9 min

Zaciągnięcie zobowiązania finansowego nigdy nie powinno być impulsywną decyzją, nawet, jeśli mowa o kredycie lub pożyczce na niewielką kwotę. Zdarza się jednak, że jest inaczej i bardzo szybko po wzięciu pożyczki pojawiają się niepewność i żal. Bywa też, że po prostu już po podpisaniu umowy zmieniają się nagle okoliczności (na przykład otrzymaliśmy niespodziewany zastrzyk gotówki z innych źródeł) i pożyczka przestaje nam być potrzebna.

Wydawałoby się, że po sfinalizowaniu umowy nie da się już nic zrobić i nie pozostaje nic innego, jak spłacić pożyczkę. W rzeczywistości jednak w wielu przypadkach możliwe będzie odstąpienie od umowy pożyczki. Kiedy dokładnie można skorzystać z takiej opcji i z czym się ona wiąże? Na jakie koszty trzeba się w takim wypadku przygotować? Wszystkie te kwestie zostaną dokładnie omówione w dalszej części tego artykułu.

Kiedy można odstąpić od umowy pożyczki?

Polskie prawo jest przygotowane na wymienione powyżej sytuacje i inne podobne zdarzenia, a więc przypadki, w których ktoś zaciągnął pożyczkę, ale bardzo szybko zorientował się, że jednak nie była to najlepsza decyzja. Odstąpienie od umowy pożyczki jest Polakom zagwarantowane ustawowo i każda firma pożyczkowa musi się na coś takiego zgodzić.

Mowa tutaj konkretnie o zapisach ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Chociaż w jej nazwie widnieje kredyt, to w praktyce jako kredyty konsumenckie traktowane są także pożyczki pozabankowe zaciągane w firmach pożyczkowych. Ustawa ta gwarantuje pożyczkobiorcom i kredytobiorcom m.in. prawo do informacji, ale też prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia bez konieczności podawania przyczyny. Pożyczkodawca nie może w żaden sposób takiego odstąpienia od umowy zablokować.

Ważne jest jedynie, aby na pewno nie został przekroczony wspomniany termin 14 dni. Obowiązuje on zarówno w przypadku pożyczek zaciąganych drogą elektroniczną, jak i takich, które zostały udzielone pożyczkobiorcy bezpośrednio w fizycznej placówce firmy. Nie ma znaczenia kwota pożyczki ani okres jej spłaty. Natomiast warto wspomnieć, że jako kredyt konsumencki kwalifikowane są jedynie zobowiązania nie przekraczające 255 550 złotych lub równowartości tej kwoty w walucie obcej.

1 Źródło: https://yousave.pl/artykuly/sytuacja-na-rynku-pozyczkowym-2020-statystyki/651

Odstąpienie od umowy pożyczki – koszt

Wspomniana powyżej ustawa uniemożliwia pożyczkodawcom nakładanie na pożyczkobiorców jakichkolwiek specjalnych opłat za odstąpienie od umowy. W związku z tym nie ma możliwości, aby firma pożyczkowa ustaliła prowizję czy inną opłatę stałą za taką czynność.

Pożyczkobiorca jest jednocześnie zobowiązany, aby w ciągu 30 dni od złożenia wniosku o odstąpienie od umowy pożyczki zwrócił wypłaconą mu kwotę, a wraz z nią także odsetki za okres, w jakim pieniądze przebywały w jego posiadaniu (czyli od dnia ich wypłaty do dnia, w którym zostały oddane). Precyzyjne wyliczenie takiej kwoty może okazać się trudne, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że odsetki za okres kilkunastu-kilkudziesięciu dni powinny być stosunkowo niewielkie.

Dlatego też najlepiej wystąpić z zapytaniem do pożyczkodawcy o precyzyjną kwotę odsetek do spłaty, aby nie popełnić w tym zakresie błędu. Trzeba przy tym pamiętać, że wraz z mijającym czasem odsetki rosną, więc, jeśli będziemy jeszcze czekać ze spłatą po otrzymaniu od wierzyciela informacji o wysokości odsetek, realna kwota do spłaty będzie większa.

Może się zdarzyć, że przy zaciąganiu pożyczki klient poniesie jakieś opłaty dodatkowe, takie jak chociażby ubezpieczenie – przy odstąpieniu od pożyczki podlegają one zwrotowi.

Co zrobić, żeby odstąpić od umowy pożyczki?

Odstąpienie od umowy pożyczki to prosty i szybki proces, który składa się z dwóch kroków. Pierwszy z nich to wypełnienie i złożenie specjalnego wniosku, a drugi to zwrócenie wypłaconej kwoty wraz z odsetkami. Formularz odstąpienia od umowy powinien zostać przekazany klientowi wraz z innymi dokumentami związanymi z pożyczką, czyli m.in. z samą umową.

Jeśli pożyczka została zawarta przez Internet, warto szukać wniosku w załącznikach wiadomości e-mailowych otrzymanych od wierzyciela. W przypadku, gdyby nie udało się go znaleźć, można poszukać pliku do pobrania na stronie internetowej pożyczkodawcy lub skontaktować się bezpośrednio z jego biurem obsługi klienta.

Wniosek można złożyć w placówce firmy lub listownie, wysyłając go na jej główny adres. Dobrym pomysłem jest wysłanie listu za potwierdzeniem odbioru, aby mieć pewność, że trafi on w odpowiednie miejsce i nie zostanie przekroczony termin 14 dni na odstąpienie od umowy pożyczki.

Kiedy odstąpienie od umowy pożyczki nie będzie wiążące?

Jeśli pożyczkobiorca złoży wniosek o odstąpienie od umowy pożyczki, ale nie spłaci we wskazanym wcześniej terminie 30 dni całości zobowiązania (czyli pożyczonej kwoty i odsetek), odstąpienie nie będzie wiążące, a zobowiązanie będzie trzeba spłacić w normalnym trybie.

Dlatego też przed zawnioskowaniem o odstąpienie od umowy należy upewnić się, czy na pewno posiadamy wystarczające środki, aby w ciągu miesiąca pokryć całą kwotę do zapłaty.

2 Źródło: https://inwestomat.eu/ile-kredytu-ma-przecietny-polak/

Wniosek o odstąpienie od umowy pożyczki – co powinien zawierać?

Jak już wspomniano, gotowy wniosek o odstąpienie od umowy pożyczki powinien zostać przekazany pożyczkobiorcy przez pożyczkodawcę, więc nie trzeba go przygotowywać samemu. Warto jednak wiedzieć, co powinien on zawierać, aby upewnić się, że jest on prawidłowy i rzeczywiście spełni swoją rolę.

Przede wszystkim wniosek musi posiadać pola na uzupełnienie danych osobowych pożyczkobiorcy, a także danych dotyczących pożyczki (przede wszystkim numeru umowy i daty jej zawarcia). Zazwyczaj znajduje się na nim także miejsce na wpisanie numeru rachunku bankowego, na który zostaną zwrócone środki (tutaj należy wpisać numer rachunku bankowego pożyczkodawcy wskazany w umowie kredytowej).

Po wpisaniu wszystkich kluczowych danych rozsądne jest sprawdzenie ich drugi raz pod względem poprawności, ponieważ łatwo jest popełnić pomyłkę choćby w takich kwestiach, jak PESEL, numer umowy czy numer konta bankowego.

Czy można odstąpić od umowy pożyczki po 14 dniach od jej zaciągnięcia?

Jeśli minęło już ponad 14 dni od zaciągnięcia pożyczki, odstąpienie od niej na zasadach wskazanych w ustawie o kredycie konsumenckim nie będzie możliwe. Dlatego też warto złożyć odpowiedni wniosek jak najszybciej (dzięki temu ograniczona zostanie także kwota odsetek do zapłaty).

W przypadku, kiedy nie ma już opcji odstąpienia od zobowiązania, pożyczkobiorcy pozostaje jeszcze możliwość dokonania wcześniejszej spłaty pożyczki. Jednak, w przeciwieństwie do odstąpienia od umowy, może się to wiązać z pewnymi dodatkowymi opłatami.

Odstąpienie od umowy pożyczki – podsumowanie

Odstąpienie od umowy pożyczki to możliwość zagwarantowana wszystkim pożyczkobiorcom i kredytobiorcom prawnie, jeśli chodzi o kredyty konsumenckie. Warto wiedzieć o tym, że coś takiego istnieje, żeby w razie potrzeby skorzystać z tej opcji i oszczędzić sobie niepotrzebnego stresu i dodatkowych kosztów. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że cały proces odstąpienia od umowy powinien zazwyczaj być stosunkowo szybki i prosty.

Trzeba jedynie zadbać o to, aby na pewno umieścić we wniosku wszystkie najważniejsze informacje (i przed wysłaniem sprawdzić, czy nie wkradła się na przykład jakaś literówka), a następnie na czas zwrócić otrzymane środki wraz z naliczonymi odsetkami. Jeśli nie zdążymy odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od jej zaciągnięcia, zawsze jest też możliwość dokonania wcześniejszej spłaty zobowiązania, którą również gwarantuje ustawa o kredycie konsumenckim.

Odstąpienie od umowy pożyczki jest gwarantowane ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Dotyczy zarówno pożyczek zaciąganych online, jak i udzielonych pożyczkobiorcy bezpośrednio w fizycznej placówce przedsiębiorstwa.

Istnieje określony okres, w którym można odstąpić od umowy pożyczki. Wynosi on 14 dni, licząc od dnia zawarcia umowy.

Nie trzeba podawać przyczyn odstąpienia od umowy pożyczki. Odstąpienie może nastąpić z dowolnego powodu, bez konieczności uzasadniania decyzji.

Nie ma obowiązku podawania powodu odstąpienia od umowy pożyczki. Ważne jest tylko zachowanie określonego terminu, który nas do tego uprawnia.

Aby odstąpić od umowy pożyczki, należy złożyć pisemny formularz o odstąpieniu od umowy pożyczki, który często stanowi załącznik do wcześniej podpisanej umowy zobowiązania i zwrócić wypłaconą kwotę kredytu wraz z odsetkami.

Odstąpienie od umowy pożyczki jest możliwe w okresie 14 dni od zawarcia umowy, niezależnie od tego, czy minął dopiero jeden dzień, czy cały tydzień po jej podpisaniu. Jeśli jednak podjęliśmy taką decyzję, nie warto zwlekać, aby nie przekroczyć obowiązującego terminu.

Odstąpienie od umowy pożyczki nie powinno wiązać się z żadnymi dodatkowymi kosztami dla konsumenta. Jednakże, jeśli pożyczkodawca już wypłacił środki pożyczki, konsument będzie zobowiązany do ich zwrotu wraz z odsetkami należnymi za ten okres.

Pożyczkodawca nie może odmówić przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu od umowy pożyczki w określonym terminie. Jeśli oświadczenie zostanie złożone w odpowiednim czasie, odstąpienie jest skuteczne.

Po odstąpieniu od umowy pożyczki, konsument jest zobowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z ewentualnymi odsetkami.

Po odstąpieniu od umowy pożyczki dłużnik jest zobowiązany do zwrotu środków, a wierzyciel nie ma prawa żądać dodatkowych odsetek czy kar za odstąpienie. Wiąże się ono z przywróceniem stanu sprzed zawarcia umowy, co oznacza zwrot wszystkich otrzymanych środków przez konsumenta, wraz z odsetkami należnymi za okres, w którym pieniądze pozostawały do dyspozycji pożyczkobiorcy.

Jeśli umowa pożyczki została zawarta w trybie zdalnym, odstąpienie od niej można zrealizować również drogą elektroniczną. W tym przypadku zaleca się kontakt z pożyczkodawcą w celu ustalenia procedury składania oświadczenia online i zweryfikowania, czy dotrze w odpowiednim czasie do odpowiedniej osoby.

Oceń ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt

Masz pytania?

Zadzwoń teraz
Wypełnij krótki wniosek

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny
(09:00 - 19:00)