu takiego sposobu obliczania nie ma opcji, by nowy wskaźnik odnosił się tylko do deklaracji samych zainteresowanych, co należy ocenić pozytywnie. Jest to równoznaczne z tym, że baza informacyjna służąca do wyznaczania indeksu będzie znacznie szersza. To spowoduje, że sektor bankowy będzie miał mniejszy wpływ na wysokość WIRD, co jest niewątpliwie zaletą w porównaniu z WIBOR-em. Rozwiązanie to będzie bardziej odzwierciedlać realia rynkowe w zakresie hurtowego obrotu gotówką pomiędzy uczestnikami rynku finansowego. Analizując to na chłodno, można stwierdzić, że WIRD będzie stawką „sprawiedliwą” zarówno dla posiadaczy wolnych zasobów gotówki, jak i posiadaczy kredytów.

Stawka WIRD będzie jednodniowa, jednak do jej obliczenia będzie dochodzić podobnie, jak w przypadku WIBOR-u, np. raz na kwartał. Modyfikacje dotyczące wprowadzenia jednodniowych stóp procentowych są istotne, ponieważ przewidywania przyszłości, czyli prognozy wzrostu bądź obniżek stóp procentowych nie będą grały roli w kontekście wyliczeń oprocentowania kredytu. Oczywiście, jak zauważyliśmy, trzymiesięczny WIBOR nie będzie zastąpiony jednodniowym WIRD-em, będzie przeliczany. Zamiast wskaźnika WIBOR 3M, GPW benchmark będzie obliczał stopę, wyróżniając dzienne stawki WIRD z całego kwartału.

Na obecną chwilę wysokość wskaźników WIBOR i WIRD jest zbliżona. GPW Benchmark ujawnia, że na 1 września 2022 r. wskaźnik WIRD wyniósł 6,50 proc., a wskaźnik WIBOR 3M 7,14 proc., co oznacza, iż różnica wyniosła 64 pkt. bazowe. Należy spostrzec, że różnica ta na pierwszy rzut oka może wydawać się niewielka, jednak w przypadku znacznych zobowiązań finansowych, do których można zakwalifikować kredyty hipoteczne, może prowadzić to do miesięcznego zmniejszenia raty średnio o 300 złotych, co przy łącznej ilości rat może dać różnicę rzędu nawet 100 tysięcy złotych na całym kredycie. Można więc mówić o poważnych kwotach.

Zalety WIRD to:

  • indeks o najszerszym rynku referencyjnym, a przez to najszerszy zasób informacyjny,
  • jest odzwierciedleniem realnej sytuacji wynikającej z transakcji podmiotów aktywnych w gospodarce,
  • ma być wolny od ryzyka nagłych wzrostów stóp procentowych, jednak przy ich spadkach też będzie reagował z opóźnieniem.

Z pomocą doradcy Habza możesz wnioskować o kredyt dla osób prywatnych oraz dla firm.

Udzielimy wsparcia w procesie kredytowania niezależnie od skomplikowania Twojej sytuacji czy kłopotów w jakie wpadła Twoja firma.

Czy WIRD może zastąpić WIBOR?

Na temat reformy WIBOR-u mówi się dość głośno już od dłuższego czasu. WIRD zamiast WIBOR – to całkiem realna perspektywa. Wykorzystanie innych danych niż transakcje jest jak najbardziej legalne. WIRD indeks ma w przyszłości zastąpić dotychczasowy wskaźnik. Likwidacja stawki WIBOR staje się faktem. Póki co zdecydowano, że będzie to alternatywny wskaźnik referencyjny stopy procentowej. Co ciekawe, jeszcze nie tak dawno, bo w lipcu 2022 r., rozważano zastąpienie stawki WIBOR właśnie indeksem WIRD lub WIRF, które utworzył GPW Benchmark. Z kolei w komunikacie wrześniowym wskazano, że WIRD docelowo zajmie całkowicie miejsce WIBOR-u. Przyjęto, że w najbliższych 2 latach stanie się nowym standardem polskiego sektora finansowego i podstawą oprocentowania kredytów na kolejne dekady. Cóż nam innego pozostaje, jak powiedzieć: czas pokaże, czy będą to przeobrażenia na lepsze.

Oceń ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń teraz

Wypełnij wniosek online
To tylko 2 minuty

Wypełnij wniosek