13 min
rozlozenie-na-raty-zaleglosci-podatkowej-najwazniejsze-informacje

Wyraźnie drapieżny system podatkowy działa na niekorzyść wszystkich płatników, a w ostatnich latach można zauważyć ogromny wzrost obciążeń, często parapodatkowych, składek, opłat, które tak naprawdę stanowią i tak zwyczajny podatek. Nowy Ład wprowadził krytyczną zmianę, czyli zastąpienie składki zdrowotnej odliczanej od podatku na składkę zdrowotną w formie zwyczajnego podatku, bez możliwości zwrotu, a to już ogromny problem. Kilku przedsiębiorców w kraju już płaci składki zdrowotne na poziomie tysięcy złotych, bez żadnego wpływu na jakość świadczonych usług przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Oczywiście problemy z podatkami i obciążeniami w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych sięgają znacznie dalej, a wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej staje się dla wielu płatników właściwie jedyną szansą na przetrwanie trudnych czasów. Nie jest to oczywiście komfortowa sytuacja, gdy powstanie zaległość podatkowa, ponieważ urząd skarbowy lub ZUS musi się zgodzić na taki układ, a to nie zawsze możliwe lub niechętnie stosowane przez samych urzędników. Czy płatnik znajduje się zatem w patowej sytuacji i nie może zdecydować się na zapłatę podatku na innych warunkach? Poniżej znajdziesz wiele praktycznych wskazówek dotyczących radzenia sobie z przeterminowanymi długami wobec urzędów i z reguły instytucji publicznych. Zobaczysz też, na jakich zasadach działa rozłożenie na raty zaległości podatkowej i nieco lepiej przygotujesz się do całej procedury.

Rozłożenie na raty zaległości podatkowej – czy to możliwe?

Urzędy w Polsce charakteryzują się minimalną empatią w stosunku do petenta i niestety rzadko idą na korzystne układy. Prawo nakazuje płatność podatków już nawet w skrajnej wysokości uniemożliwiającej normalne funkcjonowanie. Zdarzają się przypadki przejęcia majątku trwałego przez urzędników na rzecz pokrycia składek na ubezpieczenia społeczne i na inne rodzaje podatków. A zatem urzędy skarbowe razem z ZUS zabierają nieruchomość, zdolność do normalnego funkcjonowania na rzecz pokrycia emerytalnego w nieokreślonej przyszłości. W takich warunkach wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej musisz bardzo dobrze uzasadnić i to najszybciej. Płatnik generalnie nie powinien zwlekać przy informowaniu o problemach ekonomicznych, co skutkuje nałożeniem kar i dodatkowych obowiązków. W skrajnych przypadkach urzędy podają płatników do sądu, blokują konta i tworzą sytuację bez wyjścia. Polski system podatkowy należy do najbardziej skomplikowanych na świecie i sami urzędnicy często nie rozumieją, w jaki sposób zastosować sankcje. To tylko jeden z fundamentalnych problemów. Organ podatkowy może, ale nie musi rozłożyć płatność na równe raty w określonym terminie, ale to nie dzieje się samodzielnie. To nie urzędnik decyduje o takiej formie regulowania należności i nawet nie pyta płatnika o zdanie w przypadku opóźnień. Musisz to zrobić samodzielnie, czyli ściągnąć wniosek i prawidłowo podać najczęściej rozbudowane uzasadnienie sytuacji ekonomicznej.

Bank odmówił Ci kredytu? Twoja zdolność kredytowa nie jest na najwyższym poziomie?
Nie trać czasu na bezowocne wysyłanie kolejnych wniosków, które dodatkowo obniżają Twoją zdolność kredytową. 

Skorzystaj ze wsparcia doświadczonego doradcy Habza, który znajdzie dostępne w Twojej sytuacji rozwiązanie kredytowe i przeprowadzi Cię przez proces kredytowania bez dodatkowego stresu i nerwów.

Czy podatek można rozłożyć na raty?

Organy podatkowe umożliwiają złożenie odpowiedniego wniosku o rozłożenie zaległości podatkowej na raty. Uzasadnienie to najważniejsza część wniosku, ponieważ jasno przedstawia sytuację płatnika. Rozłożenie na raty to inaczej ulga uznaniowa, a co to oznacza w praktyce gospodarczej? To urząd decyduje, czy w ogóle zechce zaakceptować wniosek. A zdarzają się przypadki, kiedy płatnicy znajdujący się w ekstremalnie trudnej sytuacji nie uzyskują żadnego wsparcia i wręcz przeciwnie. Zabiera się im praktycznie cały majątek oraz blokuje konta. Nawet spełnienie wszystkich przesłanek do rozłożenia zobowiązania na raty nie gwarantuje sukcesu, bo wszystko zależy od decyzji urzędnika, który z reguły nie rozumie reguł funkcjonowania środowiska biznesowego, ani tym bardziej skali opodatkowania pracy, usług, praktyki utrzymania działalności gospodarczej na właściwych torach. Krótko mówiąc, nie zwlekaj ze złożeniem wniosku o zapłatę zaległości podatkowej na innych zasadach i postaraj się o bardzo sensowne uzasadnienie konsultowane z wyspecjalizowanym prawnikiem lub księgową, która już miała wcześniej podobne doświadczenia i ma pewne kontakty w urzędzie skarbowym lub Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. To najpopularniejsze instytucje, do których takie wnioski się składa. Pamiętaj, że umorzenie zaległości podatkowej powoduje odciążenie domowego budżetu.

Po przekroczeniu terminu płatności podatku wniosek nie dotyczy już tylko podatku, ale również odsetek. Musisz zobowiązanie połączyć i obowiązkowo właściwie obliczyć. W tym celu wystarczy sięgnięcie po kalkulator odsetek urzędowych dostępny bezpłatnie online.

Jak rozłożyć na raty zaległość podatkową?

Prośba o rozłożenie na raty zaległości podatkowej to najczęściej duże wyzwanie, ponieważ wymaga uzasadnienia zgodnego z tzw. interesem publicznym. Istotny jest także ważny interes podatnika. W praktyce nie do końca wiadomo, co oznaczają wskazane pojęcia, bo nawet ustawodawca tego nie wie. Jeżeli interes publiczny ma większą wartość od de facto życia podatnika, to wniosek o zaległości podatkowe na raty nie zostanie pozytywnie rozpatrzony, a to tylko jedna z absurdalnych sytuacji pojawiających się w tym systemie. Organy podatkowe bardziej odnoszą się do interesu publicznego, własnego, a nie biorą pod uwagę ważny interes podatnika, więc wniosek przejdzie najczęściej tylko w skrajnych sytuacjach, po wydarzeniach losowych. Co stanowi dobre uzasadnienie do wzoru wniosku o rozłożenie na raty zaległości podatkowej? Z pewnością drastycznie pogorszony stan zdrowia, chociaż i to czasami nie działa, trudna sytuacja finansowa połączona z realnym zagrożeniem życia. Organy podatkowe niechętnie zwalniają z obowiązku zapłaty podatku, a rozłożenie na raty może ograniczać się do podatku lub wyłącznie odsetek, więc to tylko nowe problemy. Dopilnowanie faktycznego terminu płatności podatku to jedna z najważniejszych kwestii przed podjęciem decyzji o wypełnieniu wniosku. Najlepiej wnosić o rozłożenie samego podatku na raty jeszcze bez wygenerowanych odsetek, bo to stwarza tylko kłopoty formalne i wydłuża cały proces. Im bardziej wyjątkowy charakter, ekstremalna sytuacja płatnika, tym oczywiście większa szansa na przychylność urzędu. W kraju jednak urzędy skarbowe działają średnio, źle, co widać po regularnym spadku zaufania do instytucji.

Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej

Decyzja o rozłożeniu na raty zaległości podatkowej należy do urzędu zgodnego z miejscem zamieszkania płatnika. Wniosek postaraj się kierować jak najszybciej do wyznaczonej jednostki. Wniosek standardowo adresuje się do dyrektora Izby Administracji Skarbowej z podaniem pełnej nazwy organu podatkowego i adresu. Warto zwrócić na takie szczegóły uwagę, ponieważ brak jednego elementu wyklucza w ogóle odczytanie dokumentacji. Tak niestety funkcjonuje krajowy system i trudno mówić o szybkiej zmianie mentalności urzędników, jeżeli w ogóle. Wzór wniosku o rozłożenie na raty zaległości podatkowej pojawia się na stronach urzędów, ale możesz też poprosić o przygotowanie takiego księgową lub sporządzić pismo samodzielnie na podstawie stosunkowo prostego schematu. Jak wyżej zaznaczono najważniejsza sprawa to uzasadnienie i dopilnowanie terminów naliczania odsetek, terminu samej zapłaty podatku. A zatem wniosek wychodzi do naczelnika urzędu skarbowego i pod właściwy adres organu naczelnego.

Doradca Habza znajdzie dla Ciebie korzystne finansowanie, wynegocjuje możliwie najlepsze warunki i wyręczy Cię we wszelkich formalnościach.

Pozyskaj potrzebny kredyt lub pożyczkę na prostych zasadach z Habza.

Jak uzasadnić wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej?

Jak uzasadnić wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej? To jedno z najtrudniejszych pytań, a jednocześnie niejednoznaczne, ponieważ każdy przypadek płatnika wygląda inaczej. Urząd może, ale nie musi zgodzić się na zaproponowane warunki ze względu na tzw. interes publiczny, większe dobro (nie do końca uzasadnione, jeżeli w ogóle pojęcie w polskim systemie prawno – podatkowym). Interes publiczny to mgliste pojęcie. Urzędy rozpatrują pozytywnie wnioski osób praktycznie śmiertelnie chorych, na granicy przeżycia i w naprawdę patologicznej sytuacji życiowej. Uzasadnienie okoliczności wymaga dodatkowej dokumentacji i posługiwania się faktami. Nie możesz w takim wniosku zmyślać, bo narażasz się na odpowiedzialność karną i na kary finansowe. Uzasadnienie nie gwarantuje pozytywnego rozpatrzenia i musisz przygotować się na takie konsekwencje. Dobrze, jeżeli zbierzesz dokumenty potwierdzające sytuację występującą w gospodarstwie domowym i dodasz wszystko do załącznika we wniosku. Przyda się zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie od pracodawcy, poinformowanie o aktualnym statusie bezrobotnego, inne. Nie musisz rozpisywać się niesamowicie szczegółowo. Wystarczy podanie faktów i koniecznie dowodów na sytuację ekonomiczną. Inaczej urząd nie odniesie się do problemu zgodnie ze stanem prawnym.

Wzór wniosku o rozłożenie na raty zaległości podatkowej

Wniosek o rozłożenie na raty płatności podatku ma dość prostą strukturę. Jeden z pierwszych kroków to określenie podmiotów, czyli wnioskodawcy oraz faktycznego organu podatkowego, do którego kierujesz prośbę. Następnie przedstawiasz prośbę i uzasadnienie. Prośba musi dotyczyć właściwie przedstawionego podatku wraz z ewentualnymi odsetkami. Urząd musi wiedzieć, jakie należności chcesz w ogóle rozłożyć na raty. Bez tej informacji trudno mówić o pozytywnym rozpatrzeniu. Po uzasadnieniu zwyczajnie składasz ręczny podpis i dodajesz niezbędne załączniki do uzasadnienia, w oryginale lub kopie poświadczone notarialnie. Wniosek wystarczy wysłać listem poleconym z potwierdzeniem odbioru lub przeznacz chwilę na samodzielne wyjście do urzędu. Pamiętaj, żeby w każdym przypadku potwierdzić wpływ wniosku, potwierdzenie złożenia.

Na ile rat można rozłożyć podatek?

To urząd, organ podatkowy decyduje o terminie nowych płatności ratalnych, ale w tym procesie występuje pewna pułapka, o której wielu płatników po prostu nie wie. Jeżeli zaniedbasz chociaż jeden termin spłaty, cała procedura rozpoczyna się od nowa i organ podatkowy zażąda zapłaty całości zobowiązania. Najlepiej, żebyś już we wniosku podał własną propozycję terminu spłaty, możliwie realnego i dopasowanego do uzasadnienia. Dzięki temu oszczędzisz sobie dodatkowych formalności i kolejnych negocjacji z urzędem.

Konsolidacja chwilówek, kredyt konsolidacyjny, kredyt oddłużeniowy i każde inne trudne zobowiązanie wiąże się nie tylko ze skomplikowaną procedurą, ale także sporym stresem. 
Dlatego ze względu na trudną sytuację finansową, nie warto wnioskować o takie zobowiązanie samodzielnie. 

Dużo lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy doradcy Habza, który przeanalizuje Twoją sytuację, dobierze odpowiednie rozwiązanie i przeprowadzi Cię przez proces kredytowania. Tobie pozostanie tylko podpisanie nowej umowy kredytowej.

Rozłożenie na raty zaległości podatkowej – komu przysługuje?

Rozłożenie na raty zaległości podatkowej przysługuje przedsiębiorcom, czyli osobom fizycznym ze statusem przedsiębiorcy, ale także zwykłym osobom fizycznym opłacającym zwyczajne PIT-y. Nieco inaczej sytuacja przedstawia się w uzasadnieniu. Nie możesz rozłożyć każdego podatku na raty, ale tylko w konkretnych, trudnych, dobrze udokumentowanych przypadkach. Urzędy wydają decyzje negatywne lub pozytywne, a od negatywnej decyzji odwołujesz się w pierwszej kolejności do samego naczelnika urzędu skarbowego i w drugiej kolejności do sądu administracyjnego, ale to niestety nie daje znowu żadnej gwarancji, zwiększa presję i czas poświęcony na rozwiązanie problemu. Płatnicy znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej, po zamknięciu gospodarki w ostatnich latach, z długami powinni rozpatrzyć ten mechanizm. Uzasadnienie rozłożenia na raty zaległości podatkowej to zawsze kwestia indywidualna. Uzasadnienie napiszesz samodzielnie, z pomocą prawnika lub dobrej księgowej. Niektórzy eksperci doskonale wiedzą, w jaki sposób funkcjonują organy podatkowe w kraju i na czym się skupiają.

Rozłożenie na raty zaległości podatkowej – jakie daje korzyści?

Rozłożenie na raty zaległości podatkowej przynosi oczywiste korzyści w postaci wydłużenia naturalnego terminu płatności za i tak obowiązkowe należności. Dodatkowo płatnik w takiej sytuacji nie musi obawiać się wezwań ani innych dodatkowych pism ze strony urzędu, czy nawet naliczania kar, odsetek za zwłokę. Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych wymaga jednak dużej odpowiedzialności przy spłacie. Zaniedbanie chociaż jednego terminu skutkuje cofnięciem do sytuacji początkowej, naturalnie mało korzystnej dla płatnika. W praktyce nawet same urzędy często nie orientują się w tym mechanizmie i opóźniają wydanie decyzji, chociażby przez decyzje polityczne lub stan budżetu w danym okresie. System przedkłada interes publiczny nad interes obywatela i to wyraźnie.

Jak uniknąć zaległości podatkowej?

Najlepsze rozwiązanie wydaje się oczywiste, czyli przedsiębiorca powinien za wszelką cenę unikać zaległości podatkowych. Jak to zrobić? Przyda się na pewno przyśpieszenie ściągania faktur, wprowadzenie automatyzacji księgowej, ucinanie zbędnych kosztów możliwie najszybciej, przeprowadzenie optymalizacji podatkowej, a w skrajnym przypadku ucieczka z działalnością gospodarczą za granicę. W Polsce obowiązuje szczególny, patologiczny system składek i parapodatków łącznie z kosztami brutto – brutto. Obciążenia podatkowe w ostatnich latach urosły w sposób skrajny i nie dziwią problemy płatników. Urzędy, co prawda działają w trybie online i coraz częściej szybko załatwiają różne sprawy, ale nie wyszły z mentalności feudalnej i nie traktują przedsiębiorcy na równi. Unikanie zaległości podatkowych nie oznacza uchylania od obowiązku, ale podatki powinny być proporcjonalne, sprawiedliwe i dopasowane do indywidualnej sytuacji płatników, a nie do nieustannie rosnących potrzeb systemowych.

Trudne kredyty to nasza specjalność. Z pomocą doradcy Habza uzyskasz potrzebne finansowanie niezależnie od skomplikowania sytuacji.

Rozłożenie na raty zaległości podatkowej – podsumowanie

Rozłożenie podatki na raty (osoba fizyczna) to ciekawe narzędzie umożliwiające wyjście z naprawdę poważnych problemów ekonomicznych i prawnych, ale pod pewnymi warunkami. Organ podatkowy może zgodzić się na pozytywne rozpatrzenie wniosku lub odmówi wsparcia płatnikowi. Ten mechanizm naturalnie w pewnym stopniu chroni przed nadużyciami, ale można powiedzieć wprost, że opodatkowanie biznesu i pracy na poziomie 50-60% i więcej to już patologia i wcale nie dziwi utrata zaufania płatników do organów skarbowych i rosnąca szara strefa z roku na rok. Niewydolny system zaczyna przedkładać niesprecyzowany interes publiczny nadzwyczajne dobro, przetrwanie płatnika. Wielu przedsiębiorców dostrzega taki stan rzeczy i zamyka działalności lub przenosi się z nimi za granicę, do lepszego środowiska.

Oceń ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń teraz

Wypełnij wniosek online
To tylko 2 minuty

Wypełnij wniosek