6 min
monit a powiadomienie

Powiadomienie to bardzo szeroki termin, który może odnosić się do wielu sytuacji, w tym również przy opóźnieniach z płatnościami. Monit natomiast jest konkretnie próbą kontaktu wierzyciela oraz dłużnika. Różnica oczywiście tutaj występuje. Obu tych pojęć używa się przede wszystkim w związku z finansami oraz kredytami i pożyczkami. Monit a powiadomienie – jaka jest różnica? Odpowiadamy szczegółowo w dalszej części artykułu.

Monit a powiadomienie – jaka jest różnica między tymi pojęciami?

Monit to próba kontaktu wierzyciela z dłużnikiem. Jego celem jest skłonienie danej osoby do uregulowania zadłużenia. Warto wiedzieć, że monit może przybierać różne formy, jak standardowy list polecony, wiadomość SMS, połączenie telefoniczne, wiadomość elektroniczna czy nawet osobista wizyta przedstawiciela w miejscu zamieszkania. Dowolny wierzyciel może wysłać monit, jeżeli zobowiązanie nie jest spłacane.

Na przykład brak opłaty za ratę w terminie, który określa umowa kredytowa, może wiązać się z wysłaniem monitu. Pierwszego można spodziewać się już po 7 dniach, jednak sporadycznie trwa to nawet trzy tygodnie.

Powiadomienie to natomiast bardzo szerokie określenie. Może ono odnosić się do wielu różnych sytuacji – nowej wiadomości, zmiany warunków czy konieczności dokonania wpłaty. Powiadomienie zwykle nie wiąże się z płatnościami. Jest to obszernie rozumiane stwierdzenie, które nie jest tak często wykorzystywane w branży finansowej.

Monit to rodzaj powiadomienia stosowany w dość specyficznych okolicznościach. Dłużnik otrzymuje go tylko, kiedy zalega ze spłatą dowolnego zobowiązania finansowego. Przez cały okres kredytowania można otrzymać kilka monitów. Powiadomienie najczęściej sugeruje tylko chęć dostarczenia jakiejś informacji dla odbiorcy. Jest to znacznie mniej specyficzny termin niż monit, który odnosi się tylko do konkretnych sytuacji.

Monit a powiadomienie – kto i kiedy może je otrzymać?

Monit może otrzymać tylko dłużnik, kiedy zalega ze spłatą zobowiązania. Wysyła je bank, firma windykacyjna, instytucja pożyczkowa czy nawet osoba prywatna – właściciel długu. Monit może dotyczyć dowolnego rodzaju zobowiązania, na przykład kredytu, pożyczki, mandatu lub rachunku. Standardowo otrzymujemy go po około 1 do 3 tygodni od upłynięcia terminu spłaty.

Na przykład przez okres kredytowania może zostać wysłane wiele monitów. Jeżeli jeden nie przynosi skutku, najprawdopodobniej właściciel długu będzie kontynuował windykację. Początkowo zostaną wysłane kolejne monity, następnie przedsądowe wezwania do zapłaty, a ostatecznie sprawa może skończyć się nawet w sądzie. W niektórych przypadkach windykacja doprowadza do tego, że ROR dłużnika lub jego majątek zostają zajęte.

Powiadomienie natomiast może zostać wysłane w związku z przekazaniem dowolnej informacji. Nie musi ono być związane z dłużnikiem oraz wierzycielem. Można otrzymać powiadomienie o zmianie statusu, nowościach czy istotnych informacjach. Jest ono wysyłane pod postacią listu, wiadomości elektronicznej, SMS lub w dowolnej innej formie. Powiadomienie może otrzymać każda osoba czy firma.

Warto zauważyć, że to termin mało specyficzny. Monit jest konkretnym rodzajem powiadomienia wykorzystywanym tylko w konkretnych sytuacjach. Po jego otrzymaniu musi nastąpić pewna reakcja. Powiadomienie najczęściej tylko przekazuje informację – monit ma nakłonić dłużnika do spłaty zobowiązania.

Pozyskamy dla Ciebie możliwie najkorzystniejszą ofertę finansowania.

Skontaktuj się ze specjalistą Habza jeszcze dziś i uzyskaj kredyt na dogodnych warunkach.

Jak napisać monit lub powiadomienie?

Powiadomienie może wystąpić w dowolnej formie. Jest to wyłącznie przekazanie informacji. Może ono przybrać formę listu, wiadomości elektronicznej, SMS czy nawet rozmowy telefonicznej. W powiadomieniu wystarczy zawrzeć i dokładnie opisać informację, którą chcemy przekazać. Nie ma tutaj dokładnych wytycznych, które regulują konstrukcję. Powiadomienie jest bardzo elastyczne – można je dostosować do własnych potrzeb i wysłać adresatowi/adresatom.

Jak natomiast napisać monit? Wystarczy wykorzystać jeden ze wzorów dostępnych za darmo w sieci. Należy uzupełnić dane wierzyciela oraz dłużnika. Poniżej przedstawiamy listę elementów, które powinien zawierać monit:

  • dane wierzyciela,
  • dane dłużnika,
  • oznaczenie sprawy, dzięki któremu ją zidentyfikujemy (np. numer kredytu, numer sprawy w firmie windykacyjnej czy numer pożyczki,
  • wezwanie do zapłaty,
  • wysokość zaległej kwoty, której wezwanie dotyczy,
  • termin, do którego dług musi zostać spłacony,
  • sposób spłaty długu (na przykład numer konta bankowego).

Monit powinien być przede wszystkim jasny dla dłużnika. Musi on zawierać wszystkie informacje związane z przeterminowanym długiem. Adresat powinien wiedzieć, jaką sumę musi spłacić i kiedy mija termin opłacenia należności. W razie braku efektów wysyłania monitów można podjąć kolejne kroki.

Z jakimi kosztami wiąże się monit oraz powiadomienie?

Powiadomienie nie wymaga zwykle żadnych opłat. Trzeba jedynie ponieść koszty wysłania wiadomości. Na przykład e-mail będzie całkowicie darmowy, kiedy osobiste odwiedziny mogą być problematyczne i czasochłonne. Wszystko zależy od formy przekazania informacji. Najczęściej jednak powiadomienie nie wiąże się z kosztami dla żadnej ze stron – chyba że dotyczy stricte finansów, na przykład zbliżającego się terminu spłaty.

Monit natomiast wiąże się z pewnymi kosztami. Musi je ponieść dłużnik po otrzymaniu przypomnienia. Wierzyciel ma sporą dowolność przy dostosowywaniu opłat za monit. Warto jednak wiedzieć, że dłużnik płaci tutaj za koszty windykacji. Wysyłanie monitów jest częścią tego postępowania. Opłata za monit nie może być wyższa niż wysokość maksymalnych odsetek za opóźnienie w spłacie zobowiązania.

Można ocenić przybliżony koszt na podstawie formy przekazania wiadomości. Najtańsza będzie wiadomość SMS, ponieważ zapłacimy tutaj maksymalnie kilka złotych. Droga elektroniczna oznacza podobną opłatę. W przypadku osobistej wizyty przedstawiciela czy też rozmowy telefonicznej koszty monitu mogą być znacznie większe. Ignorowanie monitów sprawia, że opłaty się nawarstwiają – wtedy jeszcze trudniej je spłacić.

Z pomocą doradcy Habza możesz wnioskować o kredyt dla osób prywatnych oraz dla firm. Udzielimy wsparcia w procesie kredytowania niezależnie od skomplikowania Twojej sytuacji czy kłopotów, w jakie wpadła Twoja firma.

Co wiąże się z większymi konsekwencjami – monit czy powiadomienie?

Powiadomienie najczęściej nie ma większych konsekwencji. Jest tylko przekazaniem informacji. Otrzymanie monitu natomiast zmusza dłużnika do zapłaty zaległego zobowiązania. Adresat musi pokryć należność, ponieważ to on opłaca koszty windykacji. Każdy wysłany monit generuje dodatkowe zobowiązania finansowe dla dłużnika. Niestosowanie się do tego rodzaju ponagleń może prowadzić nawet do sprawy sądowej.

Ostatecznie dłużnik musi zawsze pokryć koszty windykacji. Monit ma więc znacznie większe konsekwencje niż powiadomienie, które wyłącznie przekazuje informację. Należy wiedzieć, że na przykład kilka wizyt przedstawiciela wierzyciela może wygenerować nawet kilkaset do kilku tysięcy złotych długu.

Oceń ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt

Masz pytania?

Zadzwoń teraz
Wypełnij krótki wniosek

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny
(09:00 - 19:00)