9 min
finansowanie-spolek-co-trzeba-wiedziec

Inwestycje, rozwój, a także po prostu funkcjonowanie spółki – to wszystko wymaga dużej ilości środków. W niektórych przypadkach możliwe będzie wygenerowanie ich w ramach swojej normalnej działalności, ale jest to wyjątkiem, a nie regułą. W takim wypadku trzeba szukać innych rozwiązań, ponieważ alternatywą jest jedynie stagnacja, a to nigdy nie jest dobrym wyjściem. Wobec tego co trzeba wiedzieć, jeśli chodzi o finansowanie spółek? Skąd wziąć potrzebne fundusze?

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Co to jest finansowanie wewnętrzne i zewnętrzne firmy oraz jakie są ich główne źródła.
 • Kiedy warto skorzystać z finansowania zewnętrznego i jakie są jego formy.
 • Na czym polega kredyt inwestycyjny i jakie są jego wymagania.
 • Czy pożyczki dla firm są łatwiejsze do uzyskania niż kredyty.
 • Co to jest leasing, jakie są jego zalety i w jakich sytuacjach może okazać się korzystny.
 • Jak faktoring może pomóc firmom z nierzetelnymi kontrahentami i poprawić ich płynność finansową.
 • Czy dotacje są zawsze bezzwrotne i jakie są warunki ich otrzymania.
 • Jakie są główne źródła finansowania dla spółek komunalnych i czy mogą one korzystać z pożyczek i kredytów.

Wewnętrzne i zewnętrzne finansowanie spółek

Sposoby finansowania spółek można podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne. Finansowanie wewnętrzne to, jak wskazuje już sama nazwa, wykorzystywanie środków własnych, a nie należących do osób postronnych. Dla spółek finansowaniem wewnętrznym są środki, które firmie udaje się zarobić w toku swojej działalności. Dla większości firm jest to podstawowe źródło finansowania, które jest w stanie pokryć bieżące potrzeby, jednak okazuje się ono niewystarczające, kiedy pojawia się potrzeba dokonania inwestycji. Wtedy też wykorzystuje się finansowanie zewnętrzne. Finansowanie zewnętrzne pochodzi od podmiotów spoza spółki. Zalicza się do niego między innymi:

 • kredyty
 • pożyczki
 • leasing
 • faktoring
 • dotacje
 • fundusze venture capital
 • anioły biznesu.

Jak widać, zewnętrznych sposobów finansowania spółki jest znacznie więcej. Ponadto są one niezwykle różnorodne, dzięki czemu większość firm powinna być w stanie znaleźć wśród nich taki, który będzie w danej sytuacji optymalny.

Finansowanie spółek – co trzeba wiedzieć?

Źródło: https://biznes-pro.pl/spolki-szansa-rozwoju-i-bezpieczenstwa/

Kredyty

Kredyty dla firm występują w wielu wariantach, jeśli jednak mowa o finansowaniu rozwoju spółki, to warto się przede wszystkim skupić na kredycie inwestycyjnym. Jest to rodzaj finansowania przeznaczony właśnie na wprowadzanie innowacji i realizowanie projektów (na przykład budowę nowego budynku), często stosowany jako źródło finansowania spółki z o. o. Z kolei przeszkodami stojącymi na drodze do wyboru tego sposobu finansowania może być przede wszystkim duża ilość formalności, a także stosunkowo surowe wymagania, jakie stawiane są wobec firm (szczególnie w zakresie dochodów i długości prowadzenia działalności).

Pożyczki

Podobnie jak w przypadku pożyczek dla osób fizycznych, stanowią one ciekawą alternatywę dla kredytów. Zwłaszcza, kiedy zależy nam na czasie lub nie spełniamy wymagań niezbędnych do otrzymania kredytu.

Pożyczki dla firm są bowiem znacznie łatwiejsze do uzyskania i zajmuje to mniej czasu. Nie ma z reguły potrzeby przedstawiania zeznań podatkowych, wyciągów z konta, faktur ani zaświadczeń z ZUS-u i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu ze składkami. Minusem takiego rozwiązania jest wyższy koszt niż w przypadku kredytu, a także ograniczona możliwość optymalizacji podatkowej (w koszt uzyskania przychodu można zaliczyć jedynie odsetki od zadłużenia).

Leasing

Leasing jest niezwykle popularny wśród przedsiębiorców, głównie z uwagi na fakt, że pozwala utworzyć bardzo korzystną tarczę podatkową. Po podpisaniu umowy leasingu leasingobiorca otrzymuje określone dobro (pojazdy, sprzęt biurowy), a następnie spłaca korzystne raty, które można w całości zaliczyć w poczet kosztów uzyskania przychodu. Po wpłacie ostatniej raty możliwy (lub obowiązkowy, w zależności od umowy) jest wykup użytkowanego mienia. Ciekawą i coraz częściej spotykaną, chociaż wciąż niszową, formą leasingu jest leasing zwrotny. Polega on na tym, że leasingobiorca najpierw odsprzedaje swoje mienie (np. nieruchomość) leasingodawcy, a następnie natychmiast podpisuje umowę leasingu, pozwalającą na jego dalsze użytkowanie.

Faktoring

Faktoring to sposób finansowania, który warto rozważyć zwłaszcza w przypadku, kiedy mamy do czynienia z nierzetelnymi kontrahentami. Może się on także okazać przydatny, jeśli aby uzyskać klientów musimy udzielać kredytów kupieckich, ale nadwyręża to mocno nasz budżet. W ramach faktoringu należności z odroczonym terminem płatności odsprzedawane są firmie faktoringowej, która sama zajmuje się ich ściąganiem. Przedsiębiorca może za to cieszyć się pozyskanymi w ten sposób środkami natychmiast.

Dotacje

Dla bardzo wielu firm, zwłaszcza tych mniejszych, dotacje, czy to od państwa, czy Unii Europejskiej, są niezwykle istotnym źródłem finansowania. Są one bowiem często bezzwrotne, o ile spełnione zostaną określone warunki. Z uwagi na ich dużą opłacalność dotacje wiążą się z wieloma formalnościami i wymaganiami, w związku z czym nie każdy może liczyć na ich otrzymanie.

Fundusze Venture Capital

Venture Capital jest popularnym sposobem finansowania wśród dużych spółek (to często spotykane źródło finansowania spółek z o. o.), a także start-upów, zwłaszcza w branży technologicznej. Polega to na otrzymaniu środków od inwestora zewnętrznego (funduszu VC)  po przedstawieniu mu swojego biznesplanu. Fundusze VC nie udzielają oczywiście wsparcia spółkom bez żadnej kompensacji – w zamian za pożyczone środki otrzymują akcje lub udziały w firmie. W związku z tym sposób wykorzystania otrzymanych funduszy jest przez nie stale nadzorowany.

Anioły biznesu

Anioły biznesu to indywidualne osoby fizyczne, które decydują się, przy wykorzystaniu swojego osobistego majątku, zainwestować w czyjeś przedsięwzięcie. Zazwyczaj mowa tutaj o inwestycjach, tak jak w przypadku funduszy VC, jak perspektywiczne start-upy. Wiele spółek, które dzisiaj są gigantami na światowym rynku, takich jak Google czy Apple, zdołały pozyskać finansowanie na inwestycje właśnie od aniołów biznesu.

Finansowanie spółek komunalnych

Spółki komunalne wykorzystywane są często przez samorządy terytorialne do realizacji zarówno inwestycji, jak i niektórych w powierzonych im obowiązków. Rzecz jednak w tym, że na te cele potrzebne są odpowiednio wysokie środki – tylko skąd je pozyskać? Jak może wyglądać finansowanie spółek komunalnych? W dużej mierze fundusze spółek komunalnych pochodzą od samorządów, które je powołały. Nie zawsze jednak samorządy stać na dotowanie spółek w potrzebnych kwotach, w związku z czym niezbędne są alternatywne sposoby finansowania. Do tych najczęściej spotykanych należy emisja obligacji oraz pożyczki i kredyty. Wszystko dlatego, że te formy finansowania spółek komunalnych wyłączone są z zasad określonych w Prawie zamówień publicznych.

Czym jest finansowanie wewnętrzne i zewnętrzne spółki?

Finansowanie wewnętrzne to wykorzystanie środków własnych spółki, zarobionych w toku jej działalności. Z kolei finansowanie zewnętrzne to wykorzystanie środków pochodzących od podmiotów spoza spółki.

Jakie są główne źródła finansowania wewnętrznego dla spółek?

Głównym źródłem finansowania wewnętrznego dla spółek są środki, które firmie udaje się zarobić w toku swojej działalności.

Kiedy warto skorzystać z finansowania zewnętrznego?

Finansowanie zewnętrzne warto wykorzystać, kiedy środki z finansowania wewnętrznego okazują się niewystarczające, np. kiedy pojawia się potrzeba dokonania inwestycji.

Jakie są różne formy finansowania zewnętrznego dostępne dla spółek?

Różne formy finansowania zewnętrznego dla spółek obejmują między innymi: kredyty, pożyczki, leasing, faktoring, dotacje, fundusze venture capital, oraz anioły biznesu.

Na czym polega kredyt inwestycyjny i jakie są jego wymagania?

Kredyt inwestycyjny to rodzaj finansowania przeznaczony na wprowadzanie innowacji i realizowanie projektów. Wymaga on jednak dużej ilości formalności i spełnienia stosunkowo surowych wymagań stawianych wobec firm, szczególnie w zakresie dochodów i długości prowadzenia działalności.

Czy pożyczki dla firm są łatwiejsze do uzyskania niż kredyty?

Tak, pożyczki dla firm są łatwiejsze do uzyskania niż kredyty. Nie ma z reguły potrzeby przedstawiania zeznań podatkowych, wyciągów z konta, faktur ani zaświadczeń o niezaleganiu ze składkami.

Co to jest leasing i jakie są jego zalety?

Leasing to forma finansowania, w której firma korzysta z danego środka trwałego, ale nie jest jego właścicielem. Zalety to m.in. możliwość korzystania z najnowszych technologii, brak konieczności zaangażowania dużego kapitału na początku oraz łatwiejsza procedura w porównaniu do kredytu.

W jaki sposób faktoring może pomóc firmom z nierzetelnymi kontrahentami?

Faktoring to usługa, która umożliwia firmom sprzedaż swoich należności. Dzięki temu mogą one szybko uzyskać środki i odzyskać płynność finansową, nie czekając na termin płatności od swoich kontrahentów.

Czy dotacje są zawsze bezzwrotne? Jakie są warunki ich otrzymania?

Dotacje zazwyczaj są bezzwrotne, ale ich przyznanie wymaga spełnienia określonych warunków. Warunki te mogą dotyczyć m.in. wielkości firmy, jej sektora działalności, a także celu, na który dotacja ma być wykorzystana.

Na czym polega finansowanie przez fundusze Venture Capital?

Fundusze Venture Capital inwestują w młode, rozwijające się firmy o dużym potencjale wzrostu. W zamian za finansowanie otrzymują udział w kapitale tych firm.

Kim są anioły biznesu i jak mogą pomóc finansować moją spółkę?

Anioły biznesu to indywidualni inwestorzy, którzy inwestują własne środki w młode firmy o dużym potencjale. Oprócz kapitału często oferują również swoje doświadczenie, kontakty biznesowe i wsparcie na poziomie zarządzania.

Jakie są główne źródła finansowania dla spółek komunalnych?

Główne źródła finansowania dla spółek komunalnych to dotacje, pożyczki i kredyty, a także wpływy z biletów i opłat za usługi świadczone na rzecz społeczności lokalnej.

Czy spółki komunalne mogą korzystać z pożyczek i kredytów?

Tak, spółki komunalne mogą korzystać zarówno z pożyczek, jak i kredytów, aby sfinansować swoje działania.

Oceń ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń teraz

Wypełnij wniosek online
To tylko 2 minuty

Wypełnij wniosek