8 min
jak-umorzyc-kredyt-w-banku-i-kiedy-mozna-to-zrobic

Wiele osób posiadających zadłużenie kredytowe w placówce bankowej boryka się obecnie z jego spłatą. Jest to związane z rosnącym oprocentowaniem kredytów. Dlatego coraz częściej mówi się o ich umorzeniu. Dziś powiemy o takiej możliwości, wskazując na to, co dokładnie oznacza, a także, w jakich sytuacjach i w jaki sposób można z niej skorzystać.

Umorzenie kredytu – co to znaczy?

Umorzenie kredytu to nic innego jak odstąpienie kredytodawcy od domagania się od kredytobiorcy zwrotu pożyczonych mu środków finansowych. Jest to więc rozwiązanie pozwalające na zmniejszenie swojego zadłużenia wobec banku bądź całkowite uniknięcie spłaty zobowiązania.

Kiedy bank może umorzyć kredyt?

Musimy wyraźnie podkreślić, że umorzenie kredytu hipotecznego bądź kredytu gotówkowego nie jest opłacalne dla instytucji finansowej. Z oczywistych względów zależy jej na odzyskaniu swoich pieniędzy. W związku z tym godzi się na takie postępowanie w wyjątkowych okolicznościach. Ma to miejsce głównie wtedy, gdy klient z jakiegoś ważnego powodu nie jest w stanie uregulować zadłużenia. W takim przypadku wyrażana jest zgoda na częściowe lub całkowite umorzenie kredytu bankowego. Może ono dotyczyć jedynie odsetek, ale też kapitału.

Istotną kwestią, o której nie możemy nie wspomnieć, jest fakt, że umorzenie kredytu nie zawsze zależy wyłącznie od dobrej woli banku. Otóż niekiedy zadłużonym przysługuje ustawowe prawo do ubiegania się o redukcję zobowiązania po spełnieniu określonych warunków. Jako przykład może posłużyć kredyt studencki, który można umorzyć za dobre wyniki w nauce. Specjalne uprawnienia posiadają także osoby spłacające kredyty hipoteczne. Jeśli znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, w ich spłacie może pomóc im pożyczka z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, która z czasem może być częściowo umorzona, co jest jednoznaczne z umorzeniem części kredytu mieszkaniowego. Poza tym na zmniejszenie zobowiązania mogą liczyć rodziny korzystające z wprowadzonego przez Polski Ład Programu Mieszkanie bez wkładu własnego.

Zatem kiedy można umorzyć kredyt? Jak wykazaliśmy, proceder dotyczy naprawdę trudnych sytuacji życiowych. Jest on praktykowany ostatecznie. Jest to równoznaczne, z tym że szansę na zwolnienie z długu mają wybrani petenci. Czynniki, które mogą wpłynąć na pozytywną decyzję w tym obszarze to:

 • trwała utrata zdolności do podjęcia pracy zarobkowej, która spowodowana jest na przykład wypadkiem,
 • śmierć małżonka, która w istocie wpływa na obniżenie dochodów bądź zupełnie pozbawia ich,
 • zapadnięcie na bardzo poważną chorobę, która uniemożliwia zarobkowanie albo pochłania wszystkie zarobione pieniądze,
 • znaczna niepełnosprawność, która nie pozwala na utrzymanie lub podjęcie pracy,
 • utrata mienia w wyniku katastrofy, takiej jak choćby pożar, klęska klimatyczna czy też katastrofa lądowa i lotnicza.

Umorzenie kredytu – choroba psychiczna

Niemożność uiszczenia opłat związanych z pozyskanym kredytem wynikająca z choroby psychicznej jest powodem do umorzenia go, który jest prawnie uzasadniony. Jeżeli umowę kredytową zawarła osoba ubezwłasnowolniona ze względu na chorobę psychiczną, taki dokument jest nieważny, ponieważ ubezwłasnowolnienie skutkuje utratą zdolności do czynności prawnych.

Umorzenie kredytu – covid

Nie da się ukryć, że pandemia Covid-19 pozbawiła dochodów dużą liczbę kredytobiorców. Wówczas rząd wprowadził dla nich ustawowe wakacje kredytowe, co odbywało się w ramach tarczy antykryzysowej. Niemniej, ustawodawca nie udostępnił możliwości wnioskowania o umorzenie kredytu, jeśli koronawirus utrudnił spłatę rat kredytowych. Z prośbą o anulowanie długu mógł ubiegać się każdy na własną rękę, lecz to, czy placówka bankowa przychyliła się do niej, nie było oczywiste.

Połączenie wszystkich zobowiązań finansowych w jeden kredyt konsolidacyjny pozwoli Ci zmniejszyć miesięczne obciążenie wynikające z zadłużenia i uzyskać więcej miejsca w domowym budżecie na inne potrzebne wydatki, a nawet utworzenie poduszki finansowej.

Specjaliści Habza znajdą dla Ciebie kredyt konsolidacyjny na możliwie najlepszych warunkach, z ratą dopasowaną do Twoich możliwości.

Czy można starać się o umorzenie kredytu bez względu na osobistą sytuację?

Tak, jednak pragniemy dodać, że to, w jaki sposób konkretny przypadek zostanie rozpatrzony, jest wysoce indywidualną kwestią. Wyżej wymienione elementy mogą być uznane przez placówkę bankową za przesłanki do umorzenia kredytu, choć nie muszą. Każdy bank podchodzi do tego zgoła inaczej. Nie warto poddawać się na starcie i podjąć próbę, która może przynieść niebywałe korzyści.

Umorzenie kredytów – jakich?

W rzeczywistości może dojść do umorzenia kredytów hipotecznych, gotówkowych, ale też studenckich. W praktyce niektóre z nich umarzane są chętniej, a inne niechętnie. Z naszych analiz wynika, że znacznie częściej dotyczy to kredytów gotówkowych niż hipotecznych, zwłaszcza gdy są to zobowiązania na mniejsze kwoty. Z kolei łatwo jest o umorzenie kredytu studenckiego. Jak już ukazaliśmy, jego warunki można uznać za szczególnie preferencyjne. Istnieją bowiem przesłanki wynikające z obowiązującego prawa, które uprawniają do starania się o umorzenie jego części, a nawet całości. Co więcej, umorzenie kredytu za dobre wyniki w nauce jest możliwe niezależnie od aktualnej sytuacji finansowej kredytobiorcy.

Jak umorzyć kredyt w banku?

Taktyki na umorzenie kredytu to:

 • wystąpienie bezpośrednio do kredytodawcy z wnioskiem o umorzenie kredytu w całości bądź w części,
 • upadłość konsumencka.

Jeśli Twoja sytuacja finansowa jest skomplikowana i możesz ją odpowiednio uargumentować, wybierz pierwszą strategię. Bank powinien pochylić się nad Twoim wnioskiem. Kroki, jakie musisz poczynić, to:

 1. Sprawdź, jakie masz perspektywy na umorzenie kredytu – zweryfikuj, czy przysługują Ci preferencyjne warunki.
 2. Zgromadź dokumentację potwierdzającą Twoją trudną pozycję – przygotuj np. zaświadczenie od pracodawcy o dochodach, ostatni PIT bądź zaświadczenie z urzędu pracy o statusie osoby bezrobotnej, dokumenty medyczne potwierdzające chorobę lub akt zgonu członka rodziny itd.
 3. Napisz wniosek do instytucji bankowej o umorzenie kredytu – możesz sporządzić go samodzielnie albo wybrać gotowy formularz, jeśli jest takowy udostępniony.
 4. Złóż wniosek wraz z załącznikami do kredytodawcy.

Alternatywą jest umorzenie kredytu przez upadłość konsumencką. Jest ona przeznaczona dla tych, którzy znaleźli się w złożonej sytuacji finansowej i utracili zdolność do spłaty zobowiązań nie z własnej winy. Sąd uznaje upadłość konsumencką, gdy powodem zaistniałego stanu rzeczy nie jest rażące niedbalstwo bądź umyślne działanie. Jeżeli sprawa zostaje rozpatrzona z wyrokiem korzystnym dla pożyczającego, istnieje szansa na umorzenie zobowiązania bez spłacania wierzycieli. Kluczowe jest jednak udowodnienie, że nie jest się w stanie spłacić go.

Jak napisać wniosek o umorzenie kredytu?

Zanim zaczniesz sporządzać stosowne pismo z prośbą o umorzenie kredytu, dowiedz się, czy bank nie posiada specjalnego druku. Jeśli nie udostępnia żadnego formularza, nie pozostaje Ci nic innego, jak skonstruować własny dokument. Pamiętaj o tym, że wniosek o umorzenie kredytu bankowego musi zawierać takie informacje, jak:

 • aktualna data,
 • Twoje dane osobowe – imię, nazwisko, adres, numer i seria dowodu osobistego, a także PESEL,
 • dane dotyczące kredytu, który ma być umorzony – wpisz rodzaj kredytu, numer umowy oraz datę jej zawarcia,
 • wskazanie, czy wnioskujesz o umorzenie całej kwoty zobowiązania, czy tylko części, a jeśli tak, to jaką kwotę chcesz umorzyć,
 • uzasadnienie – wskaż zgodnie z prawdą, jaką masz sytuację finansową, odwołując się do faktów oraz dołączonych do wniosku dokumentów,
 • lista załączników – wymień wszystkie dokumenty, które dołączysz,
 • własnoręczny podpis.

Bank odmówił Ci kredytu? Twoja zdolność kredytowa nie jest na najwyższym poziomie?
Nie trać czasu na bezowocne wysyłanie kolejnych wniosków, które dodatkowo obniżają Twoją zdolność kredytową. 

Skorzystaj ze wsparcia doświadczonego doradcy Habza, który znajdzie dostępne w Twojej sytuacji rozwiązanie kredytowe i przeprowadzi Cię przez proces kredytowania bez dodatkowego stresu i nerwów.

Jaki podatek od umorzenia kredytu?

Umorzenie kredytu a podatek dochodowy? Tak, to bardzo ważny i poważny aspekt, o których nie można zapomnieć. W niektórych przypadkach umorzenie kredytu oznacza konieczność zapłacenia go. Niestety według regulacji prawnych umorzenie kredytu jest przychodem z innych źródeł i należy od niego odprowadzić podatek dochodowy na zasadach ogólnych. Wyjątkiem od tego jest umorzenie kredytu frankowego wskutek ugody z bankiem oraz umorzenie kredytu studenckiego.

Jak umorzyć kredyt w banku – podsumowanie

Biorąc pod uwagę współczesne realia, trzeba przyznać, że regulowanie bieżących rat kredytowych przysparza ogromnego kłopotu, który dotyka coraz więcej kredytobiorców. Na szczęście istnieje opcja pozbycia się ciężaru długu poprzez umorzenie kredytu, którą warto rozważyć. Mamy nadzieję, że niniejszy artykuł naświetlił Ci sprawę, dzięki czemu podjęcie odpowiednich działań w tym zakresie będzie znacznie łatwiejsze.

Oceń ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt

Masz pytania?

Zadzwoń teraz
Wypełnij krótki wniosek

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny
(09:00 - 19:00)